Sunteți pe pagina 1din 9
Of m4 8 Repabliel! Moldova 94.02.2672 Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu prevederile art, 73 din Constitutia Republicii Moldova si art. 47 din Regulamentul Parlamentului se inainteazi cu titlu de inifiativa legislativa proiectul de hot&rare privind numirea in functia de director al Centrului National Anticoruptie. SEGHA aniarUL PARLAMENTOLOT nenunii nouye Oper Anexi: Fl Proiectul de hotarare 0 Concha, ©. ee Paton Gindhevcce’ 7 Yu en gen Deputati in Parlament: Hace bret: Cf arian goes detiee Brow Pasucl Ndrten a Cotiw A Vos: Petur Map oe na ee Uskic decd

S-ar putea să vă placă și