Sunteți pe pagina 1din 33

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT

LUCRARE DE LICENŢĂ

Coordonator ştiinţific:
Prof.univ.dr. DOBRIN Octavian Cosmin

Absolvent:
TOADER George-Alexandru

Bucureşti
2016
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MANAGEMENT

PERFECŢIONAREA PROCESELOR
DE PRODUCŢIE ÎN CADRUL
S.C. FERMIT S.A.

Coordonator ştiinţific:
Prof.univ.dr. DOBRIN Octavian Cosmin

Absolvent:
TOADER George-Alexandru

Bucureşti
2016
CUPRINS
CAPITOLUL 1: Prezentarea organizaţiei……………………………………………..
1.1 Date generale ale organizaţiei…………………………………………………
1.2 Scurt istoric……………………………………………………………………
1.3 Obiectul de activitate…………………………………………………………..
CAPITOLUL 2: Analiza diagnostic a organizaţiei…………………………………….
2.1 Analiza SWOT…………………………………………………………………
2.2 Analiza pieţei…………………………………………………………………
2.2.1 Politica de produs……………………………………………………
2.2.2 Politica de distribuţie………………………………………………...
2.2.3 Politica de preţuri……………………………………………………
2.2.4 Politica de promovare……………………………………………….
2.2.5 Portofoliul de clienţi…………………………………………………
2.2.6 Distribuţia teritorială a vânzărilor……………………………………
2.2.7 Competiţia……………………………………………………………
2.2.8 Trendul pieţei………………………………………………………
2.3 Strategia de marketing…………………………………………………………
CAPITOLUL 3: Perfecţionarea proceselor de producţie……………………………..
3.1 Planul operaţional……………………………………………………………..
3.2 Planul de management al calităţii…………………………………………….
3.3 Planul necesarului de materiale / mărfuri……………………………………...
3.4 Planul de investiţii………………………………………………………………
3.5 Planul de management al costurilor pentru procesele de producţie şi servicii….
3.6 Planul de management al stocurilor…………………………………………….
3.7 Planul de resurse umane………………………………………………………..
3.8 Planul financiar………………………………………………………………….
CAPITOLUL 4 : Concluzii……………………………………………………………….
Bibliografie…………………………………………………………………………………
Capitolul 1: Prezentarea organizaţiei

S.C.FERMIT S.A cu sediul în Rm-Sărat, Aleea Industriei nr.1, cu valoarea capitalului


social subscris de 2.312.975 lei, este o societate pe acţiuni cu capital privat, procesul de
privatizare realizându-se prin metoda MEBO, acţionarii principali fiind Asociaţia salariaţilor
FERMIT şi FPS III Transilvania.

Activitatea economică principală a SC FERMIT SA se încadrează conform clasificării


activităţilor economiei naţionale CAEN conform cu H.G. nr. 656/1997 la codul 2932,
producerea de piese si accesorii pentru autovehicule.

Obiectul de activitate constă în proiectarea şi comercializarea următoarelor tipuri de


produse:
- Garnituri de frână disc
- Garnituri frână tambur
- Materiale de etanşare (marsit şi novafer)
- Garnituri de etanşare
- Discuri de ambreiaj
- Benzi flexibile
- Saboţi de frână şi discuri de ambreiaj asamblate

În anul 2015, cifra de afaceri a fost de 27.606.667lei, iar profitul brut de 798.719lei

S.C.FERMIT S.A este certificată în următoarele sisteme de management ale calităţii:


- SR EN ISO 9001:2001
- ISO-TS 16949:2002
- SR EN 14001:2005
- OHSAS 18001:2004

Politica de produs a firmei consta în asimilarea în fabricaţie şi omologarea


internaţională permanentă de noi produse în funcţie de cerinţele pieţei şi în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

Reţeaua de distribuţie este asigurată prin distribuţie proprie cât şi prin contracte cu
firme de distribuţie. Societatea dispune de 7 depozite zonale amplasate in toate regiunile ţării
(Bucureşti, Bacău, Constanţa, Craiova, Cluj Napoca, Arad, Braşov) şi care asigură
operativitate în distribuţia mărfii.

Societatea îşi stabileşte preţurile în funcţie de piaţa de referinţă, respectiv de


poziţionare a produselor FERMIT în raport cu concurenţa. Stimularea vânzărilor se realizează
prin creşterea calităţii şi acordarea de discount-uri.

Compania este afiliată la mai multe asociaţii şi patronate de profil.

Portofoliul de clienţi al societăţii a fost in 2015 de 2437 clienţi din care:


- 4% clienţi prim montaj
- 14% clienţi utilizatori industriali
- 82% clienţi piese de schimb autovehicule

Competiţia pe piaţa în care acţionează FERMIT este foarte ridicată, concurenţa fiind
reprezentată atât de producători interni cât şi de importatori. Dacă la piesele auto pentru
autovehicule autohtone avantajul competitiv FERMIT este net superior determinat de o
recunoaştere pe piaţă de 40 de ani, la piesele pentru autovehicule import concurenţa este
extrem de puternică.

Pentru anul 2016, având in vedere expansiunea deosebită a sectorului de transport de


mărfuri şi persoane, Fermit previzionează o creştere a segmentului de piaţă al pieselor de
schimb pentru autovehiculele de transport marfa şi călători cu 18% faţă de anul 2015, şi
menţinerea vânzărilor către utilizatorii industriali. Politica de marketing a companiei,
compusă din elementele sale esenţiale: produs, preţ, distribuţie şi promovare este orientată
spre satisfacţia clienţilor.

SCOPUL AFACERII constă în: Creşterea cifrei de afaceri, impunerea societăţii pe


piaţa pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule cu produse şi servicii conforme cu cerinţele
clienţilor, cu respectarea legislaţiei si reglementărilor tehnice în vigoare, dezvoltarea unor
relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii şi clienţii săi, precum şi motivarea personalului si
satisfacţia acţionariatului.

OBIECTIVELE pentru anul 2016 sunt:


- Creşterea cifrei de afaceri în 2016 cu 5% fata de anul 2015.
- Reducerea costurilor totale cu 3% (se exclude amortizarea).

Procesele tehnologice de obţinere a garniturilor de frecare se bazează pe o metodă


clasică, care foloseşte echipamentul vechi din dotare, şi o metodă modernă asemănătoare cu
ceea ce se foloseşte azi la nivel internaţional şi care se bazează pe utilaje performante, asistate
de calculator, achiziţionarea lor făcându-se printr-un amplu program de retehnologizare
început în anul 2003.

În prezent, prioritatea in activitatea de cercetare constă în cercetarea unei compoziţii


pentru saboţi de frână şi garnituri de frână disc pentru vagoane de marfă şi călători,
locomotive şi rame electrice, vagoane de cale ferată de mare viteză urmărindu-se de asemenea
asimilarea şi omologarea acestor produse cu AFER Bucureşti.

Toate procesele tehnologice de fabricaţie folosite în FERMIT se încadrează din punct


de vedere al protecţiei mediului în valorile limită impuse de HG 699/2003, şi în prezent, în
cadrul S.C.FERMIT se realizează produse din material ecologic.

Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se face atât din ţară cât şi din import,
urmărindu-se in permanenţă planul de management al stocurilor care să asigure realizarea
producţiei la nivelul cerinţelor de pe piaţă şi reducerea stocurilor fără mişcare.

Planul de investiţii pentru anul 2016 prevede o valoare de 1.384.000 EURO, sursele
de finanţare fiind atât proprii cât şi ajutoare de stat, fonduri structurale, credite.

Planul de management al costurilor se înscrie in politica firmei de reducere a lor prin


utilizarea eficientă a tuturor resurselor de care dispune şi planificarea judicioasă a
cheltuielilor.

Planul de resurse umane constă în asigurarea unui climat adecvat fiecărui loc de
muncă, a unui sistem de motivare mobilizator şi asigurarea de şanse egale tuturor angajaţilor.
1.1 Date generale ale organizaţiei

Denumirea societăţii: S.C. “FERMIT’ S.A.


Adresa: Aleea Industriei nr.1
Râmnicu Sărat, Judeţul Buzău
Telefon: 0238/562451; 561420; 562651
Fax: 0238/563812;566495
E-mail: info@fermit.ro; tehnic@fermit.ro
Cod fiscal: R/1170151
Cod SIRUES: 100778621
Cod SICOMEX : 28083
Nr. înregistrare Registrul
Comerţului: J.10/298/1991
Banca si număr de cont: BCR:RO43RNCB0097006736050001
BRD:RO73BRDE100SV04112851000
RAIF:RO22RZBR0000060003180627

Valoarea capitalului social subscris este de 2.312.975 lei.

Aspectul juridic.
Forma juridică actuală: Societate pe acţiuni cu capital privat.

Structura acţionariatului: S.C.”FERMIT” S.A. s-a privatizat în anul 1995


Conform Legii nr.77/1994, în prezent având următoarea structură:

 Acţionari persoane fizice - 83,63 % din capitalul social.


