Sunteți pe pagina 1din 36

APLICAŢIE INVESTITII

O întreprindere realizează o investiţie de 2.000 mil. lei, cu o durată de


exploatare de 6 ani şi o durată de amortizare liniară de 4 ani, generând încasări
anuale astfel (mil. lei): cifra de afaceri(1) 2000; cifra de afaceri(2) 3.300; cifra
de afaceri(3) 4.200, cifra de afaceri(4) 6.000, cifra de afaceri(5) 8.000, cifra de
afaceri(6) 9.000. Din cifra de afaceri cheltuielile variabile sunt 60%, iar
cheltuielile fixe anuale sunt de 200. Impozitul pe profit este 16%, iar investiţia
în activele circulante nete(VR) reprezintă 6 zile de rotaţie din cifra de afaceri.
Dacă valoarea reziduală a activelor fixe este zero, iar rata de actualizare(r) 15%
să se determine:

1) CFD anuale generate de investiţie;


2) Valoarea reziduală(VR);
3) Valoare actualizată netă (VAN);
4) Indicele de profitabilitate(IP)

Rezolvare:

1) Calculăm CFD anuale (pentru uşurinţa calculelor construim tabelul


următor):

INDICATORI 1 2 3 4 5 6
Cifra de afaceri 2.000 3.300 4.200 6.000 8.000 9.000
- Cheltuieli 1200 1980 2520 3600 4800 5400
variabile(60%
din CA)
- Cheltuieli fixe 200 200 200 200 200 200
= EBE(excedentul 600 1120 1480 2200 3000 3400
brut de exploatare)
- Amortizare(I0/ 500 500 500 500 - -
nr.de ani)
=EBIT(16%) 100 620 980 1700 3000 3400
(excedentul brut
inainte de dobanda
si impozitare)
- Impozit pe profit 16 99,2 156,8 272 480 544
= Profit net 84 520,8 823,2 1428 2520 2856
+ Amortizare 500 500 500 500 - -
= CFgestiune 584 1020,8 1323,2 1928 2520 2856
- investiţii în active
circulante nete(VR) 33,3 21,6 15 30 33,3 16.6
=CFD 550,7 999,2 1308,2 1898 2486,7 2839,4

CFgest = PN + AMORTIZARE + DOBANZI


2) Calculăm valoarea reziduală(VR) pe cei şase ani:

nr . zile rotatie ⋅CA 1 6∗2⋅000


VR1 = 360 = 360 = 33,3

6 ⋅(3. 300−2000)
VR2 = 360 = 21,6

6 ⋅(4 . 200−3. 300 )


VR3 = 360 = 15

6 ⋅(6.000−4 .200 )
VR4 = 360 = 30

6⋅(8 .000−6 . 000)


VR5 = 360 = 33,3

6⋅(9 .000−8 . 000)


VR6 = 360 = 16,6

VRt = 33,3+ 21,6+15+ 30+33,3 + 16,6 = 149,8

3) Calculăm valoarea actualizată netă (VAN)

CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 CF 5 CF 6 VRt
1 2 3 4 5 6
VAN = - I0 + (1+r) + (1+r ) + (1+r) + (1+r) + (1+r) + (1+r) + (1+r )
6

550 ,7 999 ,2 1308 ,2 1898 2486 ,7 2839 , 4


1 2 3 4 5 6
= - 2000 + (1+0 ,15) + (1+0 ,15 ) + (1+0,15) + (1+0 ,15 ) + (1+0 ,15 ) + (1+0 ,15) +

149 ,8
(1+0 ,15 )6 = 3708,5168

4) Calculăm indicele de profitabilitate(IP)


VAN 3708 ,5168
IP = I 0 +1 = 2.000 +1= 2,8542 (IP > 1, rezultă că investiţia este
profitabilă)
Se dau urm date din bilantul unei firme (fara ech fin)
 Cheltuieli de constituire 12.000 um
 Capital social 22.000
 Stocuri de materii prime 6.000
 Credite bancare curente 1.000
 Terenuri 16.000
 Prime de capital 1.200
 Investitii financiare pe termen scurt 1.400
 Furnizori 4.000
 Disponibilitati 800
 Rezerve 1.100
 Titluri de participare 3.200
 Rezultatul reportat 1.300
 Datorii fata de bugetul statului 2.000
 Creante 1.800
 Datorii salariale 2.300
 Debitori diversi 900
 Creditori diversi 1.100
 Efecte de plata 600
 Rezultatul exercitiului 500
 Datorii pe termen lung 1.200
 TVA de incasat 600
 Datorii fiscale si sociale 800
 Clienti creditori 1.400
 Imprumuturi pe temen lung 700
 Provizioane pt riscuri si cheltuieli 400
 Clienti 1.200

Sa se construiasca bilantul financiar patrimonial si sa se calculeze indicatorii de echilibru


financiar : fond de rulment, nevoia de fond de rulment, trezorerie neta, situatie neta

NEVOI SUME RESURSE SUME


ACTIVE CAPITAL PROPRIU
IMOBILIZATE
Cheltuieli de constituire 12.000 Capital social 22.000
Terenuri 16.000 Prime de capital 1.200
Titluri de participare 3.200 Rezultatul reportat 1.300
ACTIVE Rezerve 1.100
CIRCULANTE(ATS,A
C)
Stocuri de materii prime 6.000 Rezultatul exercitiului 500
Clienti 1.200 Capitalul permanent(CAP
PROPRIU+PROVIZIOANE+D
AT PE TL)
Creante 1.800 Provizioane pt riscuri si 400
cheltuieli
Debitori diversi 900 Datorii pe termen lung 1.200
TVA de incasat 600 Imprumuturi pe termen lung 700
Investitii fin pe 1.400 DATORII PE TERMEN
TS(ATZ) SCURT(DTS,DC)
Disponibilitati(ATZ) 800 Furnizori 4.000
Datorii catre bugetul statului 2.000
Datorii salariale 2.300
Datorii fiscale si sociale 800
Efecte de plata 600
Creditori diversi 1.100
Clienti creditori 1.400
Credite bancare curente(PTZ) 1.000
TOTAL NEVOI 43.900 TOTAL RESURSE 41.600

NEVOI > RESURSE


Cand nevoile sunt mai mari decat resursele, diferenta merge la datoriile financiare(DTL)-2.300
NEVOI-RESURSE=2.300

NEVOI < RESURSE


Diferenta merge in activul imobilizat (imob financiare)
1) FONDUL DE RULMENT=CAP PERMANENTE-ACTIVE PE TERMEN LUNG
FR=CPERM-ATL
ATL=ACTIVE IMOBILIZATE
FR= (Cap social+Prime de capital+Rezerve+Rezultatul reportat+Rezultatul
exercitiului+Provizioane+Datorii pe termen lung+Imprumuturi pe termen lung) – (Ch de
constituire +Terenuri+Titluri de participare)=
(22.000+1.200+1.300+1.100+500+400+1.200+700) – (12.000+16.000+3.200)=30.700-31.200=
-500
2) NEVOIA DE FOND DE RULMENT= (ATS-ATZ) – (DTS-PTZ)
NFR=(Stocuri de materii prime+Clienti+Creante+Debitori diversi+TVA de incasat) –
(Furnizori+Datorii fata de bugetul statului+ Datorii salariale+Datorii fiscale si
sociale+Efecte de plata+Creditori diversi) = (6.000+1.200+1.800+900+600) –
(4.000+2.000+800+600+1.100+1.400+2.300) = 10.500-12.200= -1.700

3) A)TREZORERIA NETA= FR-NFR= -500+1.700=1.200


B)TREZORERIA NETA=ATZ-PTZ=1.400+800-1.000=2.200-1.000=1.200
4) SITUATIA NETA = AT-DT
ACTIV TOTAL=43.900
DATORIILE
TOTALE=1.200+2.300+400+700+4.000+2.000+2.300+800+600+1.100+1.400+1.000
OBS: In calculele noastre, vom utiliza provizioanele pt riscuri si cheltuieli ca datorii pe
termen lung.
SN=43.900 – 17.800 = 26.100
SN=CAPITALURILE PROPRII=22.000+1.200+1.300+1.100+500=26.100
DE FACUT IN PROIECT LA PRIMII INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR
(PRIMA CATEGORIE PE 2 ANI DE ZILE)
Studiu de caz- Bugetul de trezorerie

Pentru elaborarea bugetului de trezorerie pe trim. I al exercitiului N+1 se cunosc


urmatoarele date:
 Vanzari lunare de produse finite in suma de 12000, incasabile integral in
luna urmatoare vanzarilor;
 Cumparari de materii prime si materiale in suma de 4000 lunar, se achita
50% in luna aprovizionarilor si restul in luna urmatoare;
 Cheltuieli lunare cu personalul in suma de 3000, platibile in fiecare luna;
 Angajarea unui credit pe termen scurt in suma de 8400, rambursabil in trei
rate lunare egale incepand cu luna februarie;
 Cheltuieli cu dobanzile lunare in suma de 400, care se achitala scadenta
ratelor de rambursat.

La sfarsitul exercitiului N din bilantul incheiat rezulta soldurile:


 Clienti in suma de 16000 incasabili in ianuarie;
 Disponibilitati banesti in suma de 18400;
 Datorii catre furnizori in suma de 4400 achitabile 50% in luna ianuarie si
50% in luna martie;
 Datorii fiscale si sociale in suma de 500, achitabile integral in luna
ianuarie.

Sa se calculeze:
 Fluxurile nete lunare;
 Soldul previzional al bugetului de trezorerie la sfarsitul lunii martie.

INDICATORI IAN. FEBR. MARTIE BILANT


PREVIZIONAL
CLIENTI IN SOLD 16.000
INCASARI DIN VANZARI
IN:
IAN. 12.000
FEB. 12.000
MARTIE 12.000
CREDITE PE T.S. 8.400
TOTAL INCASARI 24.400 12.000 12.000 12.000
PLATI FURNIZORI IN 2.200 2.200
SOLD
DATORII FISCALE SI 500
SOCIALE
PLATI CUMPARARI IN:
IAN. 2.000 2.000
FEB. 2.000 2.000
MARTIE 2.000 2.000
CHELTUIELI CU 3000 3000 3000
PERSONALUL
RAMBURSARE CREDIT 2.800 2.800 2.800
CHELTUIELI CU 400 400 400
DOBANZILE
TOTAL PLATI 7.700 10.200 12.400
FLUXURI NETE LUNARE 16.700 1.800 - 400
(INCASARI - PLATI)
TREZORERIA IN SOLD 18.400 35.100 36.900
(se da
pt.prima
luna)
TREZORERIA FINALA 35.100 36.900 + 36.500
( fluxuri Deficit de
nete lunare trezorerie
+ trezoreria
in sold

OBS! Trezoreria finala a lunii ianuarie se reporteaza ca trezorerie in sold pt.luna


februarie.
Se aduna apoi fluxurile nete lunare din luna februarie cu trezoreria in sold a

aceste luni si rezulta trezoreria finala a lunii februarie care se reporteaza ca

trezorerie in sold pt. luna martie.


Se aduna apoi fluxurile nete lunare din luna martie cu trezoreria in sold a aceste

luni si rezulta trezoreria finala a lunii martie care se reporteaza ca trezorerie in

sold pt. luna aprilie.

Dar, aici ne oprim cu calculele intrucat ni se cere soldul previzional al bugetului

de trezorerie la sfarsitul lunii martie.

Rezulta un deficit de trezorerie, adica un deficit de resurse ( lichiditati) pe

care trebuie sa-l acoperim din imprumuturi sau din alte surse.
STUDIU DE CAZ ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE

1. Cifra de afaceri realizată de o întreprindere în perioada precedentă este de 4.000


(u.m), cheltuielile variabile 60%, şi cheltuielile fixe 400 (u.m.). Să se calculeze:
1) Cifra de afaceri la prag când rezultatul exploatării este zero;
2) Dacă cifra de afaceri creşte cu 30% faţă de perioada precedentă atunci cât va fi
profitul?
3) Cifra de afaceri în anul de previziune pentru a obţine un profit de 1.250;
4) Dacă cheltuielile fixe cresc cu 20% care este cifra de afaceri necesară în anul de
previziune pentru menţinerea aceluiaşi profit din perioada precedentă?

Rezolvare:

INDICATORI % 1 2 3 4
Cifra de afaceri 4.000 100 1000 5.200 4.125 4.200
– Cheltuieli variabile 2.400 60 600 3.120 2.475 2.520
= Marja asupra costului
variabil 1.600 40 400 2.080 1.650 1.680
– Cheltuieli fixe 400 400 400 400 480
= Profit net 1.200 0 1.680 1.250 1.200

CF absolute 400
CAPR = MCV % = 0,4 = 1000 (1)

CA creşte cu 30% faţă de perioada precedentă


4.000 ∙ 30% = 1.200
1.200 + 4.000 = 5.200
5.200 ∙ 0,60 = 3.120
5.200 – 3.120 = 2.080
2.080 – 400 = 1.680 (2)

MCV abs 1.650


CA = MCV % = 0,40 = 4.125(3)

MCV abs 1.680


CA = MCV % = 0,40 = 4.200(4)
2. O întreprindere realizează în perioada precedentă o cifră de afaceri de 10.000 (u.m.),
cheltuieli variabile 5.200 (u.m.) şi cheltuieli fixe 500 (u.m.). Să se calculeze:
1) Cifra de afaceri la prag când profitul este nul;
2) Cât va fi profitul dacă cifra de afaceri creşte cu 20% faţă de perioada precedentă?
3) Pentru a obţine un profit de 1.540(u.m.) cât va fi cifra de afaceri în anul de
previziune?
4) Ce cifră de afaceri este necesară în anul de previziune pentru menţinerea profitului
din perioada precedentă dacă cheltuielile fixe cresc cu 40%?

Rezolvare

INDICATORI % 1 2 3 4
CA 10.000 100 1041,66 12.000 4250 10416,66

- CV 5200 52 541,66 6240 2210 5416,66


= MCV 4800 48 500 5760 2040 5000

- CF 500 500 500 500 700


= PN 4300 0 5260 1540 4300

CA PR= CFABS/MCV% = 500/0,48 = 1041,66

CAPR= MCVABS/MCV% = 2040/0,48 = 4250

CAPR= MCVABS/MCV% =5000/0,48 = 5000


Studii de caz
I. Bilanţul şi contul de profit şi pierdere al exerciţiului N prezintă următoarle informaţii
(u.m.):
ACTIV N–1 N
Imobilizări 1.360 970
Active circulante 340 1.120
TOTAL 1.700 2.090
CP+DAT.
Capital propriu 730 880
Datorii financiare 900 1.100
Datorii de exploatare 70 110
TOTAL 1.700 2.090
Date din contul de profit şi pierdere:
- cifra de afaceri 2.845
- cheltuieli de exploatare plătibile 1.976
- cheltuieli cu amortizarea 60
- cheltuieli cu dobânzile 140
- impozit pe profit 16%
Să se calculeze:
1) Cash-flow-ul de gestiune;
2) Cash-flow-ul de exploatare;
3) Cash-flow-ul disponibil calculat după origine;
4) Cash-flow-ul disponibil calculat după destinaţie.

Rezolvare:
Transformam bilantul contabil in bilant financiar patrimonial in care locul activului este luat
de NEVOI, iar locul capitalurilor proprii si datoriilor de catre RESURSE.
Se mai numeste tabloul NEVOI – RESURSE

Construim tabloul NEVOI – RESURSE


NEVOI N – 1(0) N(1) RESURSE N – 1(0) N(1)
Imobilizări 1.360 970 Capital propriu 730 880
NFR 270 1.010 Datorii financiare 900 1.100
TOTAL
1.630 1.980 TOTAL RESURSE 1.630 1.980
NEVOI

La nevoi apare nevoia de fond de rulment (NFR), calculată ca diferenţă între activele
circulante şi datoriile de exploatare.
Calculam NFR pentru fiecare an in parte.
NFR0 = AC0 – DAT.EXPL0 = 340 – 70 = 270
NFR1 = AC1 – DAT.EXPL1 = 1.120 – 110 = 1.010
OBS! Capitalul propriu si datoriile financiare raman neschimbate cu sumele lor din bilantul
contabil.
1) Calculăm cash-flow-ul de gestiune:
CFgest = PN + AMORTIZĂRI + DOBÂNZI
Pentru a calcula CFgest trebuie să calculăm mai întâi profitul net.
Realizam o minicascada a soldurilor intermediare de gestiune pornind de la cifra de afaceri.
Cifra de afaceri 2.845
– Cheltuieli de exploatare plătibile 1.976
– Amortizări 60
= EBIT 809
– Dobânzi 140
= PI (profitul impozabil sau EBT) 669 (16%)
– Impozit pe profit 107,04
= PN 561,96
Unde: EBIT = excedentul brut inainte de dobanda si impozitare
CFgest = 561,96 + 60 + 140 = 761,96
2) Calculăm CFexploatare = EBIT – Impozit pe profit + Amortizări
= 809 – 107,04 +60 = 761,96
Observaţie: CFgestiune şi CFexploatare au aceeaşi valoare.
3) Calculăm cash-flow-ul disponibil după origine:
CFD = CFgest – (∆IMOB + ∆NFR)
unde: ∆IMOB = IMOB1 – IMOB0 + Amortizări
= 970 –1.360 + 60 = -330; (∆IMOB + ∆NFR)= creştere economică
∆NFR = NFR1 – NFR0
NFR1 = AC1 – DAT.EXPL1 = 1.120 – 110 = 1.010
NFR0 = AC0 – DAT.EXPL0 = 340 – 70 = 270
∆NFR =1.010 – 270 = 740
CFD = 761,96 – (-330 +740) = 351,96 (dupa origine)
4) Calculăm cash-flow-ul disponibil după destinaţie:
CFD = CFacţionari + CFcreditori
unde: CFacţionari = PN - ∆CP = 561,96 – 150 = 411,96
∆CP = CP1 – CP0 = 880 – 730 = 150
CFcreditori = DOBÂNZI – ∆DAT.FIN = 140 – 200 = -60
∆DAT.FIN = DAT.FIN1 – DAT.FIN0 = 1.100 – 900 = 200
CFD = 411,96 – 60 = 351,96 (dupa destinatie)
Observaţie: Atât CFD după origine cât şi CFD după destinaţie au aceeaşi valoare.

2. Bilanţul şi contul de profit şi pierdere al unei întreprinderi prezintă următoarele informaţii


(u.m.):
ACTIV N–1 N
Imobilizări 640 600
Active circulante 460 480
TOTAL 1.100 1.080
CP+DAT.
Capital propriu 685 665
Datorii financiare 325 320
Datorii de exploatare 90 95
TOTAL 1.100 1.080
Contul de profit şi pierdere:
- cifra de afaceri 1.600
- cheltuieli monetare plătibile 1.300
- amortizări 38
- dobânzi 30
- impozit pe profit în cotă de 16%

Construim tabloul NEVOI – RESURSE


NEVOI N – 1(0) N(1) RESURSE N – 1(0) N(1)
Imobilizări 640 600 Capital propriu 685 665

NFR 370 385 Datorii financiare 325 320


TOTAL 1010 985 TOTAL 1010 985
NFR0 = AC0 –DEXPL0 = 460 -90 = 370
NFR1= AC1- DEXPL1= 480 -95 = 385

Să se determine:
1) Cash-flow-ul de gestiune
2) Cash-flow-ul de exploatare
3) Cash-flow-ul disponibil după:
– origine
– destinaţie

Rezolvare

1) Cash-flow-ul de gestiune

CFgest = PN + AMORTIZĂRI + DOBÂNZI


cifra de afaceri 1.600
- cheltuieli monetare plătibile 1.300
- amortizări 38
= EBIT 262
- Dobânzi 30
= Profit impozabil 232(16%)
- Impozit pe profit 37,12
= PN 194, 88

CFgest = PN + AMORTIZĂRI + DOBÂNZI = 194,88 + 38+ 30 = 262,88

2) Cash-flow-ul de exploatare
CFexploatare = EBIT – Impozit pe profit + Amortizări = 262 -37,12 + 38 = 262,88

3) Cash-flow-ul disponibil după:


