Sunteți pe pagina 1din 7

IMSP Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie “Nicolae Testemitanu”

Catedra de Farmacologie si Farmacologie clinica

Sef de catedra: Nicolae BACINSCHI, doctor habilitat, profesor universitar


Conducatorul grupei: Mihalachi – Anghel Maria, asistent universitar

Lucrare instructiv-didactica
(microcuratia pacientilor)

Studentul (a): A. N, gr. M15


Facultatea: Medicina 1

Chisinau 2021
Schema lucrării instructiv-didactice (microcuraţiei pacienţilor)

Scopul: de a instrui studentul în vederea argumentării tratamentului prescris şi pentru o selecţie de


sine stătătoare a celui mai eficient şi inofensiv medicament pentru un pacient concret.

1. N.P.P., vârsta, sexul, profesia bolnavului


2. Diagnosticul (de bază, complicaţiile, boli asociate).
3. Tabloul clinic şi evoluţia maladiei (durata, simptomele).
4. Tratamentul precedent (enumeraţi în ordine cronologică preparatele utilizate de pacient,
eficacitatea lor şi reacţiile adverse).
5. Datele examenului clinic (enumeraţi modificările depistate după organe şi sisteme, datele
paraclinice, de laborator şi instrumentale, recomandările medicilor consultanţi).
6. Analiza tratamentului. După lista de indicaţii în baza proprietăţilor farmacocinetice,
farmacodinamice, indicaţiilor, contraindicaţiilor, regimului de dozare, reacţiilor adverse,
interacţiunilor medicamentoase argumentaţi prescrierea preparatelor la pacientul concret,
eficacitatea şi inofensivitatea administrării medicamentelor, asociaţiile posibile, reieşind din
vârsta pacientului, gravitatea maladiei, starea funcţională a organelor de importanţă vitală,
reactivitatea organismului, graviditate, lactaţie etc.).
7. Observaţia zilnică a dinamiei efectelor farmacologice ale preparatelor prescrise după evoluţia
stării generale, datele subiective, obiective, paraclinice şi instrumentale. Aprecierea eficacităţii
tratamentului, iar în caz de necesitate efectuarea corecţiilor necesare.
8. Concluzia (propuneţi planul d-voastră de investigaţii şi tratament, argumentând elecţia celor mai
eficiente şi inofensive medeicamente, dozelor şi regimului de dozare, căilor de administrare şi
asocierilor posibile).
9. Selectarea P-medicamentului în baza criteriilor (eficacitate, inofensivitate, accesibilitate şi cost)
pentru formularul personal.
Notă: repartizarea bolnavilor se face în prima zi a modulului;
Fişa de curaţie se prezintă oral la tema respectivă şi în formă scrisă în ultima zi a modulului.
I. Date generale
Numele şi prenumele: A. B.
Virsta - 13 ani

II Diagnosticul Clinic: Epilepsie. Crize convulsive generalizate tonico-clonice repetate

III. Tabloul clinic si evolutia maladiei:


Acuzele la internare
La momentul examinării, bolnavul acuza dureri de cap, era pasiv, nervos, a refuzat să comunice.
Istoricul actualei boli
Din spusele mamei, pe data de 22/02/2020 pacientului D.R. a avut 3 crize convulsive:
 I tonică, fără pierderea cunoștinței, aprox. la 9:00
 II tonică, fără pierderea cunoștinței, la 13:00
 III tonico-clonică, cu pierderea cunoștinței, la 13:30
IV. Anamneza medicamentoasă
A administrat comprimate Diazepam 20 mg, și sol.MgSO4 25%. Din spusele mamei copilul nu a avut în
trecut crize convulsiv
 Anamneza alergologică: Intoleranţa la medicamente, vaccinuri, seruri, produse alimentare, polen -
negativă.
V. Datele examenului clinic (enumeraţi modificările depistate după organe şi sisteme, datele paraclinice, de
laborator şi instrumentale, recomandările medicilor consultanţi).