 S.I.F. III - Transilvania - 16,37 % din capitalul social.

Conducerea societăţii se realizează prin:

- Adunarea generală a Acţionarilor


- Consiliul de administraţie
- Conducerea superioară asigurată de 4 directori
- Sefii de departamente, birouri şi centre de cost.

Tipul de organizaţie

FERMIT SA face parte din societăţile care participă la fabricaţia de autovehicule din
România prin asigurare de piese auto.
Activitatea economică principală a SC FERMIT SA se încadrează conform clasificării
activităţilor economiei naţionale CAEN conform cu H.G. nr. 656/1997 la codul 3430,
producerea de piese şi accesorii pentru autovehicule
Infrastructura societăţii

Suprafeţele si principalii indicatori de plan general aşa cum rezultă din Cartea funciară nr.
247 în conformitate cu Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M 03 nr. 0829
(pentru terenurile tuturor incintelor), sunt:

Suprafete
Specificatie
m2
Suprafaţa totală 123.454
Suprafaţa construită 43.145

Construcţii
Construcţiile cele mai importante ca volum şi valoare sunt amplasate în incinta
principală (nr. 1).

Uzura
Nr Supr. Supr. des-
Clădiri principale PIF globală
crt. construită făşurată
%
1. Hala principală de producţie Ob.1 sept.1972 20232 20232 52
2. Anexa TS – Hala principală sept.1972 1311 3933 50
3. Plasă sârmă şi prelucrări mecanice sept.1985 3964 3964 45
4. Anexa TS – Hala nouă sept.1985 371 1113 45
5. Hală impregnare reparaţii sept.1972 2326 3660 58
6. Centrala termică sept.1972 2000 2694 25
7. Hala Mori deşeuri sept.1985 861 861 25
8. Depozit central 1982 3191 3191 30
9. Pavilion administrativ 1973 411 1644 30

1.2 Scurt istoric

- Societatea Comercială FERMIT S.A. s-a constituit prin preluarea integrală a patrimoniului
Întreprinderii de Garnituri de Frână si Etanşare (I.G.F.E.) Rm.Sărat, în anul 1991, prin
HG.70/1991 ca aplicare a LEGII 15/1990 şi LEGII 31/1990.

- I.G.F.E. a fost înfiinţată în 1969 în conformitate cu HCM 1529/1969 la periferia oraşului


Râmnicu Sărat, jud. Buzău ca urmare a analizei ce şi-a propus eliminarea totală a
importurilor, a materialelor de fricţiune şi a plăcilor de klingerit.
Capacitatea de producţie propusă pentru prima etapă, cât şi majorările prevăzute în
etapa II (1974) şi etapa III (1979) au avut în vedere introducerea în fabricaţie în România
a autoturismelor şi a maşinilor agricole, precum şi acoperirea celorlalte domenii de
utilizare ale utilajelor şi instalaţiilor din domeniul siderurgic, minier, petrolier, transport
auto şi altele.

- Fabricaţia de garnituri de frână şi etanşare a început în anul 1972 fiind organizată astfel:
secţia Ferodouri, atelier Marsit, atelier Etanşare, atelier Sculărie şi atelierul Mecano-
Energetic. În următoarele etape societatea a cunoscut o dezvoltare constant ascendentă în
toate privinţele: vânzări, profit, număr de angajaţi şi nivel tehnic al produselor.
- În 1976 se dezvoltă capacitatea de producţie prin achiziţionarea de noi utilaje.

- În anii 1977-1978 s-a dezvoltat centrala termică care a devenit centrală termică de zonă.

- În 1978, se lărgeşte domeniul de activitate prin constituirea şi dotarea atelierului de


războaie de ţesut.

- În 1980, se integrează fabricaţia de marsit armat cu plasă de sârmă fabricată în atelierul de


ţesături metalice.

- În 1984, se dezvoltă fabricaţia de discuri asamblate şi saboţi de frână asamblaţi prin


dotarea şi organizarea atelierului de ferodouri asamblate ca parte componentă a secţiei
Ferodouri. În paralel cu activitatea de producţie din cadrul I.G.F.E. s-a desfăşurat şi
activitatea de cercetare-proiectare proprie având ca domeniu reducerea consumurilor
energetice, reducerea consumurilor specifice de resurse materiale, asimilarea unor
materiale înlocuitoare a fibrelor şi firelor din azbest, precum şi de asigurarea a calităţii.

- În perioada 1991 şi până în prezent S.C. FERMIT S.A. a cunoscut transformări


economice,organizatorice şi tehnologice:

- În anul 1995 a avut loc procesul de privatizare prin metoda MEBO cu acţionari principali
Asociaţia Salariaţilor “FERMIT”, şi “FPP III Transilvania” Braşov.

- Din anul 1996 s-a implementat o reţea complexă de calculatoare şi un sistem


informaţional integrat MFG-PRO cu 3 module principale: comercial, producţie şi
contabilitate generală.

- În anul 2001 - s-a trecut la organizarea societăţii pe Centre de Cost.


- s-au achitat toate datoriile către Fondul Proprietăţii de Stat.
- s-a obţinut certificarea sistemului de management SR EN ISO 9001:2001

- În anul 2002 s-a desfiinţat asociaţia salariaţilor FERMIT.

- Din anul 2003 şi până în prezent se derulează un amplu program de investiţii în utilaje şi
instalaţii performante cu efecte majore asupra calităţii produselor, productivităţii muncii şi
mediului;

- În anul 2004 s-a finalizat acţiunea de înlocuire a tuturor reţetelor de fabricaţie pe bază de
azbest cu alte materiale ecologice conform HG 124/2003- Prevederi privind sistarea
activităţii cu azbest.

- În anul 2006 s-a obţinut certificarea sistemului de management ISO-TS 16949:2002

- În anul 2007 s-a obţinut certificarea sistemului de management integrat de mediu, sănătate
şi siguranţă ocupaţională conform SR EN 14001:2005 ŞI OHSAS 18001:2004.
1.3 Obiectul de activitate

SC FERMIT SA proiectează, produce şi comercializează următoarele tipuri de produse:


 GARNITURI FRÂNĂ DISC
- pentru automobile, microbuze, camioane, tractoare, tramvaie, metrou, vehicule
feroviare şi diverse echipamente romaneşti şi străine.

 GARNITURI FRÂNĂ TAMBUR


- pentru utilizări grele (autocamioane, autobuze, remorci etc.) cât şi pentru utilizări
mijlocii şi uşoare (microbuze autoutilitare, automobile) şi diverse echipamente
româneşti si străine. Producţia este organizată în special pentru fabricaţia garniturilor
de frână, dar şi a saboţilor de frână asamblaţi.

 MATERIALE DE ETANŞARE (MARSIT SI NOVAFER)


- SC FERMIT SA produce materiale de etanşare flexibile obţinute prin procedeul de
calandrare sub presiune şi temperatură ridicată. Diferitele tipuri de marsit se deosebesc
între ele în special prin compoziţia fibroasă. Buna comportare la temperaturi ridicate,
precum şi faţă de diverse medii chimice permit utilizarea acestor materiale sub formă
de garnituri de etanşare în diverse sectoare ale pieţii: auto, centrale termice şi
electrocentrale, chimie, rafinărie, petrochimie, industria oţelului, construcţii de nave,
construcţii şi instalaţii, armături, schimbătoare de căldură, pompe, minerit, încălzire şi
instalaţii sanitare, transformatoare, industria gazului şi alimentarea cu gaze, alimentare
cu apă potabilă.

 GARNITURI DE ETANŞARE
- fabricate din Marsit, pluta, carton impregnat, cupru, NOVAFER, pentru: automobile,
microbuze, camioane, autobuze tractoare, vehicule feroviare şi diverse echipamente
româneşti şi străine.

 DISCURI DE AMBREIAJ
- pentru automobile, microbuze, camioane, tractoare şi diverse echipamente româneşti
şi străine, precum şi saboţi asamblaţi.