– origine
CFD = CFgest – (∆IMOB + ∆NFR) = 262, 88 – ( -2+ 15) = 249,88
∆IMOB = IMOB1 – IMOB0 + Amortizări = 600 - 640 + 38 = - 2
∆NFR = NFR1 – NFR0 = 385 – 370 = 15

- dupa destinatie
CFD = CFacţionari + CFcreditori = 214,88 + 35 = 249.88
CFacţionari = PN - ∆CP = 194, 88 - (-20) =214,88
∆CP = CP1 – CP0 = 665 - 685 = -20
CFcreditori = DOBÂNZI – ∆DAT.FIN = 30 – (5) = 35
∆DAT.FIN = DAT.FIN1 – DAT.FIN0 = 320 – 325 = -5

1. De rezolvat
Se cunosc următoarele date din bilanţul şi contul de profit şi pierdere ale unei întreprinderi
(u.m.):
ACTIV N–1 N CP+DAT N–1 N
Imobilizări 800 1.300 Capital propriu 520 730
Active Datorii financiare 680 920
circulante 760 940 Datorii de exploatare 360 590

TOTAL 1.560 2.240 TOTAL 1.560 2.240

Date din contul de profit si pierdere:


Cifra de afaceri 6.000; cheltuieli de exploatare plătibile 3.200; amortizarea 400; dobânzile 80;
cota de impozit pe profit 16%.

Să se determine:
1) Cash-flow-ul de gestiune
2) Cash-flow-ul de exploatare
3) Cash-flow-ul disponibil după:
– origine
– destinaţie

NEVOI N–1 N RESURSE N–1 N


Imobilizări 800 1.300 Capital propriu 520 730
NFR 400 350 Datorii financiare 680 920

TOTAL 1200 1650 TOTAL 1200 1650

N-1(0) NFR = AC- DEXPL. = 760 -360 = 400


N(1) NFR - AC- DEXPL. = 940 – 590 = 350
1. CFgest. = PN+Amortizari + Dobanzi
Cifra de afaceri 6.000
- cheltuieli de exploatare plătibile 3.200
- amortizarea 400
= EBIT 2400
- dobanzi 80
= PI 2320(16%)
- impozit pe profit 371,2
= PN 1948,8

1. CFgest. = PN+Amortizari + Dobanzi= 1948,8 + 400 + 80 = 2428,8

2. CFexpl. = EBIT – Impozit pe profit + Amortizare = 2400 – 371,2 + 400 = 2428,8

3. CFD ( dupa origine)

CFD = CFgest. – ( ∆IMOB + ∆NFR)


Aplicaţie CF + Rate de rentabilitate

Din bilanţul şi contul de profit şi pierdere al unei întreprinderi rezultă următoarele


informaţii (u.m.):

ACTIV N–1 N CP+DAT N–1 N


Imobilizări 1.300 1.140 Capital propriu 600 880
Active Datorii financiare 860 1.080
circulante 200 1.000 Datorii de exploatare 40 180
TOTAL 1.500 2.140 TOTAL 1.500 2.140

Cifra de afaceri 3.440; cheltuieli de exploatare platibile 2.660; amortizări 64; cheltuieli
cu dobânzile 160; cota de impozit pe profit 16%.

Să se determine:
1. Cash-flow-ul de gestiune şi de exploatare
2. Cash-flow-ul disponibil dupa origine si dupa destinatie
3. Rentabilitatea economica ca raport si ca medie aritmetica ponderata a surselor de capital
4. Rentabilitatea financiara ca raport
5. Efectul de levier

Rezolvare

Construim tabloul NEVOI- RESURSE

NEVOI N–1 N RESURSE N–1 N


Imobilizări 1.300 1.140 Capital propriu 600 880
NFR 160 820 Datorii financiare 860 1.080

TOTAL 1460 1960 TOTAL 1460 1960


NEVOI(AE)

N-1(0): NFR = AC – DEXPLOATARE = 200 – 40 = 160

N(1): NFR = AC – DEXPLOATARE = 1000 - 180= 820


1. Cash-flow-ul de gestiune şi de exploatare

Cfgest = PN+ AMORTIZARI + DOBANZI

Cifra de afaceri 3.440


- cheltuieli de exploatare platibile 2.660
- amortizări 64

= EBIT 716
- cheltuieli cu dobânzile 160

= PI 556(16%)
- impozit pe profit 88,96

= PN 467,04

CFgest = PN+ AMORTIZARI + DOBANZI= 467,04 + 64 + 160 = 691,04

CF expl. = EBIT – impozit pe profit + Amortizare = 716 – 88,96 + 64 = 691,04

2. Cash-flow-ul disponibil dupa origine si dupa destinatie

- dupa origine

CFD = CFgest – ( D imobilizari + D NFR) = 691,04 –( -96 + 660) = 127,04

D imob = Imob N – Imob N-1 + Amortizare = 1140-1300 +64 = -96

D NFR = NFR N – NFR N-1 = 820-160 = 660

- dupa destinatie

CFD = CFact + CFcred = 187,04 + (-60) = 127,04

CF act = PN – DCP =467,04 -280 = 187,04

DCP = CP N – CP N-1 = 880-600 = 280

CFcred = Dob- Ddat.fin = 160 -220 = -60

Ddat fin = Dat fin N – Dat fin N-1 = 1080-860 =220


3. Rentabilitatea economica ca raport si ca medie aritmetica ponderata a surselor de capital

Rentabilitatea economica ca raport

Rec( raport) = EBIT –impozit pe profit/AE= 716 – 88,96 – 1460 = 0,4294 *100
=42,94%

Rentabilitatea economica ca medie aritmetica ponderata a surselor de capital

Rec= Rfin* CP/AE +Rd* DAT FIN/AE =

4) Rfin( raport) = PN/CP = 467,04/600 = 0,7784 * 100 = 77,84%

Rd = Dob/ Dat fin = 160/860 = 0,1860*100 = 18,6%

Rec = Rfin* CP/AE +Rd* DAT FIN/AE = 0,7784* 600/ 1460 + 0,186* 860/ 1460 =
0,4294* 100 = 42,94%

5) EL = (Rec – Rdob) * Dat.fin/CP = (0,4294 – 0,186)* 860/600 = 0, 3488


Aplicaţie rate rentabilitate

Bilanţul simplificat al unei întreprinderi prezintă următoarele informaţii (u.m.):

ACTIV N–1 N CP+DAT N–1 N


Imobilizări 600 500 Capitaluri proprii 700 820
Active circulante* Datorii financiare 80 340
215 710 Datorii de exploatare**
35 50
TOTAL 815 1.210 TOTAL 815 1.210
* cuprind şi activele de trezorerie
** cuprind şi pasivele de trezorerie

Contul de profit şi pierdere al exerciţiului N cuprinde următoarele: cifra de afaceri 1.530,


cheltuieli de exploatare plătibile 1.210, amortizări 40, dobânzi 60, impozit pe profit 16%.

