Sunteți pe pagina 1din 26

Școala Gimnazială ,,ION CREANGĂ” Bacău

Grădinița cu Program Prelungit ,,LIZUCA” (structură)

- Proiect de activitate integrată -

Inspecție gradul II

Curentă I

Propunător: prof. înv. preșcolar Simona Balan

Metodist: prof. înv. preșcolar Mihaela Ostache

- Februarie-2019-

Educatoare: Simona Balan

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău


PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Data: 20.02.2019

Grădinița Program Prelungit„ Lizuca” – structură la Școala Gimnazială ”Ion Creangă”

Nivelul I: Grupa ”Spiridușilor”, mijlocie

Tema anuală: ”Cum este, afost și va fi pe acest Pământ?”

Tema proiectului: ”Au fost și sunt în jurul nostru”

Tema săptămânii: ”Animale sălbatice din țara noastră”

Tema zilei: ”În pădurea fermecată”

Activități de învățare:

I. Activități de dezvoltare personală (ADP)

II. Activități liber alese (ALA 1)

III. Activități pe domenii experențiale (ADE)

- Domeniul limbă și comunicare (DLC – educarea limbajului)

- Domeniul estetic și creative (DEC –pictură)

IV. Jocuri și activități liber alese (ALA 2)

Forma de realizare: activitate integrată

Forma de organizare: frontală, pe grupe și individual

Tipul de activitate: formare de preciperi și deprinderi

Durata: o zi

Locul de desfășurare: sala de grupă

Programul zilei

I. Activități de dezvoltare personală:

- Întâlnirea de dimineață: ,,Dacă aș fi un animal, aș vrea să fiu…”


- Mesajul zilei: ,,Învățăm să fim darnici!”

II. Activități liber alese (ALA 1):

- Știință: – ”Găsește animalul din pădure!” - fișă de lucru

- Artă: ,,Realizăm o vulpea pe un material reciclabil” -lipire

- Joc de masă: ”Animale sălbatice” (puzzle)


III. Activităţi pe domenii experențiale (ADE):

- Domeniul Limbă și Comunicare: Educarea limbajului: ”Ursul păcălit de vulpe”-


povestirea educatoarei

- Domeniul Estetic și creative: Educație plastică: ,, Maști (ursul și vulpea)” -


pictură

IV. Jocuri și activități liber alese:

- ,,Ursul păcălit de vulpe” – joc cu text și cânt

- ,,Vulpea și peștii“ – joc de mișcare

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA I):


ARTA: Realizăm o vulpe pe material reciclabil - lipire
JOC DE MASĂ: ,,Animale sălbatice” - puzzle
Știință: - ”Găsește animalul din pădure!” –fișă de lucru
Rutină:,, Îmi aștept rândul!“- deprinderi de a anunța Tranziție: ”Mersul ursului/vulpii/iepurașului!”
prin ridicarea mâinii când solicită un anumit lucru.

Activitate integrată : ,, În pădurea fermecată”

DLC – Educarea limbajului:


”Ursul păcălit de vulpe”-
- Povestirea educatoarei
DEC –Educație plastică:
”Măști(ursul și vulpea)”
-pictură

Tranziții: ”Câte unul pe cărare” –joc cu text și câ nt

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA II):


,, Ursul păcălit de vulpe”
,,Vulpea prinde pești”

