Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza probei de evaluare

la limba engleză in clasa a 8-a


Instituția : Gimnaziul Stețcani Reușita : 100 %

Numele profesorului : Ilca Valentina

Pe listă elevi : 17 elevi Media probei  : 6,43

Au scris : 16 elevi, 1 absent

Notele :10-  :9- ;8- 3 ;7- 4 ;6-6 ;5- 3 ;4- ;3- ; 2- .

Nr. Numele, prenumele elevului Textul Gramatic Creativitate Scor Nota


crt a final
1 Bahnă Mihai 17 4 7 28 6
2 Botnari Sorin 12 6 3 23 6
3 Botnari Vlada 16 11 7 34 7
4 Buruiană Ion A
5 Ceban Ion 11 7 0 18 5
6 Enachi Nicolai 13 5 9 27 6
7 Gatman Nicoleta 18 11 12 41 8
8 Gatman Adrian 15 4 2 22 5
9 Gheorgiuc Ion 15 2 10 27 6
10 Iacob Ira 20 10 11 41 8
11 Maric Valeria 17 10 10 37 7
12 Oleinic Marius 17 7 7 31 7
13 Parfeni Renata 19 11 0 30 6
14 Pantea Felicia 16 9 2 27 6
15 Popa Marin 15 4 2 22 5
16 Untilă Marius 15 13 11 39 8
17 Zagorodniuc Gabriela 16 14 0 31 7

Grad de realizare a itemilor în % 6,43

Baremul de convertire a punctelor în note:

Puncte 55-51 50-45 44-38 37-31 30-23 22-17 16-11 10-5


Nota 10 9 8 7 6 5 4 3

Adresa de email : homitchi.valentina@gmail.com


 Analiza evaluării sumative.
Scopul evaluării sumative a fost de a observa, analiza şi a depista lacunele
şi dificultăţile pe care elevii le au  în însuşirea noţiunilor de limbă. Testul utilizează
diferiţi itemi însoţiti de baremele de evaluare şi de notare. Testele au fost programate cu
scopul de a verifica cunoştinţele dobândite într-un modul ; toţi elevii au primit informaţiile şi
recomandările necesare din timp (scris citeţ, ordonat, corect şi cu răspunsul adecvat cerinţei,
aşezarea în pagină, răspunsuri complete, citirea cu atenţie a subiectului etc.).
Structura testului sumativ constă în trei componente:-
 partea I - text , răspunsuri la întrebări pe baza textului.
 Partea II – gramatica
 partea a III-a conţine un item subiectiv, care presupune redactarea unei scurte compuneri,
creativitate.
 Durata testului a fost de 45 de minute.
Elevii clasei a VIII-a întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:
 de redactare a unor texte cu cerinta fixa;
 de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu o temă
dată;
 de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere;