Sunteți pe pagina 1din 119

Înotul şi

beneficiil
e sale
Înotul se
confundă cu
apariţia
umanităţii
fiind prezent
în toate
timpurile şi la
toate
popoarele.Îno
tul este
important în
dezvoltarea
copilului
ajutând la
dezvoltarea
musculaturii,
a
coordonăriim
otrice, a
abilităţilor
cognitive şi a
modalităţilor
de
interacţiune
socială.Este
mişcarea care
se poate
practica, încă
de la naştere,
în centre
specializate.
Apare ca
şiactivitate
sportivă în
programele
grădiniţelor şi
apoi în
programele
şcolare la
liceele cu
profil de
înot. Este
sport
complementar
altor sportu
ri, ajutând la
dezvoltarea
capacităţii
pulmonare
şirezistenţei
fizice a
sportivilor,
dezvoltarea
lor
armonioasă,
mijloc de
refacere,
recuperare
medicală
şirelaxare.
Este sportul în
care întâlnim
cei trei factori
de călire ai
organismului:
apa, aerul şi s
oarele.
1.
Istoricul
apariţiei
înotului
Diogenian,
scriitor grec
din sec. al II-
lea d.hr
., a înregistrat
următoarea
zicătoare
: Omul
fărăeducaţie este
acela care nu ştie
nici să scrie, nici
să înoate
.
Scriitorul
Teodor Mazilu
arată că
vechii greci prive
au cu egală ironie
pe cei care nu
ştiau săînoate şi
pe cei care nu
ştiau să citească.
Cea mai veche
ilustraţie, din
anul 9000 î.
hr., cu privire
la arta
înotului, s-
a găsit în
desenele
murale, într-
o grotă din
deşertul
Libiei.
Din studiul
hieroglifelor
egiptene, între
anii 3300 î.hr
. şi 525 î.
hr
., când aceştia
au fost
cuceriţide
perşi, reiese
că se practica
un înot în care
apa era
împinsă cu
mişcarea
alternativă a
braţelor. Lafel
înotau şi
asirienii, lucru
dovedit de o
frescă din
palatul Ninive,
capital
a Asiriei.
Hawaienii, în
salba de
insule unde
locuiau, erau
foarte buni
înotători şi
scufundători,
rezistând 3
-
4 minute sub
apă.În Grecia
Antică, înotul
era considerat
sport naţional,
fiind cunoscut
chiar şi de
către femei.
La spartani,
înotul intra în
e
ducaţia
tinerilor, ei
având un cult
pentru
frumuseţea
fizică.
Greciiorăşeni
înotau în
bazinele
gimnaziilor
sub
supraveghere
a pedotribilor,
legându
-
şi de corp
bucăţi de
plută ori
băşici pline cu
aer. Având
marea
aproape,
înotul era
folosit mult în
scop uti
litar. Ei se
scufundau
pentru
pescuitul
coralilor,
bureţilor,
stridiilor etc.,
pentru
controlul şi
repararea
chilelorvaselo
r, ceea ce
necesita reţi
-
nerea
respiraţiei
mult timp sub
apă.
2

