Sunteți pe pagina 1din 14

GRĂDINIȚA ,,HILLARY CLINTON”

BUCUREȘTI, SECTOR 6

PROIECT DE ACTIVITATE

Educatoare: Bădescu Georgeta – Adelina

AN ȘCOLAR

2019-2020
PROIECT DE ACTIVITATE

Grupa: Mare D

Tema anuală de studiu: CINE SUNT/SUNTEM?

Subtema : ,, Noi suntem români!’’

Tema activităţii: ,,România, țara mea!”

Forma de realizare: Activitate integrată

Tipul activităţii: consolidare de cunoștinte, priceperi si deprinderi.

❖ Componența activității:
• Activități de dezvoltare personală: ,, Bună dimineața, românași și româncuțe!”
• Activități liber alese:

ALA 1:

Științe: ,,Colorează și descoperă”, ,, Harta României”- lipire contur;


Bibliotecă: ,,Citire imagini cu țara mea”;
Joc de masă: ,,Harta României”- puzzle.

ALA 2: : ,, Să cânt și să joc”- dans popular (hora).

• Activități pe domenii experențiale: Domeniul Limbă și Comunicare ,, România, te iubesc!”


(joc didactic) și Domeniul Estetic și Creativ ,,Frumusețile țării” (activitate artistico-
plastică).

❖ Scopul activitații: Aprofundarea cunoștințelor despre Ziua României, a portretului spiritual al


poporului român.
Obiective (operaționale): la sfârșitul activității copiii vor fi capabili:

- Să denumească însemnele naționale prin cuvinte corespunzătoare(stemă, steag, hartă,


imnul României, costumul popular), având ca suport ghicitori sau asicieri logice;
- Să denumească pluralul și diminutivele unor cuvinte date;
- Să despartă cuvintele în silabe și sa identifice numărul acestora;
- Să redea în mod creativ, un aspect legat de tema dată, utilizând tehnici diferite de
lucru(pensula, dacticopictura, bețisorul), pe diferite materiale: ipsos, lut, lemn;
- Să manifeste spirit de cooperare în rezolvarea sarcinilor didactice, în perechi.

Metode si procedee: explicația, observația, conversația , povestirea, diamantul, r.a.i., exercițiul,


problematizarea, demonstrația.

Material didactic: harta României, carți, albume, planșe, jetoane, puzzle, plicuri, acuarele,
pensule, bețisoare de unică folosință, creioane colorate, carioci,tablă magnetică, harta României
din ipsos, farfuriuțe din lut, linguri din lemn, planșete, laptop, boxă, microfon, minge, lipici, carton,
fișe de lucru, costume populare.

Durata : o zi

Bibliografie :
➢ Revista învățământul preșcolar 3-4/ 2011
➢ Curriculum pentru educația timpurie 2019, MEN
SCENARIUL ZILEI

I. ADP:

Întâlnirea de dimineață: Copiii sunt asezați in semicerc pentru a stabili fiecare un contact
vizul cu toți membrii grupei. Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii
grupei: ,, Bună dimineața, românași și româncuțe!”.

Activitatea continuă cu Prezența, care se face prin întoarcerea jetoanelor, așezate pe o


măsuță. Copiii descoperă fotografiile lor, fiecare așezându-și poza în jurul hărții României. În
urma acestei activități, copiii sunt solicitați să stabilească prezenții si absenții.

Se va completa Calendarul naturii, precizând anotimpul, caracteristicile zilei.

Împărtașirea cu ceilalti: Educatoare inițiază o discuție despre țara noastră, despre însemnele
specifice țării noastre (steag, stema, inm) și despre evenimentele ce vor urma (1 decembrie
1918) .

- ,,De ce credeți că v-am spus români? (pentru ca saptămâna aceasta am vorbit despre
trecutul țării noastre, despre evenimente importante din viața românilor).
- Îmi puteți da exemplu de astfel de eveniment? Ce vom sărbători pe 1 decembrie? (Ziua
Națională a României- Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și unirea provinciilor
Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sătmar cu Regatul
României )
- Pentru astăzi, v-am pregătit câteva materiale cu care ne vom juca la activități, dar pe care
le veți descoperi la momentul potrivit.”

