Sunteți pe pagina 1din 5

PARODONTITELE APICALE ACUTE

PARODONTITA APICALĂ ACUTĂ


Parodontita apicală acută (PAA) reprezintă reacția inflamatorie acută a țesutului
periapical, ce apare atât pe dinți cu pulpă vitală, sănătoasă sau inflamată, cât și pe dinți cu pulpă
necrotică.

PAA apare la dinții cu pulpă vitală, fie sănătoasă, atunci când e vorba de o restaurare
coronară recentă (traumă ocluzală) sau de bruxism cronic, fie inflamată, atunci când inflamația
din canalul radicular se extinde și la nivel periapical. Clinic, PAA se manifestă prin durerea la
percuție, iar radiografic apare o ușoară lărgire a spațiului periodontal.

Pe dinți necrotici, parodontita apicală acută apare ca urmare a difuziunii bacteriilor și


toxinelor bacteriene în spațiul peripical, sau poate fi consecința suprainstrumentării din cursul
tratamentului endodontic, a medicației excesive sau poate apare după obturația de canal (în
decurs de 1 săptămână), mai ales la dinții tratați într-o singură ședință (single visit).

Simptomatologia PAA:

- Durere la percuție în axul lung al dintelui și eventual durere la palpare, datorită


răspunsului proprioceptorilor din ligamentul parodontal. De aceea, pacientul poate
localiza dintele cauzal.

- Extruzia ușoară a dintelui în alveolă, datorită acumulării de exudat printre fibrele


ligamentului parodontal.

- Testele de vitalitate arată dacă dintele este vital sau devital.

Tratament:

o dintele se lasă deschis sau închis cu Cresatin și Cavit (Coltosol).

Important: - irigarea prelungită cu NaClO - soluție hipertonă- va atrage prin osmoză