Date obiective și date din investigații


 Starea generală: gravă
 Conştiinţa: clară
 Poziţia bolnavului: activă
 Tegumente: palide
Valorile  Buzele – uscate, intacte
Hemoleucograma 21/02/2020
normale  FR=25/min; SpO2=97%; TA=120/73;
Hemoglobina 149 g/l 120-160 g/l FCC=104 băt./min
3,7-5 x 106
Eritrocite 5,48 x 106/L
/L ECG (24/02/2020)
Leucocite 6,9 x 103/L 4-9 x 103 /L Concluzie: ritm sinusal, regulat. AE – verticală.
An.biochimică 1,2-3 x Bradicardie.
Limfocite (Sînge) a 1,1 x 10 3
/L
22/02/2020
sîngelui 103/L Valorile normale
Neutrofile
ALAT 3,63 x 10326
/L U/L 2-5 x 103/L 0-41 U/L
(Sînge)
ASAT 24,5 U/L 0-37 U/L
Monocite
Bilirubina directă 5%2,11 μmol/l 3-11% pînă la 3,42 μmol/l
(%sînge)
Bilirubina
Granulocite totală 7,5 μmol/l pînă la 21 μmol/l
Glucoza 79,8%
6,88 mmol/l 3,88-5,83 mmol/l
(%sînge)
Uree
Limfocite 2,26 mmol/l 2,5-7,2 mmol/l
15,2% 19-37%
Creatinina
(%sînge) 56,5 μmol/l 71-115 μmol/l
RDW (%sînge)
Amilaza 15,5% 53,3 g/l 11,5-14,5%pînă la 100 U/L
Eritrocite↑,
glucoza↑, uree↓,
Dereglări:  
limfocite↓,
creatinina↓
Dereglări: granulocite↑,  
limfocite (%)↓,
RDW↑
EEG (26/02/2020)
Concluzie: Modificări moderate exprimate ale potențialelor cerebrale generale de caracter
organico-rezidual, 5V – dezorganizate. Impulsație epileptoidă tipică în reg.frontală dreaptă.
Complexe epileptoide izolate, rare, în reg. occipitală.

VI. Analiza tratamentului


Preparate Calea 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 29/02
administrare
Propranolol Per os +
Iod radioactiv 8 mg - - - - - - - =
0,3%-50 ml
Comp. Diacarb 250 mg + + + - + + +
Comp. Asparcam 0,175 Mg, + + + + + +
0,175 K +
Sol.Sibazon 10 mg, i/m +
Comp. Cinarizina 0,025, oral + + + + + + +
½ de 2 ori/zi ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Caps. Timonil 150 mg + + + + + + +
retard
Comp. Diazepam 20 mg +
Sol.Actoveghin 4% - 5 ml - + - + - +

 Sol.MgSO4
Grupa farmacologică
Mecanism de acțiune:
Ind:
C/ind:
Efecte adverse:
Interacțiuni medicamente:

 Sol.Dexametazon –
Grupa farmacologică
Mecanism de acțiune:
Ind:
C/ind:
Efecte adverse:
Interacțiuni medicamente:
 Diacarb (Acetazolamidă) –
Grupa farmacologică
Mecanism de acțiune:
Ind:
C/ind:
Efecte adverse:
Interacțiuni medicamente:

 Asparcam (Potassium aspartate and magnesium aspartate)


Grupa farmacologică
Mecanism de acțiune:
Ind:
C/ind:
Efecte adverse:
Interacțiuni medicamente:

 Sibazon (Diazepam) -
Grupa farmacologică
Mecanism de acțiune:
Ind:
C/ind:
Efecte adverse:
Interacțiuni medicamente:

 Cinarizina
Grupa farmacologică
Mecanism de acțiune:
Ind:
C/ind:
Efecte adverse:
Interacțiuni medicamente:

 Timonil retard
Grupa farmacologică
Mecanism de acțiune:
Ind:
C/ind:
Efecte adverse:
Interacțiuni medicamente:

 Actoveghin (Deproteinized calves blood gemoderivat)


Grupa farmacologică
Mecanism de acțiune:
Ind:
C/ind:
Efecte adverse:
Interacțiuni medicamente:

VIII. CONCLUZIE: tratamentul este adecvat și a arătat că starea pacientului s-a


îmbunătățit. Sunt de acord cu tratamentul ales. Argumentați!!!