 BENZI FLEXIBILE
- pentru utilaje industriale;

 SABOŢI DE FRÂNĂ ŞI DISCURI DE AMBREIAJ ASAMBLATE


- pentru autoturisme, autoturisme de teren, autoutilitare , camioane, remorci, tractoare şi
combine.
De asemenea domeniul de activitate mai cuprinde:
- engineering;
- servicii şi asistenţă tehnică;
- operaţiuni de comerţ exterior.
Capitolul 2: Analiza diagnostic a organizaţiei

Număr personal: 2013 – 439 persoane


2014 – 386 persoane
2015 - 313 persoane

Cifra de afaceri: 2013 – 32.053.876 lei


2014 – 29.988.100 lei
2015 – 27.606.667 lei

Profit brut: 2013 - 192.866 lei


2014 - 2.460.258 lei
2015 – 798.719 lei

Structura producţiei oferită pieţei 2015

Pondere %
Nr.crt. Grupa de produse
din C.A.
1. Garnituri de fricţiune 32
2. Materiale şi garnituri de etanşare 34
3. Ferodouri asamblate 34

Producţia realizată în 2015 pentru fiecare grupă de produse este prezentată în tabelul
următor (lei):

Producţia Producţia Producţia


Nr
Grupa de produse realizată realizată realizată
Crt.
2013 2014 2015
1 Materiale de fricţiune 18.211.942 10.580.750 9.304.644

2 Plăci marsit 1.863.977 2.223.717 2.287.244

3 Garnituri de etanşare 8.469.247 7.933.257 7.447.758

4 Ţesături metalice. 175.182 42.641 53.573

Ferodouri asamblate 6.844.875 5.957.264 3.719.306


5. Discuri şi saboţi asamblaţi
Plăcuţe
7.062.909 7.165.464 6.069.773
TOTAL 42.628.132 33.903.093 28.882.298
2.1 Analiza SWOT

Puncte tari ale SC FERMIT SA:

 Menţinerea standardelor de calitate în conformitate cu referenţialele: ISO 9001:2001;


ISO/TS 16949:2002; Obţinerea certificării sistemului de management integrat de mediu,
sănătate şi siguranţă ocupaţională conform SR EN 14001:2005 ŞI OHSAS 18001:2004
 Experienţa în producţia de profil şi personal calificat în toate compartimentele
 Retehnologizare prin investiţii cu utilaje noi şi performante
 Capacitatea de realizare repere industriale conform cerinţelor industriei româneşti
 Existenta unui compartiment puternic de Cercetare Proiectare Dezvoltare capabil să
execute operaţii de: asimilare, transfer de tehnologii, cercetare şi experimentare
 Existenţa unui stand de încercări a produselor, în mărime naturală
 Existenţa a 8 puncte de desfacere care acoperă toată zona geografică a României
 Personal tehnic pregătit, capabil să instruiască în permanenţă personalul productiv.
 Capacitate de satisfacere a unor cerinţe specifice clienţilor
 Reţea proprie de vânzare, personal bine instruit capabil să convingă clientul din punct de
vedere tehnic
 Furnizor de prim montaj la Daewoo Automobile România, Automobile Dacia SA, Roman
SA Braşov
 Acces foarte bun la informaţii din domeniul pieselor auto: VRI, TECDOC
 Existenţa unui sistem informatic dotat atât hard cât şi soft.

Puncte slabe ale SC FERMIT SA:

 Costuri ridicate generate de comenzi scăzute cantitativ în scopul satisfacerii cerinţelor


specifice ale clienţilor
 Incapacitatea de a ne impune pe piaţă pieselor de schimb pentru autovehiculele din
import, la nivelul planificat.
 Nemenţinerea constanţei în fabricaţie, lucru ce conduce la rezultate diferite în exploatare.
 Imposibilitatea analizării materiilor prime din punct de vedere al caracteristicilor fizico-
chimice, din lipsa unui echipament adecvat (balanţă termo gravimetrică).
 Există încă în procesul tehnologic operaţii efectuate manual unde poate interveni eroarea
umană.
 Menţinerea încă a mentalităţii că „merge şi aşa”.
 Nu ne cunoaştem atuurile comparativ cu concurenţa.
 Personal slab pregătit pentru activitatea de vânzare în domeniul pieselor auto şi fluctuaţie
de personal la nivelul punctelor de lucru.
 Lipsa retehnologizării la gama de produse marsit şi etanşare
 Excedent de spatii de producţie
 Scăderea vânzărilor
 Nu s-au abordat noile generaţii de garnituri de chiulasă (garnituri metalice multistrat
protejate anticoroziv).
 Fermit nu este inclusă în lista furnizorilor de prese de origine comercializate prin reţeaua
service-urilor- reprezentante autovehicule import.

Oportunităţi:

 Intrarea în Uniunea Europeana prin deschiderea de noi posibilităţi de colaborare (export)


 Posibila colaborare cu firme din comunitatea europeană în domeniul materialului rulant.
 Existenţa de service-uri auto care pot promova posibilitatea desfacerii de produse Fermit
 Diversificarea pieselor de schimb ca urmare a importului de autoturisme
 Suntem furnizori de gradul A pentru ALSTOM
 Apariţia pe piaţa românească a firmei FORD, un potenţial colaborator.
 Asimilarea în fabricaţie a garniturilor pentru tractoare şi combine import care se regăsesc
şi pe piaţa românească
 Deschiderea liniilor de finanţare cu fonduri structurale ale Uniunii Europene.

Pericole:

 Înfiinţarea fabricii TMD-Friction Caransebeş cu punere în funcţiune în sem. I 2016 cu o


capacitate de 4 mil bucăţi plăcuţe pe an.
 Diminuarea parcului de maşini autohtone pentru care societatea are omologate toate
tipurile de garnituri de frână şi etanşare
 Scăderea vânzărilor către firme ce au ca obiect de activitate comerţul cu piese auto
 Concurenta puternică pe piaţă atât prin producători interni cât şi prin importuri
 Scăderea drastică a segmentului de piaţă la tractoare şi maşini agricole de fabricaţie
românească
 Tendinţa service-urilor autorizate RAR de a prelua reprezentanţa diferitelor mărci import
în condiţiile în care Fermit nu este furnizor agreat pe piaţa preselor de origine
 Concurenţă neloială – importuri piese neomologate, la preţuri foarte mici; produse
contrafăcute
 Importuri Asia cu preţuri foarte reduse.

2.2 Analiza pieţei

2.2.1 Politica de produs

Prin produsele fabricate, FERMIT SA se adresează segmentului de piaţă al


constructorilor de autovehicule, al utilizatorilor de piese schimb pentru întreţinerea şi
reparaţia autovehiculelor cât şi segmentului de utilizatori industriali.

Principalele linii de produse sunt:


- Garnituri frână disc ( plăcuţe frână)
- Garnituri frâna tambur ( blocuri de frână )
- Ferodouri pentru ambreiaje
- Saboţi de frână
- Discuri de ambreiaj asamblate
- Garnituri de etanşare
- Materiale de etanşare tip Marsit şi Novafer

Garnituri frână disc: compania produce garnituri frână disc destinate echipării sistemelor de
frânare ale automobilelelor, camioanelor, remorcilor şi semiremorcilor, autobuzelor şi
autocarelor,autoutilitarelor şi microbuzelor.

Garniturile frână tambur sunt destinate echipării sistemelor de frânare ale camioanelor,
remorcilor şi semiremorcilor precum şi ale tramvaielor şi metroului. Tot în această grupă de
produse se includ şi segmenţii de frână destinaţi întreţinerii utilajelor industriale, respectiv
poduri rulante, trolii, etc.

Ferodouri pentru ambreiaje: produse într-o gamă dimensională variată, din şnur înfăşurat sau
pastă, aceste produse se adresează atât autovehiculelor cât şi întreţinerii utilajelor industriale.
Discuri de ambreiaj asamblate si saboţi de frână: destinaţi automobilelor, autovehiculelor de
teren, tractoarelor şi maşinilor agricole.

Garnituri de etanşare. Materiale de etanşare tip Marsit si Novafer: compania produce


garnituri de etanşare pentru autovehicule şi garnituri de etanşare industriale din materialele de
etanşare produse, respectiv Marsit şi Novafer (pentru fabricaţia garniturilor de chiulasă şi a
colectorului de evacuare). De asemenea, materiale de etanşare se comercializează şi sub
forma de plăci, dând posibilitatea consumatorului să adapteze dimensional garniturile la
cerinţele specifice.

Ponderea vânzărilor pe fiecare linie de produs în vânzările totale este:

- Garnituri frână disc (plăcuţe frână): 22%


- Garnituri frână tambur (blocuri de frână ): 20%
- Ferodouri pentru ambreiaje: 10%
- Saboţi de frână şi discuri de ambreiaj asamblate: 10%
- Garnituri de etanşare: 22%
- Materiale de etanşare tip Marsit şi Novafer: 11%

FERMIT SA, prin politica de produs are în vedere asimilarea în fabricaţie şi


omologarea internaţională permanentă de noi produse în funcţie de cerinţele pieţei şi în
conformitate cu legislaţia în vigoare, întreaga producţie fiind fără azbest datorită unor
importante investiţii în tehnologii şi utilaje performante.
 
Dispunând de resurse umane de înaltă calificare, de utilaje şi tehnologii performante,
produsele marca FERMIT satisfac cele mai exigente cerinţe de exploatare a mijloacelor de
transport marfă şi călători, rutiere şi feroviare.

