Sunteți pe pagina 1din 21

PLANIFICĂRI RELIGIE ( primar şi gimnazial)

2021 - 2022
Clasa Pregătitoare
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt.
1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Transmitere de noi cunoştinţe S1 13 – 17.09
1.1;1.3  Omul – cea mai importantă fiinţă de pe pământ 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 20 – 24.09
Dumnezeu ne-a creat din 1.1;1.2;1.3  Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei 1 Mixtă S3 27.09 – 01.10
1.
iubire 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ce înseamnă să fiu creştin ? 1 Mixtă S4 04 - 08.10
1.1;1.3;2.1;2.2  Cum vorbesc cu cei din jur? 1 Mixtă S5 11 – 15.10
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ce simt faţă de ceilalţi ? 1 Mixtă S6 18 – 22.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S7) 25 – 31.10
1.1;1.2;2.1;2.2  Cum mă comport ca un creştin? 1 Mixtă S8 01 – 05.11
1. Dumnezeu ne-a creat din
iubire
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  O zi din viaţa mea de creştin 1 Mixtă S9 08 – 12.11
1.1;1.3  Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 15 – 19.11
Dumnezeu este întotdeauna 1.1;3.1  Îngerii sunt păzitorii copiilor 1 Mixtă S11 22 – 26.11
2.
cu noi 3.1  Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S12 29.11 – 03.12
1.1;1.2;3.1;3.2  Recapitulare,sistematizare, evaluare semestrială 1 Recapitulare şi sistematizare S13 06 – 10.12
Naşterea Domnului, darul lui  Naşterea Domnului, bucuria copiilor
3. 1.1;1.2;3.1;3.2 1 Mixtă S14 13 – 22.12
Dumnezeu pentru oameni  Cum sărbătoresc Crăciunul?
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
 Maica Domnului este ocrotitoarea
3.1 1 Mixtă S15 10 – 14.01
copiilor
 Sfinţii – prietenii lui Dumnezeu şi ai
Dumnezeu este întotdeauna 1.1;3.1 1 Mixtă S16 17 – 21.01
2. copiilor
cu noi
24 – 28.01
1.1;1.3;3.1 • Iisus Hristos iubeşte copiii 2 Mixtă S17-S18
31.01 – 04.02
1.1;1.3;3.1 • Copilăria lui Iisus 1 Mixtă S19 07 – 11.02
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Primii mei prieteni 1 Mixtă S20 14 – 18.02
21 – 25.02
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Familia mea 2 Mixtă S21-S22
Dumnezeu ne învaţă să ne 28.02 – 04.03
4.
ajutăm unii pe alţii Transmitere şi însuşire de noi 07 – 11.03
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Oamenii din lumea întreagă 2 S23-S24
cunoştinţe/Mixtă 14 – 18.03
1.2;1.3;2.1;2.2  Sunt creştin şi la şcoală 1 Mixtă S25 21 - 25.03
Învierea Domnului, 1.1;1.2;3.1;3.2  Cum sărbătoresc Paştile? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26 28.03 – 01.04
5. împlinirea darului lui  Bucuria copiilor la Paşti/”HRISTOS
1.1;1.2;3.1;3.2 1 Mixtă S27 04 – 07.04
Dumnezeu A ÎNVIAT” -Troparul Învierii*
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
1.2;1.3;2.1;2.2  Sunt creştin şi la şcoală 1 Mixtă S29 02 – 06.05
09 – 13.05
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Creştinii din biserica mea 2 Mixtă S30-S31
Dumnezeu ne învaţă să ne 16 – 20.05
4. ajutăm unii pe alţii 1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Preotul în viaţa mea 1 Mixtă S32 23 – 27.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
1 Recapitulare şi sistematizare S33 30.05 – 03.06
3.1;3.2 finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian
Clasa I
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 13 – 17.09
1.1  Prima oră de Religie a micului creştin 1 Mixtă S2 20 – 24.09
Omul îşi arată iubirea
1. 1.1;1.2  Biserica este casa lui Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 27.09 – 01.10
faţă de Dumnezeu în
1.1  Cum arată o biserică ? 1 Mixtă S4 04 – 08.10
biserică
1.2  Cum Îl primesc pe Dumnezeu în biserică? 1 Mixtă S5 11 – 15.10
1.2;2.1  Cu cine mă rog în biserică? 1 Mixtă S6 18 – 22.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S7) 25 – 31.10
Omul îşi arată iubirea 1.3  Cum mă comport în biserică? 1 Mixtă S8 01 – 05.11
1.
