Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINTE ALE EDUCATIEI, ȘTIINTE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE


PROGRAM DE STUDII MASTER CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ,AN I

FUNDAMENTELE CONSILIERII EDUCAȚIONALE


SEMESTRUL I

NUME ȘI PRENUME STUDENT MASTERAND


GRIGORESCU IRINA MARIA

TITULAR CURS,
CONF. UNIV. DR. MARIA MAGDALENA STAN

PITEȘTI
2021-2022
 Definirea problemei: Copil supradotat, deficiențe în adaptarea școlară
și relaționarea socială.

I. DESCRIEREA SIMPTOMATOLOGIEI
-Teo- băiat de 10 ani -

- dificultăți în stabilirea relațiilor interpersonale - izolare față de grup


-nivel scăzut al stimei de sine

-dezinteres față de sarcinile școlare

-lipsa de colaborare în echipă


-devine violent când colegii îi solicită să respecte regulile grupului

CAUZE: * rigiditatea familiei ( a tatălui, în special), *lipsa unui grup de joacă,


DATE DESPRE COPIL ȘI FAMILIE

Numele și prenumele: Popescu TEODOR


Ocupația părinților : * mama : agricultoare, studii medii; * tata: agricultor,studii medii, face unele lucrări ce țin
de mecanică, într-un mic atelier din gospădărie
Frați și surori : o soră, Andreea,8 ani, clasa a II-a, elevă la aceeași școală
Relaţiile dintre părinţi şi copil: în medie, bune.
Tatăl manifestă grijă excesivă față de copil, îi oferă mai puțină libertate în petrecerea timpului liber. Mama se
ocupă cel mai mult de copil.
Bugetul familiei :venitul familiei este modest, părinții nu au un loc de muncă, lucrează terenul agricol din
posesie, cresc 1-2 animale, tatăl face ocazional lucrări, ce țin de mecanică.

Structura psihologică
Percepția- sintetică; Înțelege și rezolvă ușor o problemă, noțiunile le înțelege, realizează raporturile dintre
obiecte și fenomene cu ușurință .
Memorie vizulă și auditivă prezentă, memorie reproductivă excelentă, memoria de conservare, de
evocare.
Spiritul său de observație este foarte bine dezvoltat, sesizează detalii.
Are o imaginație reproductivă, dar și cea creativă, este bogată, ca și volum. Are încercări de scurte compoziții
literare(poezii, compuneri).
Generalizarea și abstractizarea sunt foarte bine evidențiate.
Are o capacitate foarte bună de comparare, analiza, sinteză, lucrează bine independent, nu are deficiențe de
vorbire.
In urma discutiilor cu parintii, dirigintele,cadrele didactice de la clasa si psihologul scolii(ce a aplicat testul
Raven color,rezultand un IQ -130),acest lucru fiind descoperit si la cercul de matematica unde copilul participa si
are rezultate deosebite.
Trăsături de caracter

Motivația învățării este dorința de a obține note mari și a deveni o persoana


importantă(învățător).
Este politicos cu profesorii, însă nu manifestă spirit de întrajutorare față de colegii săi
întotdeauna.
Este foarte hotărât și curajos, când vrea să-și atingă scopul. Este de acord cu necesitatea
existenței regulilor, într-un grup, însă nu le respectă.
Plan de intervenție
A. STRATEGII DE INTERVENȚIE
1. Demersuri centrate pe copil, ce au ca scop diminuarea tulburărilor opozante ;
2.Demersuri centrate pe familie, în vederea modificării condiţiilor familiale care mentin
simptomatologia copilului:
3. Demersuri centrate pe şcoală;

B. OBIECTIVE VIZATE:
•Clarificarea rolurilor și granițelor familiale și stabilirea unui spațiu personal al copilului ;

•Exersarea capacității copilului de a-și exprima verbal sau nu emoțiile, nevoile în raport cu ceilalți;

•Identificarea unor modalități eficiente prin care copilul să-și manifeste excesul de energie,
recuperarea și consolidarea stimei de sine(practicarea unui sport , participarea la activitați
extrașcolare care îi atrag interesul );
•Dezvoltarea abilităților de comunicare în familie ;

•Clarificarea și optimizarea relațiilor de comunicare a copilului cu tatăl;

•Determinarea părinților în realizarea unei evaluări psihologice și a unor ședințe de consiliere


pentru copil și familie.
C.PLANIFICAREA INTERVENȚIEI

Nr.cr Strategii de ACTIUNEA PROPRIUZISĂ (Activitați vizate)


t. intervenție

1. Demersuri -stimularea motivaţiei pentru învăţare printr-un program de conținuturi care să atragă
centrate pe copil, interesul copilului(Teme suplimentare la mateatică,exerciții de scriere caligrafică,
compuneri libere si cu tematică preferată,prezentari power-point realizate de copil,etc)
ce au ca scop
-şedinţe de consiliere şi psihoterapie;
diminuarea -valorificarea fiecărei experienţe pozitive a elevului şi încurajarea manifestării
tulburărilor acesteia(evidentierea in fața colectivului , a colegilor de școală,în cadru festiv, în fața
opozante comunității,acordarea de carti, diplome,alte recompense)