2.2.2 Politica de distribuţie

Reţeaua de distribuţie
Sistemul actual de distribuţie constă într-un mix al distribuţiei proprii cu cea realizată de
firmele de distribuţie, prin funcţionarea concomitentă a trei canale de distribuţie cu una, două,
respectiv trei verigi intermediare:
- Producător – Consumator
- Producător - Detailist – Consumator
- Producător – Distribuitor – Detailist - Consumator

Compania are încheiate contracte de distribuţie cu firme de distribuţie piese auto, care
distribuie produsele Fermit alături de cele ale altor producători, avantajele şi dezavantajele
acestei forme de distribuţie fiind:
Avantaje:
- Lipsa cheltuielilor cu transportul, distribuitorii prezentându-se la sediu pentru ridicare
marfă
- Risc redus de neîncasări, parteneri de încredere, relaţiile comerciale derulându-se pe
parcursul a peste 10 ani.
- Un flux bun al comenzilor, acestea fiind colectate de distribuitori, cumulate şi
transmise la sediu, lansarea în fabricaţie făcându-se în partizi mari.

Dezavantaje:
- Lipsa contactului direct cu consumatorul final
- Lipsa feed-back-ului din piaţă, a informaţiilor privind comportarea produselor în
exploatare, concurenţa, produse solicitate pe piaţă care nu se regăsesc în portofoliul
actual.
- Lipsa controlului asupra preţului la consumatorul final, neavând nici un control asupra
acestuia pe piaţă.
- Lipsa controlului asupra promovării propriilor produse, datorită portofoliului mare de
produse distribuite de distribuitor.
- Nepromovarea produselor noi

Datorită acestor dezavantaje, compania a luat decizia înfiinţării depozitelor zonale din
care se face distribuţie atât către consumatorii finali ( transportatori, service-uri) cât şi către
intermediari (magazine piese si alţi distribuitori).
În prezent funcţionează 7 depozite zonale în ţară, amplasate în următoarele oraşe:
Bucureşti, Bacău, Constanţa, Craiova, Cluj Napoca, Arad, Braşov. Din aceste depozite zonale
se realizează vânzarea directă prin agenţii proprii de vânzare.

Avantajele distribuţiei directe:


- informaţii complete privind comportarea în exploatare a produselor
- informaţii privind concurenţa, preturi şi produse concurente
- termen de livrare maxim 3 ore
- negociere directă preţ
- promovare directă la locul vânzării

Dezavantaje distribuţiei directe:


- cheltuieli transport atât de la producător la depozit cât şi de la depozit la client
- risc neîncasare
- cheltuieli cu chiria, utilităţi depozit

2.2.3 Politica de preţuri

Compania îşi stabileşte preţurile în funcţie de piaţa de referinţă, respectiv de


poziţionarea produselor FERMIT în raport cu concurenţa, având în vedere nivelul calitativ
ridicat al produselor fabricate. Stabilitatea preţurilor este o componentă esenţială a politicii de
preţ, în această direcţie compania având o preocupare permanentă pentru o cât mai riguroasă
gestionare a costurilor şi pentru reducerea acestora.
Stimularea vânzărilor se realizează prin acordarea de discount-uri clienţilor fideli,
celor care achiziţionează cantităţi însemnate de produse, discount-uri pentru produse nou
lansate pe piaţă, preţuri promoţionale la penetrarea unui produs nou pe piaţă precum şi diverse
promoţii.
2.2.4 Politica de promovare

Principalele direcţii de promovare a imaginii şi produselor firmei sunt:


- Afilierea la asociaţiile şi patronatele de profil, precum şi publicitatea în cadrul
materialelor editate.

FERMIT SA este membră a:


o Uniunii Generale a Industriaşilor din România UGIR 1903
o Federaţia Patronală din Construcţiile de Maşini (FEPA-CM)
o Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM)
o Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR)
o Uniunea Româna a Transportatorilor Publici (URTP)
o Uniunea Naţională a Întreprinzătorilor de Mentenanţă a Autovehiculelor din
România (UNIMAR)
o Organizaţia Patronală de reparat material rulant (OPREMAR)
- Publicitatea în reviste de specialitate, destinate transportatorilor de mărfuri şi persoane
şi service-urilor auto , publicitate în anuare de transport.
- Participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale.
- Relaţii publice (întâlniri şi prezentări de produse pe segmente ţintă de clienţi).
- Materiale promoţionale: cataloage, pliante, obiecte promoţionale.
- Oferirea de mostre pentru evaluarea de către client a performanţelor produselor.

2.2.5 Portofoliul de clienţi

Principalele segmente de piaţă şi ponderea în vânzările totale:


- Clienţi prim montaj : 4%
- Clienţi utilizatori industriali: 14 %
- Clienţi piese de schimb autovehicule : 82%

În anul 2015 compania a avut relaţii comerciale cu un număr de 2437 clienţi din care:
- 3 constructori de autovehicule:
o Automobile Dacia SA- Renault group,
o Daewoo Automobile Romania SA
o Roman SA.
- 103 clienţi din:
o sectorul industrial, în acest segment fiind incluşi marii producători industriali
din ţară: Arcellor Mittal SA, Mechel SA, TMK Resita SA, Aker SA, ;
o segmentul petrolier : Petromservice SA, Petrom SA, Upetrom 1 Mai SA, Uzuc
SA,Dafora SA, Petroutilaj SA Poiana Campina;
o sectorul construcţiilor navale: Şantier Damen SA Galaţi, Servernav SA
Drobeta, Port Bazinul Nou SA Galati, Romportmet SA Galaţi, etc.
- 2331 clienţi din segmentul pieselor de schimb auto. Din aceştia au fost încheiate
contracte de distribuţie cu un număr de 22 clienţi care au ridicat 49% din totalul
vânzărilor de piese schimb.
2.2.6 Distribuţia teritorială a vânzărilor:

Distribuţia teritorială a vânzărilor este importantă în măsura în care poate furniza


informaţii cât mai exacte asupra zonelor din ţară unde produsele FERMIT sunt reprezentate,
existând astfel indicii clare asupra unei concurenţe puternice în zonă.

Din totalul vânzărilor, compania poate controla distribuţia teritorială a doar 56%,
diferenţa de 44% fiind vânzări preluate de distribuitori. Chiar dacă aceştia au sediul într-o
anumită zonă, distribuie produsele în toată ţara, păstrând confidenţialitatea portofoliului de
clienţi.

Astfel, luând în calcul doar vânzările realizate de la sediu şi de reţeaua proprie de distribuţie,
repartizarea geografică în funcţie de locaţiile de depozitelor FERMIT este:
- Zona Moldovei (punct de lucru Bacău) cuprinde judeţele Bacău, Vaslui, Suceava,
Botoşani, Neamţ, Iaşi şi concentrează 8% din vânzări.
- Zona Est (distribuţie de la sediu şi punct lucru Constanta) cuprinde judeţele Constanţa,
Tulcea, Călăraşi, Buzău, Vrancea, Galaţi, Brăila) concentrează 10 % din vânzări
- Zona Centrala 1 (punct de lucru Braşov) cuprinde judeţele Braşov, Sibiu,Covasna,
Harghita, Mureş şi concentrează 5% din total vânzări
- Zona Centrala 2 (punct lucru Cluj) cuprinde judeţele Cluj, Bistriţa Năsăud, Sălaj,
Maramureş, Alba şi reprezintă 4% din total vânzări
- Zona Vest ( punct de lucru Arad) cuprinde judeţele Arad, Timiş, Caraş Severin,
Hunedoara, Bihor, Satu Mare şi concentrează 3% din total vânzări
- Zona Bucureşti (punct de lucru Bucureşti) cuprinde Bucureşti, Ilfov, Teleorman,
Giurgiu, Dâmboviţa, Prahova, Argeş, Ialomiţa şi reprezintă 22% din total
- Zona Sud (punct lucru Craiova) cuprinde judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea,
concentrează 4% din total

Situaţia prezintă o pondere foarte mare a vânzărilor care nu pot fi controlate din punct
de vedere geografic (44%), tocmai de aceea pentru anul 2016 unul dintre obiectivele specifice
este creşterea ponderii vânzărilor prin punctele de lucru la 60% (faţă de 24% în 2015) în
condiţiile creşterii producţiei vândute cu 18%.
2.2.7 Competiţia

Segmentele de piaţă pe care acţionează FERMIT SA sunt caracterizate printr-o


competitivitate foarte ridicată. Concurenţa este reprezentată atât de producători interni cât şi
de importatori, principalii concurenţi fiind:
- Producatori Interni:
 Phoenix Industries SRL Bucureşti, Coseli SA Iaşi – plăcuţe frână, blocuri de frână
 Grafitex SRL Ploiesti – materiale de etanşare
 Industrial MB SRL Pitesti – garnituri de etanşare
- Importatori:
 Piese auto:
o Autovehicule import:ATP Exodus SRL Baia Mare, Meteor Auto SRL
Bucureşti , Autonet SRL Satu Mare, Elit Romania SRL Bucureşti , Unix Trade
SRL Cluj, Binar Impex SRL, Augsburg International SRL Bucureşti, Bardi
Auto SRL, Pro Tech SRL Bucureşti, Rother SRL, Prored SRL Timişoara,
Mondarco SRL Constanţa ( reprezentanţa Lumag Polonia)
o Autovehicule autohtone: Tess Connex SRL
o Materiale etanşare: Gasket 2000 SRL Cluj Napoca, Perfect Seal SRL Cluj,
Suszi SRL Constanta, Instel SRL Craiova, Marbit SRL , Vidalis SRL Zalău.