faţă de Dumnezeu în 1.3  Ce fac eu pentru biserica mea? 1 Mixtă S9 08 – 12.11
biserică 1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S10 15 – 19.11
1.2;3.1;3.2  Sfântul Apostol Andrei* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S11 22 – 26.11
1.1;1.2;3.1  Sfântul Nicolae* 1 Mixtă S12 29.11 – 03.12
4. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Despre colind 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13 06 – 10.12
 Naşterea Domnului în poezia creştină
3.1;3.2 1 Mixtă S14 13 – 22.12
românească
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr.
Competenţe Săptămân
Crt Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Perioada
specifice a
.
3.1;3.2  Copilăria lui Iisus* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S15 10 – 14.01
 Omul ascultă cuvântul lui
1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S16 17 – 21.01
Dumnezeu
 Omul se bucură de creaţia lui 24 – 28.01
1.2;1.3 2 Mixtă S17-S18
Dumnezeu 31.01 – 04.02
Dumnezeu Se face
2.  Biblia ne vorbeşte despre oameni 07 – 11.02
cunoscut omului 1.1;1.2;3.1 1 Mixtă S19
credincioşi
 Sfinţii Apostoli sunt modele de
1.1;1.2;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S20 14 – 18.02
credinţă
1.2;1.3  Ce înseamnă să fii un om credincios 1 Mixtă S21 21 – 25.02
1.1;1.2;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S22 28.02 – 04.03
07 – 11.03
1.1;1.2  Rugăciunea şi rugămintea 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S23-S24
Viaţa creştinului 14 – 18.03
3.
împreună cu semenii  Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin
1.1;1.2 1 Mixtă S25 21 – 25.03
rugăciune
3.1;3.2  Salutul creştinilor la Sfintele Paşti 1 Mixtă S26 28.03 – 01.04
4. Mari sărbători creştine  Învierea Domnului în poezia
3.1;3.2 1 Mixtă S27 04 – 07.04
creştină românească
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
1.3  Când, unde şi cui mă rog? 1 Mixtă S29 02 – 06.05
2.1;2.2  Pentru cine mă rog? 1 Mixtă S30 09 – 13.05
Viaţa creştinului 1.2  Binefacerile rugăciunii 1 Mixtă S31 16 – 20.05
3. împreună cu semenii 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S32 23 – 27.05
 Recapitulare, sistematizare,
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2 1 Recapitulare şi sistematizare S33 30.05 – 03.06
evaluare finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian
Clasa a II-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.1;1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 13 – 17.09
 Iubirea, sentimentul cel mai înalt al
1.1;1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 20 – 24.09
omului
 Îl am pe Dumnezeu în minte şi în suflet
1.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 27.09 – 01.10
Omul este fiul iubitor al în fiecare zi
1.
lui Dumnezeu 1.1  Rugăciunile de mulţumire şi de laudă 1 Mixtă S4 04 – 08.10
 Darul, dovadă a iubirii noastre faţă de
1.1;2.1 1 Mixtă S5 11 – 15.10
Dumnezeu
 Ajutorul oferit celorlalţi, semn al iubirii
1.1;1.2;2.1;2.2 1 Mixtă S6 18 – 22.10
faţă de Dumnezeu
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S7) 25 – 31.10
Omul este fiul iubitor al
1. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S8 01 – 05.11
lui Dumnezeu
1.1  Dumnezeu ne iubeşte pe toţi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9 08 – 12.11
 Dumnezeu ne ajută să Il cunoaştem şi să
1.1 1 Mixtă S10 15 – 19.11
Dumnezeu este Tatăl Îl iubim
2.
