Sunteți pe pagina 1din 5

Raport asupra activității desfășurate pe semestrul I al anului școlar

2021 – 2022

De către
Prof. Înv. Preșc. Stîngă Ana-Maria

În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi
cu posibilitatile copiilor din grupa pe care am conduc.
Ca educatoare caut să fiu mereu informată cu tot ce apare nou legat de specialitatea mea
şi să fiu mereu bine documentată şi pregatită în ceea ce priveşte:

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII

 În cadrul grupei se afla permanet noul curriculum al învățământului preșcolar după care
m-am ghidat atunci când am realizat proiectarea anuală a activității de la clasă.
 De asemenea în portofoliul personal dețin și alte documente ajutătoare necesare
proiectării activităților săptămânale, zilnice (ghiduri de aplicare ale programei, ghiduri de
bune practici).
 Planificarea activităților anuale, săptămânale am efectuat-o în termenele stabilite.
 Proiectarea am realizat-o în urma susținerii testelor de evaluare inițială pentru a stabili
temele deficitare în a fi cunoscute dar și dorințele copiilor de a cunoaște anumite tematici.
 Proiectarea zilnică am realizat-o creativ, în special în funcție de particularitățile de vârstă
dar și a specificului cunoașterii fiecărui preșcolar, testele, întrebările fiind în conformitate
cu nivelul de învățare al fiecăruia.
 Am folosit la activități în special materiale didactice personale: desene, planșe realizate
personal care ne-au ajutat să învățăm eficient, imaginile fiind sugestive pentru această
vârstă.
 Proiectarea activităților am realizat-o ținând cont de C.D.S, curriculum preșcolar, și am
realizat planificarea calendaristică situând copilul în mijlocul procesului de predare-
învățare.
 Proiectarea activităților, atât a celor de la grupă cât și cele de parteneriat și extrașcolare
am realizat-o pe calculator pentru a fi mai ușor de transmis responsabililor de comisii
(acolo unde a fost cazul).
 Am realizat proiectarea întâlnirilor cu părinții, tematicile fiecărei întâlniri săptămânale, la
care părinții au participat în proportie de 80% de fiecare dată, ceilalti lipsind motivat
(fiind la serviciu).
 În perioada în care activitățile cu prezență fizică au suspendate am adaptat planificarea
zilnică la activitățile interactive online, pe platforma Adservio.

1
2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

 Am conceput activitățile în concordanță cu achizițiile pe care le dețineau și am stabilit


astfel și modul diferențiat de predare, deoarece anumiți preșcolari dețineau mai multe
informații și a trebuit sa-i aduc și pe ceilalți la nivelul lor fară să-i țin pe loc pe primii.
 Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în cursul
unei zile cât şi în timpul unei săptămâni - şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer liber
a copiilor, atunci cand timpul ne-a permis.
 Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul
activităţilor artistico-plastice şi practice, fiind activitățile lor preferate.
 Mi-am propus și am realizat activitățile urmărind să existe o concordanță între
dimensiunile dezvoltării, cu comportamentele vizate și metodele si mijloacele didactice,
am urmărit să realizez activități integrate cat mai diverse în care metodele
noi-activ/participative să fie incluse.
 În ceea ce privește materialul folosit la activități am fost interesată de confecționarea de
material didactic în funcție de varietatea tematicilor și conținuturilor de învățare și a
particularităților de vârstă; am folosit materialul confecționat de mine sau procurat prin
eforturi proprii, sau din sponsorizări ale părinților.
 Pentru ca „ambianța” sălii de grupă să fie plăcută și convingatoare, declanșatoare de
bucurii, de dorința arzatoare a copilului de a reveni cu placere, am fost interesată în
primul rând de confecționarea/procurarea de imagini expuse în interiorul grupei mele, în
asa fel încât să încânte copilului privirea și să dorească reîntoarcerea la grădiniță.
 Am realizat pavoazarea sălii de grupă și a coridorului de primire.
 Folosesc cu cea mai mare plăcere laptop – ul la orele de curs pentru prezentarea
imaginilor, poveștilor, a predării noilor cunoștinte, deoarece învățarea se face mult mai
ușor.
 Fiecare lucrare practică/plastică realizată a fost expusă si vizualizata de catre copii, și
toate acestea precum și alte fișe de lucru sunt stocate în portofoliile copiilor.
 Am organizat, în luna decembrie o activitate la care au fost invitați și părinții copiilor.
Pentru că suntem parte a proiectului „Citește-mi 100 de povești” am ales să profit de
acestă întâlnire și de cadrul special ornat de sărbătoare și le-am citit copiilor povestea
„Așteptând Crăciunul” scrisă de Sabine Cuno, ca parte a transmiterii modului de a le citi
copiilor cu voce tare și acasă, în familie. Părinții au primit pliante informative despre
această practică și câte un chestionar în care au putut să noteze ceea ce au observat ei în
timpul citirii. Apoi am cântat și am spus poezii, după care am realizat o carte a grupei din
hârtie reciclată, iar la final au decorat împreună un borcan și l-au transformat în obiect de
decor cu tematică de Crăciun.