Dacă la piesele auto pentru autovehicule autohtone avantajul competitiv FERMIT este
determinat de o recunoaştere pe piaţă de 40 ani, produsele import în majoritate inferioare
calitativ nereprezentând o ameninţare, la piesele pentru autovehicule import concurenţa este
extrem de puternică.

Avantajul competitiv al importatorilor este datorat:


- vechimii pe piaţă, cei mai puternici importatori sunt pe piaţă de peste 10 ani
- vânzării unei game largi de produse complementare, achiziţia mai multor repere de la
un singur furnizor fiind un argument puternic la client.
- distribuţia unor mărci de renume pe piaţa ferodourilor: Textar, Pagid, Ferodo, Jurid
etc.

Faţă de aceştia, FERMIT are ca atuuri:


- Vânzarea prin forţe proprii face ca personalul de vânzări să deţină şi cunoştinţe
tehnice, fiind astfel capabil să convingă clientul din punct de vedere tehnic.
- Capacitatea de a onora şi cerinţe speciale ale clienţilor, fapt pe care importatorii nu îl
pot face.

O forma specifică de concurenţă o reprezintă şi Reţeaua reprezentanţelor auto. Acestea


reprezintă acel segment de piaţă care prin politica producătorului este obligat să achiziţioneze
piesele “de origine” impuse de acesta. Sunt incluse aici toate reprezentanţe de automobile,
camioane şi remorci.
2.2.8 Trendul pieţei

Având în vedere expansiunea deosebită a sectorului de transport de mărfuri şi


persoane, previzionăm în anul 2016 o creştere a segmentului de piaţă al pieselor de schimb
destinate întreţinerii autovehiculelor de transport marfă şi călători rutiere cu 18% faţă de
nivelul anului 2015. De asemenea menţinerea vânzărilor către utilizatorii industriali,
consumatori de materiale de fricţiune destinate utilajelor şi de materiale de etanşare reprezintă
tendinţa specifică acestei pieţe.

2.3 Strategia de marketing

Politica de marketing a companiei compusă din cele 4 elemente esenţiale, respectiv


produs, preţ, distribuţie şi promovare este orientată spre asigurarea satisfacţiei clienţilor,
satisfacerea şi chiar depăşirea aşteptărilor acestora, acestea fiind condiţii esenţiale pentru
creşterea vânzărilor.
Strategia de marketing, ca nucleu al politicii de marketing, determinată de poziţia
companiei faţă de principalele dimensiuni şi trăsături ale pieţei este o:
- strategie de creştere – dat fiind potenţialul ridicat de dezvoltare a pieţei şi sinergia
ridicată a companiei;
- strategie diferenţiată – FERMIT SA se adresează cu produse, preţuri, modalităţi de
distribuţie specifice fiecărui segment de piaţă;
- strategie activă – atitudinea FERMIT SA este de permanentă preocupare pentru
înnoire şi perfecţionare .
- strategie a exigenţelor ridicate – prin strategia implementată, FERMIT SA satisface
la un nivel cât mai ridicat de calitate exigenţele consumatorilor, uneori chiar
depăşindu-le. Feed-back-ul de la client este un element esenţial al evaluării
performanţei produselor şi proceselor şi motorul stabilirii măsurilor de îmbunătăţire a
întregii activităţi.
- strategie ofensivă (agresivă) – având în vedere concurenţa existentă pe piaţa
materialelor de fricţiune, compania luptă permanent pentru creşterea cotei de piaţă,
asigurându-i clientului cea mai bună calitate la preţuri competitive.
Capitolul 3: Perfecţionarea proceselor de producţie

SCOPUL AFACERII: Creşterea cifrei de afaceri, impunerea societăţii pe piaţa pieselor şi


accesoriilor pentru autovehicule cu produse şi servicii conforme cu cerinţele clienţilor, cu
respectarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice în vigoare, dezvoltarea unor relaţii reciproc
avantajoase cu furnizorii şi clienţii săi, precum şi motivarea personalului şi satisfacţia
acţionariatului.

OBIECTIVE: Creşterea cifrei de afaceri în 2016 cu 5% faţă de anul 2015.


Reducerea costurilor totale cu 3% (se exclude amortizarea).
ACŢIUNILE:
- Atingerea ponderii de 40% din cifra de afaceri a vânzărilor de piese schimb
pentru autovehicule import
- Omologare produse pentru material rulant
- Atingerea ponderii vânzărilor prin punctele zonale de lucru la 60% din cifra de
afaceri
- Adoptarea unei politici de preturi ale produselor în concordanţă cu cele ale
competitorilor şi conform cu calitatea produselor
- Menţinerea proporţională a consumurilor privind utilităţile faţă de producţia
anului 2015 din punct de vedere cantitativ
- Orientarea activităţii de aprovizionare de materii prime şi materiale spre pieţe
cu preţuri mai mici faţă de piaţa vest europeană, cu respectarea cerinţelor
calitative.
- Creşterea productivităţii muncii cu 5% faţă de anul 2015.
- Crearea condiţiilor optime de muncă şi confort a tuturor locurilor de muncă,
asigurarea protecţiei muncii conform legislaţiei în vigoare
- Motivarea întregului personal prin niveluri salariale corespunzătoare pregătirii
şi importanţei muncii. Se va asigura creşterea salariilor cel puţin cu nivelul
inflaţiei în semestrul II al anului.
- Perfecţionarea personalului.
- Menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a SMQ ISO TS 16949:2002, SR EN
14001:2005 şi OHSAS 18001:2004

3.1 Planul operaţional

În prezent, în cadrul S.C.FERMIT S.A. se realizează produse din materiale ecologice.


Structurile de producţie existente nu asigură, în totalitate, un nivel de productivitate şi
calitate similar cu firmele asemănătoare din Comunitatea Europeană şi a altora de prestigiu
din lume.
Tehnologiile sunt complexe şi specifice, fiind o combinaţie între tehnologia pulberilor
şi cea de prelucrare mecanică la rece prin deformare plastică şi aşchiere.

Din punct de vedere tehnologic, există mai multe procese tehnologice de obţinere a
garniturilor de frecare:

1. Un proces (clasic) care are ca primă fază tehnologică operaţia de preformare a


materialelor de frecare în urma căreia rezultă garnitura de frână sub formă de
preformat ce urmează a doua fază a procesului tehnologic, presarea la cald în urma
căreia rezultă garniturile de frână aproape de forma finală.
Această metodă clasică foloseşte utilajele vechi ale societăţii, calitatea rezultată
nefiind la nivelul noilor standarde ale pieţii.
2. Un alt proces (Leinweber) are ca primă fază tehnologică presarea materialelor de
frecare în prese automate asistate de calculator. Prin acest proces tehnologic s-a
anulat operaţia de presare la rece, obţinându-se în acest fel îmbunătăţirea calităţii,
creşterea productivităţii, micşorarea costurilor de fabricaţie, îmbunătăţirea mediului
de lucru pentru personalul Fermit.
Posibilitatea folosirii acestui proces s-a făcut printr-o amplă acţiune de investiţii prin
achiziţionarea cu utilaje performante şi de înaltă productivitate.
3. Proces tehnologic pentru obţinere garnituri de frecare pentru material rulant
(locomotive, vagoane de călători de marfă, rame electrice, vagoane pentru metrou).

Pentru folosirea uneia sau alteia din metode în procesul de fabricaţie, se are în vedere
existenţa de matriţe pentru produsul cerut. Datorită costului ridicat al execuţiei matriţelor,
trecerea tehnologiei de pe cea clasică pe Leinweber se face în baza calculării optime a
costurilor şi a cerinţelor pieţii.
Activitatea de cercetare dezvoltare este asigurată în cadrul societăţii de către ingineri
cu multă experienţă şi cunoştinţe în domeniu, mulţi dintre ei având o activitate de mulţi ani în
acest domeniu. Pentru facilitatea activităţii de verificare a rezultatelor din activitatea de
cercetare precum şi pentru verificarea construcţiei în fabricaţie, în anul 2015 s-a achiziţionat
un stand de probă în mărime naturală pe care se execută încercări pentru determinarea
performanţelor de frânare, anduranţă şi alte teste. Cele ce nu pot fi realizate în societate se fac
în colaborare cu RAR Bucureşti.
În prezent, prioritatea în activitatea de cercetare constă în cercetarea unei compoziţii
pentru saboţi de frână şi garnituri de frână disc pentru vagoane de marfă şi călători,
locomotive şi rame electrice, vagoane de cale ferată de mare viteză urmărindu-se de asemenea
asimilarea şi omologarea acestor produse cu AFER Bucureşti.
Se urmăreşte de asemenea experimentarea de degresanţi ecologici.
Paralel cu aceste activităţi se experimentează noi materii prime şi materiale în
fabricaţie.
Materialele de frecare ce echipează autovehiculele, oferite şi livrate de societate,
respectă toate reglementările obligatorii referitoare la siguranţa în exploatare, conform RNTR
- 4, regulamentelor ONU ECE 90 si ECE 13;
Materialele de frecare, oferite şi livrate de societate, destinate pentru calea ferată
respectă norma UIC 541 - 3 – 6 şi UIC 541-4 în perspectivă.

