Sunteți pe pagina 1din 4

DEPRINDERILE DE IGIENĂ Ș AUTONOMIE PERSONALĂ ALE COPILULUI

-Referat-

Prof.Șorega Elena

Dacă vreţi să cultivaţi inteligenţa copilului cultivaţi i mai întâi forţele pe care trebuie să
le stăpânească .Exersaţi cu consecvenţă corpul faceţi l robust şi sănătos pentru a l face
înţelept şi raţional să muncească să acţioneze să strige să alerge să fie întotdeauna în
mişcare ca să fie om prin vigoare şi după aceea va fi prin gândire .
J J ROUSSEAU
Educaţia pentru sănătate este drumul cel mai scurt prin care acţiunile şi concepţiile
medicale cu cel mai pronunţat caracter practic penetrează în rândul populaţiei sub formă
de reguli şi normePentru aceasta ele trebuie imprimate de la grădiniţă Dar nu ca un cod
impus ci sub o formă naturală şi firească ca un mod de viaţă.
Sănătatea copilului nu este numai o *stare de bine fizică ,mintală şi socială
* ci şi un proces în continuă schimbare , pentru a cărui menţinere la un nivel
satisfăcător contribuie atât familia cât şi grădiniţa, şcoala , societatea.
Scopul
educaţiei pentru sănătate în grădiniţă este să se asigure cunoştinţe despre sănătate şi
boală în vedearea dezvoltării armonioase a personalităţii ,însuşirea unor norme de
comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi cea colectivă,
formarea şi consolidarea deprinderilor de alimentaţie raţională ,formarea şi cultivarea
interesului pentru problematica sănătăţii,cunoaşterea organismului uman ,a
funcţiilorvitale.Un rol esenţial în formarea deprinderilor igienice la copil îl are mai întâi
părintele ,iar apoi educatoarea ,personalul de îngrijire cadrele medicale /acolo unde ele
există /.Copilul de 6-7 ani are deja formate deprinderile elementare de igienă /spălatul
mâinilor ori decâte ori este nevoie ,dinţilor,deprinderi de îmbrăcare /.Educatoarea ,familia ,
trebuie să urmărească perfecţionarea acestor deprinderi ,transformarea lor în
obişnuinţe .Schimbările ce trebuie să intervină pe parcurs în crearea de obişnuinţe în
raport cu vârsta , trebuie făcute cu tact , fără bruscări întrucât fiecare schimbare constituie
pentru copil o încordare a sistemului nervos .Orice deprindere şi implicit obişnuinţă se
obţine prin exerciţii repetate îndrumate de educatoare şi părinţi cu calm şi răbdare , iar
exemplul adultului joacă un rol hotărâtor în acest sens .Deprinderile , odată formate, îi dau
copilului siguranţă în acţiune , încredere în posibilităţile sale , îi creează o oarecare
independenţă , uţurează desfăşurarea activităţilor din grădiniţă , facilitează respectarea
regimului zilnic şi ulterior , adaptarea la cerinţele şcolarităţii .
Iată principalele deprinderi care asigură dezvoltarea normală a copilului :
- se spală pe mâini şi pe faţă ,
-se spală pe dinţi dimineaţa şi seara
-folosesc corect obiectele de uz personal şi le aşează la locul lor ,
-îşi păstrează hainele curate şi le aşează în dulăpior ,
-dovedesc autonomie personală - se îmbracă , se
dezbracă , mănâncă singuri - -folosesc corect lingura si furculiţa ,
. -iau şi aşează la locul lor jucăriile ,
-întreţin curăţenia şi respectă
munca altora , -înţeleg starea de sănătate şi boală
. Educaţia pentru sănătatea copilului
în grădiniţă este o latură a educaţiei ,în general , alături de educaţia motrică , intelectuală
,plastică şi are particularitatea că se realizează prin intermediul acetora .
Perfecţionării deprinderilor
de viaţă sănătoasă educatoarea şi personalul grădiniţei trebuie să le acorde atenţie în
orice moment al zilei ,în orice împrejurare / la venirea în grădiniţă ,la spălător ,în
timpul servirii mesei ,la somn,etc. / .Există şi activităţi care prin specificul lor pot
contribui într-omai mare măsură la formarea şi perfecţionarea depinderilor de viaţă
sănătoasă , la relizarea obiectivelor educaţiei pentru sănătate . Prin
activităţile de cunoaşterea mediului copilul poate fi ajutat să cunoască organismul uman
şi funcţiile vitale ,noţiuni legate de sănătate şi boală , să-şi consolideze şi perfecţioneze
deprinderi de alimentaţie raţională , de igienă a alimentaţiei , vestimentaţiei , a muncii ,
odihnei şi recreerii,să-şi modifice atitudinea faţă de medic .