Activitatea de grup: pentru că tema zilei este ,,România, țara mea!”, ne vom juca un joc
distractiv, numit ,,Mingea tricoloră”. Copiii se vor așeza în șezut, în cerc. Un copil va arunca
mingea tricoloră altui copil, pe care-l va striga astfel: ,, Românaș, Alex, prinde mingea!” Acesta
prinde mingea, iar la rândul lui va alege să strige alt copil, procedând în aceeasi manieră.

Se anunță Noutatea zilei: copiii sunt anunțați ca vor avea oaspeți în grupă: ,, Pentru a demonstra
cat de multe lucruri știm despre trecutul țării noastre, despre bogățiile țării noastre și despre
însemnele ei, astăzi vom lucra și ne vom distra pe această temă.”
Tranziția : cântecul ,, Deșteaptă-te, române!”

II. ALA 1

După întâlnirea de dimineaţă, educatoarea anunţă copiii că le-a pregătit o surpriză, o cutie in care
se află niște daruri. Pentru a demonstra că știu multe lucruri despre obiceiurile, cultura, limba,
tradițiile care definesc portretul spiritual al poporului român și le propune un joc pe care îl vor
demonstra cu ajutorul darurilor gasite. (Captarea atenţiei). Pentru început, fiecare copil îşi va
alege un loc de joacă la una din zonele/centrele deschise: Științe – “Colorează și descoperă”-fișe
de lucru (să coloreze drapelul după legendă ), ,, Harta României”- lipire contur ; Biblioteca – “
Album cu costume populare”- citire imagini (se vor purta discuții pe baza imaginilor); Joc de
masă: ”Harta României”- puzzle (să decopere, prin îmbinare, piesele specifice imaginei). Când
majoritatea copiilor termină de colorat/sortat, toate lucrările se expun pe un panou, unde se face
turul galeriei.

Rutina: ,, Bat din palme clap, clap, clap,/ Din picioare trap, trap, trap,/ Ne-nvârtim, ne răsucim,/
Și la baie noi pornim!”

Tranziție: ,, Noi suntem, români!”

III. ADE
1. In continuare, se anunță și se desfășoară, cu întreaga grupă de copii, jocul didactic de la limbă
și comunicare cu tema: “România, te iubesc!”.

Sarcina didactică: recunoșterea simbolurilor țării, a costumelor populare, asocierea cuvintelor,


despărțirea în silabe. Elementele de joc: citirea de către educatoare a sarcinii de pe bilet, răspuns
individual, deplasarea, mânuirea jetoanelor pe tabla magnetică, surpriza, aplauzele. Se impart
copiii în trei echipe (inimioarelor, florilor și stegulețelor – toate în culorile tricolorului).

Regulile jocului: (1) să răspundă corect la ghicitori, dupa care trebuie să aleagă, de pe măsuță,
imaginea corespunzătoare răspunsului și să o așeze la panou, la culoarea ei. (2) Să formuleze
pluralul și diminutivele unor cuvinte date. (3) să despartă cuvintele în silabe și precizarea
numărului acestora. Răspunsurile corecte sunt aplaudate şi recompensate cu bulină, în dreptul
fiecărei echipe.
După jocul de probă, se trece la următoarele variante (fiecare sarcină este specificată într-un
gentuță/săculeț):

a. ,, Diamantul României” - Ghicitori despre însemnele țării noastre;


b. ,, Cuvinte potrivite”- Copiii denumesc pluralul și diminutivele (cuvinte alintate), unor cuvinte
date, obiecte de pe măsuță.
c. ,,Câte silabe are cuvântul?” – Copiii vin pe rând și extrag dintr-un bol, câte un jeton, iar aceștia
vor trebui să despartă cuvântul în silabe, apoi sa-l pună în dreptul bolului corespunzător (cu o
silabă, două silabe și trei silabe).

