Sunteți pe pagina 1din 3

Societatea ”X” SA având obiect de activitate – producerea și comercializarea de textile prezintă

următoarea situație după ce are loc inventarierea elementelor patrimoniale la sfârșitul exercițiului
financiar ( în mii lei):
Nr. Elemente Patrimoniale Suma Nr. Elemente Suma
Patrimoniale
1. Cheltuieli alocate pentru 400 1. Pagube material 3 000
produse noI imputate
AI. IN-ch de dezv ACIR, CREANTE
2. Cheltuieli de înregistrare și 200 2. Bonuri de tezaur 2 000
înmatriculare A CIRC, INV PE
AI. IN. CH de constituire TEREMEN
SCURT
3. Mătase 1 500 3. Ch priv achiz unei 500
ACIR, STOCURI, MATERII mărci de fabrică
PRIME AI, IN
4. Salarii datorate personalului 30 000 4. Mașini de cusut 30 000
angajat AI, IC
DATORII PE T S
5. Creanțe generate de 4 000 5. Voal 3 000
decontarea cu personalul A CIC, STOCURI,
ACIRC, CREANTE MATERII PRIME
6. Ch privind achiziționarea unui 600 6. Rochii fabricate 1 500
brevet ACIRC,
AI, IN PRODUSE FINITE
7. Cheltuieli privind emiterea și 100 7. Calculatoare 100 000
vz de acțiuni AI. IC
AI, IN
8. Rezerve legale – REZERVE 400 8. CSV- CAPITAL 300 000
LEGALE SOCIAL
9. Mașini de tricotat 60 000 9. Rezerve statutare 600
AI, IC REZERVE-CAPI
PROPRIU
10. Provizioane pt riscuri și 100 000 10. Imprumuturi pe 200
cheltuieli termen lung
PROVIZIOANE acordate unei alte
entității economice
AI, IFINANCIARE
11. Obligatii fata de actionari pt 30 000 11. Furnizori 60 000
capitalul de rambursat DATORII PE TS
DATORII PE TS
12. Sacouri nefinisate 1 000 12. Papiote ață 1 500
PROD IN CURS DE MATERIALE
EXCUTIE CONSUMABILE
13. Stofă 2 000 13. Cambii de primit 10 000
MATERII PRIME CREANTE
14. Dividende de plată 42 650 14. Abonamente ziar 6 000
DATORII PE TS plătite în avans
CH INREG IN
AVANS
15. Clienți CREANTE 15 000 15. Camionete AI, IC 80 000
16. Actiunii proprii răscumpărate 7 000 16. Prime legate de 51 600
INVE FIN PE TS- ACIRC capital – PRIME-
CAPITAL
PROPRIU
17. Casa în lei – ACIRC, 8 000 17. Rechizite 2 500
DISPONIB MATERIALE
CONSUMABILE
18. Chirii plătite în avans pt un 14 000 18. Costume fabricate 2 500
imobil PRODUSE FINITE
CH INREG IN AVANS
19. Cheltuieli de prospectare a 50 19. Impozite datorate 40 000
pieței – AI, IN- CH DE statului
DEZV DATORII PE TS
20. Cheltuieli privind 800 20. Halat de protecție 3 000
achizitionarea unei licențe OBIECTE DE
AI, IN INVENTAR
21. Clădiri 80 000 21. Obligațiuni 3 000
AI, IC răscumpărate
A CIRC, INV FIN
PE T SCURT
22. Costume neterminate la 2 000 22. Rezerve din 30 000
sfârșitul anului reevaluare
PRODUCTIA IN CURS DE CAPITAL
EXECUTIE PROPRIU- REZ
DIN REEV
23. CAS 20 000 23. Fuste fabricate 1 700
DATORIE TS PRODUSE FINITE
24. Lână 2 500 24. Dobânzi aferente 15 000
MATERII PRIME creditelor bancare
primite
DATORII PE TS
25. Cutii 7 000 25. Sacouri cumpărate 15 000
AMBALAJE destinate revânzării
MARFURI
26. Decontări cu asociații priv 6 000 26. Scule, dispozitive și 4 000
capitalul verificatoare
CREANTA OBIECTE DE
INVENTAR
27. Ch de publicitate 300 27. Prime de asigurare 9 000
AI, IN plătite în avans
CH INREG IN
AVANS
28. CSN – CAPITAL SOCIAL 10 000 28. Alte rezerve - 100
REZERVE
29. Xerox AI, IC 70 000 29. Mașini de surfilat 90 000
AI, IC
30. Acțiuni investite în capitalul 500 30. Bluze fabricate 2 300
altor societăți PRODUSE FINITE
AI, IF
31. Credite primite de la banca pe 81 000 31. CASS 30 000
o perioada de 20 de ani DATORII TS
DATORII PE TL
32. Saci de plastic 3 000 32. Modele de ștantare 3 000
AMBALAJE OBIECTE DE
INVENTAR
33. Împrumuturi din emisiunea de 5 000 33. Profit reportat 300
obligațiuni REZULTAT
DATORII PE T LUNG REPORTAT
34. Bluze cumpărate pt a fi 8 000 34. Mașini de teren 180 000
revândute AI, IC
MARFURI
35. Dobânzi încasate anticipat 50 000 35. Cambii de plătit 20 000
VENITURI IN AVANS DATORII PE TS
36. Bilete la ordin de primit 12 000 36. Taxe încasate 50 000
CREANTE anticipat
V IN AVANS
37. Casa în devize 10 000 37. Avansuri acordate 2 000
DISPON BANESTI furnizorilor
CREANTE
38. Profit net al exercițiului 3 000 38. Conturi la bănci în 6 000
REZULT EX lei
DISPONI
BANESTI
39. Birouri 50 000 39. Acreditive 9 000
AI, IC DISPONIB
BANESTI
40. Terenuri AI, IC 18 000 40. Fond comercial AI, 2 000
IN
41. Conturi la bănci în devize 3 000 41. Cecuri de încasat 10 000
DIPONIB BANESTI DISPON
BANESTI