2
3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII

 Pe parcursul semestrului I am realizat atât evaluarea inițială, cât și evaluări periodice, la


activități, consemnâd datele, atât în fișele de progres ale copiilor, cât și în caietul de
observații asupra comportamentelor copiilor – documente existente la grupă.
 Evaluarea inițială am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma unor teste pentru a
identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor dar şi pentru a determina în
funcţie de profilul grupei ritmul desfăşurării activităţii, în baza căruia să proiectez
planificarea săptămânală, semestrială si anuală;
 Evaluarea formativă am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi: fise de lucru,
autoevaluare, observații zilnice, produsele activității.
 Evaluarea sumativă am realizat-o la finalul proiectelor și al semestrului;
 De fiecare dată mi-am propus obiective specifice vârstei preșcolarilor și în conformitate
cu nivelul de dezvoltare intelectuală al acestora.
 În ceea ce privește obiectivele/ comportamentele stabilite la fiecare activitate proiectată,
acestea au urmărit dezvoltarea deprinderilor concomitent cu dezvoltarea intelectuală a
copiilor.
 Progresul/regresul (nu este cazul) fiecărui copil a fost consemnat prin completarea fișei
individuale de progres.
 Dintre modalităţile alternative de evaluare amintesc: lucrări practice, portofoliile cu
lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, afişarea lucrărilor, aprecierea
rezultatelor prin laude, încurajări, ecusoane, ștampile.
 Am folosit modalităţi diverse de evaluare a progresului copiilor şi am acordat atenţie
implicării copiilor în procesul evaluării.
 De asemena fiecare copil are propriul lui portofoliu în care sunt depozitate toate fișele de
lucru de la grupă.
 Le-am cerut părinților permanent părearea despre desfășurarea activităților online, despre
volumul de sugestii de activități, din dorința de a evita supraîncărcarea programului lor
personal.

4. MANAGEMANTUL CLASEI

 Valorile stabilite a fi respectate în grupă au fost prezentate copiilor (în mare parte copiii au
au participat la formularea acestora) și vizualizate prin imaginile postate la vedere.
 Corectarea unor comportamente ce au apărut în timpul programului, la gradinița, dar și
acasă, a fost posibilă datorită activităților săptămânale, uneori zilnice, de consiliere ale
părinților, telefonice sau online.
 Un efec benefic în aplanarea unor conflicte, apărute în rândul copiilor, l-a avut
desfășurarea activităților de dimineață ADP, în care am discutat permanent despre cum să
găsim mereu soluții potrivite pentru toți, în orice situații.
 Am creat copiilor condiţii pentru a lucra în ritm propriu (am formulat sarcini adecvate
ritmului acestora, am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, am dat
copiilor posibilitatea de a termina sarcina, lăsându-le timpul necesar).