2. DEC: ,,Frumusețile țării”


După terminarea jocului și a aprecierilor față de modul cum s-au descurcat și comportat în
timpul activității, observăm ca a mai rămas o trăistuță. Educatoarea îi îndeamnă pe copii să
extragă câte un singur obiect, din trăistuță, pe care-l vor descoperi singuri. Vor observa că au
extras câte o bulina, acestea fiind în trei culori: albastru, galben si roșu, culorile tricolorului.
Astfel am împărțit copiii în trei echipe. De asemenea, observăm că aceleași culori le avem și
la măsuțele de lucru.
Tranziția spre măsuțele de lucru ale activității artistico-plastice, se face cântând și dansând
cu toții ,, Drag mi-e jocul românesc!” în jurul unei hărți a României, cea la care au lucrat la
ALA1.
La această activitate ei vor realiza lucrări din ipsos, lut și lemn, ajutându-se de materiale ca:
pensula, bețișoare de urechi, dactilopictura. Cu lucrările lor se va organiza o expoziție, în sala
de grupă, după care se va face turul galeriei. Aici, copiii sunt anunțați că vom organiza un
târg, cu lucrările realizate de aceștia, la care vor veni părinții grupei.

Rutina : ,, Unde-s mulți puterea crește!”

Tranzitia :,, Jocul românesc!”

IV. ALA 2

,, Să cânt și să joc” (dans popular) – hora.


DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Etapele activității Conținutul activității Strategii didactice


1. Moment Pregătirea materialului didactic; Conversația
organizatoric Aranjarea mobilierului;
Așezarea copiilor pe scaunele, în semicerc.
Introducerea în activitate: întâlnirea de dimineață,
salutul, prezența, calendarul naturii, împărtășirea
cu ceilalți, activitatea de grup, noutatea zilei.

2. Captarea Se va realiza sub forma unei surprize, o cutie in Conversația


atenției care se află niște daruri. Pentru a demonstra că știu
multe lucruri despre obiceiurile, cultura, limba,
tradițiile care definesc portretul spiritual al
poporului român și le propun un joc, pe care îl vor
demonstra cu ajutorul darurilor gasite.

3. Anunțarea ,,Românași și româncuțe, astăzi vom desfășura


temei și a activități interesante sub titlul ,, România, țara
obiectivelor mea!”. Pentru aceasta vom folosi cadourile aduse. Explicația
Va trebui să fiți atenți și sa raspundeți corect la
niște sarcini legate de însemnele țării noastre, iar
la sfârșitul activității, veți primi recompense
(diplome de participare, insigne cu tricolorul).