În acest scop, societatea deţine:


- autorizaţia de furnizor feroviar seria AF nr. 2804 emisă de Ministerul
Transporturilor - Autoritatea Feroviară Română (AFER) care certifică
capabilitatea societăţii de a furniza produse de calitate fabricanţilor şi
reparatorilor de material rulant.
SITUAŢIA REPERELOR OMOLOGATE INTERNAŢIONAL

Plăcuţe
NR. NR. NR.
REPERUL OMOLOGAR REPERUL OMOLOGAR REPERUL OMOLOGAR
E E E
FER. G 90R – 0195 / FER.G 90R – 01131 / FER.G 1127 90R – 01127 /
29145 603 EXT 1 29131 616 039
FER. G 90R – 01100 / FER.G 90R – 01090 / FER.G 90R – 01140 /
29100 712 29090 608 21140 035
FER.G 90R – 01092 / FER.G 90R – 01088 / FER.G 90R – 01577 /
29092 714 29088 058 23577 606
FER.G 90R – 01142 / FER.G 90R – 01095 / FER.G 90R – 01049 /
29142 713 29095 603 21049 037
FER.G 90R – 01032 / FER.G 90R – 01076 / FER.G 90R – 01201 /
29032 049 29076 607 21201 036
FER.G 90R – 01087 / FER.G 90R – 01137 / FER.G 90R – 01577 /
29087 055 29137 705 23434 606 EXT 1
FER.G 90R – 01835 / FER.G 90R – 01159 / FER.G 90R – 01944 /
29835 601 29159 706 07.5944.10 046
FER.G 90R – 01125 / FER.G 90R – 01151 / FER. G 90R – 01676 /
29125 053 29151 710 20676 707
FER.G 90R – 01030 / FER.G 90R – 01136 / FER.G 90R – 01960 /
29030 602 29136 709 20960 708
FER.G 90R – 01165 / FER.G 90R – 01154 / FER.G 0159 90R – 01159 /
29165 604 29154 617 036
FER.G 90R – 01162 / FER.G 90R – 01011 / FERMIT 26 90R – 01050 /
29162 611 29011 048 G 0153 / 1 203
FER.G 90R – 01167 / FERMIT 26 90R – 01050 / FER.G 90R – 01214 /
29167 610 G 203 21463 051
FER.G 90R – 01074 / FER.G 90R – 01939 / FER.G 90R – 01858 /
29074 614 20939 041 23858 701
FER.G 90R – 01124 / FER.G 90R – 01060 / FER.G 90R – 01860 /
29124 615 96.1972 205 23860 702
FER.G 90R – 01067 / FER.G 90R – 01582 /
29067 619 96582 038

Saboţi camioane
NR.
REPERUL
OMOLOGARE
FER. A 19283 – 90R – 01283 /042
84S4.4
FER. A 17161S8.0 90R – 01161 / 054
FER. A 19032S8.0 90R – 01032 / 059
FER. A 19094S8.0 90R – 01094 / 057
FER. A 19938S8.0 90R – 01938 / 042
FER. A 19939S8.0 90R – 01939 / 040
FER. A 19940S8.0 90R – 01940 / 041
FER. A 19941S8.0 90R – 01941 / 049
FER. A 19365 – 90R – 01365 / 605
66S4.4
FER. A 19075S8.0 90R – 01075 / 051
FER. A 890060S8.0 90R – 01060 / 047
FER. A 00024 – 90R – 01024 / 609
25S4.4
FER. A 19069 – 90R – 01069 / 042
77S4.4
FER. A 19010 – 90R – 01010 / 043
11S4.4
FER. A 19487S8.0 90R – 01487 / 045
FER. A 19487S8.0 90R – 01487 / 045
EXT 1
FER. A 19488S8.0 90R – 01488 / 046
FER. A 19488S8.0 90R – 01488 / 046
EXT 1
FER. A 890063S8.0 90R – 01063 / 047
FER. A 890064- 90R – 01064 / 401
65S4.4
FER. A 00001 – 2S4.4 90R – 01001 / 031
FER. A 1741 – 11S4.4 90R – 01174 / 032
Saboţi asamblaţi
REPERUL NR. OMOLOGARE REPERUL NR. OMOLOGARE
FERMIT 22.00.037 90R – 01037 / 044 FER.S 22.242F4.0N 90R – 01246 / 053
FERMIT 22.00.062 90R – 01024 / 202 FER. S 90R – 01235 / 711
FER. S 90R – 01570 / 040 22.235S2.2L
22.570S2.2N FER. S CERT. 1927 /
FER.S 22.246S2.2N 90R – 01246 / 052 22.120S2.2N 22.05.2007

În procesul de producţie se apelează la 2 subcontractori şi anume:


- Fermit Stante şi matriţe care asigură operaţiile de prelucrări mecanice concretizate în
construirea de SDV-uri precum şi activitatea de reparaţii SDV-uri şi piese schimb
- S.C.ROMFLUX SRL care asigură activitatea de zincare a suporturilor metalice.

Toate procesele tehnologice de fabricaţie folosite în cadrul S.C. FERMIT S.A., din
punct de vedere al protecţiei mediului se încadrează în valorile limită impuse de HG
699/2003. Acolo unde s-a constatat că instalaţiile depăşesc limita de emisie compuşi organici
volatili, respectiv secţia Impregnare, începând cu 31.10.2007 (termenul limită al legii) aceasta
a fost închisă şi procesul de producţie întrerupt. În prezent rezolvarea situaţiei s-a găsit în
importul de şnur impregnat, care înainte de închidere, se realiza în secţia Impregnare. Fermit
a înaintat un proiect pentru obţinerea unor fonduri sub forma de ajutor de stat în vederea
modernizării instalaţiilor în scopul recuperării avansate a solvenţilor utilizaţi şi a reducerii
emisiilor de compuşi organici volatili prin îmbunătăţirea performanţei de mediu faţă de
reglementările HG 699/2003.

3.2 Planul de management al calităţii

Se bazează pe menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a SR EN ISO 9001:2001, SMQ


ISO TS 16949:2002, SR EN 14001:2005 şi OHSAS 18001:2004.
De asemenea în 2016 vor fi implementate alte 2 noi sisteme şi anume:
- Urmărirea Calităţii, Costurilor şi a Livrării (QCD) prin măsura celor şapte chei
(stabilirea unei structuri clare a celor 7 chei folosite în urmărirea Calităţii, Costurilor şi
a Livrării (QCD), pentru îmbunătăţirea continuă, micşorarea costurilor, ridicarea
nivelului de satisfacţie al clientului şi îmbunătăţirea în mod semnificativ a
managementului producţiei)
- Metoda celor 5S (proces pentru crearea şi păstrarea în stare curată, organizată, în
siguranţă şi la un nivel de înaltă competitivitate a fiecărui loc de muncă).

3.3. Planul necesarului de materiale / mărfuri

Aprovizionarea în cadrul SC FERMIT SA se face din ţară şi din import

Categorii majore de materii prime necesare în procesul de producţie


Modul Cantitatea
Nr. Cali-
Denumirea materialului de anuală
crt. tatea
livrare (tone)
1. Novolac solid tip I Solid auto 55
2. Hexamină Solidă auto 7
3. Benzi cupru auto 3
4. Cauciuc NBR 26÷28; 33; 38÷40 auto 29
5. Cauciuc butadien stirenic 1500 auto 6,5
6. Sârmă trefilată (SMZ + SMA) auto 2 to
7. Pulbere de fier auto 14 to
8. Caolin auto 73 to

Materii prime din import

Principalele materii prime şi ţările de unde se importă sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. Denumirea Cantitatea


Calitatea Tara
crt. materialului anuală
1. Fibra aramidica fibră 13 to Olanda
2. Plută cauciucată 7900 buc Portugalia
3. Cauciuc sintetic Chemigum 17 to Italia
4. Bandă otel aluminizat 14 to Germania
5. Cauciuc natural RSSI 5,6 to Prin distrib.
6. Carton Novatec 34 to Germania

Principalii furnizori şi ponderea acestora în totalul cheltuielilor materiale

2015
Furnizor Produs
%
Mital Steel Galati –prin distribuitori Table 8,16
Rom RERO Răşini 2,3
Bridgexim Bucureşti Chimicale 2,3
Organe Asamblare Braşov Nituri 1,2
Chircu Prod SRL Lina otel 1,13
Petrobrazi Toluen 1
Dan Steel Beclean Sârmă 0,4

Dezavantajele prezentate în aprovizionarea cu materii prime sunt:


 existenţa furnizorilor unici în ţară creează dificultăţi în aprovizionarea continuă şi pe
măsura necesarului;
 importurile de materii prime nu au alternativă în ţară, reprezintă un efort valutar
însemnat în condiţiile în care producţia se valorifică în proporţie de 99 % în ţară;
 ponderea valorică a importurilor va creşte pe măsura asimilării produselor fără azbest,
în special a celor la care se solicită rezistentă mecanică bună.