nostru iubitor 1.1  Iisus Hristos S-a făcut om, din iubire 1 Mixtă S11 22 – 26.11
 Minunile arată iubirea lui Dumnezeu faţă
1.1;1.2 1 Mixtă S12 29.11 – 03.12
de om

Crăciunul şi Anul Nou-


2.1;3.1;3.2 • Tradiţii religioase de Crăciun 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13 06 – 10.12
3.  Tradiţii populare de Crăciun şi Anul
tradiţii 2.1;3.1;3.2 1 Mixtă S14 13 – 22.12
Nou/Colinde
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 21.12.2019 – 12.01.2020
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
Dumnezeu este Tatăl  Maica Domnului, îngerii şi sfinţii Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 10 – 14.01
2. 1.2;3.1 2 S15-S16
nostru iubitor săvârşesc minuni Mixtă 17 – 21.01
2.1 • Oferirea de sfaturi şi învăţături 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S17 24 – 28.01
 Exemple de sfaturi şi învăţături primite de
1.2;2.1 1 Mixtă S18 31.01 – 04.02
la Mântuitorul Iisus Hristos*
 Ce este iertarea şi de ce avem nevoie de
1.1;1.2;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 07 – 11.02
iertare?
Oamenii îşi arată iubirea 1.1;1.2;1.3  Iertarea celor ce ne fac rău 1 Mixtă S20 14 – 18.02
4.
unii faţă de alţii 1.1;1.2;1.2;2.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S21 21 – 25.02
1.3  Ce este recunoştinţa? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S22 28.02 – 04.03
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Recunoştinţa faţă de cei care ne fac bine 1 Mixtă S23 07 – 11.03
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Recunoștința în vremea Mântuitorului și
1 Mixtă S24 14 – 18.03
în zilele noastre*
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ajutorul dat celor bolnavi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S25 21 – 25.03
Floriile, Paştile şi 1.1;2.1;3.1;3.2  Tradiţii religioase de Florii, Paşti şi Rusalii 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26 28.03 – 01.04
5.
Rusaliile – tradiţii 1.1;2.1;3.1;3.2  Tradiţii populare de Paşti 1 Mixtă S27 04 – 07.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ajutorul dat celor singuri 1 Mixtă S29 02 – 06.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2 09 – 13.05
 Texte religioase/Pilde* 2 Mixtă S30-S31
16 – 20.05
Oamenii îşi arată iubirea
4. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S32 23 – 27.05
unii faţă de alţii
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
1 Recapitulare şi sistematizare S33 30.05 – 03.06
2.2;3.1;3.2 finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian

Clasa a III-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Planificare calendaristică semestrială (I)
Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an
1.1 1 Recapitulare S1 13 – 17.09
şcolar/Recapitulare
1.1;1.3  Viaţa omului, darul lui Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 20 – 24.09
Iubirea lui Dumnezeu şi
1. 1.1;3.2  Bucuria de a trăi 1 Mixtă S3 27.09 – 01.10
răspunsul omului
1.1;1.2;1.3;3.2  Omul în relaţie cu natura 1 Mixtă S4 04 – 08.10
1.1;2.1;3.2  Naşterea omului, moment de bucurie 1 Mixtă S5 11 – 15.10
1.1;3.1  Viaţa pe pământ şi împărăţia lui Dumnezeu 1 Mixtă S6 18 – 22.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S7) 25 – 31.10
Iubirea lui Dumnezeu şi
1. 1.1;1.2;1.3;2.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S8 01 – 05.11
răspunsul omului
1.1;1.3  Când un om devine creştin? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9 08 – 12.11
1.1;1.3  Persoanele din viaţa unui creştin 1 Mixtă S10 15 – 19.11
Dumnezeu se face
2. 1.1;1.2;2.1  Alegerea binelui în viaţă 1 Mixtă S11 22 – 26.11
cunoscut omului
1.1;1.2;1.3;2.1  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S12 29.11 – 03.12
1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S13 06 – 10.12
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Naşterea Domnului 1 Mixtă S14 13 – 22.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
3.1;3.2  Botezul Domnului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S15 10 – 14.01
3. Mari sărbători creştine
3.1;3.2  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S16 17 – 21.01
1.1;1.3  Primirea iertării prin spovedanie 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S17 24 – 28.01
 Primirea lui Hristos prin Sfânta Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 31.01 – 04.02
1.1;1.3 2 S18-S19
Împărtăşanie/Despre Sfânta Liturghie Mixtă 07 – 11.02
Dumnezeu se face
2.  Dumnezeu ocroteşte şi dă putere, pentru a 14 – 18.02
cunoscut omului 1.1;1.2;2.2 1 Mixtă S20
face fapte bune
21 – 25.02
1.1;1.2;1.3;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S21
1,2;2.2  Necesitatea de a spune mereu adevărul 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S22 28.02 – 04.03
Viaţa creştinului împreună cu
1.1;1.2;1.3;2.2  Ascultarea şi împlinirea sfaturilor bune 1 Mixtă S23 07 – 11.03
4.