2. Demersuri -implicarea majoră a tatălui în educatie( particiarea acestuia la activitati


centrate pe extrascolare,stabilirea unui program de activitați cu fiul)
- stabilirea obiectivului educaţional împreună cu familia şi axat pe comportamentul cel
familie, în vederea
mai neadecvat cu ignorarea lui şi cu recompensarea atitudinilor dorite, se va mentiona
modificării ce este "rau" si ce este "bine"( stabilirea metodei de urmat: metoda intaririlor, in cazul
condiţiilor evolutiei pozitive,stimularea initiativei copilului si responsabilizarea lui, prin exemplul
familiale care personal al parintilor)
mentin - menţinerea unui "jurnal" zilnic al comportamentelor "bune şi rele" este de un real folos
simptomatologia pentru a evidenţia progresul sau pentru a schimba atitudinea când este necesar(copilul
va fi incurajat sa evalueze singur comportamentele bune sau rele din jurnal,parintii vor
copilului
discuta cu acesta si nu va primi pedepse de genul celor utilizate in trecut,ci va realiza
activitati in timpul liber care sa compenseze greselile si/lipsa lui de atentie)
- consilierea în comun cu familii cu aceeasi problema, ceea ce ajuta mult la aflarea
altor căi de comunicare cu propriul copil si poate aduce o mare îmbunătățire în
perceperea propriului copil(participarea părinților la sedințe de consiliere cu un psiholog
școlar in care părinti cu același tip de copii împărtășesc din experientele lor);
C. PLANIFICAREA INTERVENȚIEI

Nr.crt. Strategii de intervenție ACTIUNEA PROPRIUZISĂ (Activitați vizate)

Demersuri centrate pe şcoală - implicarea profesorilor preferaţi (lb. engleză, religie, sport,
invățător) în activităţi comune( participarea la proiecte ce in limba
3. engleza pentru stimularea învățării,participarea la activitați de
voluntariat,participarea la activitați sportive care să-i dezvolte
motricitatea și spiritul de compeție, de echipă, etc) ;
- responsabilizarea elevului(participarea la proiecte comune de
genul: “Sunt cel mai bun!”, “Să oferim modele celor mici!”, “Stop
violenței!” la nivel de clasa sau de școala)

D. OBSTACOLE ÎNTÂMPINATE

 Dificultăți în a colabora cu familia, in special cu tatăl lui Teo;


 Tatăl are o mentalitate conservatoare și învechită, nu a dat curs invitației la a participa la
ședințe de consiliere cu un psiholog școlar, la activitați de grup pentru părinți, nu s-a implicat în
realizarea acelui ” jurnal” zilnic al școlarului, nu a făcut eforturi să respecte un program strict de
activități impreună cu fiul său, nu l-a responsabilizat acasă.
Rezultate obținute

A înțeles că are nevoie de prieteni și că trebuie să facă eforturi în a-i câștiga și păstra;

A învățat că toți copiii au dreptul să răspundă la întrebări, insă când sunt întrebați

A conștientizat că are nevoie de sprijin acasă, dar trebuie să își asume


responsabilități;
A învățat că promisiunea este o obligație si trebuie respectată;

A reușit să colaboreze mult mai bine în activitățile pe echipe , devenind lider de grup;
Părinții au conștientizat problemele copilului și cauzele care le-au declanșat, urmând
să solicite ajutorul unui consilier educational.
CONCLUZII
 Problemele comportamentale ale copiilor , evident, își au originile in
primii 6 -7 ani de viață, așa cum afirma marele psiholog Sg. FREUD, iar
cunoașterea dezvoltării psihosexuale la copil este foarte importantă pentru
cadrele didactice.
 Întregul plan de intervenție s-a bazat pe respectarea particularităților
individuale si de vârstă ale copilului, pe o cât mai bună comunicare cu copilul,
părinții și profesorii care predau la clasă .
 Teo a realizat schimbări importante în comportamentul său ,
colaboreaza mult mai mult cu colegii in activitatile de grup,parintii au
constientizat problemele copilului solicitand ajutorul consilierului
educational.
BIBLIOGRAFIE

1. Munteanu, Ana, „Psihologia dezvoltării


umane”,Editura Polirom, Iaşi, 2003
2. Sion, Gratiela, “Psihologia vârstelor”,
Editura fundatiei Romania de mâine, Bucuresti, 2007
3. Zlate, Mielu, „Introducere în psihologie”,
Editura Polirom, Iaşi, 2007

S-ar putea să vă placă și