Să se calculeze:
1) Rentabilitatea economică ca raport;
2) Rentabilitatea economică ca medie aritmetică ponderată a surselor de finanţare;
3) Rentabilitatea financiară calculată ca raport, dar şi cu evidenţierea efectului de levier.

Rezolvare:

Realizăm conversia bilanţului contabil în bilanţ funcţional pentru a evidenţia la nevoi


activul economic total.

BILANŢ NEVOI - RESURSE

NEVOI N–1 N RESURSE N–1 N


Imobilizări 600 500 Capitaluri proprii 700 820
NFR 180 660 Datorii financiare 80 340
TOTAL
780 1.160 TOTAL RESURSE 780 1.160
NEVOI (AE)

La nevoi apare indicatorul de echilibru financiar NFR constituindu-se ca diferenţă între


activele circulante şi datoriile de exploatare.
Calculăm: NFR N – 1 = Active circulante N – 1 – Datorii de exploatare N – 1
= 215 – 35 = 180
NFR N = Active circulante N – Datorii de exploatare N
= 710 – 50 = 660

1) Calculăm rentabilitatea economică ca raport

EBIT − Impozit pe profit


Rec = AE
Calculăm EBIT:

Cifra de afaceri 1.530


– Cheltuieli de exploatare plătibile 1.210
– Amortizări 40
=EBIT 280
– Dobânzi 60
= Profit impozabil (EBT) 220(16%)
– Impozit pe profit 35,2
= Profitul net (PN) 184,8

EBIT  Impozit pe profit 280−35,2


Rezultă Rec = AE = 780 = 0,3138 x100 = 31,38%

Activul economic luat în calcul este cel din N – 1.

2) Calculăm rentabilitatea economică calculată ca medie aritmetică ponderată a surselor


de finanţare

Capitaluri proprii Datorii financiare


Rec = Rfin ∙ AE + Rd ∙ AE

PN 184,8
Calculăm: Rfin = CP = 700 = 0,264

Dobanzi 60
şi Rd = Datorii = 80 =0,75

700 80
Rec = 0,264 ∙ 780 + 0,75 ∙ 780 = 0,3138 = 31,38%

3) Calculăm rentabilitatea financiară

PN 184,8
Rfin ca raport = CP = 700 = 26,4%

4) Calculăm rentabilitatea financiară cu evidenţierea efectului de levier:


Datorii financiare
Rfin = Rec + (Rec – Rd) ∙ Capitaluri proprii

Efect de levier
Datorii financiare
Efectul de levier = (Rec – Rd)∙ Capitaluri proprii
80
= (0,3138 – 0,75)∙ 700 = - 0,049 x100 = - 4,9%

Deoarece, rentabilitatea economică (31,38%) este mai mică decât rata dobânzii (75%),
îndatorarea are influenţă nefavorabilă asupra rentabilităţii capitalurilor proprii, fapt evidenţiat
şi de obţinerea unui efect de levier negativ (-4,9%).
Aplicatie rezolvata GFI
Pentru calcularea indicatorilor economico- financiari la seminar si utilizati si in proiectul
vostru, voi realiza eu un exemplu privind calcularea acestora pentru anul N-1, urmand ca voi
pe baza modelului realizat de mine sa calculati ca tema indicatorii pentru anul N. Pentru
aceasta avem nevoie de un bilant si un cont de rezultate (calcularea indicatorilor pe baza
contului de rezultate se realizeaza la seminarul urmator).
Vom calcula indicatorii pe baza de bilant urmatori:

1) fondul de rulment(FR)
2) trezoreria neta (TN)
3) lichiditatea curenta (RLG)
4) lichiditatea partiala (RLP)
5) lichiditatea imediata (RLI)
6) rata solvabilitatii (RS)
7) coeficientul total de indatorare (CTÎ)

1. Se dau urmatoarele date din bilantul unei SC:

ACTIV N-1 N
ACTIVE IMOBILIZATE - 14.256.980 22.356.854
TOTAL
IMOBILIZARI NECORPORALE 8122 4872
IMOBILIZARI CORPORALE 13.998.940 21.858.322
IMOBILIZARI FINANCIARE 249.918 493.660
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 21.244.590 23.787.922
STOCURI 5.235.684 4.453.664
CREANTE 7.187.667 10.352.020
INVESTITII FINANCIARE PE 2.569.764 6.569.764
TERMEN SCURT
DISPONIBILITATI 6.251.475 2.412.474
( CASA SI CONTURI LA BANCI)
TOTAL ACTIV 35.564.110 46.215.553
CAPITALURI PROPRII +
DATORII
CAPITAL SOCIAL 12.560.000 13.979.115
REZERVE 5.786.753 8.899.494
REZULTATUL REPORTAT 1.941.478 5.473.770
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 19.282.362 28.352.379
DATORII PE TERMEN LUNG 1.716.983 1.295.752
(DTL) SAU DATORII CE TREBUIE
PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
MARE DE 1 AN
DATORII PE TERMEN SCURT 14.564.765 16.567.422
(DTS) SAU DATORII CE TREBUIE
PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
MICA DE 1 AN - TOTAL
FURNIZORI 2.800.550 3.560.670
DATORII SALARIALE 6.570.620 7.250.340
DATORII FATA DE BUGETUL 3.230.750 4.560.780
STATULUI
CREDITE BANCARE CURENTE 1.962.845 1.195.632
TOTAL CAPITALURI PROPRII 35.564.110 46.215.553
+ DATORII

Rezolvare
Transformam bilantul contabil intr-un bilant patrimonial in care locul Activului este luat de
NEVOI, iar al CP+ DAT. de catre RESURSE.
NEVOI N-1 N RESURSE N-1 N
ACTIVE CAPITALURI
IMOBILIZATE PROPRII
( ATL, AI)
imobilizari 8122 4872 capital social 12.560.000 13.979.115
necorporale
imobilizari 13.998.940 21.858.322 rezerve 5.786.753 8.899.494
corporale
imobilizari 249.918 493.660 rezultatul 1.941.478 5.473.770
financiare reportat
CAPITALURI
PERMANENTE
(CAPIT.
PROPRII +
DTL)
ACTIVE datorii pe termen 1.716.983 1.295.752
CIRCULANTE lung (DTL)
( ATS)
stocuri 5.235.684 4.453.664 DATORII PE
TERMEN
SCURT(DTS)
creante 7.187.667 10.352.020 furnizori 2.800.550 3.560.670
clienti 0 71.107 datorii salariale 6.570.620 7.250.340
investitii 2.569.764 6.569.764 datorii fata de 3.230.750 4.560.780
financiare pe bugetul statului
termen scurt
(ATZ)
disponibilitati 6.251.475 2.412.474 credite bancare 1.962.845 1.195.632
(casa si conturi la curente (CBC)
banci) - ATZ - PTZ
Total nevoi 35.564.11 46.215.553 Total resurse 35.564.110 46.215.553
(activ total) 0