semenii  Blândeţea şi bunătatea în relaţie cu 14 – 18.03
1.1;1.2;2.2 1 Mixtă S24
ceilalţi
3.1;3.2  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S25 21 – 25.03
3. Mari sărbători creştine 28.03 – 01.04
3.1;3.2  Învierea Domnului 2 Mixtă S26-S27
04 – 07.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Înălţarea Domnului 1 Mixtă S29 02 – 06.05
 Importanţa de a avea răbdare cu cei din 09 – 13.05
1.1;1.2;2.2 1 Mixtă S30
jur
Viaţa creştinului 1.1;1.2;2.2  Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi 1 Mixtă S31 16 – 20.05
4. împreună cu semenii 1.1;1.2;2.2  Nevoia de efort pentru a obţine rezultate 1 Mixtă S32 23 – 27.05
 Recapitulare, sistematizare,evaluare 30.05 – 03.06
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;3.1 1 Recapitulare şi sistematizare S33
finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian

Clasa a IV-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Planificare calendaristică semestrială (I)
Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.1  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 13 – 17.09
Transmitere şi însuşire de noi 20 – 24.09
1.1;1.3;2.1  Lumea – casă pentru toţi oamenii 2 S2-S3
cunoştinţe/Mixtă 27.09 – 01.10
Iubirea lui Dumnezeu şi  Fiecare om îşi caută propria cale prin
1. 1.1;1.3;3.2 1 Mixtă S4 04 – 08.10
răspunsul omului viaţă
 Biblia şi Biserica ne arată calea spre 11 – 15.10
1.1;1.2;1.3;3.2 1 Mixtă S5
Dumnezeu
1.1;2.1;3.1  Nevoia de a primi îndrumare în viaţă 1 Mixtă S6 18 – 22.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S7) 25 – 31.10
1.
Iubirea lui Dumnezeu şi 1.1;1.2  Ajutorul lui Dumnezeu în situaţii
1 Mixtă S8 01 – 05.11
răspunsul omului dificile
1.1;1.3  Calea spre Dumnezeu deschisă tuturor
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9 08 – 12.11
oamenilor prin Iisus Hristos
Dumnezeu se face
2. 1.1;1.2;3.1  Învăţătura Domnului vestită de sfinţii
cunoscut omului 1 Mixtă S10 15 – 19.11
apostoli şi evanghelişti
1.1;1.2;1.3;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S11 22 – 26.11
2.2;3.1;3.2  Proorocii, vestitori ai naşterii lui
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S12 29.11 – 03.12
Hristos
4. Mari sărbători creştine
3.1;3.2  Magii în căutarea pruncului Iisus 1 Mixtă S13 06 – 10.12
3.1;3.2  Naşterea Domnului* 1 Mixtă S14 13 – 22.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
1.1;3.1;3.2  Întâmpinarea Pruncului Iisus de către 10 – 14.01
4. 1 Mixtă S15
Mari sărbători creştine Dreptul Simeon
1.1;3.1;3.2  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S16 17 – 21.01
• Mărturisirea şi trăirea credinţei de
1.1;1.3 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S17 24 – 28.01
către sfinţi
• Sfinţii români şi creştinismul pe
2. Dumnezeu se face 1.1;2.2;3.1 1 Mixtă S18 31.01 – 04.02