3.4. Planul de investiţii


Obiectivul propus: Dotarea FERMIT cu utilaje performante care să asigure condiţii pentru
realizarea producţiei în condiţiile de calitate cerute de piaţă, respectarea prevederilor legale
privind condiţiile de mediu, asigurarea condiţiilor optime de muncă în toate sectoarele de
activitate.

Investiţii necesare:
Finanţare
Scopul Valoare
Denumire instalaţie/utilaj Fd.
investiţiei (EURO) Proprie
neramb
Creşterea Linie completă de realizare a saboţilor 200.000 200.000
calităţii şi asamblaţi prin lipire:
productivi- - Aplicat şi uscat suportul metalic la plăcuţe
tăţii - Maşina de încercat la forfecare pentru
produselor plăcuţe şi saboţi
- Maşina de aplicat şi uscat adeziv pe suportul
metalic al saboţilor
- Aplicat adeziv pe segmentul de frână
- Cuptor de tratament ansamblu sabot
- Dispozitiv fixare şi comprimare saboţi pe
centură
- Masă de lucru pentru asamblare saboţi
- Benzi de presare
Aparat de marcare micropercuţie 4.000 4.000
Cazan de abur 2t/h, 8 atm – 2 buc 70.000 70.000
Staţie tratare apă, degazor, automatizare,
proiectare ISCIR
Modernizarea instalaţiilor FERMIT pentru 500.000 344.000 156.000
încadrarea în normele privind emisiile de
Îmbunătăţi-
compuşi organici volatili ( COV –uri ) conform
rea
HG699/2003
condiţiilor de
Închidere depozit deşeuri periculoase 150.000 150.000
mediu
Închidere depozit de păcură şi demolare cazane 100.000 100.000
pe abur
Reabilitare instalaţii de apa caldă menajeră 10.000 10.000
Reabilitare instalaţii termo, hidro şi PSI 30.000 30.000
Îmbunătăţi-
Reabilitare sistem de încălzire hale:
rea
- Studiu de fezabilitate
condiţiilor de 250.000 250.000
- Proiect de execuţie
lucru
- Execuţie lucrări
Reparaţii capitale, modernizări 30.000 30.000
Îmbunătăţi- Mijloace transport marfă pentru punctele de
rea lucru
20.000 20.000
condiţiilor de
vânzare
Alte investiţii
20.000 20.000
şi dotări
TOTAL 1.384.000 1.228.000 156.000

Necesarul de surse de finanţare:


- Surse proprii
- Ajutoare de stat. În acest sens a fost elaborat şi aprobat proiectul „Modernizarea
instalaţiilor FERMIT pentru încadrarea în normele privind emisiile de compuşi
organici volatili ( COV –uri ) conform HG699/2003” în care valoarea nerambursabilă
este de 513.770lei, reprezentând 39% din valoarea totala eligibilă.
- Fonduri structurale. Fermit a iniţiat un proiect „Realizarea de materiale de frecare
compozite pentru echiparea vehiculelor feroviare, conform normelor UIC 541-3 şi
UIC 541-4 în care valoare nerambursabilă este de 5.075.000 reprezentând 50% din
valoarea totală a proiectului.
- Alte surse: credite, leasing

3.5 Planul de management al costurilor pentru procesele de producţie şi servicii

Managementul costurilor de investiţii: Utilizarea eficientă a liniilor tehnologice, folosirea


întregii capacităţi de producţie, planificarea judicioasă a reparaţiilor curente şi capitale,
întreţinerea corespunzătoare a utilajelor.
Managementul costurilor cu resursele materiale: Planificarea în timp a comenzilor şi a
livrărilor, administrarea stocurilor prin urmărirea permanentă a diminuării acestora şi
menţinerea lor la un nivel optim de siguranţă, planificarea cheltuielilor cu materialele şi
materiile prime necesare producţiei preconizate, reducerile ca volum a deşeurilor, şi ale
reclamaţiilor de la client.
Managementul costurilor de personal prin optimizarea cheltuielilor de personal productive
(muncitori direcţi) şi ne-productive (birou, muncitori indirecţi), creşterea productivităţii
muncii.
Managementul costurilor administrative şi energetice: costurile administrative vor fi
menţinute la minimul necesar şi atribuite activităţii în cauză; reducerea costurilor de iluminare
prin folosirea de instalaţii de iluminare economice; economisirea energiei prin izolarea
spaţiilor de muncă şi a depozitelor, reabilitarea sistemului de încălzire în hale.
Controlul şi realizarea auditurilor interne: este necesar un software de control special precum
şi utilizarea completă a datelor contabile.
Managementul contractării de servicii de la furnizori: diminuarea pe cât posibil a
cheltuielilor cu serviciile prin alegerea celei mai optime soluţii de rezolvare a necesităţilor de
servicii.
Managementul costurilor generale: Cuantificarea corectă atât a resurselor materiale cât şi a
resurselor umane.
Managementul costului standard şi a costului efectiv: Stabilirea şi revizuirea costului standard
odată la 3 luni şi stabilirea unui plan de realizare a costului efectiv pe produs.

3.6 Planul de management al stocurilor


- Realizarea producţiei la nivelul cerinţelor de pe piaţă diminuând riscul deteriorării
produsului înainte de a ajunge la client, şi necesitatea de asigurare a mărfii stocate.
- Reducerea stocurilor fără mişcare prin vanzări cu discounturi, declasări şi casări.
- Întocmirea de vânzări anuale la începutul fiecărui an, planificările lunare fiind aprobate în
funcţie de acesta. Planificarea vânzărilor se va realiza pe centre de cost.

3.7 Planul de resurse umane

- Nivelul de aptitudini pentru angajaţi: minim studii calificate, experienţă în domeniul în


care vor lucra;
- Nivelul de salarizare al salariaţilor: nivel mediu proporţional cu media salariului în
oraşul Rm. Sărat. Se adaugă sporul de vechime.
- Şanse egale la angajare: nu se impun condiţii de religie, sex, vârstă decât cele impuse de
lege: ex: pentru gestionari vârsta trebuie să fie peste 21 ani;
- Promovarea pe funcţii superioare:- prin evaluare internă a salariaţilor existenţi şi prin
promovare. Acolo unde nu este posibil, se face recrutare externă.
- Pregătirea profesională: se întocmeşte anual un plan de instruire care cuprinde cursurile
de formare profesională şi formare profesională continuă fie cu formatori interni, fie cu
formatori externi, de instruire cu lectori interni şi externi în ceea ce priveşte noile
modificări în legislaţie, în fabricaţie etc.
- Politica referitoare la stilul managerial şi la participarea angajaţilor: conducătorii de
centre de cost şi departamente participa activ la problemele organizaţiei prin şedinţele
organizate săptămânal. Concluziile acestor şedinţe sunt transmise tuturor angajaţilor din
subordine.
- Sistemelor de motivare: bonusuri, premieri, cadouri cu ocazia zilelor de sărbători, de 1
iunie.

