Sunteți pe pagina 1din 5

Academia de Studii Economice, Bucureşti

Facultatea de Administraţie şi Management Public

Nr. Chestionar:_________
Data interviului:________
CHESTIONAR

Bună ziua, vă rog să îmi acordaţi 15 minute pentru completarea unui chestionar
referitor la „ Implementarea legislaţiei transparenţei decizionale şi satisfacţia
cetăţenilor în ceea ce priveşte activitatea Primăriei Sectorului 4 a Municipiului
Bucureşti” . Răspunsurile dumneavoastră vor fi tratate strict confidenţial şi vor fi
utilizate doar în scopuri statistice.

1. Cum apreciaţi relaţia dintre cetăţeni şi Primăria Sectorului 4?


foarte bună
bună
proastă
foarte proastă
nu ştiu / nu răspund
2. Cum apreciaţi activitatea Primăriei Sectorului 4 în perioada din 2008 până
în prezent?
foarte bună
bună
proastă
foarte proastă
nu ştiu / nu răspund
3. În ce măsură sunteţi informat(ă) de iniţiativele şi acţiunile Primăriei
Sectorului 4 ?
în foarte mare măsură
în mică măsură
în mare măsură
în foarte mică măsură

1
nu ştiu / nu răspund
4. Cunoaşteţi legile nr. 52/2003 şi 544/2001?
da
nu
5. Dacă da vă rugăm să apreciaţi pe o scală de la 1 la 10, gradul de
implementare al acestor legi?
Deloc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Foarte mult
6. De unde aţi aflat cele mai multe informaţii despre activitatea Primăriei
Sectorului 4 ?
pagina de Web a Primăriei din discuţiile cu vecinii/cunoscuţii
presă scrisă buletinul informativ al Primăriei
televiziune altele
radio nu ştiu / nu răspund
centrele de informare ale Primăriei
7. Cât de des căutaţi informaţii pe sursa specificată anterior?
O dată la câteva zile
zilnic
săptămânal
lunar
8. Sunteti mulţumit(ă) de modul în care angajaţii instituţiilor statului vă
facilitează accesul la informaţiile de interes public?
foarte mulţumit (ă) în mică măsură
mulţumit(ă) deloc
9. Care dintre opţiunile de mai jos consideraţi că sunt cele mai bune metode de
comunicare ?
site-ul primăriei afişe stradale
internet telefonic
prin biroul de relaţii cu publicul
10. În ce măsură informaţiile postate pe canalele oficiale de informare
consideraţi că vă sunt de ajutor ?
foarte utile utile

2
irelevante insuficiente
inutile
11. Cât de des vi s-a întâmplat ca funcţionarii publici din primăria sectorului 4
să vă creeze greutăţi în scopul obţinerii unor informaţii de interes public?
destul de des destul de rar
des nu mi s-a întâmplat
rar
12. După părerea dumneavoastră, în următorul an, gradul de transparenţă
decizională din Primăria Sectorului 4 va:
va creşte va rămâne la fel
va scădea nu ştiu
13. După părerea dumneavoastră, după integrarea în Uniunea Europeană
gradul de transparenţă decizională din Primăria Sectorului 4 a:
crescut scăzut
crescut foarte puţin rămas la fel

14. Primăria Sectorului 4 elaborează în prezent o nouă strategie de dezvoltare


2011 - 2020. Care credeţi că este domeniul prioritar de dezvoltare a
sectorului 4 ?

Infrastructura urbană Mediul economic şi IMM


Mediul comunitar Comerţul
Serviciile sociale Turismul
Mediul inconjurător Altele
15. Vă rugăm să precizaţi cel mai mare AVANTAJ al sectorului 4, care poate
contribui la dezvoltarea sectorului:

16. Vă rugăm să precizaţi cel mai mare DEZAVANTAJ al sectorului 4, care


poate împiedica dezvoltarea sectorului:
………………………………………………………………………………………………………….....

3
17. Vă rugăm precizaţi cea mai mare OPORTUNITATE a sectorului 4, care
poate sprijini dezvoltarea sectorului:
…………………………………………………………………………………………..

18. Vă rugăm precizaţi cea mai mare AMENINŢARE a sectorului 4, care poate
împiedica dezvoltarea sectorului:
…………………………………………………………………………………………..

19. Care consideraţi că este cea mai gravă problemă a sectorului 4?

Ordinea şi liniştea publică Poluarea mediului


Nevoia de locuinţe Accesul populaţiei la servicii medicale
Curăţenia stradală Locuri de parcare auto
Servirea cetăţenilor de către funcţionari Iluminatul stradal
Starea pieţelor agro-alimentare Calitatea serviciilor medicale
Întreţinerea şcolilor, grădiniţelor şi liceelor Altă problemă
Calitatea trasportului în comun Nu ştiu / nu răspund
20. În ce categorie de vârstă vă încadraţi?
 18 – 25 ani
 26 – 35 ani
 36 – 45 ani
 46 – 55 ani
 peste 55 de ani
21. Ultima şcoală absolvită de dumneavoastră este:
 şcoală gimnazială
 şcoală profesională
 liceul
 şcoală postliceală
 facultate/postuniversitară
22. Ocupaţia dumneavoastră este:
 inginer/ economist/ patron

4
 muncitor/ maistru
 funcţionar/ technician
 medic/ profesor
 elev/ student
 pensionar/ casnică
 alta profesie ...........................
23. Între ce limite se încadrează venitul dumneavoastră:
 sub 600 lei
 700 – 1500 lei
 1500 – 6000 lei
 peste 6.000 lei
24. Sexul dumneavoastră:
masculin
feminin
Vă mulţumesc pentru timpul acordat pentru completarea acestui chestionar.