Sunteți pe pagina 1din 2

NUME: DATA: 10.01.

2022
FIȘĂ DE DOCUMENTARE 11
SURSE DE FINANȚARE EXTERNE ALE ENTITĂȚII
CREDITELE BANCARE – CLASIFICARE

1. CREDITUL OBLIGATAR – se referă la relațiile de credit în care partenerii sunt instituțiile statale sau
entitățile economice, în calitate de debitori, care emit obligațiunile, în această calitate, și creditorii,
subscriitori și deținători ai acestor obligațiuni, care-și angajează astfel capitalurile, în vederea obținerii
unui venit sigur sub forma de dobânzi.
2. CREDITUL IPOTECAR – reprezintă principala modalitate de sprijinire a proprietății imobiliare.
Acesta presupune o convenție între creditor și împrumutat, în care se prevăd următoarele:
 Proprietatea ce servește ca garanție a rambursării împrumutului
 Condițiile de remunerare și scadențele de rambursare
 Penalitățile în caz de rambursare anticipată (parțială sau integrală) a creditului
 Circumstanțele în care, prin nerespectarea condițiilor de împrumut, debitorul poate pierde
proprietatea
3. CREDITUL DE CONSUM – este creditul pe termen scurt, mediu sau lung, acordat persoanelor
individuale, destinat a acoperi costul bunurilor și al serviciilor de care beneficiază prin rețeaua de
comercializare și servicii, sau pentru recreditarea creanțelor contractate în acest scop.
4. CREDITUL COMERCIAL – se deosebește fundamental de creditul bancar prin aceea că, în timp ce
banca împrumută banii depunătorilor sau fonduri ale altor bănci, împrumutătorul (creditorul) civil
împrumută banii săi. Acest tip de împrumut fiind civil nu poate fi calificat ca operațiune bancară. Este
acel credit acordat între comercianți și producători, prin vânzarea mărfurilor, în schimbul unor
instrumente de credit (sau efecte de comerț).
5. CREDITUL BANCAR – elementele tehnice ale unui credit bancar:
1) Principalul creditului – reprezintă suma inițială a creditului acordat, capitalul împrumutat
inițial.
2) Dobânda și rata dobânzii – dobânda este prețul care trebuie plătit pentru împrumutarea
(utilizarea) unei sume de bani pentru o anumită perioadă. Rata dobânzii reprezintă nivelul
procentual aplicat capitalului împrumutat pe perioada derulării creditului. Ea se aplică la soldul
creditului (partea nerambursată din capitalul împrumutat inițial), fiind calculată la perioade de
timp clar stipulate în contractul de credit.
3) Dobânda anuală efectivă (DAE) – arată care este costul real al unui credit, luând în calcul nu
numai cheltuielile cu rata dobânzii, dar și celelalte taxe, comisioane și unele asigurări care
trebuie plătite de către client.
4) Comisioanele creditului – sunt incluse în costul total al creditului, pe lângă dobândă.
5) Rata creditului – reprezintă suma totală de achitat de către debitor la scadențele intermediare,
conform condițiilor contractuale. Include partea din principalul de rambursat, plus dobânzile și
comisioanele aferente, conform scadențarului de plată.
6) Scadențarul de plată (planul de rambursare) – planul de plăți conține descrierea datelor
(zilelor) și a sumelor tuturor ratelor pe care clientul trebuie să le plătească atunci când
returnează un credit.
7) Scadența (maturitatea) ratei – este termenul în care rata scadentă pentru fiecare lună trebuie
plătită. Scadența fiecărei rate este conținută în planul de plăți sau în contractul de credit.
8) Maturitatea creditului (scadența finală) - este data la care creditul trebuie achitat în întregime
9) Termenul de acordare – reprezintă perioada pe care este acordat împrumutul
10) Destinația creditului – obiectul utilizării creditului
11) Valuta creditului – creditele pot fi acordate în lei sau valută
12) Plafonul creditului – valoarea maximă a creditului, stabilit în contractul de credit, în limita
căruia debitorul poate utiliza fondurile puse la dispoziția sa de către bancă
NUME: DATA: 10.01.2022
13) Soldul creditului – partea nerambursată din capitalul împrumutat inițial. Tipuri de solduri: sold
curent (principalul creditului nerambursat), sold restant (partea nerambursată din ratele
scadente) și sold neutilizat (partea neutilizată din plafonul acordat de bancă)
14) Rambursarea creditului – modalitățile de rambursare a unui credit sunt următoarele:
a) În fiecare lună, clientul rambursează o parte egală din capitalul împrumutat (principal) și
dobânda aferentă respectivei perioade. În acest caz, rata unui credit este diferită în
fiecare lună, din moment ce rata dobânzii este aplicată sumei rămase de plătit din credit,
a cărei valoare scade lunar
b) Plan de rambursare cu rate lunare (anuale egale) – include parte diferită din principal în
fiecare lună și dobânda scadentă pentru perioada respectivă
c) Plan de rambursare flexibil/iregular – clientul are un venit sezonier, un plan de plăți
poate fi acceptat cu rate mai mari în lunile „bune” și mai mici în lunile slabe.
15) Perioada de grație – este perioada de la începutul creditului, în care debitorul va plăti doar
dobânda aferentă capitalului împrumutat. În anumite cazuri și această dobândă se poate
acumula, devenind scadentă după perioada de grație. Procedeul este, de obicei, folosit în cazul
creditelor pentru investiții, pentru a acorda un răgaz debitorului de a da în folosință obiectul
investiției respective.
16) Perioada de utilizare – reprezintă intervalul cuprins între data primei trageri din credit și
termenul final de rambursare
17) Perioada de angajare – perioada în care debitorul trebuie să angajeze creditul (trebuie să
efectueze cel puțin o tragere din credit)
18) Perioada de tragere – reprezintă intervalul de timp înscris în contractul de credit, în care
împrumutatul are dreptul de a face trageri, în limita plafonului aprobat, începând cu data la care
s-au îndeplinit toate condițiile de tragere prevăzute în contractele încheiate (garanții, asigurări)
și încheind cu data ultimei trageri.
19) Garanțiile creditului – pentru acoperirea riscului, creditele se asigură cu garanții. Garanțiile
cuprind: gajul, reținerea, ipoteca, privilegiul
20) Serviciul datoriei – numărul de zile restante ale creditului(se contorizează de la data tragerii la
restanță a principalului sau a dobânzii scadente).

S-ar putea să vă placă și