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

Primirea copiilor: Deprinderi de comunicare și consilierea părinților


Întâlnirea de dimineață: ”Animalul meu preferat este..... ”
a. Salutul: -Copiii recită versurile:
“Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit.
În cerc să ne adunăm,
Frumos să ne salutăm:
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineaţa, copii!
Educatoarea, pentru a constitui un model de comportament, zâmbește, îi privește, transmite căldură
și încurajare, toți copiii își dau o îmbrățișare și își spun ,,Bună dimineața!”
b.Prezența: Se realizează la panou cu ajutorul jetoanelor cu fotografiile lor;
,,După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Oare cine n-a venit?
c.Calendarul naturii: Educatoarea îi invită pe copii sa-și îndrepte privirile către calendarul naturii,
Copiii vor stabili aspectul vremii, anotimpul, luna, ziua, îmbracamintea adecvată, calendarul naturii
cu ajutorul educatoarei.
Se lucrează la panou: -În ce anotimp suntem?
-Ce zi a săptămânii este astăzi?
-Cum este vremea?
d. Împărtășirea cu ceilalți: Ei dragi copii despre ce am vorbit noi in ultima perioadă? Educatoarea
va lansa o temă de gândire: ,,Ce animăluț ai vrea sa fii și de ce?” Educatoarea va exemplifica: ,,Mie
mi-ar placea sa fiu...pentru că...” joc de comunicare
e. Activitatea de grup – joc de comunicare expresivă şi de ȋnviorare:
,,În fiecare dimineață,
Să avem gândul bun pe față,
Către soare să privim,
Iubire să dăruim,
De gând rău să ne ferim
Să adunăm doar bucurie
Și în lume să o răspândim
Și atunci,orișice copil
În fiecare dimineață
Are gândul bun pe față!”
e. Noutatea zilei – ,,În drum spre grădiniță m-am întâlnit cu “Zâna Pădurii” care ne-a dăruit o cutie
plină cu surprize, pe care le vom descoperi pe parcursul zilei. Iată și un mesaj!

Mesajul zilei: ” Alege să faci bine!”


f. Regulile grupei: Se va stabili un set de norme comportamentale, cu ajutorul jetoanelor;
g. Înviorarea: Copiii execută împreună cu educatoarea câteva exerciții fizice pe versurile:
,,Dacă vreau să cresc voinic,
Fac gimnastică de mic,
Merg în pas alergător
Sar apoi într-un picior
Mă opresc, respir ușor
Întind brațele să zbor
Toată lumea e a mea
Când mă așez jos la podea
Ăsta-i doar un început
Ia priviți cât am crescut!

Voi prezenta cele trei centre de interes, dar nu înainte de a stabili obiectivele zilei și
responsabilităţile copiilor.
Se anunţă obiectivele zilei:
 Vom arata oaspeților cât de multe lucruri am învațat noi despre animale;
 Vom lucra pe centre de activitate;
 Vom asculta o poveste;
 Vom realiza o frumoasă expoziție cu ceea ce am realizat la activitățile propuse.
 Ne vom juca, dansa și cânta etc.

Rutină: Îmi aștept rândul! – deprinderi de a anunța prin ridicarea mâinii când solicită un anumit
lucru.
Tranziție:
Înainte de a trece la desfășurarea jocurilor și activităților liber alese copiii vor cânta:
,,Bat din palme - clap, clap, clap
Din picioare - trap, trap, trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și spre centre noi pornim.”
 Centrul de interes – Știință

Capitol: Mediul natural

Tema: Animale sălbatice

Subiectul ludic: ”Găsește animalul din pădure!” –fișă de lucru

Obiectiv de referinţă: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor despre animalele sălbatice

Obiective operaţionale:

a) Cognitive:

OC1 – Să exemplifice câteva animale sălbatice din pădurile noastre;


OC2 - Să denumească animalele ilustrate pe fișa de lucru;
OC3 – Să coloreze animalele sălbatice corespunzător;
b) Afective:

OA1- Vor manifesta plăcere și interes în desfăşurarea activității.

c) Psihomotorii:

OPM1- Să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru, pentru o bună coordonare
oculo-motorie.
OPM2 – Să ȋşi coordoneze muşchii fini ai mȃinilor ȋn vederea respectării spaţiului de lucru.

Strategii de învățare:
Metode și procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia;
Mijloace de învățământ: fişe de lucru, culori;
Forme de organizare: pe grupuri mici
Strategii de evaluare: finalizarea lucrării

Resurse:
Umane: preșcolari de 4-5ani;
Spațiale: sala de grupă;
Temporale: 15 minute

 Centrul de interes –ARTĂ


Capitolul:. Lipire

Tema:: Lipirea unor forme după o cerință dată;

Subiectul ludic: “Realizăm o vulpe pe material reciclabil - lipire”

Obiectivul de referință: Utilizarea materialelor și instrumentelor de lucru specifice activităților

practice

Obiective operaționale: pe parcursul activităților preșcolarii vor fi capabili să:

a) Psihomotrice: OPM1 - Să efectueze exerciții pentru încălzirea mâinilor;

OPM2 - Să aplice pasta de lipit, îmbinând toate elementele din coș ;

OPM3- Să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de


lucru, pentru o bună coordonare oculo-motorie.

b) Cognitive: OC1- Să denumească părțile componente ale corpului pentru realizarea


unei vulpi;

OC1- Să enunțe toate etapele de lucru.

c) Afective: OA1- Vor manifesta plăcere și interes în desfăşurarea activității.

