Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de Științe Umaniste

Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială

Bazele generale ale atletismului


Lucrări practice
PROIECT OPERAȚIONAL 1.

Obiectivele lecţiei:
1. Însuşirea exerciţiilor din şcoala alergării
2. Tonifierea musculaturii membrelor inferioare.
Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei studenţii vor fi capabili:
Obiective motrice:
O.1. să execute corect câte 4 exerciţii pentru învățarea a.j.g., a.g.s. și
îmbunătăţirea mobilităţii articulaţiilor membrelor inferioare
O.2. să execute corect 4 semigenuflexiuni, 6 genuflexiuni pe ambele
picioare şi pe un picior.
Obiective cognitive:
O.1. să prezinte un algoritm pentru învățarea a.j.g., a.g.s. și
îmbunătăţirea mobilităţii articulaţiilor membrelor inferioare;
O.2. să prezinte un complex de 4 exerciţii pentru tonifierea musculaturii
membrelor inferioare.
Obiective afective:
O.1. să coopereze cu colegii în rezolvarea a două sarcini motrice;
O.2. să-şi exerseze memoria motrică şi atenţia distributivă.
Strategia didactică:
Metode: explicaţia, demonstraţia, exersarea.
Materiale: 10 spaliere, 10 saltele de gimnastică, 20 bastoane.
Mijloace: algoritm de exerciţii.

Bibliografie:

 Cucui, I., A., (2016), Practica atletismului în kinetoterapie - Caiet de lucrări practice, Editura
Bibliotheca, Târgovişte, ISBN 978-606-772-135-5.
 Cucui, I., A., (2014), Bazele generale ale atletismului - Caiet de lucrări practice pentru studenţii
anului I, Editura Bibliotheca, Târgovişte, ISBN 978-973-712-869-0.
PARTEA PREGĂTITOARE

 Adunarea colectivului. 
 Alinierea, salutul, verificarea prezenţei.
 Verificarea echipamentului şi a stării de sănătate.
 Comunicarea temelor lecţiei. 
 Variante de mers: 
– 1x20m, mers pe vârfuri cu braţele sus;
– 1x20m, mers pe călcâie;
– 1x20m, mers cu ridicare pe pingeaua piciorului de sprijin şi cu tragerea
genunchiului sus a piciorului pendulant;
 Alergare uşoară 300m.
 Exerciţii de supleţe musculară şi mobilitate articulară.
❖ Stând mâinile pe şold, rotări ale capului de 4 x spre dreapta, de 4 x spre

stânga;
❖ Stând depărtat, ridicarea mâinilor cu palmele pe umeri, întinderea braţelor
sus şi revenire, 2x8 timpi;
❖ Stând depărtat, ridicarea braţelor înainte, ducerea braţelor lateral, aducerea

braţelor înainte, coborârea braţelor, 2x8 timpi;


❖ Stând, rotări ale braţelor de 4 x spre înainte, de 4 x spre înapoi;

❖ Stând, mâinile pe şold, îndoiri laterale de trunchi, alternativ spre dreapta de

4x şi spre stânga 4x, cu arcuire;


❖ Stând, mâinile pe şold, răsuciri laterale de trunchi, alternativ spre dreapta

de 4x şi spre stânga 4x, cu arcuire;


❖ Stând cu picioarele apropiate, îndoiri de trunchi de 4 x cu arcuire şi

extensia trunchiului de 4 x cu arcuire;


❖ Stând cu picioarele depărtate, îndoiri de trunchi de 4 x cu arcuire şi

extensia trunchiului de 4 x cu arcuire;


❖ Stând cu picioarele depărtate, mâinile pe şold, fandări laterale, alternativ

spre dreapta de 4 x şi spre stânga de 4 x, cu arcuire;


❖ Stând cu picioarele depărtate, mâinile pe şold, fandări spre înainte de 4 x şi

spre înapoi de 4 x, alternativ, cu arcuire;