La romani,
înotul se va
dezvolta
îndeosebi în
mediu militar,
sub formele
sale aplicative:
treceri
de râuri,
transportări
de obiecte etc.
Ei au adaptat
palestrele
greceşti la
gustul lor.
Primul bazin
de
înot l-au
construit în
sec.IV î.hr
. şi ne
-
au lăsat
vestitele
terme (bazine)
cu apă caldă.
Baia
reprezentagim
naziu, club şi
for, prilej de a
schimba idei
politice şi de a
-
şi petrece
timpul în mod
cât mai
plăcut.
2.
Înotul în
România
Evoluţia
înotului la noi
în ţară a fost
legată de
construcţia
bazinelor de
înot. În anul
1880 s
-a
construit
primul bazin
în Bucureşti,
al
Societăţii Tirul
, de
dimensiuni
mici,
aparţinând
primei
Şcoli
de înot
; primul
concurs s-
a desfăşurat în
anul 1888.
Deşi au apărut
centre de înot
la Timişoara,
Arad,Lugoj,
Constanţa, nu
se poate vorbi
de înot ca
sport, decât
după primul
război
mondial. În
această
perioadă de
incertitudine,
s
-
a desfăşurat,
în anul 1912,
prima ediţie a
concursului
de fond pe
Dunăre,
între M
ăcin şi Ghecet,
pe o lungime
de 13 km,
păstrată şi
după război.
În prima etapă
a
evoluţieiînotul
ui în ţara
noastră,
întrecerile s
-
au desfăşurat
pe distanţe
variate, 30, 60,
90, 300m, în
bazine
dedimensiuni
neregulament
are. A existat
şi o comisie de
nataţ
ie care s-a
ocupat de
organizarea
primului
campionat
naţional,
precum şi de
întâlnirea
internaţională
între oraşele
Cluj şi
Budapesta,în
anul 1925. O
dată cu
construirea
unor noi
bazine la Cluj,
Galaţi,
Craiova,
Brăila,
numărulcomp
etiţiilor a luat
amploare.
Evenimentul
deosebit al
anului 1929 a
fost darea în
folosinţă a
bazinului
Kiseleff (azi
Ştrandul
Tineretului)
din Bucureşti.
3.
Ramurile
nataţiei
Nataţia
cuprinde
următoarele
ramuri:

Înotul de
concurs
Jocul de polo

Săriturile în
apă

Înotul sincron
Înotul de mare
fond.
Se mai adaugă
obligativitatea
cunoaşterii
salvării de la
înec şi înotul
utilitar.
Fiecare din
ramurile
nat
aţiei prezintă
regulamente
separate, pe
baza cărora se
desfăşoară
activitatea
competiţional
ă.
Citiți o previzualizare
Încărcați documente pentru a descărca.
Încărcați pentru a descărca
SAU

Deveniți membru Scribd pentru a citi și descărca documente complete.


Începeți perioada GRATUITĂ de probă de 30 zile

4.
Beneficiile
înotului
asupra
organismul
ui
Înotul
reprezintă un
mijloc optim
de a menține
organismul
activ pe toată
perioada
vieții.Practicat
constant și pe
termen lung
acesta
influențează
toate
sistemele
organismului
realizând o
adaptare la un
mediu atip
ic pentru
participant.
Direct
proporțional
cu durata de
timp alocată
înotului,organ
ismul suferă
două stadii
diferite de
adaptări.
Adaptarea
imediată
are loc rapid
la toți
practicanții,
pe când
adaptarea
tardivă
are loc după o
practicare mai
lungă a înotul
ui.
În apă, aflat
într
-
o imersie
totală,
greutatea
aparentă a
corpului este
de 8,8% din
cea reală,
înimersie
parțială
greutatea
fiind de doar
3,5% din cea
reală. Acesta
dezvoltă
foarte bine
calităţile
motrice de
bază cum ar fi:
viteza,
îndemânarea,
rezistenţa şi
forţa. Sportul,
în general,
este o
activitate
socială, un
mijloc
educativ ce
dezvoltă
trupul, mintea
şi gustul
pentru
frumos. Acest
sport
sporeşte
capacitatea
de
coordonare,
eleganţă în
mişcări, viteză
de reacţie,
tonifică în
egală măsură,
muşchii, inima
şi plămânii.
Datorită
presiunii apei,
exercitate
asupra
corpului
aproape toate
organele sunt
influenţate.
Plămânii şi
inima depun
un efort mai
mare pentru a
funcţiona
normal. Astfel
se măreşte
elasticitatea
şi rezistenţa
acestora, se
reglează
tensiunea
arterială, deci
se reduce
riscul bolilor
cardiovascula
re şi
se
îmbunătăţeşt
e circulaţia
sangvină.
Riscul de
traumatizare a
corpului este
minimă, iar
posibilitatea
de
accidentare
este aproape
inexistentă.
Psihologii
americani
susţin că 70%
din cei care
practică acest
sport trăiesc
intens
emoţiile
plăcute.
Studiile arată
că înotătorii
au, în general,
tensiunea mai
mică, iar
nivelul
depresiei sau
al
furiei este, de
asemenea,
scăzut. De
asemenea,
trebuie
subliniat că
este sportul
tuturor
vârstelor.
Poate f
i practicat de
la copii cu o
vârstă
fragedă, la
vârstnici sau
la persoanele
care datorită
condiţiei
fizice, nu au
acces la alte
sporturi, într-
un mediu
plăcut.
Beneficiile
aduse asupra
organismului
se răsfrâng
asupra tuturor
nivelurilor
acestuia :
aparat
locomotor,
sistem
cardiovascular
, aparat
respirator,
sistem
nervos,metab
olism
energetic
având în
același timp
influențe
psihologice și
sociale.
Citiți o previzualizare
Încărcați documente pentru a descărca.
Încărcați pentru a descărca
SAU

