Sunteți pe pagina 1din 8

TEHNICI UTILIZATE IN IMUNOLOGIE

PETRU CIANGA

TEHNICI UTILIZATE IN IMUNOLOGIE

NOTIUNI INTRODUCTIVE

PETRU CIANGA

ISBN 606-520-214-2

9 786065 202146
PETRU CIANGA

TEHNICI UTILIZATE IN IMUNOLOGIE


NOTIUNI INTRODUCTIVE

Editura Pim
2008
EDITURA PIM
Soseaua Stefan cel Mare nr. 11 Iasi -700498
Tel. / fax: 0232-212740
e-mail:editurapim@pimcopy.ro
www.pimcopy.ro
EDITURĂ ACREDITATĂ CNCSIS BUCUREŞTI
66/01.05.2006

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


CIANGA, PETRU
Tehnici utilizate în imunologie : noţiuni introductive /
Petru Cianga. - Iaşi : PIM, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-214-6

612.017
Cuprins

Reacţia Antigen-Anticorp................................................................1
1. Legături implicate în formarea complexului antigen-anticorp.......2
2. Factori care influenţează interacţiunea dintre antigen şi anticorp..8
2.1 Caracteristici structurale...............................................................9
2.1.1 Specificitatea situsurilor de legare a antigenului.......................9
2.1.2 Reactivitatea încrucişată............................................................9
2.1.3 Accesibilitatea antigenică........................................................10
2.1.4 Structura imunoglobulinelor....................................................10
2.1.5 Valenţa antigenelor..................................................................10
2.1.6 Concentraţia de antigene şi anticorpi.......................................11
2.2 Factori fizico-chimici care afectează legarea dintre antigen şi
anticorp..............................................................................................12
2.2.1 Factori de mediu.......................................................................12
2.2.2 Concentraţia în săruri (forţa ionică).........................................12
2.2.3 Potenţialul zeta.........................................................................13

Anticorpi monoclonali....................................................................14

Reacţia de precipitare.....................................................................24
1. Precipitarea în soluţie....................................................................24
2. Precipitarea în gel..........................................................................27
2.1 Dubla imunodifuzie (Oucthterlony)............................................27
2.2 Imunodifuzia radială simplă (Mancini).......................................30
3. Imunelectroforeza.........................................................................32
3.1 Imunelectroforeza.......................................................................35
3.2 Electroforeza de imunofixare (immunofixation electrophoresis -
IFE)...................................................................................................36
3.3 Electroforeza contracurent (countercurrent electrophoresis)......37
3.4 Electroforeza în rachetă (rocket electrophoresis)........................37
3.5 Focusarea isoelectrică (isolectric focusing)................................38

Reacţia de aglutinare......................................................................40
1. Aglutinarea directă........................................................................44
2. Aglutinarea indirectă.....................................................................46
3. Aglutinarea pasivă.........................................................................47
4. Testele de inhibiţie a aglutinării....................................................48
5. Testul anti-imunoglobulinic (testul Coombs)...............................50

Teste de fază solidă - Solid phase assay.........................................52


1. RIA - Radio Immuno Assay..........................................................52
2. RIST – Radioimmunosorbent test.................................................53
3. RAST – Radioallergosorbent test.................................................54
4. ELISA - Enzyme Linked Immunosorbent Assay.........................56
4.1 ELISA indirectă..........................................................................57
4.2 ELISA sandwich.........................................................................59
4.3 ELISA competitivă.....................................................................60
4.4 ELISPOT.....................................................................................61
5. Chemiluminiscenţa........................................................................62

Imunohistochimia (Corina Cianga, Petru Cianga)..........................65


1. Noţiuni de enzimologie.................................................................67
2. Metode de colorare........................................................................70
2.1 Metoda directă.............................................................................70
2.2 Metoda indirectă în doi paşi........................................................71
2.3 Metoda indirectă în trei paşi........................................................72
3. Controale.......................................................................................73
4. Colorarea de fond (nespecifică sau background)..........................74
5. Contracolorarea.............................................................................77
6. Imunocitochimia...........................................................................77
7. Dubla/tripla coloraţie....................................................................78

Imunofluorescenţa..........................................................................80
1. Imunofluorescenţa directă............................................................82
2. Imunofluorescenţa indirectă.........................................................84

Microscopia confocală....................................................................85

Tissue FAXS....................................................................................86

Citometrie în flux (Flow cytometry)..............................................87


1. Principiu........................................................................................87
2. Sortarea particulelor......................................................................94
Aplicaţii ale citometriei în flux......................................................95
1. Imunofenotiparea.........................................................................95
2. Analiza conţinutului ADN (Ploidia ADN)...................................97
3. Investigarea unor molecule solubile............................................99
4. Medicina reproducerii.................................................................100
5. Cross-match................................................................................100
6. Biologia celulară.........................................................................101
7. Analiza proliferării celulare........................................................101
8. Analiza morţii celulare prin apoptoză.........................................104
9. Analiza citotoxicităţii celulare....................................................104
10. Microbiologie............................................................................105
11. Botanică....................................................................................106
12. Farmacologie.............................................................................106

Histocompatibilitatea în transplant............................................107
Tiparea tisulară (tiparea HLA I şi II)........................................110
1. Citometria în flux.......................................................................110
2. Microlimfocitotoxicitatea sau citotoxicitatea
dependentă de complement (CDC).................................................110
3. Metode de biologie moleculară...................................................112
3.1 Metoda SSP - sequence-specific priming.................................113
3.2 Metoda SSOP - sequence-specific oligonucleotide probing.....114
3.3 SBT – sequence-based typing...................................................116
4. Cultura limfocitară mixtă............................................................116
Cross-match (X-match)................................................................117

Evaluarea funcţionalităţii componentelor sistemului imun......120


1. Limfocitele B..............................................................................120
1.1 Teste in vivo..............................................................................120
1.2 Teste in vitro.............................................................................122
2. Limfocitele T..............................................................................122
2.1 Teste in vivo..............................................................................122
2.2 Teste in vitro.............................................................................124
3. Celulele NK (natural killer)........................................................126
4. Fagocite.......................................................................................127
5. Bazofile.......................................................................................130
6. Sistemul complement (SC).........................................................131

Modele experimentale animale....................................................134


1. Animale inbred (singenice).........................................................135
2. Animale congenice......................................................................136
3. Animale chimerice (chimeras)....................................................138
4. Şoareci SCID (severe combined immunodeficiency–
imunodeficienţa severă combinată)...............................................140
5. Şoareci nuzi.................................................................................141
6. Şoareci transgenici......................................................................143
7. Şoareci knock out (KO)..............................................................145
8. Şoareci knock-in.........................................................................146

Tehnici de biologie moleculară (manipulare a acizilor nucleici şi


producţie de proteine)
Metode de manipulare a genelor.................................................149
1. Extragerea ADN din ţesuturi şi culturi de celule........................149
2. Extragerea ARN-ului din ţesuturi sau culturi de celule..............151
3. Electroforeza ADN în gel...........................................................152
3.1 Electroforeza în gel de agaroză.................................................153
3.2 Electroforeza în gel de poliacrilamidă......................................156
3.3 Electroforeza în câmp electric pulsatil .....................................157
4. Southern blot...............................................................................157
5. Northern blot...............................................................................161

Metode de evidenţiere a secvenţelor nucleotidice în celule şi


ţesuturi...........................................................................................161
1. Hibridizarea in situ......................................................................161
2. FISH – Fluorescence in situ hybridization..................................168
3. CISH – Chromogenic in situ hybridization.................................169

Manipularea enzimatică a ADN-ului..........................................170


1. Digestia cu enzime de restricţie..................................................170
2. Utilizarea ligazelor în ingineria genetică....................................171
3. Amplificarea prin PCR................................................................172
4. RT-PCR (reverse transcription-PCR).........................................177
5. Real time PCR – PCR în timp real..............................................178
6. Secvenţierea ADN.......................................................................179

Metode de introducere a ADN-ului recombinant în bacterii şi


celule eucariote
1. Vectori.........................................................................................182
1.1 Plasmide....................................................................................182
1.2 Virusuri.....................................................................................186
1.3 Bacteriofagi...............................................................................187
1.4 Cosmide....................................................................................188
1.5 Cromosomi bacterieni artificiali...............................................188
1.6 Cromosomii artificiali din drojdii (YACs)................................188
2. Transformarea bacteriană şi purificarea ADN-ului
din plasmide....................................................................................189

Producerea proteinelor în gazde bacteriene


1. Inducerea sintezei proteice în gazde bacteriene..........................192
2. Purificarea proteinelor.................................................................193
2.1 Filtrarea în gel (cromatografie de excludere)............................194
2.2 Purificarea proteinelor cu ajutorul răşinilor
schimbătoare de ioni.......................................................................195
2.3 Tehnologia Ni-NTA (nichel-acid nitriloacetic)........................195
3. Inhibitori de proteaze..................................................................199
4. Metode de caracterizare a produsului genelor manipulate..........201
4.1 Electroforeza proteinelor...........................................................206
4.2 Western blot..............................................................................203
4.3 Caracterizarea funcţională prin analiza asocierii cu
alte proteine.....................................................................................205
4.4 Alte metode de analiză funcţională...........................................206
4.4.1 Analiza Farwestern................................................................206
4.4.2 Imunoprecipitarea..................................................................206
4.5 Surface plasmon resonance (SPR)............................................208

Bibliografie....................................................................................213