Sunteți pe pagina 1din 3

Mara – Grupa 10 – Tema 2 IAC

MIȘ CAREA MODERNĂ ÎN RAPORT


CU ARHITECTURA SECOLULUI AL
XIX-LEA

1. MIȘ CAREA MODERNĂ


Mișcarea modernă a arhitecturii reprezintă o schimbare dramatică în proiectarea
clădirilor, departe de formele tradiționale și tehnicile de construcție din trecut și mai
mult  către o nouă eră a designului. Stilurile Mișcării Moderne au început în Europa și
s-au răspândit în Statele Unite în anii 1920. Arhitecții europeni Eliel Saarinen, Le
Corbusier, Walter Gropious și Mies van der Rohe au subliniat design-uri radical noi la
începutul secolului al XX-lea, abandonând precedentele construcții din trecut și
explorând noi materiale și tehnologii în munca lor. Stilul Art Deco și stilul Art
Modern au la bază un aspect elegant, ascuțit, cu detalii decorative distincte.

2. ARHITECTURA SECOLULUI XIX


Arhitectura secolului al XIX-lea a fost puternic influențată de mișcările arhitecturale
anterioare și de stilurile străine, exotice, care au fost adaptate noilor tehnologii din
epoca modernă timpurie. Renașterile desenelor grecești, gotice și renascentiste au fost
îmbinate cu metodele și materialele inginerești contemporane. În lumea occidentală,
istoricismul a idealizat imperiile și culturile din trecut și a folosit motive inspirate de
acestea pentru a stimula nostalgia națională. Principalele tipuri de stiluri arhitecturale
din secolul al XIX-lea au inclus: Renașterea greacă (1800-1900); Gothic Revival
(1810-1900) - paragraful IV- Neo-Renașterea și romanul Richardson (1840-1880); Al
doilea Imperiu (1850-1880); Exotism (1800-1900); Arhitectură industrială

3. BAUHAUS – WALTER GROPIUS


Bauhaus este un episod fundamental in nasterea designului industrial care a început în
1919, când Walter Gropius a fondat o școală cu viziunea de a reduce distanța dintre
artă și industrie, combinând meșteșugurile și artele plastice. Gropius a susținut că
arhitectura și designul ar trebui să reflecte noua perioadă din istorie și să se adapteze
la epoca mașinii. Această mișcare se caracterizează prin sensibilitate economică,
simplitate și un accent pe producția de masă. Mișcarea Bauhaus a atras atenția multor
artiști, designeri și arhitecți respectați, precum Le Corbusier, Eileen Gray, Mies Van
der Rohe, Marcel Breuer și Florence Bassett Knoll.h

4. RENAȘ TEREA GOTICĂ

1
Pauliuc Mara – Grupa 10 – Tema 2 IAC

Renașterea gotică (secolul al XIX-lea) s-a născut din rebeliunea împotriva Revoluției
Industriale. Această mișcare a combinat caracteristicile arhitecturii medievale cu
tehnicile de construcție mai avansate de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Funcția a
fost foarte importantă în arhitectura Gothic Revival și s-a pus un mare accent pe
modul în care clădirile se încadrează în peisajul lor înconjurător. Unii arhitecți și
scriitori proeminenți ai vremii includ: Augustus Welby Northmore Pugin și John
Ruskin. Un exemplu al secolului XIX in stilul gotic este Cathedral Basilica of St.
John the Baptist, construită in 1876.

5. COMPARAȚ IE

Caracteristici gotice
o Înălţime
o Contraforturi zburătoare
o Arce arcuite
o Seifuri cu nervuri
o Plafoane boltite
o Turnuri ascuțite
o Interior ușor și aerisit
o Accent pe decorativ

Caracteristici moderne
o Inspirat de funcție
o Simplitate în formă și design
o Compoziții asimetrice
o Liniar
o Linii de acoperiș îndrăznețe și plate
o Windows As Design
o Planuri de etaj deschise
o Concentrați-vă pe materiale
o Absența ornamentului

2
Pauliuc Mara – Grupa 10 – Tema 2 IAC

Bibliografie:

o http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/nineteenth-century-architecture.htm

o http://bauhausinteriors.com/blog/the-bauhaus-movement/

o https://academic.oup.com/bjaesthetics/article-abstract/2/1/59/11150?redirectedFrom=PDF

o https://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/conservare-sibiu/discipline-obligatorii/it-1/

o http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/02_arq_interface/2a_aula/loos_architecture.pdf

S-ar putea să vă placă și