Sunteți pe pagina 1din 13

LUCRARE DE ABSOLVIRE

Curs: FORMATOR

Perioada: 30.09.2019-09.12.2019

Nume și prenume cursant:


Iacob Iulian Adrian

Verificat formator:
Simioniuc Richard Daniel

Page 1
Cuprins:

Scop …………………………………………………… 4

Obiective .……………………………………………… 4

Grup tinta .……………………………………………… 5

Competente..…………………………………………… 5

Programul propriu-zis ………………………………… 6

Agenda cursului ………………………………… 6

Scenariu desfasurare ..………………………… 8

Resurse ......................…………………………………10

Indicatori de realizare ................................................11


Modalitati si instrumente de evaluare ........................12
Bibliografie ……………………………………………....13

Page 2
Tema lucrării : Certificare Formator

INITIERE IN
BUCATAR

Cod COR : 512001

Domeniul ocupational : Lucrator in domeniul serviciilor

Page 3
Motto: “Raiul înseamnă un poliţist englez, un bucătar francez, un inginer german, un amant
italian şi totul organizat de elveţieni. Iadul înseamnă un bucătar englez, un inginer francez, un
poliţist german, un amant elveţian şi totul organizat de italieni. “ John Elliot

SCOPUL CURSULUI

Se stie ca una dintre cele mai cautate si remunerate meserii este aceea de bucatar. In
orice activitate in care se urmareste obtinerea unui castig este nevoie de o persoana care sa
creeze in scopul vanzarii. In actul de creare trebuie luate in considerare absolut toate
resursele existente. Insa, cea mai de pret resursa este cea umana, bucatarul. El reprezinta
companiile in crearea diferitelor bunuri pentru clienti persoane fizice sau juridice si alte
organizatii si asigura informatii specifice despre produse, atunci cand este necesar. Un
bucatar trebuie sa fie bine pregatit, instruit si sa posede acele “artefacte” primordiale unei
creari.
Având în vedere transformarea dinamica a pietei precum si nevoia de adaptare la
cerintele consumatorului/ clientului, se impune o actualizare, din punct de vedere al
practicarii, a meseriei de bucatar.
Necesitatea acestui curs este determinată de natura cerinţelor de comunicare, de
informare şi formare profesională a bucatarilor implicaţi în activitatea de creare si inovare.

OBIECTIVE

Obiectivul general al cursului este de a pregăti persoane pentru ocupația


de Bucatar (cod COR 512001). Obținerea certificării va da dreptul absolvenților de a practica
meseria de Bucatar.

La stabilirea obiectivelor specifice se afla nevoia intreprinderilor private sau de stat de a-si
vinde produsele in locatie (restaurant) sau la domiciliul clientului (catering) pe care le produc
si constau, in principal, in dobândirea de către cursanţi a noţiunilor si deprinderilor de bază
exprimate in compentente profesionale, referitoare la meseria bucatar.

Page 4
Cea mai importantă etapă este planul de pregatire a unui curs de bucatar, fie că esti
formator sau coformator, este etapa de definire şi clarificare a obiectivelor şi a asteptărilor
beneficiarilor.

Dacă obiectivele şi aşteptările sunt definite explicit, atunci beneficiarul acestui curs va
avea o imagine de ansamblu corectă care îl va ajuta mai departe să transmita rezultatele
dorite.

Aceste obiective sunt realizabile prin promovarea unei atmosfere de colaborare,


incurajarea implicarii active a tuturor participantilor, sprijinirea participantilor pentru a stabili
legaturi intre sesiunea de formare si situatiile din viata de zi cu zi, utilizarea unor exemple
practice, concrete, facilitarea parcurgerii tuturor pasilor necesari pentru realizarea obiectivelor,
indrumarea participantilor spre materiale si resurse umane care le-ar putea fi de folos.

GRUPUL ȚINTĂ

Cursul de Bucatar se adreseaza persoanelor absolvente de studii medii interesate sa se


califice in meseria de bucatar. Seria de participanți va fi formată dintr-o grupă însumând 14
cursanți atât pentru teorie cât și pentru pregătirea practică.