3
 Am împărțit sala de grupă în centre de interes, alocând spațiu în funcție de specificul
zonei (zona pentru construit, dar și cea pentru jocul de rol au primit mai mult spațiu și au
fost așezate departe de zonele unde se cerea mai multă liniște, cum ar fi biblioteca, arta și
știința).
 Am acordat o mai mare atenție centrului bibliotecă, expunând cărți variate, primite în
cadrul proiectului „Citește-mi 100 de cărți”.
 Am amenajat „Insula de lectură” un spațiu dedicat întâlnirilor dintre copii și cărți, spațiu
disponibil pentru toți copiii din grădiniță.
 Am oferit suport și consiliere părinților care au întâmpinat dificultăți în procesul de
integrare al copiilor la mediul grădiniței.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE

 Am participat la ședințele din cadrul comisiei metodice, iar la prima sedinta au fost
expuse temele ce le vom parcurge, primindu-mi tema pe care o voi susține.
 Am actualizat protofoliul personal cu proiecte didactice noi, legile necesare, metodologii
folositoare grupei, diplome, curriculum vitae.
 Am susținut permanent legătura cu colegele pentru orice activitate desfașurată în școală,
cu conducerea unității.
 Am editat și aplicat „Jurnalul de lectură” din cadrul proiectului „Citește-mi 100 de
povești” în care suntem parteneri.
 Am participat la cursuri de formare, după cum urmează:

 Workshop-uri din cadrul proiectului „Jocul Emoțiilor”, susținute de Asociația


OvidiuRo;
 Workshop-uri din cadrul proiectului „România sălbatică”, susținute de Asociația
OvidiuRo;
 Workshop-uri din cadrul proiectului „România de poveste”, susținute de
Asociația OvidiuRo;
 Workshop-uri din cadrul atelierelor „Cărțile vorbesc”, susținute de Asociația
OvidiuRo;
 Cursul „Magia lecturii” desfășurat în perioada septembrie – decembrie 2021,
oferit de Asociația OvidiuRo
 Am început „Cursul de Formator” din cadrul programului de formare continuă
pentru cadrele didactice, în cadrul proiectului „Din nou la școală” susținut de
Alma Vision

4
6. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA
PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘOLARE

 Am promovat în cadrul activităților de la clasă sau în cele desfășurate cu părinții


comportamente sănătoase, activități de combatere a discriminării și a vilolenței în unitate,
dar și în afara ei.
 Am desfășurat activități despre sănătatea copiilor, protecția sănătății atât la grupă cât și în
cadrul activităților de consiliere si in cadrul parteneriatului cu cabinetul medical al
gradinitei si al medicului de familie.
 Am primit susținerea părinților pentru buna desfășurare a activităților, prin sponsorizări
din partea acestora sau prin implicarea lor directă.
 Am realizat activități de prevenire și combatere a violenței și a bullyingului în mediul
grădiniței, familie și societate, inclusiv în mediul online, prin comuniare constantă și
povești terapeutice.
 Am amenajat Insula de lectura la nivelul unitații, am editat jurnalul de lectură pentru
proiectul „Citește-mi 100 de povești” și am transmis și către familiile copiilor importanța
lecturii, prin demonstrații și pliante informative.

7. CONDUITA PROFESIONALĂ

 Consider că atitudinea morală pe care mi-am format-o ca și cadru didactic în unitate, este
una de respect atât a mea față de colege și personalul auxiliar/de îngrijire/sanitar, față de
părinți, cât și invers.
 Am respectat programul de lucru și toate atribuțiile prevăzute în fișa postului și în
regulamentele unității de învățământ.
 Am respetat deontologia didactică prin manifestarea integrității și prin evitarea oricăror
activități are generează corupția.

S-ar putea să vă placă și