Sunteți pe pagina 1din 15

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,RAISA PACALO”

Сatedra discipline stomatologice și tehnico-dentare

LUCRARE DE CURS

Tehnologia de realizare
a unei proteze mobilizabile acrilice clasa IV Kennedy
la mandibulă

Șef catedră : Aida Botnaru Absolvent: Nadejda Botnaru

Chișinău,2019

CUPRINS
1. Actualitatea temei…………………………………………………. 1
2. Intoducere…………………………………………………………. 2
3. Elementele componente a protezei parțiale mobilizabile acrilice;
etapele clinico-tehnice……………………………………………. 3
4. Realizarea modelului de lucru…………………………………….... 4-5

ACTUALITATEA TEMEI
Zîmbetul influențează felul în care suntem percepuți de cei din jurul
nostru, fiind o parte importantă a comunicării.
Apariția edentației dintr-o oarecare cauză este un mare stress nu numai
pentru persoanele tinere dar și cele în vîrstă, ce înrăutățește în mod considerabil
nivelul de viață, relațiile cu cei din jur și de asemenea încrederea în sine.
În prezent sunt elaborate mai multe metode de soluționare a acestei probleme, în
dependență de cazul clinic și finanțe, putem opta la o proteză acrilică, punte
metaloceramică, implanturi etc.
Tema lucrării este actuală, deoarece edentația de clasa a IV-a Kennedy
la mandibulă influențează aspectul estetic datorită localizării sale în zona
frontală, dezarmonizînd zîmbetul . Aceasta deseori apare în urma unor cauze
traumatice, accidente, lovituri etc, mai rar carii sau în urma unor complicații.

Introducere
Edentația parțială este prezentată de o arcadă dentară ( maxilă sau mandibulă)
la care lipsesc de la 1 la 13-15 dinți.
După dimensiunile spațiilor edentate deosebim : edentații mici- cîndlipsesc de
la 3 dinți, mijlocii 4-6 dinți, mari - mai mult de 6 dinți.
Factorii care duc la apariția edentației se clasifică în: congenitali și postnatali.
Factorii congenitali cuprind: anodonția, oligodonția , iar cei postnatali : caria ,
paradontopatitele , procese inflamatorii, traumatisme, tumori.
Tabloul clinic variază și depinde de numărul dințillor lipsă, localizarea breșei,
tipul de ocluzie , timpul care s-a scurs de la pierderea dinților.
Edentația de clasa a IV- a Kennedy include arcadele dentare edentate parțial
cu localizarea breșei numai în zona frontală.
Simptomele exobucale la lipsa a 1-2 dinți vor lipsi, deoarece breșa este mică
iar țesuturile moi peribucale își păstrează poziția obișnuită și poziția inferioară a
feței nu va fi micșorată. ….dar cînd nus mai mulți dinți??
Între arcadele dentare se menține un echilibru statico-dinamic optim față de
forțele de presiune ce se dezvoltă în timpul funcțiilor principale , masticație ,
deglutiție și parafuncțiilor , scrîșnitul din dinți. Cu dereglarea acestei integrități ,
această armonie se distramă și dinții vecini spațiului edentat , ca și antagoniștii
celor absenți pot să-și schimbe poziția inițială migrînd în diferite direcții.
Atrofia apofizei alveolare va fi mai pronunțată în cazurile cînd absența
dinților a fost provocată de leziunile parodontale și mai mică în cazurile de lipsă
a dinților ca urmare a cariei și complicației ei. Atrofia mai depinde de timpul
scurs de la edentare și de traumatismul produs la nivelul pereților alveolari în
momentul extracției.

Elementele componente a protezei parțiale


mobilizabile acrilice; etapele clinico-tehnice
Proteza parțial mobilizabilă acrilică cu placă este compusă din : dinți artificiali,
elemente de ancorare, menținere și stabilizare, șeile protezei și conectorul
reprezentat de placa ce unește șeile.
- Clinic: examinarea pacientului și amprentarea cîmpului protetic
- Laborator: confecționarea modelului și a lingurii individuale, șablonului
cu bordură de ocluzie
- Clinic: determinarea ocluziei centrice sau a relațiilor intermaxilare
- Laborator: montarea modelelor în simulator; confecționarea elementelor
de ancorare, menținere și stabilizare; realizarea machetei protezei ,
montarea dinților artificiali, modelarea machetei protezei mobilizabile
- Clinic: proba machetei protezei în cavitatea bucală
- Laborator: modelarea definitivă a machetei protezei, ambalarea în
chiuvetă , realizarea tiparului, introducerea acrilatului în tipar,
polimerizarea, dezambalarea, prelucrarea protezei
- Clinic: aplicarea și adaptarea protezei la cîmpul protetic

