Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice

REFERAT nr. 1
Tema: Teoria educației fizice și sportului

AUTOR: Coadă Maxim


TITULARUL CURSULUI-prof.dr.
TRIBOI Vasile

Chișinău,2021
Ce este educația fizică ?

Educatia fizica este o componenta importanta a


formarii personalitatii, care urmareste sa asigure
dezvoltarea armonioasa si sanatoasa a organismului.
Maxima latina (Juvcnal) "mens sana in corpore sano"
(minte sanatoasa in corp sanatos) exprima pe deplin
importanta educatiei fizice.
Numerosi oameni luminati ai timpului, din Antichitate si
pana in zilele noastre, au sustinut importanta educatiei
fizice si sportului in scoala si in viata omului - Fr,
Rabelais, M. Montaigne, J. A. Comenius-Komensky, J.
Locke, J. J. Rousseau, I. Creanga, M. Eminescu etc.
In conformitate cu conditiile social-istorice, educatiei
fizice i s-a dat o mai mare sau mai mica importanta. in
Antichitate si in Evul Mediu, educatia fizica a avut un
loc important in dezvoltarea personalitatii umane. Desi
s-a mentinut locul educatiei fizice, mai ales a sportului
profesionist, educatia fizica a fost uneori considerata in
scoala mai mult o dexteritate. in etapa contemporana,
se incearca sa se acorde educatiei fizice un loc
corespunzator in scoala. Desigur, importanta ei va
depinde de modul cum se reflecta in planurile de
invatamant, de atentia care i se va acorda de factorii
de decizie. Daca dorim sa formam oameni sanatosi,
rezistenti, cu capacitate de munca eficienta si creativa,
cu o viata indelungata, atunci educatiei fizice si
sportului trebuie sa li se asigure un loc asemanator cu
a celorlalte discipline si activitati instructiv-educative,
care isi aduc contributia la formarea personalitatii.
Obiectivele educatiei fizice

1) Cunoasterea datelor, semnificatiilor si importantei diverselor


activitati si forme de educatie fizica si sport - orele de educatie
fizica, gimnastica, ca si a altor genuri de activitati sportive -
fotbalul, handbalul, tenisul, baschetul, oina, atletismul etc, in
stransa legatura cu unele date de anatomie, fiziologie, de
medicina si igiena sportiva etc.

2) Dezvoltarea armonioasa si sanatoasa a organismului,


formarea unor calitati fizice - forta, rezistenta, capacitate de
efort, finete si suplete in miscari etc, prin formarea unor
deprinderi de practicare a unor forme sau genuri (activitati) de
educatie fizica si sport necesare vietii si activitatii fiecarui om.

3) Dezvoltarea aptitudinilor fizice necesare realizarii educatiei


fizice si sportului de performanta, pentru tinerii care au calitati
si aptitudini fizice deosebite. Avem nevoie de profesionisti de
valoare pentru a iesi cu adevarat in Europa si in lume - baza
fiind selectia si posibilitatile fizice, dorinta de afirmare si
reusita, neprecupetind eforturile pentru obtinerea succesului.
Este nevoie de o selectie dupa valoare si apoi de foarte multa
munca. De aici performante, bucurii, succese.

4) Sporirea, mentinerea sau refacerea calitatilor fizice si a


sanatatii - dupa caz, prin gimnastica de productie, gimnastica
medicala sau prin forme adecvate de odihna activa si de
petrecere corespunzatoare a timpului liber.

5) Dezvoltarea unor calitati morale, cerute de practicarea


educatiei fizice si sportului de calitate (civilizat, in spirit de fair-
play) - ca spiritul de echipa si competitie loiala, de efort
sustinut, de curaj si daruire, de disciplina si stapanire de sine,
de spirit patriotic etc.
Continutul (formele) educatiei fizice

Formele sunt: orele de educatie fizica din orar; exercitiile fizice; jocurile si
competitiile sportive diverse - fotbal, tenis, handbal, baschet etc; educatia fizica
profesionala si medicala; folosirea rationala a factorilor naturali -aerul, apa si soarele
etc.