4. Reactualizarea Le sunt prezentate copiilor, pentru început, ceea ce Conversația


cunoștințelor au de facut la fiecare centru în parte, astfel: Științe
– “Colorează și descoperă”-fișe de lucru (să
coloreze drapelul după legendă ); - ,, Harta
României”- lipire contur; Biblioteca – “Album cu Explicația
costume populare”- citire imagini (se vor purta Exercițiul
discuții pe baza imaginilor); Joc de masă: ”Harta
României”- puzzle (să decopere, prin îmbinare,
piesele specifice imaginei).
Când majoritatea copiilor termină de
colorat/sortat, toate lucrările se expun pe un panou,
unde se face turul galeriei.
Rutina: ,, Bat din palme clap, clap, clap,/ Din
picioare trap, trap, trap,/ Ne-nvârtim, ne răsucim,/
Și la baie noi pornim!”
Tranziție: ,, ,, Noi suntem, români!”
5. Desfășurarea Copiii sunt invitați să se așeze pe scăunele, în Explicația
activității semicerc, pentru a desfășura jocul didactic.
Din cutia pregatită copiilor, se va alege prima
gentuță, ce conține prima variantă de joc.
Dar, înainte de începerea jocului, se împart copiii
în echipe, fiecare alegând cate un jeton, astfel:
echipa stegulețelor, echipa inimioarelor și echipa
florilor, pe care le vor lipi pe piept.
Explicarea jocului. Diamantul
,, Românași și româncuțe, în acest joc, trebuie să
fiți foarte atenți și să răspundeți corect la niște
ghicitori, dupa care trebuie să alegeți, de pe
măsuță, imaginea corespunzătoare răspunsului și
să o așezați la panou, la culoarea ei.
Se prezintă copiilor panoul cu ,, Diamantul
României”, în culorile lui :galben, roșu, albastru,
portocaliu și verde. Plicurile se observă ca sunt în Jocul
aceleași culori, fiecare plic conține tot atatea
ghicitori și sarcini, în funcție de câte pătrate sunt
la fiecare culoare .
De asemenea, acesta este un joc – concurs, și
trebuie să lucrăm pe echipe, să colaborăm, să
respectăm regulile lui. Problematizarea
Pe un panou, sunt trecute echipele, unde fiecare
raspuns corect va fi punctat.
Voi executa cu copiii jocul de probă, apelând la
sarcinile din primul plic:
Varianta 1. ,, Diamantul României”
Educatoarea citește ghicitoarea de la plicul galben:
- ,,Este mândră țara mea,
Și se cheamă? (România).
Numesc un copil de la o echipă, să ghicească, iar
dacă raspunsul este corect, acesta va fi punctat, iar Competiția
copilul va alege jetonul potrivit de pe masă, și-l va
pune la panoul, la culoarea lui.
După ce si-au insușit regulile concursului, se trece
la executarea propriu-zisă a jocului.
Se completează, pe rând, diamantul cu imaginile
corespunzătoare.
Plicul al doilea, cel roșu, are doua ghicitori:
- ,,Roșu , galben și albastru,
Sunt culorile pe care
El le flutură în zare.”(steag,drapel, tricolor)
- ,, Vultur falnic pe un scut, Ghicitoarea
E simbol pe steag demult. (stema)
Plicul al treilea , cel albastru, contine trei sarcini:
- Reprezintă sângele eroilor noștri care au
murit în lupta, pentru ca țara noastră să fie
liberă. (roșul)
- E culoarea spicului de grâu și inseamnă
bogăția. (galbenul)
- Culoarea cerului și reprezintă
LIBERTATEA țării noastre pentru care au
luptat strămoșii noștri. (albastrul)
Al patrulea plic, de culoare portocalie, conține
doua cerinte: unul în care va trebui sa denumească
parțile componente ale costumului popular, atât la
fată, cât și la băiat, iar alta cerință să compare cele
două costume. La panou va trebui sa puna
jetoanele cu costumele populare purtate de fată și Conversația
de băiat.
Iar ultimul plic, de culoare verde, conține o
ghicitoare: ,, Capitala țării mele,/ E-un oraș ca din
povești,/ Și se cheamă? (București).

Varianta 2. ,, Cuvinte potrivite”


,,Concursul continua! Pentru că v-ați descurcat
foarte bine, la realizarea diamantului, în
continurea vom descoperi ce se află în săculeț,
dar în același timp, observăm că pe cealaltă
măsuță avem niște obiecte. Săculețul contine o
sarcină: ,, Cuvinte potrivite”, îi anunț pe copii
că urmează să ne jucăm cu cuvintele, vor
denumi pluralul și diminutivele unor cuvinte R.A.I.
date.
- ,,Mai multe!”
- ,, Cuvinte alintate!”
Voi arunca, unui copil din echipa steguletelor, o
minge și îi voi adresa o întrebare: ,, Eu spun una,
Tu spui ?(Multe). Copilul va raspunde și va arunca
mingea altui copil, dintr-o echipă adversă,
adresându-i o întrebare asemănătoare. Copilul care
primește mingea răspunde, aruncă mingea altui
copil, punandu-i o altă întrebare.
Cel care nu știe, va arunca mingea către alt copil.
Voi îndruma copiii să alinte cuvintele (ex: ,, Eu Exercițiul
spun steag, Tu spui...steguleț”). Se vor folosi de
elementele expuse pe măsuță, dar și de jetoanele
de pe diamantul României. (steag, vestă, opinci,
fată, băiat, costum, floare, inimă, fustă, pălărie,
fundă, cană, brâu, traistă, balon, lingură, farfurie).
In acest timp, educatoarea punctează raspunsurile
date de membrii echipelor.
Varianta 3. ,,Câte silabe are cuvântul?”
În continurea vom descoperi ce se află în al doilea
săculeț. Acesta contine o sarcină: ,, Despărțiți în
silabe cuvintele descoperite și spuneti numarul
silabelor acestora, punându-le in bolul
corespunzător”. Copiii vin pe rând și extrag dintr-
un bol, câte un jeton, iar aceștia vor trebui să
despartă cuvântul în silabe, apoi sa-l pună în bolul
corespunzător silabelor: 1,2,3 (cu o silabă, două
silabe și trei silabe).