1. Calculam fondul de rulment (FR)


FR = Capitaluri permanente (CPERM) – Active pe termen lung (ATL) sau active
imobilizate
In categoria capitalurilor permanente (CPERM) intra: capital social + rezerve+ rezultatul
reportat + datorii pe termen lung (DTL)
In categoria activelor pe termen lung (ATL) sau active imobilizate intra: imobilizari
necorporale
+ imobilizari corporale + imobilizari financiare
Calculam pt. exercitiul N-1
OBS! Pt. exercitiul N calculati voi ca tema pt acasa, pt urmatorul seminar.
(N-1) FR = CPERM – ATL = (12.560.000 + 5.786.753 + 1.941.478 + 1.716.983) – (8122 +
13.998.940 +249.918) = 22.005.214 – 14.256.980 = 7.748.234
Este un lucru bun ca avem un FR pozitiv ceea ce apare ca o marja de securitate financiara
care permite intreprinderii sa faca fata fara dificultate diferitelor riscuri pe termen scurt.
Aceasta marja de securitate financiara garanteaza solvabilitatea intreprinderii permitand
acesteia, in caz de probleme comerciale sau la nivelul ciclului financiar al exploatarii
( reducerea temporara a vanzarilor, intarzierea platilor catre clienti, accelerarea platilor catre
furnizori, etc.), conservarea unei anumite autonomii, respectiv a unei independente financiare
fata de creantierii sai.
2. Calculam Trezoreria neta (TN)
Aceasta se calculeaza in doua moduri:
a) Ca diferenta intre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment.
TN= FR – NFR
OBS! Intrucat nu avem de calculat nevoia de fond de rulment, calculam trezoreria neta
doar prin cea de-a doua relatie.

b) Ca diferenta intre activele de trezorerie (ATZ) si pasivele de trezorerie (PTZ).


In categoria activelor de trezorerie (ATZ) intra: investitiile financiare pe termen scurt
(IFTS) si disponibilitati ( casa si conturi la banci).
In categoria pasivelor de trezorerie (PTZ) in situatia noastra intra: creditele bancare
curente(CBC).
TN = ATZ- PTZ = (2.569.764 + 6.251.475) - 1.962.845 = 8.821.239 – 1.962.845 = 6.858.394
Trezoreria netă pozitivă in cadrul societatii noastre reprezintă un excedent de finanţare,
evidentiat în disponibilităţi în casă şi în conturile bancare. In acest context, surplusul monetar
trebuie fructificat pe piaţa monetară şi/sau financiară în condiţii de lichiditate, rentabilitate şi
securitate optime pentru întreprindere.

3. Lichiditatea curenta (RLG) = Active Curente ( sau active pe termen scurt ATS) /
Datorii Curente (sau datorii pe termen scurt DTS)
OBS! In calcularea lichiditatii, in categoria activelor pe termen scurt denumite si active
curente intra toate elementele, inclusiv investitiile financiare pe termen scurt (IFTS) si
disponibilitatile, iar in categoria datoriilor pe termen scurt (DTS) intra inclusiv creditele
bancare curente (CBC).
In categoria activelor curente (AC) denumite si active pe termen scurt (ATS) intra:
Stocurile, creantele, clienti, investitiile financiare pe termen scurt, disponibilitatile.
In categoria datoriilor curente (DC) denumite si datorii pe termen scurt (DTS) intra in cadrul
aplicatiei noastre:
Furnizorii, datoriile salariale, datoriile fata de bugetul statului si creditele bancare curente.
RLG = AC/ DC
sau ATS/DTS = (5.235.684 +7.187.667 + 2.569.764 + 6.251.475) : (2.800.550 +6.570.620
+3.230.750 + 1.962.845) = 21.244.590 : 14.564.765 = 1,45
Valoarea supraunitară a ratei, evidenţiază că întreprinderea are capacitatea de a-şi achita
datoriile exigibile pe termen scurt din activele pe termen scurt de care dispune. În acest caz,
fondul de rulment este pozitiv. Mărimea optimă a ratei este cuprinsă între 2 şi 2,5.
4. Lichiditatea partiala (RLP) = (Active Curente – Stocuri) / Datorii Curente

sau (ATS – Stocuri)/ DTS


RLP = (AC – stocuri) : DC
sau (ATS-Stocuri) :DTS =[(5.235.684 +7.187.667 +2.569.764 +6.251.475) - 5.235.684] :
(2.800.550 ++6.570.620 +3.230.750 + 1.962.845) = 16.008.906 : 14.564.765 = 1,09
Valoarea optimă a ratei este cuprinsă între 0,8 şi 1.
5. Lichiditatea imediata (RLI) = Disponibilitati/ Datorii curente (DC) sau datorii pe
termen scurt (DTS)
RLI = Disponibilitati : DTS
RLI = 6.251.475 : (2.800.550 +6.570.620 +3.230.750 + 1.962.845) = 6.251.475 : 14.564.765
= 0,42
Societatea poate sa-si ramburseze datoriile pe termen scurt din disponibilul existent, ceea ce
se observa si in situatia noastra. Se apreciază optimă o rată mai mare de 0,3.
6. Rata solvabilitatii (RS) = Activ total/ datorii totale

RS = 35.564.110 : (1.716.983 + 2.800.550 +6.570.620 + 3.230.750 + 1.962.845) =


35.564.110: 16.281.748 = 2,18

In cazul societatii noastre valoarea ratei fiind mai mare de 1,5 evidentiaza că întreprinderea
este solvabilă, adică are capacitatea de a-şi achita datoriile pe termen scurt, mediu şi lung prin
valorificarea activelor de care dispune.
7. Coeficientul total de indatorare (CTÎ) = Datorii totale/ Capitaluri proprii
CTÎ = = 16.281.748: (12.560.000+5.786.753 +1.941.478) =16.281.748 : 20. 288.231= 0,8  
In categoria capitalurilor proprii in aplicatia noastra intra: capitalul social, rezerve, rezultatul
reportat.
Societatea poate contracta împrumuturi noi, deoarece valoarea coeficientului de îndatorare se
situează sub valorile maxime precizate (< 2).
Aplicatie rezolvata indicatori de echilibru financiar

Se dau urmatoarele date din bilantul unei companii:


 Cheltuieli de constituire 12.000
 Capital social 22.000
 Stocuri de materii prime 6000
 Credite bancare curente 1000
 Terenuri 16.000
 Prime de capital 1200
 Investitii financiare pe termen scurt 1400
 Furnizori 4000
 Disponibilitati 800
 Rezerve 1100
 Titluri de participare 3200
 Rezultatul reportat 1300
 Datorii fata de bugetul statului 2000
 Creante 1800
 Datorii salariale 2300
 Debitori diversi 900
 Creditori diversi 1100
 Efecte de plata 600
 Rezultatul exercitiului 500
 Datorii pe termen lung(financiare) 1200
 TVA de incasat 600
 Datorii fiscale si sociale 800
 Clienti creditori 1400
 Imprumuturi pe termen lung 700
 Provizioane pt riscuri si cheltuieli 400
 Clienti 1200
Sa se construiasca bilantul financiar patrimonial si sa se calculeze indicatorii de echilibru
financiar FR, NFR, TN, SN si ratele de lichiditate, solvabilitate si de indatorare.

