Sunteți pe pagina 1din 3

N.B.

propuneţi elevilor să noteze în cadrane/ la o anumită oră/alt interval de timp: acţiunile personajului/ale personajelor;
sentimentele şi stările trăite de către Şuşteru/de către alte personaje; …pînă şi după miezul nopţii; etc.
Important: rezultatul va fi extraordinar! 

Simboluri şi motive în nuvelă:


Apa – substanţă primordială din care se nasc toate formele şi în care toate se reîntorc;
- început, regenerare, (Aliman!!! simte chemarea apelor);
- unul dintre cele 4 elemente esenţiale ale Universului: apa, pămîntul, aerul, focul = toate prezente în nuvelă = ca o recreare de spaţiu!!!;
- este asociată principiului feminin, purificare, sîngele pămîntului;
- apa vieţii poate fi descoperită în beznă şi are puteri regeneratoare!!!

Secetă – intemperie, obstacol.


Drum – linie, ascensiune în timp, locul neprevăzutelor, cunoaştere, iniţiere, transformare, destin, drum înainte - evoluţie, afirmare şi creaţie, pe cînd drumul înapoi
are sens de involuţie, renunţare, eşec.
Salcîm/plop – simbol al verticalităţii perfecte, dar şi al monotoniei; frunza plopului este de două culori – dualitatea fiinţei umane: să abandoneze ori să meargă mai
departe?- dilemă!!! Durere, sacrificiu,;
Nisip – deşertăciune şi mulţime, nestatornicie. Nisipuri mişcătoare - simbol sau o metaforă a nesiguranţei vieţii.
Izvor – sursa vieţii, originea puterii, cunoaştere, simbol al maternităţii ( îşi aminteşte de mama sa);
Luna – pasiv, inconştientul, rece...
Clopot – simbol al veştilor solemne, măsură a timpului, precedă un eveniment.
Întuneric – confuzie, neclaritate...
Miezul nopţii – şi amiaza constituie punctele de intensitate maximă, miezul nopţii – repaus absolut, amiaza – ora la care nu există umbră!!!; Miezul nopţii –
punctul de la care începe ascensiunea revelaţiei!!!; amiaza – oprire în mişcare; o imagine a eternităţii.
Fata Morgana/miraj - iluzie, dorinţă puternică...
Caracterizarea personajului principal din nuvela „Dincolo de nisipuri”, de Fănuş Neagu
Exemple selectate din nuvelă Modalitate de Figuri de stil Trăsăturile personajului
caracterizare/procedee şi
de caracterizare Procedee
artistice

N.B. putem propune trăsături, iar elevii să selecteze exemple, etc.


- îndrăgostit de ideal, căutător de ideal, frumuseţe morală, superior, suferă din pricina secetei
- păstrează optimismul, este un om deosebit, statornic în credinţa faţă de ideal
- pare că merge spre „nicăieri, spre absolut”… spre illo tempore, aspectul său exterior…, este nemulţumit de…
- rememorează scene din copilărie, ia iniţiativa să plece în căutarea apei, dîrz, tenace, în final este înfrînt, dar nu este doborît
- trăieşte o profundă dramă sufletească, se deosebeşte de celelalte personaje
- trăieşte un conflict interior provocat de o dilemă: realitatea dură şi idealul său atît de frumos…