Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 3 februarie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

1 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Centrului


Național Anticorupție (Iulian RUSU)
nr. 20 din 01.02.2022
Inițiatori - deputații O.Stamate, L.Grosu, A.Calinici, V.Grădinaru,
E.Cojocari, A.Munteanu-Pojoga, A.Cătănoi, V.Roșca,
M.Morozova, Vl.Bolea, Ig.Chiriac, Iu.Dascălu, S.Lazarencu,
V.Barda, O.Canațui, V.Pâslariuc, E.Sinchevici, R.Marian,
A.Băluțel, A.Mija, V.Jacot, D.Alaiba, I.Șpac, D.Istratii,
E.Bandalac, M.Pancu, A.Cheptonar, P.Frunze
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2 Proiectul de hotărâre privind alegerea unui membru al Consiliului Superior
al Procurorilor (Andrei CEBOTARI)
nr. 23 din 01.02.2022
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
3 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a directorului adjunct al
Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
(Angela COLOMIICENCO)
nr. 22 din 01.02.2022
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

4 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de Avocat al Poporului


nr. 25 din 01.02.2022
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia specială pentru selectarea candidaților
la funcția de Avocat al Poporului

1
5 Proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la
funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și
procurorilor și modificarea unor acte normative
nr. 11 din 19.01.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
6 Proiectul Codului transportului feroviar
deputaților nr. 207 din 26.08.2021 UE
COD lectura III
Lege organică
Guvernul - (responsabil – Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării
Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale – clauza de
armonizare, art.2, 4, ș.a.; Legea nr.778/2001 cu privire la geodezie, cartografie
și geoinformatică – art.32, 81, 13)
nr. 16 din 24.01.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Agenția Relații Funciare și
Cadastru)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia administrație publică
Comisia mediu și dezvoltare regională

raport
distribuit
8 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor
de asigurare obligatorie de asistență medicală – anexa nr.2; Legea
nr.270/2008 privind azilul în Republica Moldova – art.33, 35; ș.a.)
nr. 396 din 15.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit
9 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul
deputaților străinilor în Republica Moldova (art.55, 56, 60, 63)
nr. 419 din 23.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

2
10 Proiectului de lege pentru ratificarea Deciziei nr.2/2021 a Comitetului
Mixt instituit prin Acordul privind spațiul aerian comun dintre Republica
Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre
nr. 10 din 19.01.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
11 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.154/2018 privind atragerea
deputaților investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere
audiovizuale (art.1, 2, 3, ș.a.)
nr. 299 din 22.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații M.Nistor, E.Sinchevici, L.Nicolaescu-Onofrei,
M.Adam, V.Pâslariuc, M.Gonța, L.Novac
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media
raport
distribuit
12 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.231)
deputaților nr. 350 din 12.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, G.Sajin, V.Șoimaru, A.Calinici, V.Manic
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
13 Proiectul de lege privind importul unui autovehicul
deputaților nr. 384 din 08.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul I.Groza
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
transferat la ședința în plen din 24.12.21

14 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.107/2016 cu privire la energia


electrică (art. 7, 25, 261,68, 84)
nr. 12 din 19.01.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

15 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților


competente pentru schimbul automat de informații privind conturile
financiare
nr. 19 din 27.01.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană

3
raport
distribuit
16 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 21 din Legea nr.190/2003
deputaților cu privire la veterani
nr. 1 din 14.01.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit
17 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la
deputaților instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și
modificarea unor acte normative (art.XXVIII1)
nr. 430 din 30.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

18 Proiectul de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat


în Parlament
nr. 28 din 02.02.2022
Inițiator - deputatul C.Furculiță
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

19 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și