Rezolvare
NEVOI SUME RESURSE SUME
ACTIVE CAPITAL PROPRIU
IMOBILIZATE(ATL,AI)
Cheltuieli de constituire 12.000 Capital social 22.000
Terenuri 16.000 Prime de capital 1.200
Titluri de participare 3.200 Rezultatul reportat 1.300
ACTIVE Rezerve 1.100
CIRCULANTE(ATS,
AC)
Stocuri de materii prime 6000 Rezultatul exercitiului 500
Clienti 1200 CAPITALUL
PERMANENT (CP+
PROV+ DAT.T.L)
Creante 1800 Provizioane pt riscuri si 400
cheltuieli
Debitori diversi 900 Datorii pe termen 3500
lung(financiare)
TVA de incasat 600 Imprumuturi pe termen 700
lung
Investitii financiare pe 1400 DATORII PE
termen scurt(ATZ) TERMEN
SCURT(DTS, DC)
Disponibilitati(ATZ) 800 Furnizori 4000
Datorii fata de bugetul 2000
statului
Datorii salariale 2300
Datorii fiscale si sociale 800
Efecte de plata 600
Creditori diversi 1100
Clienti creditori 1400
Credite bancare 1000
curente(PTZ)
TOTAL NEVOI 43.900 TOTAL RESURSE 43.900

1. FR = CPERM –ATL(AI)
= (capital social+prime de capital+rezerve+ rezultat reportat+ rez. exercitiului +
proviz. + dat termen lung + impr.t.l) – (chelt de const.+ terenuri+ titluri de particip.)
= ( 22.000+ 1200+1300+1100+500 +400+1200+2300+700) – (12.000+16.000+3200)
= 30.700 – 31.200 = -500

2. NFR = (ATS- ATZ) - ( DTS-PTZ) = (stocuri mp+ clienti+creante+ debitori diversi +


tva de incasat) –(furnizori+dat.bs+dat.sal.+ dat.fisc si soc+efecte de plata+cred div+
clienti cred) = (6000+1200+1800+900+600) – ( 4000+2000+800+600+1100+1400 +
2300) =10.500 -12.200 = -1700

3. A) TN = FR-NFR = (-500 )- (-1700) = 1200


B) TN= ATZ – PTZ = (1400+800) – 1000 = 1200

4. SN = AT – DT = 43.900 –( 400+1200+2300 +700 +


4000+2000+2300+800+600+1100+1400+1000) = 43.900 – 17.800 = 26.100

SN = CP = 22.000+1200+1300+1100+500= 26.100

5. RLG = ATS/DTS (2-2,5)


RLG = (stocuri mp+ clienti+ creante + debitori diversi+ TVA de incasat+ IFTS+
disponibilitati)/ (furnizori+ DBS +datorii salariale+ dat. fiscale si sociale+efecte de
plata+ creditori diversi+ clienti creditori+ credite bancare curente) =
(6000+1200+1800+900+600+1400+800)/(4000+2000+800+600+1100+1400 +
2300+1000) = 12.700/13.200 = 0,96
6. RLP = ATS- STOCURI/ DTS =[( stocuri mp+ clienti+ creante + debitori diversi+
TVA de incasat+ IFTS+ disponibilitati) - stocuri mp]/ (furnizori+ DBS +datorii
salariale+ dat. fiscale si sociale+efecte de plata+ creditori diversi+ clienti creditori+
credite bancare curente) = [(6000+1200+1800+900+600+1400+800)-6000]
/)/(4000+2000+800+600+1100+1400 + 2300+1000) = 6700/ 13.200 = 0,5 (0,8-1)

7. RLI = DISPONIBILITATI/ DTS = 800/13.200= 0,06 (>0,3)

8. RS = AT/DT = 43.900/( Provizioane pt riscuri si cheltuieli+ Datorii pe termen


lung(financiare)+ Imprumuturi pe termen lung+ furnizori+ DBS +datorii salariale+
dat. fiscale si sociale+efecte de plata+ creditori diversi+ clienti creditori+ credite
bancare curente) = 43.900/ (400+ 3500+700 +4000+2000+800+600+1100+1400 +
2300+1000) = 43.900/17.800 = 2,46 (>1,5)

9. RÎG = DT/ CP+DAT = 17.800/43.900 = 0,4 (<2/3)

10. RÎT = DTML/ CPERM = (400+3500+700)/ ( 22.000+ 1200+1300+1100+500


+400+1200+2300+700) = 4600/30.700 = 0,15 (<1/2)
Rambursarea unui imprumut prin anuitati constante si amortizari variabile

O firma contracteaza un împrumut pentru realizarea unei investitii în valoare de


12.000 (u.m), cu o rată de dobândă anuală de 16% şi cu o durată de 5 ani.
Împrumutul se rambursează prin anuităţi constante şi amortizări variabile. Să se
întocmească tabelul de rambursare.

Rezolvare:
12. 000×16 %
Valoareaimprumutului × Rd
1
1 1−
Anuitatea = 1− = (1+16 %)5 = 3.664,9
(1+ Rd)n

Amortizarea (capital Capital rămas


Anul Anuitatea rambursat) Dobânda de rambursat
1 3.664, 9 1.744,9 1.920 10.255,1
2 3.664, 9 2.024,084 1.640,816 8.231,016
3 3.664, 9 2.347,93 1.316,96 5.883,078
4 3.664, 9 2.723,61 941,29 3.159,47
5 3.664, 9 3.159,39 505,51 0,08
TOTAL 18.324,56 12.000 6.324,56

Pentru verificare! Anuitatea = Amortizarea + Dobânda =12.000+6.324,56=18.324,56

Observaţie: Dobânda se calculează în primul an pentru toată valoarea


împrumutului, iar în anii următori pentru suma rămasă de rambursat.