teritoriul ţării noastre
cunoscut omului
1.1;3.1;3.2 • Sfântul Apostol Andrei* 1 Mixtă S19 07 – 11.02
1.1;3.1;3.2 • Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ* 1 Mixtă S20 14 – 18.02
1.1;1.3;2.2;3.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S21 21 – 25.02
 Iubirea, poruncă dată de Domnul
3.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S22 28.02 – 04.03
Iisus Hristos
Viaţa creştinului
3.  Viaţa în armonie cu ceilalţi, îndemn
împreună cu semenii 1.1;1.2;1.3;2.2 1 Mixtă S23 07 – 11.03
al lui Dumnezeu
1.2;1.3;2.1  Familia şi împlinirea poruncii iubirii 1 Mixtă S24 14 – 18.03
1.2;3.1;3.2 • Cu Hristos în săptămâna Pătimirilor 1 Mixtă S25 21 – 25.03
• Femeile mironosiţe pe drumul
4. Mari sărbători creştine 1.2;3.1;3.2 1 Mixtă S26 28.03 – 01.04
Golgotei şi în Duminica Învierii
1.2;3.1;3.2  Tradiţii pascale* 1 Mixtă S27 04 – 07.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
3. Viaţa creştinului 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Prietenia şi porunca iubirii creştine 1 Mixtă S29 02 – 06.05
împreună cu semenii 1.1;1.2;1.3;2.2  Importanţa exemplului personal de 1 Mixtă S30 09 – 13.05
iubire creştină
1.1;1.2;1.3;2.2  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S31 16 – 20.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S32 23 – 27.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 30.05 – 03.06
1 Recapitulare şi sistematizare S33
3.1;3.2 finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian
Clasa a V-a

Aria curriculară: Om – Societate


Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an
1.1;1.2 1 Recapitulare S1 13 – 17.09
şcolar/Recapitulare
1.1;1.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S2 20 – 24.09
Transmitere şi însuşire de noi 27.09 – 01.10
1.1;1.2  Crearea lumii 2 S3-S4
cunoştinţe/Mixtă 04 – 08.10
1.1;1.2  Prima familie: Adam şi Eva 1 Mixtă S5 11 – 15.10
Dumnezeu Se face
1. 1.2;1.3  Promisiunea venirii Mântuitorului 1 Mixtă S6 18 – 22.10
cunoscut omului
1.2  Responsabilitatea omului faţă de creaţie 1 Mixtă S7 25 – 29.10
01 – 05.11
1.1;1.3  Prietenia lui Dumnezeu cu Noe şi Avraam 2 Mixtă S8-S9
08 – 12.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Iosif şi fraţii săi – modele de iertare 1 Mixtă S10 15 – 19.11
1.1;1.2;2.1;2.2; 22 – 26.11
 Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu 1 Mixtă S11
3.1
 Sărbătoarea Sfântului Andrei şi Ziua 29.11 – 03.12
3.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S12
Viaţa comunităţii şi Naţională a României
4.
sărbătorile creştine 06 - 10.12
3.2;3.3  Naşterea Domnului şi Anul Nou 2 Mixtă S13-S14
13 – 22.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
 Sărbătoarea, timp sfinţitor şi de 10 – 14.01
3.1;3.2;3.3 1 Mixtă S15
Viaţa comunităţii şi bucurie
4.