IX. Selectarea medicamentelor personale (antitiroidian)


Medicamente Eficacitate Inofensivitate Acceptabilitate Preț Total
(0,5) 0 – (0,3) 0 – (0,1) 0 – (0,1) 0 – extrem
ineficien; 10 efecte neacceptabil, 10 de scump; 10 –
– max eff adverse – complianță ieftin
numeroase; înaltă
10 –
minimum
efecte
adverse
Nume medicament DCI 8 (3,2) 7 (2,8) 5 (0,5) 5 (0,5) 7
Grupa farmacologică
Tioamidele - Tiamazol 9 x – 0.5 8 x 0.3 = 2.4 9 x 0.1 = 0.9 5 (0,5) 9
(4.5) (3,4) (0,5)
Iod radioctiv 8 (3,2) 2(3,2) 2(0,5) 5 (0,5) 7,4
Sarurile de litiu 6 (2,6) 4 (2) 4(0,5) 5 (0,5) 5,6
Propranolol 8 (3,2) 0 (2) 5 (0,5) 5 (0,5) 6,2
Diltiazemul 7 (2,8) 0 (2,6) 5 (0,5) 5 (0,5) 6,4
Hidantoinele 7 (2,8) 4 (1,6) 5 (0,5) 5 (0,5) 5,4

