Sunteți pe pagina 1din 7

PARODONTITELE APICALE ACUTE

PARODONTITA APICALĂ ACUTĂ


Parodontita apicală acută (PAA) reprezintă reacția inflamatorie acută a țesutului
periapical, ce apare atât pe dinți cu pulpă vitală, sănătoasă sau inflamată, cât și pe dinți cu pulpă
necrotică.

PAA apare la dinții cu pulpă vitală, fie sănătoasă, atunci când e vorba de o restaurare
coronară recentă (traumă ocluzală) sau de bruxism cronic, fie inflamată, atunci când inflamația
din canalul radicular se extinde și la nivel periapical. Clinic, PAA se manifestă prin durerea la
percuție, iar radiografic apare o ușoară lărgire a spațiului periodontal.

Pe dinți necrotici, parodontita apicală acută apare ca urmare a difuziunii bacteriilor și


toxinelor bacteriene în spațiul peripical, sau poate fi consecința suprainstrumentării din cursul
tratamentului endodontic, a medicației excesive sau poate apare după obturația de canal (în
decurs de 1 săptămână), mai ales la dinții tratați într-o singură ședință (single visit).

Simptomatologia PAA:

- Durere la percuție în axul lung al dintelui și eventual durere la palpare, datorită


răspunsului proprioceptorilor din ligamentul parodontal. De aceea, pacientul poate
localiza dintele cauzal.

- Extruzia ușoară a dintelui în alveolă, datorită acumulării de exudat printre fibrele


ligamentului parodontal.

- Testele de vitalitate arată dacă dintele este vital sau devital.

Tratament:

o dintele se lasă deschis sau închis cu Cresatin și Cavit (Coltosol).

Important: - irigarea prelungită cu NaClO - soluție hipertonă- va atrage prin osmoză