fluidul din jur
1


SISTEMUL RECIPROCR BLUE (VDW GmbH, Munich, Germany)
Este versiunea mai nouă și îmbunătățită a sistemului ReciprocR, ce beneficiază de toate
avantajele mișcării de reciprocitate, dar și de tratamentul termic special al instrumentului,
ce îi crește astfel rezistența la oboseala ciclică și îi îmbunătățește flexibilitatea1. Datorită
acestor proprietăți fizice, sistemul Reciproc blue poate fi utilizat cu succes în prepararea
canalelor curbe sau calcificate, chiar și fără realizarea unei căi de alunecare, dar și în
retratamentul endodontic.1,2
Sistemul face parte din categoria sistemelor single file-single use, ca și precursorul său,
ceea ce înseamnă că din setul de trei instrumente din care este compus sistemul, putem
alege doar unul singur pentru preparare, în funcție de dimensiunea canalului radicular și
de radiografia preoperatorie, instrumentele neputând fi folosite în tratamentul altui caz,
deoarece sunt de asemenea neautoclavabile.1,3 Pentru fiecare instrument din set sistemul
pune la dispoziție conuri de hârtie, de gutapercă și obturatoare adecvate (GuttaFusionR).
Sistemul este compus din trei instrumente, cu aceeași dimensiune și conicitate ca
instrumentele Reciproc:1,3
-instrumentul Reciproc blue 25 prezintă pe mandren un inel lat de culoare roșie,
neautoclavabil, are dimensiunea la vârf de 0,25 mm, conicitate constantă de 8% pe primii
3 mm apicali (25/.08).1,2
- instrumentul Reciproc blue 40 prezintă pe mandren un inel de culoare neagră, are
dimensiunea la vârf de 0,40 mm și o conicitate constantă pe primii 3 mm ai părții active
de 6% (40/.06).1,2
- instrumentul Reciproc blue 50 are 0,50 mm diametru la vârf, conicitatea constantă pe
primii 3 mm de 5%, și un inel de culoare galbenă pe mandren.1,2
Pentru fiecare instrument al sistemului, stopper-ul are culoarea inelului de pe mandren.
Instrumentele se utilizează în conjucție cu un motor endodontic ce realizează o mișcare
de reciprocitate de 10 cicli/secundă, programat cu unghiuri de reciprocitate și viteză
pentru toate cele trei instrumente. Unghiul de rotație în direcția tăietoare diferă de cel în
direcția opusă, setările unghiurilor fiind calculate conform caracteristicilor acestui sistem.
Toate instrumentele au pe secțiune transversală forma literei S.1,2
Tehnica de lucru este simplă, de cele mai multe ori prepararea canalului radicular
realizându-se doar cu un singur instrument, fără a fi necesară negocierea prealabilă a
acestuia cu instrumente manuale1. Condițiile privitoare la cavitatea de acces în linie
dreaptă și irigare rămân aceleași, dar nu este nevoie de pre-evazarea sau pre-flaring-ul
coronar cu un instrument dedicat înaintea preparării cu sistemul Reciproc blue1.
Alegerea instrumentului adaptat în preparare se face de pe radiografia preoperatorie, în
funcție de dimensiunea canalului: în canalele înguste, abia vizibile sau parțial vizibile pe
adiografie, instrumentul ideal este Reciproc blue 25. Se măsoară pe radiografia
preoperatorie lungimea aproximativă a canalului, pe instrumentul R blue 25 se așează
stopper-ul la 2/3 din lungimea canalului, și se începe prepararea cu instrumentul într-o
mișcare de ciocănire (pecking) înăuntru-înafară de amplitudine 3-4 mm, fără a retrage
instrumentul complet din canal, decât după 3 astfel de repetări (pecks) sau dacă
instrumentul se blochează în canal. Se curăță lamele, se irigă compios cu hipoclorit de
sodiu, și se reia secvența până ce instrumentul atinge 2/3 din lungimea de lucru. În
prezența irigantului, canalul se negociază complet cu un instrument K-file#10 și se
determină lungimea de lucru cu ajutorul unui apex locator. Se așează stopper-ul pe
instrumentul R blue la lungimea măsurată, și se reia prepararea cu acesta, în același mod,
până când atinge foramenul apical. În acest moment el se retrage, nefiind necesar a se
insista o dată ce instrumentul a ajuns pe lungime, deoarece există riscul de a lărgi excesiv
foramenul.
În cazurile în care canalul radicular este complet vizibil pe radiografia preoperatorie,
canalul este considerat larg. După realizarea cavității de acces, în aceste canale se
introduce direct, cu mișcări de watch-winding, fără a efectua mișcări de pilire, un
inatrument K-file #30. Dacă acesta ajunge pe lungimea de lucru măsurată cu ajutorul unui
apex locator, instrumentul cu care se prepară canalul este Reciproc blue 50. Dacă pila #30
nu ajunge pasiv pe lungimea de lucru, se inseră în canal o pilă #20. Dacă ea ajunge pasiv
pe lungime, canalul se prepară cu un instrument R blue 40. Dacă nici pila #20 nu ajunge
pe lungime, atunci prepararea se realizează cu instrumentul R blue 25/.08.
Deși utilizate în această manieră instrumentele Reciproc blue nu necesită crearea unei căi
de alunecare anterioare, totuși aceasta se poate realiza, în cazurile în care instrumentele
avansează dificil, cu un instrument R-pilot (VDW GmbH, Munich, Germany).
Instrumentul R-pilot se utilizează pentru crearea căii de alunecare, după negocierea
prealabilă manuală cu K-file #8 sau chiar #10 pe toată lungimea de lucru și stabilirea
patenței.
În canalele largi, instrumentele Reciproc blue se pot folosi și cu o mișcare de pensulare
laterală, pentru a atinge cât mai mult din circumferința canalului. De asemenea, datorită
proprietăților instrumentelor blue, în orificiile canalelor mezio-vestibulare ale molarilor,
de multe ori poate fi utilă precurbarea vârfului instrumentului înainte de introducerea în
canal, pentru a facilita accesul.

Bibliografie
1. Yared G. Reciproc blue: the new generation of reciprocation. Giornale Italiano di
Endodonzia 2017; 31:96-101
2. https://www.vdw-dental.com/fileadmin/Dokumente/Sortiment/Reziproke/Aufbereitung
/RECIPROC-blue/VDW-Dental-Reciproc blue-brochure-EN.pdf
3. Yared G. Canal preparation using only one Ni-Ti rotary instrument: preliminary
observations. Int Endod J 2008; 41(April(4)):339-44.
4.https://www.vdwdental.com/fileadmin/Dokumente/Sortiment/Reziproke/Aufbereitung/
RECIPROC/VDW-Dental-RECIPROC-product-brochure-EN.pdf
5. De-Deus G, Silva EJ, Vieira VT, Belladona FG, Elias CN, Plotino G et al. Blue
thermomechanichal treatment optimizes fatigue resistance and flexibility of the Reciproc
files. J Endod 2017;43(March(3)):462-6.
6. Yared G. Introducing ReciprocR blue: the blue diamond of endodontic instruments.
http://endodonticcourses.com/cmsAdmin/uploads/Introducing-Reciproc-Blue.pdf

S-ar putea să vă placă și