sărbătorile creştine
3.1;3.2;3.3  Sfântul ocrotitor al familiei 1 Mixtă S16 17 – 21.01
Dumnezeu Se face 1.3  De la regele David, la Împăratul Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 24 – 28.01
1. 2 S17-S18
cunoscut omului Hristos Mixtă 31.01 – 04.02

1.1;1.2;2.2
• Decalogul – importanţa lui în viaţa
2
Transmitere şi însuşire de noi
S19-S20
07 – 11.02
omului cunoştinţe/Mixt 14 – 18.02
 Răspunsul omului la chemarea lui
1.1;1.2;1.3;3.1 1 Mixtă S21 21 – 25.02
Iubirea lui Dumnezeu şi Dumnezeu
2.  Mărturisirea credinţei în Vechiul
răspunsul omului 1.1;3.1 1 Mixtă S22 28.02 – 04.03
Testament
 Calităţile omului şi slujirea lui
1.1;3.1 1 Mixtă S23 07 – 11.03
Dumnezeu
1.1;1.2;1.3;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S24 14 – 18.03
Viaţa creştinului
3. 1.1;2.1;3.1;3.2  Respectul în lumina credinţei 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S25 21 – 25.03
împreună cu semenii
Viaţa comunităţii şi 28.03 – 01.04
4. 3.1;3.3  Florii, Paşti, Rusalii* 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26-S27
sărbătorile creştine 04 - 07.04
ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
1.1  Slujirea propriului popor 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S29 02 – 06.05
1.1;2.1;3.1  Ajutorul oferit semenilor 1 Mixtă S30 09 – 13.05
 Dialogul despre credinţa în 16 – 20.05
1.1;3.1 1 Mixtă S31
Viaţa creştinului Dumnezeu
3.
împreună cu semenii 1.1;2.1;3.1;3.2  Evaluare 1 Mixtă S32 23 – 27.05
 Recapitulare, sistematizare şi 30.05 - 03.06
1.1;2.1;3.1;3.2 1 Recapitulare şi sistematizare S33
evaluare finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian
Clasa a VI-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1;2.2  Cu Dumnezeu la început de an
1 Recapitulare S1 13 – 17.09
şcolar/Recapitulare
2.1;2.2  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 20 – 24.09
2.1;2.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 27.09 – 01.10
1.1;1.2;1.3  Țara Sfântă în vremea Mântuitorului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 04 – 08.10
1.1;1.2;1.3  Nașterea și copilăria lui Iisus Hristos 1 Mixtă S5 11 – 15.10
Dumnezeu Se face 18 – 22.10
1. 1.1;1.2;1.3;2.1  Botezul Domnului 2 Mixtă S6-S7
cunoscut omului 25 – 29.10
01 – 05.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Iisus Hristos, Învățătorul lumii 2 Mixtă S8-S9
08 – 12.11
1.1;1.3;2.1  Iisus Hristos, Mântuitorul lumii 1 Mixtă S10 15 – 19.11
1.1;1.3;2.1  Înălțarea Domnului Iisus Hristos 1 Mixtă S11 22 – 26.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Lecturi moral religioase* 1 Mixtă S12 29.11 – 03.12
1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S13 06 – 10.12
Viața comunității și 3.1;3.2;3.3 13 – 22.12
2.  Tradiții de Crăciun 1 Mixtă S14
sărbătorile creștine
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,


Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
1.1;1.3;2.1;2.2 • Mărturii despre ajutorul primit de la 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S15-S16
10 – 14.01
Dumnezeu 17 – 21.01
1.1;1.2;1.3;2.1;
2.2; 3.1 • Recunoștința pentru binele primit 1 Mixtă S17 24 – 28.01
3. Iubirea lui Dumnezeu și 1.1; 1.3; 2.1; 31.01 – 04.02
 Efortul pentru schimbarea vieții 1 Mixtă S18
răspunsul omului 2.2; 3.1
 Mărturisirea credinței în Iisus Transmitere şi însuşire de noi 07 – 11.02
1.1;1.2;1.3;2.1;3.1 2 S19-S20
Hristos cunoştinţe/Mixtă 14 – 18.02
1.1;1.2;1.3;2.1;3.1  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S21 21 – 25.02
1.1;1.2;1.3;2.1;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S22 28.02 – 04.03
07 – 11.03
1.1;2.1;3.1  Iertarea, semn al bunătății sufletești 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S23
Viața creștinului
4.