fluidul din jur
1


Sistemul ReciprocR (VDW GmbH, Munich, Germany)
Sistemul Reciproc a fost dezvoltat de către firma VDW GmbH Munchen în colaborare cu
endodontistul canadian Ghassan Yared, inventatorul mișcării de reciprocitate, de la care
vine și numele sistemului, din dorința de a simplifica instrumentarea mecanică a
canalului radicular și a reduce numărul de instrumente folosit în preparare la unul singur,
care să dea o conicitate optimă și suficientă formei finale a preparației.
Sistemul a fost lansat împreună cu motorul dedicat Reciproc Silver al firmei VDW în
anul 2010, și este primul sistem de genul single file-single use, adică un instrument unic
de preparare a canalului radicular, cu o utilizare unică, instrumentele nefiind
autoclavabile, deoarece inelul de culoare de pe mandren expansionează prin sterilizare,
făcând ca instrumentul să nu se mai potrivească în piesa motorului endodontic.1,2
Mișcarea de reciprocitate a fost descrisă pentru prima oară în literatura de specialitate de
Dr. Yared în anul 2007, într-un articol publicat în anul 2008 în International Endodontic
Journal3, cu un instrument F2 (Dentsply Tulsa Dental) al sistemului ProTaper Universal.
F2 a fost utilizat ca instrument unic în prepararea canalului radicular, după negocierea
prealabilă a acestuia cu instrumente manuale, în mișcare de reciprocitate, ce presupunea
ca instrumentul să se rotească atât în sens orar (tăietor), cât și antiorar, cu amplitudine
diferită între cele două sensuri de rotație3. Instrumentul ProTaper F2 a fost folosit în
conjuncție cu o piesă contraunghi cu reducție de 16:1 conectată la un motor ATR Vision
(ATR, Pistoia, Italy), care a permis mișcarea de reciprocitate. Unghiurile de rotație în
sens orar și respectiv antiorar setate pe motor au fost de cinci zecimi, respectiv două
zecimi dintr-un cerc. Viteza de rotație a fost de 400 rpm. Instrumentul F2 nu a fost folosit
cu mișcare de pensulare, așa cum a fost gândit, ci cu mișcare repetată de ciocănire, fără a
exercita presiune asupra lui, și retras din canal în momentul în care a fost întâmpinată
rezistență. Instrumentul șters de debriuri cu o compresă sterilă a fost reintrodus în canal,
utilizat în aceeași manieră, și s-a repetat această secvență până când F2 a atins șungimea
de lucru. Prepararea a fost realizată sub irigare continuă cu soluție de NaClO 2,5% și în
final soluție de EDTA 17%.3
Acest articol monumental concluzionează că noua tehnică descrisă prezintă două avantaje
majore: (1) utilizarea unui singur instrument de preparare reduce prețul de cost al
tratamentului; (2) utilizarea unică a instrumentului reduce riscul posibil de cross-
contaminare de la un pacient la altul, și scade riscul de fractură al instrumentelor dat de
utilizările lor multiple.3
Sistemul Reciproc este compus din doar trei instrumente, roșu, negru și galben, gândite a
fi utilizat doar unul dintre ele în prepararea canalului radicular, în funcție de dimensiunea
acestuia, aleasă în prealabil pe radiografia preoperatorie. 1,2
- instrumentul Reciproc 25 (R25) prezintă pe mandren un inel de culoare roșie, și are
dimensiunea la vârf de 0,25 mm, conicitatea sa este constantă pe primii 3 mm de la vârf,
8% (25.08). La capătul părții active, instrumentul are la D16 diametrul de 1,05 mm.
- instrumentul Reciproc 40 (R40) se recunoaște prin inelul de culoare neagră de pe
mandren, dimensiunea la vârf de 0,40 mm, și conicitatea constantă de pe primii 3 mm ai
părții active de 6%, iar la nivelul lui D16 diametrul său este de 1,10 mm.
- instrumentul Reciproc 50 (R50) are un inel de culoare galbenă, diametrul la vârf de 0,50
mm, și la D16 are 1,17 mm diametru.
Conicitatea instrumentelor Reciproc este deci constantă doar pe primii trei mm ai părții
active, pentru a crea zona de control apicală, și progresiv descrescătoare în rest
(conicitate regresivă), adică scade de la D3 la D16, ajungând la 4% la capătul părții
active. Astfel, este redusă îndepărtarea excesivă și inutilă a dentinei din treimea coronară
a canalului radicular și scade riscul de fractură a rădăcinii, ca și cel de perforare laterală
(stripping perforation). Pe fiecare instrument există un stopper siliconic de aceeași
culoare ca și inelul de pe mandren. Mânerul este scurt, de 11 mm, față de cele mai multe
instrumente de până atunci, cu mâner de 13mm sau chiar mai lung. 1,2
Instrumentele sunt alcătuite dintr-un aliaj special de NiTi, îmbunătățit ca flexibilitate și
rezistență la oboseala ciclică, aliajul de NiTi M-wire, iar pe secțiune instrumentele au
formă de S (S-shaped) 1,2, la fel ca precursorul lor, sistemul Mtwo (VDW), dar spiralarea
instrumentelor este în sens invers, de aceea se folosesc în mișcare de reciprocitate opusă
celei descrisă cu ProTaper F2 (reverse reciprocation). Instrumentele Reciproc se
angajează în dentină și taie prin rotație în sens antiorar, iar rotația următoare, în sens orar,
dezangajează instrumentul înainte ca acesta să se blocheze în canal, prevenind astfel ca
asupra lui să se exercite un stress torsional excesiv. 1,2 Cele două unghiuri de tăiere sunt
diferite, în sens antiorar instrumentul este rotit 1500, în sens orar doar 300. Diferența este
astfel de 1200, ceea ce înseamnă că din trei astfel de cicluri tăietoare, instrumentul va
parcurge un cerc complet în sens antiorar. 1,2 Acestea sunt caracteristcile mișcării de
reciprocitate caracteristice instrumentelor Reciproc și Reciproc blue (VDW), dar și
sistemului WaveOne sau WaveOne Gold (Dentsply).
Instrumentele Reciproc se folosesc în mișcare de reciprocitate cu ajutorul unui motor
dedicat (VDW. SilverRReciprocR, VDW sau X-Smart Plus, Dentsply), și cu ele se execută
în canalul radicular o mișcare de ciocănire (pecking) înăuntru-înafară, și nu de pensulare
laterală pe peretele canalului radicular-brushing, care se repetă de 3 ori în cursul unui