Argumentarea SMP (selectării medicamentului personal) și concluzie

1. Valproații (ac. valproic) – sunt efective în toate formele de epilepsie, înclusiv în crize minore. A
demonstrat o eficacitate similară, și chiar mai mare ca succinimidele (etosuximida). Este de elecție la
pacienți care asociază crize epileptice majore și minore și crize mioclonice (epilepsia mioclonică
juvenilă). Poate fi administrat la necesitate i/v prin administrare lentă/perfuzie. Absorbția este bună.
Biodisp. – >90%. Timpul concent. maximale – 1-3 ore, T1/2 – 14 ore. Cuplarea cu proteine – 93%.
Eliminarea prin ficat - >98%, prin rinichi - <2%. Doze: la copii/adolescenți se începe cu 10 mg/kg
pînă la 15-40 mg/kg/zi(enterosolubil); 20-30 mg/kg/zi (intravenos). Reac. adverse: anorexia, greața,
voma, dureri în epigastru, mai rar – crește-rea ponderală, somnolența, tremor, alopeție temporară.
Contraindicații: maladii hepatice, insuf. hepatică/pancreatică, afecțiuni organice ale SNC,
hipersensibilitatea, suspiciune la sarcina (la pacientul D.R. contraindicații pentru acest preparat nu
sunt)
2. Oxazolidinele (trimetadiona) – preparat de rezervă în crize minore, cînd valproații sau succinimide
nu sunt efective/contraindicate. Absorbția rapidă și completă. Biodisp. este mare. Timpul concent.
maximale – 2-4 ore, T1/2 – 8 ore. Cuplarea cu proteine – practic nu se leagă. Eliminarea prin ficat -
98%, prin rinichi - 2%. Doze: la adolescenți 900-2400 mg/zi, subdivizate în 3 prize. Reac. adverse:
frecvent- sedare, fotofobie; ocazional – erupții cutan.; rar – nefroza, hepatita, neutropenie, anemie
aplastică. Contraindicații: afecț.renale/hepatice, dereglări hematopoetice, afecț,retinei/nervului optic
sarcina (la pacientul D.R. contraindicații pentru acest preparat nu sunt).
3. Barbiturice (fenobarbital) – este efectiv în majoritatea formelor de epilepsie, uneori și în crize
minore. Este avantajoasă asocierea cu fenitoină în forme generalizate de epilepsie + crize
psihomotorii. Absorbția este lentă, dar completă. Biodisp. – >90%. Timpul concent. maximale – 6-8
ore, T1/2 – 99 ore. Cuplarea cu proteine – 50%. Eliminarea prin ficat - 75%, prin rinichi - 25%.
Doze: la copii/adolescenți se începe cu 4 mg/kg/zi cu creșterea la interval de 2 săptămîni pînă la 4-8
mg/kg/zi. În cazul necesității unui control rapid al convulsiilor se permite injectarea i/m o doză de 4-
8 mg/zi, cu continuarea din a 2-a zi cu doza de întreținere uzuală. Reac. adverse: sedare, somnolență,
iritabilitate, dificultăți la învățătură, nistagmus, acnee, erupții cutanate, hirsutism, osteomalacie,
anemie megaloblastă, sind. de suspendare. Contraindicații: hipersensibilitate la substanţa activă/la
alte barbiturice sau la oricare dintre excipienţi, insuficienţă respiratorie severă, porfirie, alăptare,
sarcina (la pacientul D.R. contraindicații pentru acest preparat nu sunt).
4. Succinimidele (etosuximida) se folosesc preponderent în crize minore și uneori în crize mioclonice.
Absorbția este bună. Biodisp. este mare. Timpul concent. maximale – 3-7 ore, T1/2 – 30-50 ore.
Cuplarea cu proteine – foarte puțin. Eliminarea prin ficat - 75%, prin rinichi - 25%. Doze inițiale la
copii peste 6 ani/adolescenți – 500 mg/zi, divizate în 2 prize. Reac. adverse: de regulă se suportă
bine. Frecvent pot fi dereglări dispeptice, la doze mari – cefalee, amețeli, euforie, excitație, rareori –
erupții cutanate, eozinofilie, leucopenie, trombocitopenie, anemie aplastică. Contraindicații:
hipersensibilitate la substanţa activă, la alte succinimide sau la oricare dintre excipienţii.
5. Benzodiazepine (diazepam) – s-au dovedit ca cele mai eficace în starea de rău epileptic, dar utilizarea
e limitată din cauza dezavantajelor cunoscute, mai ales la clonazepam. Absorbția este rapidă și
completă. Biodisp. este mare. Timpul concent. maximale – 1-2 ore/ 6-12 ore, T1/2 – 30-90 ore.
Cuplarea cu proteine – 98%. Eliminarea prin ficat - >99%, prin rinichi - <1%. Doze: la
copii/adolescenți se începe cu 0,5 mg seara. La necesitate doza se mărește progresiv la interval 3-7
zile pînă la 1-4 mg/zi subdivizate în 2-3 prize. Reac. adverse: somnolența, dizartrie, hipotonie, ataxie,
agitație, iritabilitate, excitabilitate, agresivitate, dezvoltarea toleranței/dependenței. Contraindicații:
hipersensibilitate la diazepam, la alte benzodiazepine sau la oricare dintre excipientii
medicamentului; insuficienţă respiratorie gravă; sindrom de apnee în timpul somnului; insuficienţă
hepatică gravă; miastenia gravis (la pacientul D.R. contraindicații pentru acest preparat nu sunt).
6. Agoniști GABA (gabapentina) – este utilizată preponderent ca adjuvant în formele refractare de
epilepsie, îndeosebi în crize parțiale cu/fără generalizare secundară. Absorbția este rapidă și
completă. Biodisp. este mare. Timpul concent. maximale – 1-2 ore/ 6-12 ore, T1/2 – 30-90 ore.
Cuplarea cu proteine – 98%. Eliminarea prin ficat - >99%, prin rinichi - <1%. Doze: de inițiere cîte
300 mg, apoi se crește la necesitate cu 300 mg/zi pînă la 2400mg/zi. Reac. adverse: somnolența,
amețeli, cefalee, tremor, diplopie, ataxie, nistagmus, rinita, greața, voma. Contraindicații:
hipersensibilitate la gabapentină, alte chinolone sau la oricare dintre excipienții
7. Hidantoinele (fenitoină) – este larg folosită. Indicații principale – crize majore și focale, îndeosebi
cele jacksoniene, precum și alte forme de epilepsie, cu excepția crizelor minore și mioclonice.
Uneori se folosește în nevralgii trigeminale. Absorbția - lentă. Biodisp. – 98%, dar poate să scadă la
20%. Timpul concent. maximale – 3-6 ore, T1/2 – 6-24 ore. Cuplarea cu proteine – 90%. Eliminarea
prin ficat – 85-50%, prin rinichi – depinde de doza. Doze: la copii/adolescenți cîte 5-15 mg/kg x2 ori
la mese. Reac. adverse: ataxie, diplopie, vertij, tulb.vizuale, gingivita atrofică, erupții cutanete,
acnee, hirsutism, hepatite, encefalopatie, anorexie, stare confuzională, nistagmus, nevrite periferice
etc. Contraindicații: hipersensibilitate la substanța activă, la alți derivaţi de hidantoină.

S-ar putea să vă placă și