Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa de lucru- Nemetale

Clasa a VIII a
1.Completați spațiile libere din următoarele afirmații:
Oxigenul este un gaz .............,................... și ................., cu o densitate mai............decât a
aerului. Reacționează cu aproape toate elementele, formând...............Forma alotropică a
oxigenului se numește............. Carbonul este un element ce se află în grupa...... a sistemului
periodic, perioada.......În natură se întâlnește în stare liberă sub formă
de............,.................,............. și .................
2.Calculați procentul de carbon din următoarele substanțe:
a)carbonat de calciu;b)dioxid de carbon.
3.O probă de glucoză C6H12O6 conține 2*1022 atomi de carbon. Determinați:
a)numărul de atomi de hidrogen pe care îi conține proba;
b)numărul de molecule de glucoză ce se află în această probă;
c)numărul de moli de glucoză;
d)masa probei de glucoză.
4.Calculați compoziția procentuală a apei.
5.Calculați cantitatea de oxid de mercur necesară obținerii a 2,5 moli oxigen.
6.3,6 g carbon se tratează cu o soluție de acid azotic de concentrație 63%.Calculați
numărul total de moli de gaze ce rezultă.
7.Se dă schema:
a→b +d↑
b+AgNO3→e↓+KNO3
d+H2→f
d+S→g
g+d→h
h+f→i
i+NaOH→j+f
j+BaCl2→k↓+l
Se cere:
a)Identificați substanțele notate cu litere;
b)Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice;
c)Calculați masa de substanță i obținută, dacă s-au utilizat 122,5 g substanță a;
d)Determinați masa soluției de hidroxid de sodiu de concentrație 40% necesară reacției cu
substanța i, dacă s-au supus descompunerii termice 175g substanță a de puritate 70%.

S-ar putea să vă placă și