împreună cu semenii  Rugăciunea, temei și putere a vieții Transmitere şi însuşire de noi 14 - 18.03
1.1;2.1;3.1 2 S24-S25
creștine cunoştinţe/Mixtă 21 - 25.03
Viața comunității și 1.1;2.1;3.1 28.03 – 01.04
2.  Tradiții de Paști 2 Mixtă S26-S27
sărbătorile creștine 04 - 07.04
ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
02 – 06.05
1.1;2.1;3.1  Rugăciunea „Tatăl nostru” 2 Mixtă S29-S30
09 – 13.05
 Milostenia, manifestare a iubirii față 16 – 20.05
Viața creștinului 1.1;2.1;3.1 1 Mixtă S31
4. de semeni
împreună cu semenii
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, 23– 27.05
2 Recapitulare şi sistematizare S32-S33
3.1 evaluare finală 30.05 – 03.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare şi sistematizare S34 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian
Clasa a VII-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.2  Cu Dumnezeu la început de an şcolar/Recapitulare 1 Recapitulare S1 13 – 17.09
2.2  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 20 – 24.09
2.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 27.09 – 01.10
1.1; 1.2; 2.1; 04 – 08.10
 Viața omului și asemănarea cu Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4
2.2; 3.2
1.1; 1.2; 1.3  Lucrarea Duhului Sfânt în lume 1 Mixtă S5 11 – 15.10
Dumnezeu Se face
1. 1.1; 1.2; 1.3; 3.1  Pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime 1 Mixtă S6 18 – 22.10
cunoscut omului
Transmitere şi însuşire de noi 25 – 29.10
1.2; 3.1; 3.2  Sfintele Taine în viața creștinilor 2 S7-S8
cunoştinţe/Mixtă 01 – 05.11
1.2; 2.1; 3.1; 08 – 12.11
 Darurile Duhului Sfânt 1 Mixtă S9
3.2; 3.3
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 15 – 19.11
 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S10
3.1;3.2; 3.3
2. Iubirea lui Dumnezeu și 1.2; 2.2; 3.1;3.2  Credința în primele comunități creștine 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S11 22 – 26.11
răspunsul omului 1.2; 2.1; 2.2; 1 Mixtă S12 29.11 – 03.12
 Comuniunea credincioșilor în Biserică
3.1; 3.2; 3.3
1.2; 1.3; 3.1  Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului 1 Mixtă S13 06 – 10.12
Viața comunității și 13 – 22.12
3. 1.3;2.2  Sărbătorile de iarnă – tradiții și obiceiuri 1 Mixtă S14
sărbătorile creștine
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,
Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
Transmitere şi însuşire de noi 10 – 14.01
1.1; 2.1; 2.2;3.1  Biserica în istorie 2 S15-S16
cunoştinţe/Mixtă 17 – 21.01
2. Iubirea lui Dumnezeu și
2.2  Lecturi religios-morale* 1 Mixtă S17 24 – 28.01
răspunsul omului
1.2; 2.1; 2.2; 31.01 – 04.02
 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S18
3.1; 3.2; 3.3
1.2; 2.2; 3.1;  Manifestarea bucuriei în viața 07 – 11.02
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19
3.2; 3.3 omului
1.2; 2.2; 3.1; 14 – 18.02
 Fericirile 2 Mixtă S20-S21
3.2; 3.3 21 – 25.02
1.3; 2.2; 3.1;3.2  Frumosul în viaţa creştinului 1 Mixtă S22 28.02 – 04.03
Viața creștinului
4. 2.1; 2.2; 3.1;  Prietenia și iubirea, valori pentru 07 – 11.03
împreună cu semenii 1 Mixtă S23
3.2; 3.3 viață
2.1; 2.2; 3.1;  Vindecarea slăbănogului din Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe / 14 – 18.03
1 S24
3.2; 3.3 Capernaum Mixtă
1.2;1.3;2.1; 2.2; 21 – 25.03
 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S25
3.1;3.2; 3.3
 Să petrecem perioada Postului Mare
cu Rugăciunea Sfântului Efrem 28.03 – 01.04
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26
3. Viața comunității și 1.3;2.2 Sirul – pregătire duhovnicească
sărbătorile creștine pentru Sfintele Paşti *
 Săptămâna Pătimirilor - momente 04 – 07.04
1.3;2.2 1 Mixtă S27
de meditaţie creştină*
ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe / 02 – 07.05
1.3; 3.1;3.3  Praznicele împărătești 2
Mixtă
S29-S30
09 – 13.05
 Sărbători închinate Maicii Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe / 16 – 20.05
3. Viața comunității și 1.3; 3.1;3.3 2
Mixtă
S31-S32
23 – 27.05
Domnului și sfinților
sărbătorile creștine
1.2;2.1;3.2;4.1;  Recapitulare, sistematizare, 30.05 – 03.06
1 Recapitulare şi sistematizare S33
4.2;5.1 evaluare finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian
Clasa a VIII-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1  Cu Dumnezeu la început de an şcolar/Recapitulare 1 Recapitulare S1 13 - 17.09
2.1  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 20 - 24.09
2.1  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 27.09 - 01.10
1.1;1.2;1.3;2.1  Iubirea, temeiul vieții 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 04 - 08.10
Dumnezeu Se face 1.1;1.2;1.3;2.2  Descoperirea Sfintei Treimi în istoria biblică 1 Mixtă S5 11 - 15.10
1.