Strategii didactice:

1. Metode și procedee: explicația, conversația, demonstrația, exerciţiul.

2. Mijloace de învățământ: lipici, bețișoare igienice, role hârtie igienică, hârtie creponată,
părțile componente ale corpului unei vulpi (cap, trunchi – tub reciclabil, membre, coadă)

3. Forma de organizare: pe grupuri mici de preșcolari

Resurse:

1. Umane: preșcolari de 4-5ani;

2. Spațiale: sala de grupă;

3. Temporal: 15minute.
 Centrul de interes – JOC DE MASĂ

Subiectul ludic: Animale sălbatice (puzzle)

Obiectivul de referință: Formarea şi dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de a


reconstrui întregul prin alăturarea și îmbinarea pieselor, respectând anumite atribute ;

Obiective operaționale:

a) Cognitive: OC1 -să denumească materialele de pe măsuță;

OC2- să reconstituie imaginea, formând din bucăți întregul;

OC3 – să precizeze ce reprezintă întregul obținut.

b) Afective: OA1- vor manifesta plăcere și inters pentru activitate.

OA2- să coopereze cu colegii de grupă pentru realizarea sarcinii de lucru;

c) Psihomotorii:

OPM1-să folosească ambele mâini în manipularea materialelor;

OPM2- să îmbine corect piesele astfel realizând un întreg;

Strategii de învațare:

1. Metode și procedee: conversația, explicația, exerciţiul, jocul;

2. Mijloace de învățământ: puzzle cu animale

3. Forma de organizare: pe grupuri mici

Resurse:

 Umane: preșcolari de 4-5 ani;

 Spațiale: sala de grupă;

 Temporale: 15 minute.
Unitatea de invatamant: Grădinița cu Program Prelungit ,,Lizuca”, structură la Școala
Gimnazială „Ion Creangă” , Bacău
Grupa: mijlocie -,,Spiridușii“
Data: 20.02.2019
Domeniul: “Estetic și creativ”
Tema de studiu: “Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ? ”
Tema proiectului: ,,Au fost și sunt în jurul nostru”
Tema săptămânii: Animale sălbatice din țara noastră
Disciplina : Educație plastică
Capitolul: Elemente de limbaj plastic;
Tipul de activitate: formare de priceperi și deprinderi.
Subiectul ludic: “Măști – vulpeași ursul”
Forma de realizare: pictură
Obiectivul de referință: Formarea priceperilor și deprinderilor de utilizare a tehnicilor de pictură.
Obiective operaționale:
a. Cognitive:
 OC1: să denumească materialele necesare realizării lucrării (acuarele, mască);
 OC2: să denumească culorile necesare pentru realizarea lucrării;
 OC3: să respecte pașii de lucru dați de educatoare.

b. Psihomotorii:
 OPM1: să aplice culoare pe suprafața dată cu pensonul;
 OPM2: să păstreze o poziție corectă a corpului în timpul activității.

c. Affective:
 OA1: vor aprecia lucrările realizate, raportându-se la model;
 OA2: vor manifesta o atitudine pozitivă față de activitatea desfășurată.
Strategii didactice:
1. Metode și procedee: observația, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, turul
galeriei.
2. Mijloace de învățământ: acuarele, apă, pensoane, planșele model, planșele copiilor,
stimulente;
3. Forme de organizare: frontal, individual
4. Strategii de evaluare: turul galeriei

Resurse:
1. Umane: grupa de preșcolari
2. Spatiale: sala de grupă
3. Temporal: 20-25 minute