Cerinte ale educatiei fizice si sportului

Cerintele sunt: antrenarea elevilor la un numar rational de


activitati de educatie fizica; evitarea activitatilor periculoase;
masuri de protectie; asigurarea conditiilor de timp, materiale si
didactice; intelegerea de catre factorii de decizie si de catre
tineret a importantei practicarii educatiei fizice si sportului;
imbinarea rationala a educatiei fizice si sportului cu invatatura
si respectiv cu munca, evitand neglijarea invataturii - pentru
tineretul studios; luarea in considerare a posibilitatilor si
preferintelor reale ale tinerilor si imbinarea rationala a efortului
fizic cu odihna, evitandu-se suprasolicitarile si, ca atare,
imbolnavirile.
Desigur, pentru sportul profesionist exista cerinte si reguli
speciale, care sunt stabilite de reglementari speciale, care tin
seama si de exigentele economiei libere de piata. Printre
acestea: eforturi sustinute loiale de a invinge, evitand atat
ingamfarea (automultumirea), cat si demobilizarea,
respectand, fara rezerve, principiul etic al ,fair-play-ului",
evitandu-se orice fel de violente.
UNESCO acorda o importanta deosebita educatiei fizice si
sportului, subliniind, printre altele: efectul benefic asupra
solutionarii unor probleme sociale, politice si economice, fiind si
un mijloc de diminuare a delincventei, violentei, criminalitatii si
toxicomaniei; contributia la integrarea sociala, inclusiv a
persoanelor dezavantajate fizic; contributia la sporirea
productivitatii muncii, prin imbunatatirea formei fizice si a
sanatatii; contributia la prelungirea varstei active de munca, a
pensionarii, ca si la ameliorarea vietii persoanelor in varsta si a
handicapatilor s.a.
Educatia fizica reprezinta activitatea de formare-dezvoltare
"corporala" necesara pentru asigurarea sanatatii omului, respectiv "a
starii de echilibru si functionare a organismului" ( Hubert, Rene, , . ).
Definirea educatiei fizice evidentiaza "baza fiziologica si psihologica"
a activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane aflata intr-
un proces de "reasezare" in functie de solicitarile tot mai intense ale
societatii moderne (intelectuale, etice, filosofice, politice, religioase,
tehnologice, ecologice, estetice, igienice etc). Interventia sa vizeaza
intretinerea sanatatii organismului dar si provocarea "efectelor
mintale si morale" care sunt mai putin remarcabile in plan imediat,
generand insa efecte sociale multiple, raportabile la universul valoric
propriu culturii fizice si sportului (idem, . -).
Educatia fizica reprezinta astfel activitatea de formare-dezvoltare a
personalitatii umane proiectata si realizata prin valorificarea deplina
a potentialului fizic, fiziologic si psihologic al organismului in
conditiile specifice societatii moderne, contemporane.
Principiile educatiei fizice indica regularitatea normativa a activitatii
de formare-dezvoltare "corporala" a personalitatii umane:
A) Principiul corespondentei pedagogice dintre dezvoltarea psihica si
dezvoltarea fizica a personalitatii umane ( "maxima latina": "mens
sana in corpore sana" - "minte sanatoasa in corp sanatos").
B) Principiul interdependentei pedagogice dintre cultivarea
permanenta a deprinderilor igienico-sanitare si dezvoltarea deplina a
potentialului biologic al personalitatii umane.
C) Principiul deschiderii educatiei fizice spre activitatea sportiva de
masa si de performanta.
Obiectivele educatiei fizice pot fi prezentate in cadrul unui model
pedagogic centrat pe continuitatea general-particular, exprimata la
nivel informativ-formativ:
A) Obiectivele generale ale educatiei fizice: a) consolidarea
dezvoltarii biologice a personalitatii umane; b) stimularea dezvoltarii
psihice a personalitatii umane.
B) Obiectivele specifice ale educatiei fizice particularizeaza cele doua