cunoscut omului  Mărturisirea Sfintei Treimi în Simbolul de Transmitere şi însuşire de noi 18 - 22.10
1.1;1.2;1.3;3.3 2 S6-S7
credință cunoştinţe/Mixtă 25 - 29.10
 Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața 01 – 05.11
1.1;1.2;1.3;3.1 1 Mixtă S8
Bisericii
1.1;1.2;1.3;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S9 08 - 12.11
1.2;2.1;2.2;3.2  Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru oameni 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 15 – 19.11
Iubirea lui Dumnezeu și
2. 1.2;2.1;2.2;3.2  Pilda semănătorului 1 Mixtă S11 22 - 26.11
răspunsul omului
1.2;2.1;2.2;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S12 29.11 - 03.12
1.2  Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori 06 – 10.12
3. Bucurie şi lumină sfântă 2 Mixtă S13-S14 13 – 22.12
alese ale sufletului românesc
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
1.2;2.1;2.2;3.3  Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii 1 Mixtă S15 10 – 14.01
Iubirea lui Dumnezeu și 1.2;2.1;2.2;3.3  Minunea vindecării orbului din naștere 1 Mixtă S16 17 – 21.01
2.
răspunsul omului 1.2;2.1;2.2;3.3  Povestiri moral-religioase* 1 Mixtă S17 24 - 28.01
1.2;2.1;2.2;3.3  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S18 31.01 – 04.02
1.1;1.2;2.1;3.1  Libertate și responsabilitate în viață 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 07 – 11.02
14 – 18.02
1.1;1.2;2.1;3.1  Pilda fiului risipitor 1 Mixtă S20
 Optimismul și stăruința în viața 21 – 25.02
Viața creștinului 1.1;1.2;2.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S21
omului
4. împreună cu semenii
 Provocări ale lumii contemporane și 28.02 – 04.03
1.1;1.2;2.1;3.3 1 Mixtă S22
atitudinea creștinilor
1.1;1.2;2.1;3.3  Pilda samarineanului milostiv 1 Mixtă S23 07 – 11.03
1.1;1.2;2.1;3.3  Povestiri moral-religioase* 1 Mixtă S24 14 - 18.03
1.1;1.2;2.1;3.3  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S25 21 – 25.03
Viața comunității și 28.03 – 01.04
3. 1.2  Învierea Domnului 2 Mixtă S26-S27
sărbătorile creștine 04 - 07.04
ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
1.1;1.2;2.1;3.1  Literatura religioasă și viața creștină 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S29 02 – 06.05
1.1;1.2;2.1;3.1  Arta religioasă și viața creștină 1 Mixtă S30 09 – 13.05
Viața comunității și  Recapitulare, sistematizare, evaluare 16 – 20.05
3. 1.1;1.2;2.1;3.1 2 Recapitulare şi sistematizare S31-S32
sărbătorile creștine finală 23 - 27.05
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S33 30.05 – 03.06

VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Partenie Mihaela Prof. Onica Mirela Maria Prof. Oceanu Cosmin-Emilian

S-ar putea să vă placă și