Dobânda = valoarea împrumutului*rata dobânzii

1. Dobânda an 1 = 12000 * 0,16 = 1920

2. Amortizarea(Capitalul rambursat) = anuitatea – dobânda= 3664,9 -1920


=1744,9
3. Capital rămas de rambursat = valoarea împrumutului - Amortizarea
(capital rambursat) =12000 – 1744,9 = 10255,1
1. Dobânda an 2 = valoarea imprumutului din anul 1*Rd = 10.255,1* 0,16
= 1640,816

2. Amortizarea(Capitalul rambursat) = anuitatea – dobânda anul 2= 3664,9


-1640,816= 2.024,084

3. Capital rămas de rambursat = valoarea împrumutului din anul 1 -


Amortizarea (capital rambursat) din anul 2= 10.255,1 - 2.024,084=8.231,016

1. Dobânda an 3 = Valoarea imprumutului din anul 2 * Rd =


8.231,016 *0,16 = 1.316,96

2. Amortizarea(Capitalul rambursat) = anuitatea – dobânda=3664,9 -


1.316,96 = 2.347,93

3. Capital rămas de rambursat = valoarea împrumutului din anul 2-


Amortizarea (capital rambursat)= 8.231,016 - 2.347,93 = 5.883,078

1. Dobânda an 4 = valoarea imprumutului din anul 3*Rd= 5.883,078 *


0,16 = 941,29

2. Amortizarea(Capitalul rambursat) = anuitatea – dobânda=3664,9 -


941,29 = 2.723,61

3. Capital rămas de rambursat = valoarea împrumutului din anul 3-


Amortizarea (capital rambursat)= 5.883,078- 2.723,61 = 3.159,47

1. Dobânda an 5 = valoarea imprumutului din anul 4*Rd=3.159,47* 0,16


=505,51
2. Amortizarea(Capitalul rambursat) = anuitatea – dobânda=3664,9 -
505,51= 3159,39
3. Capital rămas de rambursat = valoarea împrumutului din anul 4-
Amortizarea (capital rambursat)= 3159,47 -3.159,39 = 0,08
Indicatori economico – financiari

Calcularea indicatorilor pe baza contului de rezultate

1. Indicatori de performanta (SIG, rentabilitatea economica, rentabilitatea financiara)


2. Rata de încasare a clienților
3. Rata de acoperire a datoriilor
4. Marja de profit

Contul de rezultate al unei societăţi comerciale prezintă următoarele informaţii (u.m):

1. Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 950


consumabile
2. Cheltuieli cu energia si apa 5.270
3. Cheltuieli cu personalul 3.680
4. Cheltuieli cu amortizarea şi provizioanele de
exploatare 1.900
5. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 850

6. Cheltuieli privind marfurile 9.000


7. Alte cheltuieli de exploatare 920
8. Venituri din vânzări de mărfuri 30.000
9. Producţia stocată 6.000
10. Producţia imobilizată 9.400
11. Alte venituri din exploatare 2.800
12. Cheltuieli financiare 2.680
13. Venituri financiare 2.100

Cifra de afaceri (CA) = 55.000, Impozit pe profit în cotă de 16%.

Date din bilantul patrimonial: Capitaluri proprii = 35.000, Datorii totale = 27.000, datorii
furnizori = 16.000, Creante comerciale = 21.000
Rezolvare:

1. a) Realizam cascada soldurilor intermediare de gestiune (SIG)

Cascada soldurilor intermediare de gestiune (SIG)

Venituri din vânzări de mărfuri 30.000


- Cheltuieli privind marfurile 9.000

= MC ( marja comerciala, adaos commercial) 21.000


+ Producţia stocată 6000
+Producţia imobilizată 9400

= Producţia exerciţiului (PE) 36.400


– Cheltuieli cu energia si apa 5.270
– Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 950
= Valoarea adăugată (VA) 30.180
– Cheltuieli cu personalul 3.680
– Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 850
= Excedentul brut de exploatare (EBE) 25.650
+ Alte venituri din exploatare 2.800
– Alte cheltuieli de exploatare 920
– Cheltuieli cu amortizarea şi provizioane de exploatare 1.900
= Rezultatul exploatării (RE) 25.630
+ Venituri financiare 2.100
– Cheltuieli financiare 2.680
= Rezultatul curent (RC) 25.050
– Impozit pe profit 4.008
= Profitul net (PN) 21.042

b) Calculam Rentabilitatea economica (Rec)


n EBIT −Ip
Rec =
AE
In situatia in care nu avem EBIT ( excedentul brut inainte de impozitare si dobanda)
Utilizam relatia:
Rec = EBE - impozit pe profit / AE ( activ economic)
EBE ( excedentul brut de exploatare) il luam din cascada SIG construita mai sus.
Pt. calculul rentabilitatii economice avem nevoie de activul economic care se compune din
capitaluri proprii si datorii totale pe care le vom lua din bilantul patrimonial dat mai sus.
AE = Capitaluri proprii + Datorii totale = 62.000

Unde: 35.000 capitaluri proprii; datorii totale = 27.000.

Rec = EBE - impozit pe profit / AE ( activ economic) = (25.650 - 4.008) / 62.000 = 0,3490

De regula, ratele de rentabilitate sun raportate in procente si atunci rezultatul de mai sus
devine:

Rec = 0,3490*100 =34,90% (se observa eficienta capitalului economic alocat unei activitati
de productie)

c) Calculam rentabilitatea financiara

Rfin = PN/ CP

Unde: PN – profit net; CP –capitaluri proprii

Rfin = PN/ CP = 21.042/ 35.000 = 0,6012

Rfin = 0,6012 *100 = 60,12% ( se observa ca societatea este una rentabila, adica activitatea
desfasurata conduce la profitabilitate, si totodata nu are probleme cu patrimoniul reprezentat
de capitalurile proprii). Societatea isi poate remunera actionarii prin acordare de dividende, fie
majoreaza rezervele care reprezinta o crestere a averii actionarilor prin incorporarea acestora
in capitalul social, deci o crestere a patrimoniului acesteia, adica o crestere a capitalurilor
proprii.

2) Rata de încasare a clienților

Calculam rata de incasare a clientilor

Rata de încasare a clienților = Cifra de afaceri / Creanțe comerciale =

= 55.000/ 21.000 = 2,61 ( o valoare foarte buna ceea ce semnifica ca societatea poate sa-si
incaseze la termene scurte creantele, adica sa-si recupereze banii pe care ii are de incasat).

3) Rata de acoperire a datoriilor

Calculam rata de acoperire a datoriilor

Rata de acoperire a datoriilor = Cifra de afaceri / Datorii la furnizori


Rata de acoperire a datoriilor = 55.000/ 16.000 = 3,43 ( valoarea arata ca societatea isi poate
achita datoriile la termen scurt, adica acele credire bancare contractate pt. plata utilitatilor,
datoriilor de personal, etc.)

3) Marja de profit

Calculam marja de profit

Marja de profit = (Profit net *100) / Cifra de afaceri

Marja de profit = (21.042 *100) / 55.000 = 38,25% ( se observa ca societatea este


profitabila, poate sa distribuie dividende actionarilor si partea care ramane dupa distribuirea
acestora constituie profitul de reinvestit pe care actionarii decid cum il utilizeaza).

S-ar putea să vă placă și