obiective generale, evocate anterior. a) Consolidarea dezvoltarii
biologice a personalitatii umane angajeaza urmatoarele obiective
specifice: formarea deprinderilor si a capacitatilor motrice;
definitivarea conduitei igienico-sanitare in conditii de normalitate si
pentru corectarea unor deficiente fizice; valorificarea capacitatilor
speciale la nivelul activitatilor sportive. b) Stimularea dezvoltarii
psihice a personalitatii umane angajeaza urmatoarele o-biective
specifice: corelarea sarcinilor privind dezvoltarea biologica
echilibrata cu sarcinile privind dezvoltarea psihica echilibrata
(cognitiva-afectiva-volitiva; temperamen-tala-aptirudinala-
caracteriala); dezvoltarea atentiei concentrate, spiritului de
observatie, gandirii flexibile, prin exercitii si actiuni care stimuleaza
independenta si creativitatea in activitate; dezvoltarea starilor
afective pozitive provocate de mobilizarea energetica generala si
speciala, proprie activitatilor proiectate si realizate; educarea vointei
in conditii de competivitate, cu numeroase obstacole interne si
externe; valorificarea potentialului temperamental, aptitudinal si
caracterial, la nivelul activitatilor sportive orientate spre
(auto)perfectionarea resurselor fizice si psihice ale personalitatii
umane.
Continutul si metodologia educatiei fizice sustin modelul pedagogic
al obiectivelor generale si specifice, prezentat anterior.
Continutul educatiei fizice include un ansamblu de deprinderi si
capacitati specifice domeniului care vizeaza dezvoltarea armonioasa
a personalitatii umane printr-un echilibru functional realizat practic
intre "calitatile fizice" si "calitatile psihice".
Proiectarea acestui tip de echilibru functional stimuleaza direct sau
indirect orientarea vocationala a personalitatii prin valorificarea
deplina a insusirilor fizice, fiziologice si psihice, in perspectiva
integrarii sociale - scolare si profesionale - continue, progresive, in
anumite conditii ele evolueaza chiar in directia realizarii lor
"sportive", la nivel de varf sau de masa, dar mai ales in sensul
general-uman al "pedagogiei olimpis-mului" ( Poenaru, Romeo, ).
Metodologia educatiei fizice raspunde cerintelor pedagogice legate
de: a)dezvol-tarea armonioasa a personalitatii in cadrul unui echilibru
functional "fizic-psihic"; b) orientarea integral-vocationala a
personalitatii in cadrul actiunii de valorificare deplina a insusirilor
fizice, fiziologice, aplicata in mod progresiv.
Strategiile educatiei fizice evolueaaza in jurul metodelor bazate pe
actiune - exercitiul, jocul, jocul cu roluri etc. - contribuind la: a)
proiectarea educatiei fizice in sens pedagogic general, ca activitate
psihosociala complexa, "nu doar ca un mijloc" de re-creere dupa o
activitate intelectuala mai intensa (Nicola, Ioan, , .); b) realizarea
educatiei fizice in stransa corelatie cu toate celelalte dimensiuni ale
educatiei, valorificate in mod specific (cu educatia intelectuala,
pentru dezvoltarea functionala a sistemului nervos, premisa in
desfasurarea oricarei activitati de invatare eficienta; cu educatia
morala, pentru formarea trasaturilor superioare de vointa si caracter,
integrate in structura personalitatii; cu educatia tehnologica, pentru
perfectionarea deprinderilor psihomotrice si a calitatilor acestora -
forta, viteza, mobilitate, indemanare etc. - necesare in diferite
activitati productive; cu educatia estetica, pentru stimularea
miscarilor ritmice, individuale si colective, in concordanta cu
"criteriile frumosului". - Continutul educatiei, Dimensiunile educatiei.
BIBLIOGRAFIE:
https://www.referatele.com/referate/noi/diverse/educatia-fizica--con116184123.php
https://ro.scribd.com/doc/120473627/Educatia-fizica

S-ar putea să vă placă și