Strategia didactica
Etapele O Unitati de continut Evaluare
activitatii b Metode si Mij.de Forma
. procedee inv. de org.
1.Moment Asigur condițiile necesare unei
organizatoric bune desfășurări a activității.
Pregatirea materialului didactic.
2.Captarea „Zâna Pădurii v-a organiza un Medalii
atentiei carnaval, unde suntem și noi conversația cu frontal
invitați, dar pentru a putea ursuleți
participa ne trebuie măscuțe, de și vulpițe
aceea am hotărât să o realizăm
singuri!Ӭ
3.Reactualizarea Se intuiește materialul distribuit
cunoștințelor și vor fi întrebați la ce activitate Observația frontal
le folosec.
4.Enuțarea temei Observarea
si a obietivelor ,,-Astăzi, pentru că am ascultat Conversația Planșe comportam
povestea ,, Ursul păcălit de model frontal entului
vulpe”, ce ziceți dacă am picta o copiilor
mască chiar cu aceste două
personaje penru a participa la Explicația
carnavalul organizat de Zâna
Pădurii”
Se anunță tema și se prezintă ale
educatoarei măștile model
precizându-le copiilor că acestea
vor fi purtate de ei la carnavalul
organizat de Zâna Pădurii.
Se anunță obiectivele activitații
de pictură.
,,- Voi va trbui să fiți foarte atenți
la explicațiile mele, la ordinea
operațiilor ca să puteți duce la
bun sfârșit lucrarea, astfel fetițele
vor realiza o mască de vulpe, iar
băieții o mască de urs.”
5.Prezentarea Voi prezinta măștile model și voi
noului conținut și demonstra tehnica de lucru și
dirijarea învățării regulile trebuie respectate în Mate- Frontal Observare

vederea realizării lucrării. Demonstrați rialele I dirijată

Se vor face exerciții de încălzire a a copiilor N

muschilor mici a mâinilor: D

-închidem și deschidem pumnii; Acuarele I

-cad fulgii; Pensoan V


Explicația e
-degetele răsfirăm și la pian noi I

cântăm; D
Măscuțe U
-morișca o învârtim și la lucru noi
pornim; A
Exercițiul
Se va da comanda de începere a L
lucrului, atenționând asupra
ordinei și curățeniei pe masa de conversația
lucru.
Se va urmări executarea corectă a
lucrării, intervenind pe parcurs cu
sugestii și indicații acolo unde
este nevoie. Voi încuraja
creativitatea copiilor în îmbinarea
culorilor.
Se va evalua modul de lucru după
6.Obținerea urmatoarele criterii: Măști Aprecieri
performanței corectitudinea, acuratețea, Sfoară frontal verbale
frumusețea și originalitatea Cârlige
lucrării.
Lucrările copiilor vor fi expuse
pe o sfoară cu ajutorul cârligelor
pentru realiza turul galeriei.
Voi întreba copiii ce au pictat
7.Asigurarea astăzi le solicit să precizeze conversatia Frontal
retenției și a tehnica de lucru folosită la explicația
transferului activitatea de pictură și unde cred
ei că ar mai putea folosi aceste
măscuțe.
Copiii vor forma un trenuleț care Stimulen
8 Evaluare va trece prin fața expoziției cu Conversatia te Aprecieri
măscuțe pentru a aprecia și Turul Frontal verbale
celelalte lucrări realizate de galeriei Individu asupra
colegi. al modului de
Voi face aprecierea lucrărilor lucru(finalz
copiilor, a modului de lucru și voi area,
distribui stimulente de la Zâna acuratețea,
Pădurii. respectarea
indicațiilor)
Turul
galeriei

Unitatea de ȋnvăţămȃnt: Grădinița cu Program Prelungit ,, Lizuca” - structură la


Școala Gimnazială “Ion Creangă” , Bacău
Grupa:”Spiridușilor”
Data: 20.02.2019
Domeniul: Limbă și comunicare
Tema de studiu: ,,Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
Tema proiectului: ,,Au fost și sunt în jurul nostru”
Tema săptămânii: Animale sălbatice din țara noastră
Disciplina: Educarea limbajului
Capitolul: Lexic și comunicare
Tema de zi: cuvântul ca purtător de semnificații.
Tipul de activitate: predare-învățare.
Subiectul ludic:“Ursul păcălit de vulpe”, de Ion Creangă.
Modalitatea de realizare: povestirea educatoarei
Obiectiv de referință: Formarea capacității de receptare a conținutului unui text care i se citește
sau i se povestește.
Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili:

a.Cognitive:

OC1. să asculte cu atenție conținutul poveștii;


OC2. să identifice personajele din poveste;
OC3. să precizeze momentele principale ale povestirii cu ajutorul siluetelor și a machetei;
OC4. să reproducă fragmente din povestire, utilizând cuvintele și expresiile noi;
b.Psihomotorii:
OPM 1. să adopte o poziție corectă în timpul activității ;
OPM2. să sorteze siluetele animalelor întâlnite în poveste din coșuleț, așezându-le pe machetă;
c.Afective:
OA 1. vor manifesta interes pentru activitatea propriu – zisă;
OA 2. vor adopta atitudinea corespunzătoare faţă de personajele din poveste;

Strategia didactică: mixtă

Metode şi procedee: conversaţia, povestirea , explicaţia, observația.

Mijloace de învăţare: Moș Martin (elementul surpriză), povestea, planșe, flanelograf, machetă cu
siluete din poveste.

Forme de organizare: frontal, individual.

Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentelor, aprecieri verbale, stimulente.

Resurse:
Umane: preșcolari de 4-5 ani;
Spaţiale: sala de grupă;
Temporale: 20-25 minute

Desfășurarea activității

STRATEGII DIDACTICE
Metode şi Mijloace Forme de
ETAPELE CONŢINUT ŞI SARCINI DE EVALUA
procedee de organizare
ACTIVITĂŢII ÎNVĂŢARE RE
învăţare
1.Moment Crearea condiţiilor necesare bunei
organizatoric desfăşurări a activităţii: aranjarea
scăunelelor, gruparea măsuţelor,
pregătirea materialului
demonstrativ şi distributiv.
2.Captarea Zâna Pădurii l-a trimis pe Moș Explicaţia observarea
atenţiei Martin la noi la grupă să ne Ursulețul Frontală comporta
povestească o întâmplare prin care a
Conversaţia de pluș mentului
trecut. Copiii vor descoperi în sala
de grupă 2 „personaje”: un urs şi o verbal şi
vulpe: nonverbal
Ursul:
„Zău, cumătră, e păcat
Să mă laşi înfometat! Urs și
Hai, te rog nu mă lăsa, vulpe de
Că mor, mă prăpădesc, pluș
Un borş cu peşte aş mânca
Dar peşte nu găsesc!”
Vulpea:
„Nici pic de peşte n-am de dat
Cu mare trudă eu l-am luat!
La baltă am pescuit cu spor
Mi-ai dat vreun pic de ajutor?
Dacă tu peşte mult pofteşti
La baltă mergi să pescuieşti.
De bagi codiţa-n apă încetişor
Tu peşte o să prinzi cu spor!”
3.Reactualizarea ,,Zâna știe că voi cunoașteți multe Conversaţia individual observarea
cunoştinţeor povești despre animale sălbatice de reacţiilor
aceea m-a rugat să vă întreb: Explicaţia frontal copiilor
-Ce animale sălbatice cunoaștem?
-De ce le numim animale
sălabatice?
-ce știți despre urs?
-Dar despre vulpe?
-În ce povești am întâlnit aceste
animale?”
4. Enunţarea Le voi spune copiilor că vor observarea
temei şi a asculta povestea ,,Ursul păcălit de Explicaţia Cartea ,, Frontală comporta
obiectivelor vulpe” de Ion Creangă, poveste din Ursul mentului
care vor învăța un lucru important: păcălit verbal şi
mesajul poveștii ,,Putem alege să de nonverbal
facem bine!” De asemenea vom vulpe”
repovesti fragmente din poveste, Machetă
vom fi mici actori de teatru cu
marionete.

5.Prezentarea Voi expune cursiv, clar și expresiv


noului conținut și povestirea având în atentie
dirijarea învăţării succesiunea logica, ideile principale
și explicarea cuvintelor noi Frontală evaluarea
(vizuină, car, cațaveică, vicleană continuă
etc.) prin sinonimie.