ciclu. 1,2 La fiecare introducere a instrumentului în canal este recomandat ca avansarea sa
să se facă pe o adâncime de maxim 3-4 mm, astfel că aproximativ din 3 astfel de repetări,
canalul este preparat pe toată lungimea. 1,2
Tehnica de preparare cu Reciproc este extrem de simplă, în majoritatea cazurilor canalul
se prepară cu un singur instrument, fără a fi necesară negocierea prealabilă cu
1,2
instrumentele de mână. Prepararea cu instrumentele Reciproc pe toată lungimea
canalului, fără a crea manual o cale de alunecare prealabilă, este o altă paradigmă cu care
se lansează sistemul, știut fiind că până la acest sistem, era recomandată negocierea cu
instrumente manuale, anterior introducerii unui inatrument rotativ în canalul radicular.
Totuși, și în cazul utlizării sistemului Reciproc, aceasta poate fi necesară în unele canale.2
Sunt respectate aceleași reguli în realizarea cavității de acces și în protoclul de irigare, dar
nu este necesară deschiderea orificiului coronar cu freze Gates Glidden sau instrumente
de tip orifice opener. 1,2
Selecția instrumentului Reciproc se face în funcție de dimensiunea canalului radicular pe
radiografia preoperatorie: în canalele înguste, parțial vizibile sau invizibile pe radiografie,
se alege în preparare R25. Pentru canalele complet vizibile pe radiografie, adică medii
sau largi, prepararea se va face cu R40 sau chiar R50, în funcție de prima pilă K-file care
ajunge pe lungimea de lucru. 1,2
Astfel, dacă după crearea cavității de acces, pe lungimea de lucru se poate duce de la
început un instrument K-file #20, cu o mișcare fină de watch-winding, fără mișcare de
pilire, se alege în preparare instrumentul R40. Dacă de la început, dimensiunea canalului
este adaptată unei pile #30, și ea ajunge fără greutate pe lungime, în preparare se va folosi
direct R50. Practic, deși canalul nu a fost negociat anterior manual, în această etapă în
care un instrument K-file# 20 sau 30 este încercat a fi dus pe lungimea de lucru pentru a
vedea dimensiunea canalului, se verifică de fapt dacă canalul prezintă o cale de alunecare
naturală. 1,2
Dacă pila #20 nu ajunge pe lungimea de lucru sau de la început canalul a fost considerat
îngust, canalul se prepară cu instrumentul R25, astfel:
- se măsoară pe radiografia preoperatorie lungimea canalului, și stopper-ul se fixează pe
instrument la aproximativ 2/3 din lungimea de lucru;
- instrumentul se introduce în canal turat și se execută mișcări lente de ciocănire înăuntru-
înafară, fără a retrage complet instrumentul din canal. Amplitudinea mișcărilor este de 3-
4 mm, și nu se exercită presiune asupra instrumentului, acesta avansând blând în canal;
- după 3 astfel de mișcări înăuntru-înafară, când este necesar a se aplica mai multă
presiune pe instrument pentru a-l face să avanseze în canal, sau când este întâmpinată
rezistență, instrumentul este retras complet din canal;
- se curăță lamele de debriuri, se irigă din abundență canalul cu hipoclorit de sodiu, și o
pilă #10 este introdusă pe 2/3 din lungimea de lucru, pentru a verifica dacă există patență
pe aceste două treimi;
- instrumentul Reciproc se folosește astfel repetat în alternață cu pila #10, până când
stopper-ul ajunge la nivelul reperului măsurat inițial;
- se retrage instrumentul, se irigă canalul și se negociază complet toată lungimea sa cu
pila #10, atașând un apex-locator pentru verificare. Se măsoară lungimea de lucru pe
intrumentul de mână și se ajustează apoi stopper-ul pe instrumentul R25 pe lungimea
măsurată;
- se repetă folosirea instrumentului Reciproc la fel ca anterior, iar odată atinsă lungimea
de lucru, instrumentul este retras complet din canal. 1,2
Dacă pila #10 nu intră în canalul radicular pe toată lungimea decât precurbată, după
prepararea primelor 2/3 cu instrumentul Reciproc, înseamnă că este prezentă o curbură
apicală abruptă, și în acest caz este contraindicată prepararea cu Reciproc. Finisarea
apicală se va face cu instrumente manuale. 2
În canalele cu diametru apical mai mare decât 0,25 mm, se va folosi în preparare și R40,
sau după caz R50. Dacă foramenul este mai mare și decât 0,50 mm, finisarea apicală se
va face cu instrumente de mână. 1,2
De asemenea, în canale largi sau ovale, instrumentele Reciproc pot fi folosite și în
mișcare de pensulare laterală, pentru a atinge și prepara pereții. 2
Instrumentele Reciproc se găsesc disponibile pe piață în blistere de 6 instrumente cu
aceeași dimensiune, sau asortate, de 4 instrumente, dintre care 2xR25, 1xR40 și un
1xR50, cu lungimile de 21 mm (scurte), 25 mm (standard sau medii) și 31 mm (lungi), și
aceeași lungime a părții active, de 16 mm. 1 Inelele de adâncime sunt poziționate la 18, 19
și 20 mm pentru instrumentele cu lungimea de 21 mm, la 18, 19, 20 și 22 mm pentru cele
de 25 mm lungime, și la 18, 19, 20, 22 și 24 mm pentru cele cu lungimea de 31 mm. 1
De asemenea, sistemul Reciproc pune la dispoziția clinicianului conuri de hârtie R25,
R40 și R50, cu lungimea de 29 mm, și conuri de gutapercă adaptate fiecărui instrument,
cutii cu 144 bucăți, ce conțin 96xR25, 24xR40 și 24xR50, de 28 mm lungime. 1
Pentru obturarea prin tehnica Thermafil, pe piață se găsesc și obturatoare de gutapercă pe
suport de gutapercă, denumite GuttaFusionR, în blistere de câte 6 bucăți. 1

Bibliografie
1.https://www.vdwdental.com/fileadmin/Dokumente/Sortiment/Reziproke/Aufbereitung/
RECIPROC/VDW-Dental-RECIPROC-product-brochure-EN.pdf
2. Yared G. Canal preparation using one reciprocating instrument without prior hand
filling: A new concept. International Dentistry-African Edition vol.2, no.2: 78-87.
http://www.moderndentistrymedia.com/mar_april2012/Yared.pdf
3. Yared G. Canal preparation using only one Ni-Ti rotary instrument: preliminary
observations. Int Endod J 2008; 41(April (4)): 339-44.

S-ar putea să vă placă și