Prin participarea la acest curs vor avea oportunitatea de a deprinde tehnici de productie
in bucatarie pliate pe propria personalitate, de a participa la exercitii in care sa va testati
abilitati specifice si de a analiza studii de caz reprezentative. Printre subiectele abordate se
numara si: comunicarea cu ospatarii si clientii, desfasurarea activitatii de inovare,
prospectarea pietei, derularea productiei.

Page 5
COMPETENȚE

Cursul este structurat conform noilor cerinte privind formarea profesionala a adultilor care
impun o tehnica de invatare bazata pe foarte multe aplicatii practice pentru o mai buna
intelegere si aplicare a informatiilor teoretice. Astfel, cursul imbina in mod util cele doua parti
componente (partea teoretica si partea practica), cu scopul de a aplica efectiv ceea ce se
ofera in partea teoretica a cursului.
La sfarsitul cursului, participantii vor obtine urmatoarele competente:
- Comunicare interactiva
- Munca in echipa
- Dezvoltare profesională
- Planificarea activităţii individuale zilnice
- Promovarea imaginii de firmă
- Asigurarea de servicii post-productie
- Derularea productiei produselor specifice
- Desfasurarea activitatii de inovare
- Monitorizarea clientilor
- Realizarea produselor noi
- Prospectarea pietei

PROGRAMUL PROPRIU-ZIS:

AGENDA CURSULUI
Cursul dureaza 120 ore. Programul se va desfasura pe o perioada de 4 saptamani exclusiv zilele
nelucratoare, avand 6 ore/zi, 30 ore pe saptamana.
 12 sesiuni - în medie 3 sesiuni pe zi;
 în medie 2 ore pe sesiune, cu 7 ore de curs pe zi;
 1 pauză de cafea, între sesiunile 1 și 2 ale fiecărei zile;
 1 pauză de prânz între a doua și ultima sesiune ale fiecărei zile.

Page 6
Nr ore Nr ore Total
Nr. Crt Disciplina Saptamana
teorie practica ore/disciplina

1 Comunicarea interpersonala 2 4 6 S1

2 Munca in echipa 2 4 6 S1

3 Dezvoltare profesională 1 2 3 S1

Planificarea activivităţii individuale


4 3 6 9 S1
zilnice

5 Promovarea imaginii de firmă 4 8 12 S1- S2

Asigurarea de servicii post-


6 4 8 12 S2
productie

Derularea productiei produselor


7 7 14 21 S2 - S3
specifice

8 Desfasurarea activitatii de inovare 5 10 15 S3

9 Monitorizarea clientilor 4 8 12 S3 - S4

10 Realizarea de produse noi 5 10 15 S4

11 Prospectarea pietei 3 6 9 S4

Total ore 40 80 120 4S

Page 7
SCENARIUL DE DESFĂȘURARE

ZIUA 1
Interval orar Denumirea activității
Sesiunea 1 – Introductivă.
Prezentarea formatorului si a formabililor.
Prezentarea temei și a programului.
Aplicații de Ice breaking.
09.00-11.00
Așteptări legate de participarea la acest program de formare:
Arborele așteptărilor.
Notiuni introductive despre meseria de bucatar si procesul de
productie.
11.00-11.15 Pauză de cafea
Sesiunea 2
Interfata bucatar - ospatar.
Obligatiile si indatoririle bucatarului.
11.15-13.15
Planificarea si organizarea timpului de lucru. Stabilirea obiectivelor.
Principiile bunei organizari a timpului. "Hotii de timp".
Controlul realizarii sarcinilor.
13.15-13.45 Pauză de pranz
Sesiunea 3
Munca bucatarului.
13.45-16.00 Organizarea locului de munca. Instrumente.
Baza de date continand informatii referitoare la retete. 
Exercițiu aplicat prin jocuri de rol, interactiv.

Page 8
Sesiunea 1 - Introductivă
Prezentarea formatorului si a formabililor.
Prezentarea temei și a programului.
Aplicații de Ice breaking
Așteptări legate de participarea la acest program de formare: Arborele așteptărilor.
Notiuni introductive despre meseria de bucatar si procesul de productie.