Voi prezenta pe rând planșele care


Povestirea Textul
ilustreaza momentele principale din
povestirii
poveste.
observarea
1.Vulpea flămândă vede carul tras
reacţiilor
de boi și imediat se gândește la ce
Explicaţia Machetă copiilor
masă bună va avea.
Observația
2.Se aruncă în fața carului iar Siluetele
evaluarea
țăranul, crezând că e moartă, o personaj
Frontală; continuă;
aruncă peste pește și o ia acasă. elor
3.Vulpea a început să arunce
Carul
peștele din car după care adună tot
țăranului
peștele și-l duce la vizuina ei.
aprecieri
4.Când a început să mănânce a
verbale
venit și ursul care i-a cerut puțin
pește pentru că îi era tare poftă, dar
vulpea îl refuză, mințind că a
muncit din greu pentru el.
5.Ursul i- cerut să-l învețe cum să
prindă și el atât de mult pește, iar
observarea
vulpea l-a trimis la băltoaca din
reacțiilor
marginea pădurii să stea toată
copiilor
noaptea cu coada în apă, iar
dimineața să tragă tare de coadă,
aprecierea
căci va avea mult pește.
verbală
6.Ursul a făcut întocmai doar că
dimineața, trăgând de coada prinsă
în lacul înghețat, aceasta s-a rupt.
7.Ursul și-a dat seama că a fost
păcălit și supărat s-a dus să o
pedepsească pe vulpe, dar acesta
ascunzându-se într-o scorbură a
reușit să scape de urs. Astfel, a
rămas ursul păcălit de vulpe.
După expunerea poveștii, acord o individual
scurtă pauză pentru limpezirea ă
ideilor și savurarea stării de plăcere
ce se creează la ascultarea unei
povești. Apoi copiii vor așeza în
ordinea desfășurării evenimentelor
planșele încurcate de iepurilă-
ajutorul Zânei Pădurii. Planșe

6. Obţinerea Solicit copiilor să repovestescă Marionet - aprecieri


conținutul poveștii cu ajutorul
performanţei Explicația e (urs, Individual verbale
baghetei magice trimisă de Zâna
/Asigurarea Pădurii a marionetelor( urs, vulpe), Repovestirea vulpe) ă
feedbackului a trapei de teatru. Eu îi voi îndruma Trapă de
cu întrebări ajutătoare să utilizeze
Conversația teatru
cuvintele și expresiile noi în redarea
fragmentelor din text. Bagheta
magică

7. Retenţia şi Port o scurtă conversație despre individual Aprecieri


transferul povestea prezentată. verbale
-Cum s-a numit povestea pe care frontal
am ascultat-o astăzi? Conversaţia
,, -Cum v- ați fi dorit voi să se
termine această poveste?
-Haideți sa încercăm împreună să
găsim un alt final acestei povești!
-Ce am învăţat din faptele
personajelor şi cum putem folosi în
viaţa de zi cu zi cele învăţate.”

Voi face aprecieri verbale


8. Evaluarea referitoare la modul de desfăşurare Conversaţia Medalii individual Aprecieri
a activităţii, la efortul şi progresul cu verbale
realizat de către copii. Le voi ursuleți frontal
descoperi surpriza - stimulente. și vulpițe

ALA II
DATA: 20.02.2019
GRĂDINIȚA: Grădinița cu program prelungit ,, Lizuca”, structură Școala Gimnazială ,,Ion Creangă”,
Bacău
GRUPA: ,, Spiridușii” mijlocie
PROPUNĂTOR: Balan Simona
TEMA ANUALĂ: ,,Cum este, afost, și va fi aici pe pământ”
PROIECT TEMATIC: ,, Au fost și sunt în jurul nostru”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, Animalele sălbatice din țara noastră”
TEMA ZILEI: ,, În pădurea fermecată”
CATEGORII DE ACTIVITATE: Activități liber alese
CAPITOL : Jocuri sportive
SUBIECT LUDIC : ,, Vulpea prinde pești ”
OBIECTIV DE REFERINȚĂ: Utilizarea unor deprinderi motrice învățate ( viteză, îndemânare);
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să-și coordoneze mișcările în funcție de sarcinile jocului;
 să participe cu interes la joc, păstrând ordinea și disciplina;
 să manifeste interes prin participarea efectivă și afectivă.
FORMAŢIA: pe grupe
STRATEGII DIDACTICE: mixtă
METODE ŞI PROCEDEE: explicația, demonstrația, conversația, exercițiul;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI MATERIALE DIDACTICE: umbrelă, tub, măști, pești
LOCUL DE DESFAȘURARE: sala de grupă
ELEMENTE DE JOC: întrecerea individuală, aplauze;