De exemplu :
*OBSERVĂRI - Corpul omenesc
-Obiecte de uz personal
-Alimente de bază
-Fructe – legume
-Cabinetul medical , stomatologic

*JOCURI DIDACTICE
-Ce ne spune
oglinda -Ce ne
trebuie -Prietenii
curăţeniei -Ce e
bine , cum e bine
*LECTURI
DUPĂ IMAGINI
-În împărăţia curăţeniei
-Apă , aer , soare
De asemenea educaţia pentru societate reprezintă o componentă a activităţilor din
grădiniţă prin care cunoştinţele , abilităţile ,deprinderile şi obiceiurile de viaţă sănătoasă se
pot exersa ,perfecţiona.
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI
Povestiri , lecturi ale educatoarei *,, Povestea lui Dintenel ‚ Aventurile lui
Măseluţă,Mihaela şi cei trei utsuleţi , Vizita , Supărarea Danielei , Cum mâncăm , etc..

Memorizări *,, La prânz , Murdărica , Curăţica ,Sfatul mamei este bun ,N-ai batistă .’’

Convorbiri *,, Eu sunt mic , Despre microbi – duşmanii noştri , Cum ne ferim de
accidente , Medicul – prietenul nostru ‚’’
Activităţi practice şi plastice * ,,Periajul corect , Suporturi pentru obiecte
personale,Peria de dinţi , Batista , Prosopul , Paharul ,etc. ‚’’
Activităţi muzicale *Dis de dimineaţă , Bună dimineaţa ,Voinicii pământului ,De –a
doctorul ,’’
Proverbe , zicători , ghicitori şi scenete
Activităţile opţionale pot constitui o alternativă pentru realizarea
obiectivelor educaţiei pentru sănătate .
În cadrul activităţilor de educaţie fizică accentul cade pe
perfecţionarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar – aplicative , un aspect ce merită
atenţie sporită reprezintă formarea unei ţinute corecte .
Exerciţiile pentru educarea unei ţinute corecte se pot realiza prin exersarea
conştientă şi in - tensă a mersului , mersul şchiopătat , alternerea ritmată a paşilor foarte
mari paşi mici , săritul pe loc şi în mers ,alergatul fără zgomot , mişcarea braţelor , rotirea
mâinilor , etc..

Un loc aparte în activitatea copiilor îl reprezintă jocurile şi activităţile alese ,pentrucă


prin ele copiii ating primul prag al integrării sociale , participând tot mai frecvent la
jocuri asociative şi de cooperare . Prin jocuri de rol - De –a doctorul , de –a
stomatologul , reclame –reclame ,- copilul trăieşte intens asimilările sale cu imaginea despre
adulţi , trece de la viaţa instinctivă ,egocentrică la deschiderea spre lumea socială , la
capacitatea de a ţine seama de existenţa altcuiva , de a participa la rezolvarea unor
probleme .
Jucăriile utilizate în aceste jocuriîl ajută pe copil să trăiască emoţii de bucurie , de
simpatie - antipatie , fiind ocazii de influenţare a trăsăturilor de caracter . Menirea noastră
este de a forma copii sănătoşi din punct de vedere spiritual . Alături de familie trebuie
să formăm copiilor deprinderi de conduită şi sentimente care să – l ajute la practicarea
binelui în viaţa socială .Copilul are nevoie de credinţa că ceea ce face este bun , corect ,
dezirabil , dar nu prin frică , inoculare sau minciună . Copilul trebuie să se încreadă în
omul de lângă el , să consimtă că modelul ce – l are în faţă - dascălul - este unul ce
merită a fi urmat .Dacă le vom permite copiilor să opteze , dacă – i ascultăm , dacă – i
ajutăm în a-şi exprima toată gama de sentimente care îi încearcă , dacă-i privim ca nişte
individualităţi distincte şi dacă îi învăţăm cum să se descurce singuri le vom dezvolta şi
întreţine sănătatea psihică şi fizică .Aşa cum spunea Larouse : ,, UN OM SĂNĂTOS
ESTE CEL CARE SE SIMTE PUTERNIC ŞI ÎN SIGURANŢĂ ’’.

S-ar putea să vă placă și