6. Obținerea După terminarea jocului și a aprecierilor față de


performanței modul cum s-au descurcat și comportat în timpul
activității- concurs, observăm ca a mai rămas o Explicația
trăistuță. Educatoarea îi îndeamnă pe copii să
extragă câte un singur obiect, din trăistuță, pe care-
l vor descoperi singur. Vor observa că au extras
câte o bulina, acestea fiind în trei culori: albastru,
galben si roșu, culorile tricolorului. Astfel am
împărțit copiii în trei echipe. De asemenea, Conversația
observăm că aceleați culori le avem și la măsuțele
de lucru.
Tranziția spre măsuțele de lucru ale activității
artistico-plastice, se face cântând și dansând cu
toții ,,Drag mi-e jocul românesc!” în jurul unei
hărți a României, cea la care au lucrat la ALA1.

a. Intuirea modelului educatoarei


- Ce v-am pregătit pe măsuțe?;
- Pe ce vom lucra?(ipsos, lut, lemn).
Se reamintește tema zilei ,, România, țara mea!”,
iar aici, la activitatea actistico- plastică, vor trebui
să picteze, ,,Frumusețile țării!”, harta României
din ipsos; dactilopictură pe farfurioare din lut, iar Demonstrația
pe lemn semne grafice.

b. Intuirea materialului didactic


Copiii vor enumera materialele de pe măsuțe,
specifice activității de pictură.

c. Analiza lucrării model


Copiilor le sunt prezentate lucrările model, care
vor fi explicate cu ajutorul lor.
Aceștia vor recunoaște culorile, tehnicile folosite
(pensula, dactilopictura- amprenta, semne grafice-
bețișorul).

d. Demostrarea activității de pictură


Educatoarea va arăta copiilor cum trebuie să
picteze și care este ordinea în care vor picta
elentele de pe suportul fiecaruia de lucru, în fucșie
de echipă.

e. Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici


ai mâinii;
,, Ploaia cade ne-ncetat,
Vârful degetelor bat.
Degetele sunt petale,
Le deschid ca la o floare.
Mâna lebădă o fac,
Care dă mereu din cap.
Lebedele-n jur privesc,
Mâinile eu le rotesc.”
Înainte de începerea lucrului propriu-zis, voi
da câteva indicații referitoare la modul de lucru
(criterii de evaluare):
- Respectarea temei plastice și a subiectului;
- Acuratețea lucrărilor;
- Finalizarea lucrărilor;
Si ca un moment de surpriză, copiii sunt anunțați
că vom organiza un târg, cu lucrările realizate de
aceștia, la care vor participa părinții grupei.
Se va lucra pe fond muzical.
După încetarea lucrului, se organizează o expoziție
cu lucrările copiilor,unde se vor evalua lucrările
ținând cont de criteriile de evaluare.
Voi numi 2-3 copii, să aleagă lucrările pe care le
consideră ei cel mai bine realizate, motivând
alegerile făcute.
Apoi numesc alti 2-3 copii care sa-și analizeze
propriile lucrări.
Rutina : ,, Unde-s mulți, puterea crește!”
Tranzitie : ,, Portul românesc!”

7. Asigurarea Ala 2: ,, Să cânt și să joc!” (dans popular)- HORA.


retenției și a
transferului
8. Fixarea La final, se vor face aprecieri asupra modului de Conversația
cunoștințelor lucru și a comportamentului copiilor în timpul
și aprecierea activității.
activității Drept răsplată, copiii vor primi diplome și
copiilor ecusoane cu drapelul României.

S-ar putea să vă placă și