DESFĂȘURAREA ACTVITĂȚII ALA 2


Joc de mișcare : ,,Vulpea prinde pești”
ETAPELE CONŢINUT ŞI SARCINI STRATEGII EVALUA
ACTIVITĂ DE ÎNVĂŢARE DIDACTICE RE
ŢII Metode si Mijloac Forme de
procedee e de organizar
ȋnvățar e
e
0.Moment Mesele și scaunele sunt
organizatori așezate pe marginea sălii de
c grupă iar reșcolarii sunt așezați
in cerc.
1.Captarea Pentru a capta și mai mult Conversaț Frontală Observarea
atenției preșcolarii in jocul ce-l vom ia reacțiilor
desfășura le prezint copiilor Exercițiul copiilor
materialele didactice (umbrela
tubul, peștii și măscuțele).
2.Enunțarea Comunic preșcolarilor tema
temei și a jocului “Vulpea prinde pești”. Explicația Mască Frontală; Evaluarea
obiectivelor Peșcolarii vor fi invitați sa-și pictată continuă;
pună fiecare pe față masca pe Conversaț Frontală
care a pictat-o și să formeze ia Individual
două grupe: grupa vulpițelor și ă
grupa ursuleților. Ursuleții cu
ajutorul umbrelei vor arunca
peștii, iar vulpițele șirete vor
trebui să-i prindă și să-i ducă
în vizuină(tub). Voi stabili
regulile jocului (nu avem voie
să împingem, să țipăm, etc.)

3.Prezentare Mască
a Vom desfășura ȋmpreună un Demostraț pictată; Frontală; Evaluarea
conținutului joc de probă, iar dacă este ia; Umbrel Individual continuă;
ȋnvățării necesar, voi da explicații Exercițiul ă ă;
suplimentare. ; Tub
Pești
4.Dirijarea Jocul se va repeta pănă când Exercițiul Mască Frontală Observarea
ȋnvățării toți copiii vor participa la ; pictată( Individual sistematică
joc.Voi urmări buna Conversaț vulpe, ă a
desfășurare a activității prin ia urs); comportam
respectarea regulilor, a Umbrel entului
corectitudinii și prin ă copiilor
reglementarea relațiilor Tub
sociomorale dintre Pești
participanții la joc.
Varianta aII-a: vulpițele vor Măști Aprecieri
5.Obținerea trece în locul ursuleților la Umbrel verbale,
performanțe umrelă de unde vor arunca ă
i peștii, iar ursuleții îi vor prinde Tub
și-i vor duce în bârlog. Pești
6.Evaluarea Voi ȋncuraja preșcolarii să-și Conversaț Frontală Aprecieri
susțină colegii.Vom stabili ia verbale,
ȋmpreună copiii care au Stimulente;
executat corect sarcina jocului.
Voi face aprecieri asupra
modului de desfășurare a
jocului..

DATA: 20.02.2019
GRĂDINIȚA: Grădinița cu program prelungit ,, Lizuca”, structură Școala Gimnazială ,,Ion Creangă”,
Bacău
GRUPA: ,, Spiridușilor” - mijlocie
PROPUNĂTOR: Balan Simona
TEMA ANUALĂ: ,,Cum este, afost, și va fi aici pe pământ”
PROIECT TEMATIC: ,, Au fost și sunt în jurul nostru”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, Animalele sălbatice din țara noastră”
TEMA ZILEI: ,, În pădurea fermecată”
CATEGORII DE ACTIVITATE: Activități liber alese
CAPITOL : Euritmie
TEMA : Joc cu text și cânt
SUBIECT LUDIC : ,,Ursul păcălit de vulpe”
TIPUL ACTIVITII – consolidare priceperi şi deprinderi
OBIECTIV DE REFERINȚĂ: Coordonarea psiho-motrică a unor sgmente ale corpului în mod
ritmic;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să execute mișcări sugerate de textul și ritmul cântecului;

 să dea dovadă de interes pentru activitatea manifestată printr-o participare cât mai activă;

 să participe cu interes, manifestând bucurie;