Deveniți membru Scribd pentru a citi și descărca documente complete.


Începeți perioada GRATUITĂ de probă de 30 zile

4
Aparatul
locomotor

Activează
întregul
sistem
muscular
realizând o
dezvoltare
armonioasă
din punct de
vedere fizic;
Influențează
articulațiile,
ligamentele și
tendoanele
datorită
poziției
orizontale în
apă;

Solicită
musculatura
stabilizatoare
a trunchiului
cât și
stabilizatorii
cutiei toracice
ceea ce oferă
practicantului
o stabilitate
optimă pe
uscat în
activitățile
obișnuite ale
acestuia;

Acționează la
nivelul
coloanei
vertebrale în
direcția
recuperării
deviațiilor
acesteia.
Aparatul
cardiovascula
r

Dezvoltă la
nivelul
mușchiului
inimii o
hipertrofie(vol
umul se
mărește cu
aproximativ
20%),devenin
d în același
timp și
bradicardică;

La nivelul
inimii permite
acesteia să
atingă valori
maxime de
asemenea
favorizând și
procesul
invers
de a reveni la
valori de
repaus mult
mai rapid;

Ajută la
creșterea
debitului
cardiac, a
tensiunii
arteriale
sistolice, a
volumului
fluxului
sanguin cât
șia vitezei de
circulație a
sângelui;

Influențează
scăderea
colesterolului
și a
trigliceridelor
în situația
depunerii unui
efort peste
medie.
Aparatul
Respirator

La nivelul
aparatului
respirator
realizează
modificări
adaptative
atât imediate
(creșterea
frecvențeiresp
iratorii,
creșterea
amplitudinii
respiratorii,
crește
consumul de
oxigen în
paralel cu
debitulrespira
tor) cât și
tardive(frecve
nța
respiratorie de
re
paus scade,
consumul de
oxigen în efort
scade,
capacitatea
vitală crește);

Acționează
asupra
mușchiilor
respiratori
care, în cazul
sportivilor
înotători, sunt
mai solicitați
decîtîn cazul
celor care
practică
activități pe
uscat, care,
datorită
presiunii
hidrostatice,
suferă o
hipertrofie la
nivelul
acestora.
Sistemul
nervos

Înotul oferă o
metodă
optimă de
eliminare a
stresului
cotidian și a
frustrărilor
personale;

Reprezintă o
motivație
foarte
puternică
pentru
persoanele
dezavantajate
în activitățile
pe uscat,
înotul
reprezentând
o activitate
accesibilă
pentru
acestea,
indiferent de
nivelul de
deficiență al
acestora.
Citiți o previzualizare
Încărcați documente pentru a descărca.
Încărcați pentru a descărca
SAU

Deveniți membru Scribd pentru a citi și descărca documente complete.


Începeți perioada GRATUITĂ de probă de 30 zile

S-ar putea să vă placă și