PARTEA FUNDAMENTALĂ

Alergare cu joc de gleznă


 2x10 repetări, din aşezat, flexii şi extensii plantare;
 2x5 repetări, din stând, ridicări pe vârfuri, coborâri pe călcâie.
 2x15 sec., din stând apropiat, cu sprijin înainte pe palme la un perete (gard,
partener), se execută flexii şi extensii din articulaţiile picioarelor, alternativ, cu
accent pe derularea tălpii vârf-talpă-călcâi şi pe trecerea greutăţii pe piciorul
extins din articulaţii. 
 2x15 sec., din stând apropiat, alergare cu joc de gleznă (a.j.g. pe loc),braţele
flexate, mâinile la ceafă sau cu ţinerea unui baston la spate în zona omoplaţilor.
Se execută lent analitic, urmărindu-se, contactul cu solul pe vârf şi derularea
tălpii vârf-talpă-călcâi;
 2x15 m, alergare cu joc de gleznă pe loc, cu bastonul ţinut posterior în zona
toracală, urmat de deplasare uşoară;
 2x20m, alergare cu joc de gleznă cu viteze diferite de execuţie, cu şi fără baston.
Alergare cu genunchii sus
 2x5+5 repetări, din aşezat, flexii şi extensii ale membrelor inferioare;
 2x5+5 repetări, din culcat dorsal, flexii şi extensii ale membrelor inferioare cu
poziţionarea coapsei perpendicular pe sol şi gamba paralelă cu acesta; 
 2x5+5 repetări, din stând, ridicarea coapsei la orizontală cu mâinile pe
şolduri;
 2x5+5 repetări, din stând apropiat, cu sprijin la perete pe palme, se execută
alternativ ridicarea coapsei la orizontală cu accent pe tragerea vârfului
piciorului pendulant spre înainte sus;
 2x5+5 repetări, din stând apropiat, se execută alternativ ridicarea coapsei la
orizontală cu accent pe tragerea vârfului piciorului pendulant spre înainte sus;
 2x20m, la 2 paşi de mers ridicarea coapsei la orizontală cu braţele întinse
înainte;
 2x20m, alergare cu genunchii sus cu accent pe luarea contactului cu solul pe
partea anterioară a plantei piciorului (pe pingea) cu braţele întinse înainte;

Tonifierea musculaturii membrelor inferioare:


 3x10+10 repetări, din aşezat, cu spatele la spalier, ridicarea piciorului întins de
la sol, ducerea uşor în lateral şi revenire;
 3x8 repetări, din stând depărtat, cu picioarele la nivelul umerilor, mâinile pe
spalier, semigenuflexiune;
 3x10 repetări, din stând pe spalier, ridicări pe vârfuri, cu picioarele pe prima
şipcă a spalierului şi mâinile aşezate pe acesta la nivelul pieptului; 
 3x8 repetări, din stând depărtat, cu picioarele la nivelul umerilor, mâinile pe
spalier, genuflexiune;
PARTEA DE ÎNCHEIERE

 alergare uşoară 200m;


 observaţii, analiză;
 alinierea, salutul. 

INDICAŢII METODICE

 este indicat să se utilizeze un număr de serii şi repetări corespunzător


particularităţilor subiecţilor care să conducă la finalităţi observabile;
 pentru o execuţie corectă se învaţă exerciţiile mai întâi din stând pe loc şi apoi
din deplasare;
 exerciţiile corect executate ameliorează mobilitatea articulaţiilor gleznei şi a
genunchilor;
 pentru dezvoltarea masei musculare se lucrează un număr de 4-6 serii a câte
10-15 repetări;
 Se lucrează lent şi analitic. 

GREŞELI

 derularea incompletă a tălpii; 


 contact pe sol pe toată talpa;
 ridicarea insuficientă sau exagerată a coapsei;
 flexarea gambei pe coapsă;
 înclinarea trunchiului înapoi;
 efectuarea unei dozări (serii, repetări, pauză) necorespunzătoare pentru
realizarea obiectivelor.

S-ar putea să vă placă și