FORMAŢIA: frontal, perechi


STRATEGII DIDACTICE: mixtă
METODE ŞI PROCEDEE: conversația, demonstrația explicația, jocul
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI MATERIALE DIDACTICE: măscuțe, CD.
EVALUARE –executarea mișcărilor sugerate de textul și ritmul cântecului
RESURSE
a) umane- 27 de preşcolari
b) spaţiale - sala de grupă
c) temporale- 20 minute
FORME DE ORGANIZARE: pereche, frontal, individuală;

DESFĂȘURAREA ACTIVIȚĂȚII - ALA2

ETAPELE CONŢINUT ŞI SARCINI STRATEGII EVALUA


ACTIVITĂ DE ÎNVĂŢARE DIDACTICE RE
ŢII Metode si Mijloac Forme de
procedee e de organizar
ȋnvățar e
e
0.Moment Preșcolarii sunt împărțiți în pe
organizatori două grupe (vulpițe și
c ursuleți).

1.Captarea Pentru a-i capta și mai mult , Conversaț Urși de Frontală Observarea
atenției voi invita la dans și pe ia pluș reacțiilor
ursulețul Martinel, iar fiecare Pești copiilor
băiat va avea un urs de pluș în
mână.
2.Enunțarea Comunic preșcolarilor tema
temei și a dansului ,, Ursul păcălit de Explicația Măști Frontală; Observarea
obiectivelor vulpe” și regulile desfășurării Conversaț pictate sistematică
jocului (dansului). ia CD a
comprtame
ntului;

3.Prezentare Se prezintă mișcările pe care Demostraț Mască Frontală; Evaluarea


a trebuie să le execute pe ia; pictată; Individual continuă;
conținutului parcursul cântecului. Exercițiul CD ă;
noii ȋnvățări ;
4.Dirijarea Ursuleții se mișcă unul după Exercițiul Maști Frontală Evaluarea
ȋnvățării altul în căutarea peștelui, iar ; CD Individual continuă;
vulpițele șirete vor sta pe Conversaț ă
covor îndopându-se cu pește. ia Perechi
Copiii dansează și execută
mișcările sugerate de ritmul și
textul căntecului. Dansul va
continua pănă la sfârșitul
melodiei. Se urmărește buna
desfășurare a activității,
respectarea regulilor și a
corectitudinii.
Obținerea La sfârșit vor forma perechi și Exercițiul Perechi Observarea
performanțe vor dansa împreună vulpițele sistematică
i cu ursuleții. a
comprtame
ntului;
5.Evaluarea Voi ȋncuraja preșcolarii și voi Conversaț Frontală Aprecieri
face aprecieri asupra modului ia verbale,
de desfășurare a jocului cu text Stimulente;
și cânt.

Bibliografie:

 Cojocariu, Venera Mihaela, Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia


curriculumului, Editura V & I Integral, Bucureşti, 2007;
 Mătăsaru, Maria; Chiriloaie, Maria; Nedelcu, Carmen; Pricopoaia, Viorica; Mătăsaru,
Lavinia, Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar, Editura C.C.D. Bacău, 2008;
 X X X, Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, Bucureşti, 2008;
 X X X , Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, Bucureşti,
2008.
HARTA TEMATICĂ
MEDIUL DE VIAŢĂ
ÎNFĂŢIŞARE
PĂDURE
CAP CORP PICIOARE scorbură adăposturi
bârlog amenajate
ochi acoperit cu blană labe vizuină de om
urechi coadă copite culcuş
bot gheare
gură
nări

ANIMALE SĂLBATICE

ÎNMULŢIRE FOLOASE

Pui
ouă blană
trofeu
pastramă
şuncă

HRANĂ
DAUNE
fructe de pădure
iarbă, fân
ATACĂ
ciuperci
insecte
miere omul
cai, oi stânele
animale mici gospodăriile
oamenilor
peşte
morcovi
varză

S-ar putea să vă placă și