Sunteți pe pagina 1din 1

Metode de evitare a dublei impuneri:

1. Scutirea sau exceptarea de la impunere


• Scutirea totala. Scutirea totala presupune ca venitul realizat de un rezident in
strainatate nu este supus impozitarii in tara de domiciliu daca acesta face dovada
platii in strainatate.
Vd=venitul din tara de domiciliu
Vs=venitul din strainatate
• Scutirea progresiva. Scutirea progresiva presupune ca venitul realizat in
strainatate se adauga la venitul din tara de domiciliu pentru a stabili cota de
impozitare a venitului global. Aceasta cota se va aplica la venitul realizat in tara de
domiciliu.
Vg=venitul global=Vd+Vs=> k=cota de impozitare in tara de domiciliu
Id(impozitul in tara de domiciliu)=Vd*K
2. Creditarea fiscala
• Creditarea totala. Creditarea fiscala totala presupune ca in tara de resedinta se
stabileste impozitul aferent venitului global, iar din aceasta se scade impozitul
realizat in strainatate.
Vg=venitul global=Vd+Vs=>k=cota de impozitare in tara de domiciliu
Id=Vg*k-Is(impozitul realizat in strainatate)
• Creditarea obisnuita/ordinara. Creditarea fiscala/ordinara presupune ca in tara de
domiciliu se stabileste impozitul aferent veniturilor realizate, iar din acesta se
scade impozitul aferent veniturilor din strainatate, dar in conditiile tarii de
domiciliu.
Vg=venitul global=Vd+Vs=>k cota de impozitare in tara de domicliu
Id=Vg*k-CF, unde CF=creditul fiscal
CF= Vs*kd