Numărul şi structura personalului:


2015 2016
Condu-cere

Condu-cere
Centrul de cost /
productivi

productivi

productivi

productivi
Nr. pers
Indirect

Indirect
Departament
Nr pers

TESA

TESA
Direct

Direct

Etansare 42 40 1 0 1 47 45 1 0 1
Ferodouri 40 36 1 2 1 49 45 1 2 1
LMF 11 10 0 0 1 11 10 - 0 1
Mec.energetic Investiţii 35 5 24 5 1 37 5 26 5 1
Nituire 37 31 3 2 1 41 35 3 2 1
Plăcuţe 24 23 1 0 26 25 1 0 -
Aprovizionare 9 - 5 3 1 8 - 5 2 1
Cercetare, Proiect are
20 - 1 18 1 22 - 1 20 1
Dezvoltare
Contractare Planificare
11 - 6 4 1 11 - 6 4 1
Lansare Vânzare
Calitate mediu, SSM 19 - 13 5 1 19 - 13 5 1
Magazin alimentar 7 - 6 0 1 7 - 6 0 1
Magazin auto 4 - 3 0 1 4 - 3 0 1
Asistenţa managerială 3 - - 3 3 - - 3 -
Dir. Economic 1 - - 0 1 1 - - 0 1
Dir. General 1 - - 0 1 1 - - 0 1
Dir. Marketing 1 - - 0 1 1 - - 0 1
DMSD 10 - - 9 1 10 - - 9 1
2015 2016

Condu-cere

Condu-cere
Centrul de cost /

productivi

productivi

productivi

productivi
Nr. pers
Indirect

Indirect
Departament

Nr pers

TESA

TESA
Direct

Direct
Dir.Tehnic-Producţie 1 - - 0 1 1 - - 0 1
Financiar-Contabilitate 6 - - 5 1 6 - - 5 1
Birou Marketing 2 - - 2 - 2 - - 2 -
Puncte zonale de lucru 22 - - 15 7 41 - - 34 7
TOTAL 306 145 64 73 24 348 165 66 93 24

După nivelul de pregătire profesională:


- cu studii superioare: - 75 salariaţi
- cu studii medii: - 134 salariaţi
- muncitori calificaţi: - 277 salariaţi
- personal necalificat: - 5 salariaţi

- Asigurarea condiţiilor de muncă:


– Climat adecvat activităţii de muncă: căldură, luminozitate, curăţenie, igienă,
spaţiu, echipament de lucru, protecţia muncii.
– Locuri special amenajate pentru servirea mesei.

3.8 Planul financiar

Rapoartele financiare se întocmesc periodic după cum urmează:


- Balanţa de verificare – lunar
- Bilanţul contabil şi Contul de profit şi pierdere – semestrial şi anual. Acestea sunt
supuse aprobării în CA şi AGA.
- Prognoze de flux de numerar – lunar
- Situaţia creanţelor şi datoriilor – ori de câte ori este nevoie
- Cartea mare – anual

Anul
Indicatori economici ai situaţiei trecute
2014 2015 2016
Rata curentă a lichidităţii
Rata rapidă a lichidităţii
Rata de recuperare a creanţelor
Rata profitului
Rata solvabilităţii

Plan de finanţare a investiţiei Suma %


Credite bancare
Capital propriu
Alte surse
TOTAL 100

Anul
Proiecţii financiare ale Fluxului de Numerar
2014 2015 2016
Fluxuri de Încasările în numerar din vânzarea de
numerar din bunuri şi prestarea de servicii
activităţi de Încasările în numerar provenite din
exploatare redevenţe, onorarii, comisioane şi alte
venituri
Plăţile în numerar către furnizorii de
bunuri şi servicii
Plăţile în numerar către şi în numele
angajaţilor
Plăţile în numerar sau restituiri de
impozit pe profit
Plăţile în numerar pentru achiziţionarea
de terenuri şi mijloace fixe, active
necorporale şi alte active pe termen lung
Încasările de numerar din vânzarea de
terenuri şi clădiri, instalaţii şi
echipamente, active necorporale şi alte
active pe termen lung
Fluxuri de Plăţile în numerar pentru achiziţia de
numerar din instrumente de capital propriu şi de
activităţi de creanţă ale altor întreprinderi
investiţii Încasările în numerar din vânzarea de
instrumente de capital propriu şi de
creanţă ale altor întreprinderi
Avansurile în numerar şi împrumuturile
efectuate către alte părţi
Încasările în numerar din rambursarea
avansurilor şi împrumuturilor efectuate
către alte părţi
Veniturile în numerar din emisiunea de
acţiuni şi alte instrumente de capital
propriu

Plăţile în numerar către acţionari pentru a


achiziţiona sau a răscumpăra acţiunile
Fluxuri de
întreprinderii
numerar din
Veniturile în numerar din emisiunea de
activităţi de
obligaţiuni, credite, ipoteci şi alte
finanţare
împrumuturi
Rambursările în numerar ale unor sume
împrumutate
Plăţile în numerar ale locatarului pentru
reducerea obligaţiilor legate de o
operaţiune de leasing financiar
Fluxuri de numerar – total
Numerar la începutul perioadei
Numerar la finele perioadei

Anul
Bilanţ simplificat
2014 2015 2016
ACTIVE
Active circulante
Numerar existent la începutul perioadei
Numerar generat de activitatea de exploatare
Creanţe
Stocuri
Alte active circulante
Total Active Circulante
Active fixe nete (inclusiv financiare şi necorporale)
Total Active Fixe
TOTAL ACTIVE
CAPITAL ŞI DATORII
Datorii Curente
Descoperit de cont la începutul perioadei
Credite pe termen scurt
Furnizori
Alte datorii
Total Datorii Curente
Datorii pe Termen Lung
Credite pe termen lung
Total Credite pe Termen Lung
Alte Datorii pe Termen Lung şi Provizioane
TOTAL DATORII
CAPITALURI
Capital social
Profit repartizat în cursul anului
Profituri repartizate în anii anteriori
TOTAL CAPITALURI
TOTAL CAPITALURI ŞI DATORII

Cont de profit si pierdere 2014 2015 2016


VÂNZĂRI
Interne
Export
Total Vânzări
Costuri şi Cheltuieli
Costul Bunurilor Vandute
Materii prime şi materiale
Combustibili şi energie
Servicii subcontractate
Altele
Salarii, prime şi contribuţii
Costul Total al Bunurilor Vândute
Costuri Administrative şi de Desfacere
Amortizare
Amortizare totală
Venituri / Costuri nete din dobânzi
Total venituri / costuri nete din dobânzi
Total Costuri de Exploatare
Profit/Pierdere din Activitatea Extraordinară
Total Profit / Pierdere Extraordinară
VENIT NET ÎNAINTE DE IMPOZITARE
IMPOZITUL PE PROFIT
PROFIT NET
Dividende Plătite
PROFIT REPARTIZAT

Anul
Situaţie simplificată a fluxului de numerar
2014 2015 2016
SURSE
Din Activitatea de Exploatare
Profituri repartizate
Amortizare
Numerar din Activitatea de Exploatare
Numerar din Activitatea Financiară
Profit din Activitatea Financiară
Numerar din Alte Surse
Numerar din Vânzarea de Active
Injecţii de Capital
TOTAL SURSE
UTILIZĂRI
Activităţi de investiţii
Investiţii totale
Din activităţi financiare
Pierdere din Activitatea Financiară
Creşteri ale Capitalul de Lucru
TOTAL UTILIZĂRI
SURPLUSUL / DEFICITUL ANUAL DE
NUMERAR
SURPLUS/DEFICIT CUMULAT

Analiza Fluxului de Numerar Actualizat cu calcularea Valorii Actualizate Nete (VNAT) şi a


Ratei Interne de Rentabilitate (RIR)
- Analiză a pragului de rentabilitate
- Flux de numerar detaliat lunar / săptămânal, pe termen scurt, pentru primele luni după
începerea investiţiei
- Analiză de senzitivitate
Capitolul 4: Concluzii

În concluzie, prin perfecţionarea proceselor de producţie din cadrul organizaţiei S.C.


FERMIT S.R.L. se încearcă creşterea cifrei de afaceri afaceri în 2016 cu 5% faţă de anul
2015, impunerea societăţii pe piaţa pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule cu produse şi
servicii conforme cu cerinţele clienţilor, cu respectarea legislaţiei si reglementărilor tehnice în
vigoare, dezvoltarea unor relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii şi clienţii săi, precum şi
motivarea personalului şi satisfacţia acţionariatului.
Implementarea unui nou plan de management va permite reducerea costurilor totale cu
3% prin utilizarea eficientă a liniilor tehnologice, folosirea întregii capacităţi de producţie,
planificarea judicioasă a reparaţiilor curente şi capitale cât şi prin întreţinerea corespunzătoare
a utilajelor.
În raport cu scăderea costurilor organizaţiei este absolut necesară o cuantificare
corectă atât a resurselor materiale cât şi a resurselor umane astfel încât trebuie realizată o
optimizare a cheltuielilor de personal pentru a spori creşterea productivităţii muncii.
Bibliografie

1.MOLDOVEANU George, DOBRIN Cosmin, Managementul operational al producţiei,


Studii de caz. Probleme. Intrebari grila, Editura Economica, Bucuresti, 2003

2. DOBRIN Cosmin, Flexibilitatea in cadrul organizatie; aspecte tactice si operationale,


Editura ASE, Bucuresti, 2005

3. BAGU C., BADEA F., DEAC V., DOBRIN Cosmin, CREANGA A., Politici manageriale
de producţie – Studii de caz Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2001

4. VASILE DEAC, FLORICA BADEA, COSMIN DOBRIN, Organizarea, flexibilitatea si


mentenanta sistemelor de productie, Editura ASE, Bucuresti, 2010

5.Cosmin DOBRIN, George MOLDOVEANU, Management operational, Editura Pro


Universitaria, Bucuresti, 2010

http://fermit.ro/ro/company/profile.php

S-ar putea să vă placă și