Realizarea modelului de lucru


Modelul de lucru reprezintă copia pozitivă a cîmpului protetic.
Instrumente și materiale necesare:
- amprenta mandibulei cu edentație cl IV
- ghips clasa 3,4
- bol de cauciuc
- spatulă pentru ghips
- apă
- măsuță vibratorie
- conformator pentru soclu
- cuțit pentru ghips
Etapele de realizare a modelului de lucru:
1. Am spălat amprenta cu un jet de apă rece
2. Am preparat pasta din ghips prin malaxarea manuală a apei cu pulbere de
ghips clasa a 4-a, în bol de cauciuc. Am turnat o cantitate de apă pentru o
amprentă în bol și am depus deasupra pulberea de ghips pînă cînd la
suprafața apei s-a format o moviliță de ghips.
3. Am introdus pasta din ghips în amprenta ținută pe măsuța vibratorie,
pînă la umplerea completă.
4. După am realizat retenții din resturile de ghips.
5. După priza definitivă a ghipsului am preparat pastă din ghips clasa a 3-
a pentru realizarea soclului modelului. Am umplut conformatorul cu
ghips și am depus o mică porțiune de ghips pe amprentă, apoi am așezat
amprenta în conformator.

6. După priza ghipsului am eliberat modelul de conformator și amprentă cu


ajutorului cuțitului de ghips.

Fixarea modelelor în ocluzator


1.Am poziționat modelele în relație centrică după dinții restanți și le-am fixat cu
un elastic.
2.Am verificat articularea brațelor ocluzorului la nivelul axei de balama.Cu
ajutorul șurubului de reglare am fixat rama superioară cu 1cm deasupra soclului
modelului superior.
3. Am preparat pasta de ghips, utilizînd pulbere de ghips de clasa a 3-a și o
porțiune necesară de apă. Am realizat malaxarea mecanică în bol de cauciuc.
4.Am depus o porțiune de pastă de ghips pe masa de lucru și am înglobat rama
inferioară a ocluzorului. Peste ramă am mai depus pastă de ghips și am așezat
ansamblul modelelor urmărind indicațiile necesare pentru o poziționare
corectă:
- Părțile cristale ale modelelor să fie orientate către axa balama a
ocluzorului
- Planul de ocluzie reprezentat de suprafața ocluzală a dinților restanți să
fie paralel cu planul orizontal al gamei inferioare a ocluzorului și cu
planul mesei de ghips
- Triunghiul Bonwill : distanță dintre punctul incisiv și acum articulat al
ocluzorului să fie de 10-10,5 cm.
- Planul mediosagital al modelelor să se suprapună cu același plan al
ocluzorului și să fie perpendicular pe centrul axului articulat al
ocluzorului.
5.Am poziționat rama superioară, adăugînd o cantitate de pastă de ghips peste
soclul modelului superior așezînd rama apoi adăugînd pastă de ghips redînd o
formă semisferică.
6. După priza ghipsului am executat fasonarea lui, conferindu-i o formă
semisferică conform soclurilor modelelor.
Confecționarea elementelor de menținere, sprijin, stabilizare
Pentru ancorarea protezei am realizat elemente mecanice, croșet din sîrmă
cervico-ocluzal deschis dental. Direcția liniilor croșetare va fi în sens
transversal.
Croșetul are un braț aplicat pe suprafață vestibulară a dintelui-stîlp în zona
subecuatorială, orientat oblic spre marginea vestibuloproximală a dintelui ce
limitează zona edentată. La nivelul punctului de contact interdentar croșetul este
îndoiat spre apofiza alveolară edentată, distanțat cu 0,5mm de suprafața
proximală a dintelui, pe măsură apropierii de apofiza alveolară este orientat
oblic spre mijlocul apofizei și distanțat de ea cu 1-1,5mm pentru a fi plasat în
zona protezei sub dinții artificiali . Croșetul posedă elasticitate redusă și poate fi
aplicat pe dinții-stîlpi cu un ecuator normal , atît la maxilă cît și la mandibulă.
După ce croșetul a fost confecționat l-am fixat cu ceară de bază de model.
Materiale și instrumente folosite:
- cleștele crampon
- cleștele cu fălci rotunde
- sîrmă prefabricată cu dimensiuni necesare pentru confecționarea
croșetului
- ceară de bază
- spațială electrică
În timpul lucrului cu sîrma:
● nu se îndoaie sîrma de mai multe ori în același loc
● să nu se folosească clești cu fălci ascuțite sau care au muchii
deoarece aceștia lasă crestături în sîrmă
● sănu se încălzeazcă sîrma înainte sau în timpul prelucrării
● sîrma se îndoaie treptat și în unghiuri rotunjite
● cleștele se utiliz pentru fixarea sîrmei iar acesta se va îndoi cu mîna
● concomitent cu mișcarea de îndoire a sîrmei se va executa și o
mișcare de tracțiune a acesteia în axul ei, astfel să se ruleze
pe conturul cleștelui
● sepreferă îndoirea în etape a sîrmei după probarea succesivă
pe model sau în gură decît să se riște îndoirea în sens invers în
cazul cî s-a îndoit mai mult decît era necesar
● curburile largi vor fi realizate prin îndoirea sîrmelor cu mîna.

S-ar putea să vă placă și