Obiective:
1. Facilitarea comunicării formatorului cu participanţii la curs;
2. Cunoașterea procesului de certificare profesională;
3. Cunoașterea obiectivelor programului de formare;
4. Cunoasterea caracteristicilor principale a unui bucatar;
5. Cunoasterea caracteristicilor principale a procesului de productie;

Timp alocat:
15 minute – Prezentare curs, procesul de certificare
30 minute – Aşteptări, arborele aşteptărilor, obiective, agenda
30 minute – Notiuni introductive despre meseria de bucatar
30 minute – Notiuni introductive despre procesul de productie.
15 minute – Exerciţiu de grup mic

Metode:
 Prezentarea modulului în logica întregului program de formare
 Stabilirea relațiilor de comunicare cu factorii implicați
 Moderarea discuțiilor de către formatori pentru formularea așteptărilor
 Participarea la discuții în grup pe teme profesionale.
 Exercițiu de grup mic

Page 9
Rezultatele procesului de învățare:
La sfârșitul sesiunii participanții vor fi capabili:
 Să-si insușească cunoștințe despre meseria de bucatar si despre procesul de
productie;
 Să acumuleze metode de productie eficienta;
 Să aibă o atitudine bazată pe responsabilitate, obiectivitate și profesionalism.

Materiale:
 Prezentari PowerPoint
 Notebook
 Multifunctional A4 color
 Videoproiector cu ecran de proiectie
 Flipchart + markere
 Hartie de scris

RESURSE

Resurse umane:
Formatorul este licentiat in Sisteme informatice manageriale de Universitatea romano-
americana Bucuresti; absolventa a numeroase cursuri de specializare de management
hotelier si arta culinara.

Formabilii sunt persoane absolvente de studii medii care doresc sa se califice in meseria de
bucatar si sunt constituiti in grupa de 14 cursanti.

Page 10
Resurse financiare:
Valoarea acestui program de formare profesională este de 800 lei/formabil, incluzând
toate costurile necesare desfășurării acestui curs (suportul de curs, materialele didacice
complementare cursului, etc.), taxa pentru examenul final, si eliberarea Certificatului.

Resurse materiale:
- Sală de curs dotata cu mobilier (mese si scaune);
- Notebook
- Videoproiector cu ecran de proiectie
- Flipchart + markere
- Multifunctional A4 color

Resurse informationale:
- Suport curs in forma tiparita;
- Suport de curs in format editabil;
- Sinteze și lucrări ai autorilor de specialitate;
- Chestionare, probleme, studii de caz – anteredactate pe suport de hârtie;
- Standardul ocupaţional – în format electronic;
- Surse bibliografice on-line (din conţinutul bibliografic al cursului)

Resurse de timp:
Cursul se va desfasura pe o perioada de 4 saptamani exclusiv zilele nelucratoare,
avand 6 ore/zi, 30 ore pe saptamana.

Indicatorii de realizare
In cadrul acestui program de formare au fost înscrisi 14 cursanţi.
Prezenţa la curs a fost după cum urmează:
- 8 cursanţi au avut prezenţa de 100%;
- 2 cursanţi au avut prezenţa de 91% (o zi absentă);

Page 11
- 3 cursanţi au avut prezenţa de 78% (2 zile absente);
- 1 cursant a avut prezenţa de 67% (3 zile absente).
În urma analizei ritmicităţii participării formabililor pe parcursul sesiunilor, s-a observat o
creştere a gradului de participare, de la o etapa la alta. De asemenea, s-a observat şi un
progres al bagajului de cunoştinte dobândite în urma absolvirii cursului, progres determinat
atât prin analiza comparativa a chestionarul aplicat iniţial, cât şi de calificativele obţinute la
final.
La sfârșitul programului de formare cei 14 participanți vor stăpâni terminologia de
specialitate in domeniul bucatariei, își vor insuși cunoștințele specifice unui bucatar si vor
putea practica meseria de bucatar.

Modalităţile şi instrumentele de evaluare: unitare şi echitabile


Vor fi folosite prezentari interactive PowerPoint, Simulare, Jocuri de rol, test inițial, test
pe parcurs, test final și test de feedback atât pentru formator cât și pentru formabili.

Page 12
Bibliografie:

1. „Standard ocupational – ocupatia FORMATOR” – Cod COR : 242401


2. „Standard ocupational – ocupatia BUCATAR”- Cod COR : 512001;
3. Suport de curs – FORMATOR- obtinut pe parcursul instruirii de la Formator;
4. „The Art of Cooking: The First Modern Cookery Book” – Martino of Como

Page 13

S-ar putea să vă placă și