Sunteți pe pagina 1din 8

Subiecte 

II 

Sub 1: Functionarea controlerului programabil 

 
RUN
 

  Testare hardware
 

 
Verificare program 
 

  Citirea intrarilor
 

  Executie program  Intrari rapide/ 
 

  Generare iesiri
 

Controlerul programabil are o funcţionare clasic. Fiecare ciclu de funcţionare începe cu citirea registrelor 
imagine ale mărimilor de intrare, urmată de parcurgerea instrucţiunilor conţinute în programul 
utilizator, ce are drept rezultat modificarea corespunzătoare a registrelor imagine ale mărimilor de 
ieşire. Comenzile logice rămân neschimbate atât timp cât variabilele ce le determină rămân 
neschimbate Înainte de a reîncepe un nou ciclu de funcţionare, controlerul programabil parcurge o 
etapă de autosupraveghere şi de testare a funcţiilor ce concură la buna funcţionare a acestora. 
Controlerul programabil preia mărimile de intrare din procesul controlat prin modulul de intrare şi le 
prelucrează conform programului înscris în unitatea de memorie pentru a genera ieşirile, ce reprezintă 
comenzi către proces.  

Unitatea de comandă citeşte şi decodifică instrucţiunea curentă, lansând în execuţie prin unitatea de 
execuţie UE, operaţiile curente. Valorile mărimilor de intrare/ieşire vor fi actualizate la fiecare scanare a 
programului.Comenzile unităţii centrale sunt transformate de modulele de ieşire în semnale electrice la 
parametrii solicitaţi de proces.  

Programul unui proces controlat este compus dintr o combinaţie specifică de instrucţiuni, proprii 
fiecărei aplicaţii. În general, timpul de procesare al programului este foarte scurt (zeci sau sute de 
milisecunde, depinzând direct proporţional de mărimea programului) faţă de constantele de timp ale 
procesului. Dacă în anumite aplicaţii acestea au acelaşi ordin de mărime, se impune utilizarea unei 
funcţii de alarmă, care permite întreruperea procesării ciclice a programului atunci când o anumită 
intrare îşi modifică starea. Echipamentul de programare poate fi integrat sau extern controlerului 
programabil, fiind dispozitivul cu ajutorul căruia se editează, se compilează şi se transferă programele în 
unitatea de memorie.  

În cazul când echipamentul de programare e extern, el poate fi reprezentat de o consolă de programare 
sau de un calculator personal, dotat cu soft de programare, testare şi transfer. Comenzile unităţii 
centrale sunt transformate de modulele de ieşire în semnale electrice la parametrii solicitaţi de proces 

Programul unui proces controlat este compus dintr o combinaţie specifică de instrucţiuni, proprii 
fiecărei aplicaţii. În general, timpul de procesare al programului este foarte scurt (zeci sau sute de 
milisecunde, depinzând direct proporţional de mărimea programului) faţă de constantele de timp ale 
procesului. Dacă în anumite aplicaţii acestea au acelaşi ordin de mărime, se impune utilizarea unei 
funcţii de alarmă, care permite întreruperea procesării ciclice a programului atunci când o anumită 
intrare îşi modifică starea. 

Echipamentul de programare poate fi integrat sau extern controlerului programabil, fiind dispozitivul cu 
ajutorul căruia se editează, se compilează şi se transferă programele în unitatea de memorie. În cazul 
când echipamentul de programare e extern, el poate fi reprezentat de o consolă de programare sau de 
un calculator personal, dotat cu soft de programare, testare şi transfer. 

Sub 2: CONTROLERUL COMPACT PS 4‐201‐MM 1  

Descrierea echipamentului 

SUCO control PS 4 201 MM 1 este un controler compact, produs de firma Klockner Moeller Acest 
controler programabil este un echipament compact, cu multiple facilităţi pentru automatizare largă şi 
medie a taskurilor, cum ar fi control, reglare, monitorizare, operare, calcul, poziţionare, măsură, 
comunicaţii, etc. 

Controlerul PS 4 201 MM 1 are opt intrări şi opt ieşiri numerice. Acest număr poate fi crescut dacă se 
utilizează module de extensie cuplate în reţea, cu soft de tip SUCOnet K sau SUCOnet K1. 

Modulele din reţea pot fi conectate până la o distanţă de maximum 600 m.  

Programele utilizator sunt introduse cu ajutorul unui mediu de programare instalat pe un calculator, cu 
instrucţiuni din limbajul de programare standard (IL) prin unitatea de interfaţă programabilă.  

Controlerul are prin construcţie, următoarele caracteristici standard :  

•  interfaţă serială RS 485; 

•  interfaţă serială RS 232; 

•  32 K memorie RAM, cu posibilitate de extindere la 64 K RAM; 

•  128 K memorie flash EPROM; 

•  intrări/ieşiri digitale; 
•  intrare de contorizare şi alarmă; 

•  două intrări şi o ieşire analogice; 

•  magistrală paralelă pentru conectarea cu module locale de extensie LE4; 

•  procesare pe bit/byte/word; 

•  funcţiuni aritmetice. 

Controlerul PS 4 201 MM 1 

1.  acumulator; 

2.  buton reset 

3.  conector pentru extensie; 

4.  comutator selectare mod de lucru. 

Intrările şi ieşirile analogice au variaţia cuprinsă între 0 şi 10 volţi. Rezoluţia intrării analogice este de 10 
biţi 1 024 incremenţi), iar a ieşirii analogice este de 12 biţi 4 096 incremenţi). 

Intrările şi ieşirile numerice sunt izolate galvanic faţă de unitatea centrală de procesare ( şi pot fi 
alimentate separat Fiecare intrare şi ieşire are un led de indicare a stării în care se află.  

Viteza de comunicaţie în reţea este de 187 5 Kbaud pentru distanţe mai mici de 600 m şi 375 Kbaud 
pentru distanţe mai mici de 300 m Când se utilizează controlerul PS 4 201 MM 1 ca modul master, se pot 
adresa maximum opt module slave, conectate cu o interfaţă SUCOnet K sau SUCOnet K 1 având fiecare 
posibilitatea conectării locale a maximum şase module de extensie LE 4.  

Pornirea echipamentului se poate realiza la cald (warm start) sau la rece (cold start). În primul caz 
variabilele primesc valorile iniţiale, prin acţionarea butonului RUN M SET, iar în cel de al doilea caz, 
programul porneşte din punctul în care a rămas. 

Sub 3: Instructiuni logice 

 
 

Sub 4: blocurile functionale TON TOF si Time generator