Sunteți pe pagina 1din 8

PARTENERIATE SOCIO-EDUCAȚIONALE

1. Definiția și caracteristicile parteneriatului

Parteneriatul educațional este forma de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul


copilului la nivelul procesului educațional. Iar presupune unitate de cerințe, opțiuni, decizii și
acțiuni educative între factorii educaționali. Parteneriatul educațional se desfășoară împreună cu
actul educațional propriu-zis. El se referă la cerința ca proiectarea, decizia, acțiunea și
colaborarea între instituții, influențe și agenți educațional.

Conceptul de parteneriat educațional are valoare de principiu în pedagogie și este o


extensie de la principiul unității cerințelor în educație. Aceasta presupune nevoia unei cum
uniuni în ceea ce privește obiectivele propuse actului didactic . el se adresa în principal pro
părinților și profesorilor și se referea la acțiunea în același sens. Ceea ce hotărăște familia trebuie
să fie în acord cu măsurile școlare și ceea ce face un părinte să nu fie degat de celălalt

Parteneriatul educațional tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip


curricular flexibilă și deschisă a problemelor educative. În abordarea curriculară a educației se
identifică nevoia cunoașterii, respectării și valorizării diversității. Este vorba de o diversitate care
presupune unicitatea fiecărei ființe umane și multiculturalitatea. Copiii nu sunt normali sau
anormali, ci unici, cu particularități diferite, determinate de caracteristicile lor subiective -
individuale și de apartenența lor la un spațiu și o identitate socio-culturală. Fiecare este purtătorul
unor particularități ce nu pot fi defecte sau anormalități, ci sunt caracteristici, răspunsuri
personale la solicitările mediului. Unicitatea vine din ecuația subiectivă a fiecăruia, dar și din
stilurile de învățare, ritmurile dezvoltării, trăsăturile personale, capacitățile, competențele și
comportamentele fiecăruia. Amprenta culturală este importantă pentru că determină bogăția
diversității la nivelul grupului social.

Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi


armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui
sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea
spiritului

1
antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi
pentru angajare pe piaţa muncii.

Din punct de vedere al intenționalității, educația poate fi formală (organizată în cadrul


sistemului de învățământ), nonformală (organizată de instituții culturale, educaționale, în afara
sitemului de învățământ) sau informală (neintenționată, difuză, spontană, care apare în cadrul
situațiilor cotidiene). Dacă în trecut era evident că educația formală ocupa locul întâi din punct
de vedere al timpului acordat, dar și al importanței, astăzi balanța s-a mai echilibrat. Luate la un
loc, educația nonformală și cea informală, ocupă poate un rol la fel de important ca educația
oferită de sistemul de învățământ.

Trăim într-o lume complet informatizată, fiind permanent conectați în online. Acest lucru
are evident un impact și asupra copiilor, mulți dintre ei având acces constant la mijloacele media
și la internet. În contextul în care orice informație poate fi accesata oricând, uneori fără niciun fel
de filtre, este mai important ca niciodată să transmitem copiilor valori și atitudini dezirabile (așa
cum ne sugerează și idealul educațional citat mai sus), care să le permită și lor să discearnă, pe
cât posibil, binele de rău.

Conform DEX, un parteneriat este un sistem care asociază parteneri din punct de vedere
politic, economic și social. Din punct de vedere socio-educațional, școala vizează crearea,
întărirea și valorificarea unor resurse și relații deja existente în comunitatea din care face parte.
DEX definește comunitatea ca fiind un grup de oameni care împart interese, credințe sau norme
de viață comune sau totalitatea locuitorilor unei localități, a unei țări (etc). Astfel, putem defini
parteneriatul educațional ca o formă de comunicare, cooperare, colaborare în sprijinul copilului
la nivelul procesului educațional, ce presupune o unitate de cerințe, opțiuni, decizii și acțiuni
educative între factorii educaționali.

2
2. Clasificare/Tipuri de parteneriate

Tipuri de parteneriat educaţional:

1) în funcţie de domeniul de colaborare:

1. parteneriate în vederea finanţării derulării unor proiecte


2. parteneriate de realizarea a unor proiecte comune de dezvoltare instituţională
3. parteneriate de dezvoltare a unor proiecte comune didactice
4. parteneriate ce vizează contracte de cercetare
5. parteneriate ce au ca scop activităţile de formare profesională
6. parteneriate în vederea organizării de manifestări ştiinţifice şi publicarea produselor
7. parteneriate de iniţiere, derulare, evaluare a unor programe internaţionale

2) în funcţie de scopul şi obiectivele urmărite:

1. parteneriate de reprezentare: federaţii, uniuni, consilii, alianţe, coaliţii


2. parteneriate operaţionale cu proiecte concrete ca motiv alasocierii

3) în funcţie de durata de desfăşurare:

1. parteneriate pe termen scurt


2. parteneriate pe termen mediu
3. parteneriate pe termen lung

4) în funcţie de forma de finanţare:

1. parteneriate cu finanţare integrală


2. parteneriate cu finanţare parţială
3. parteneriate fără finanţare
4. parteneriate cu autofinanţare

5) în funcţie de tipul de unitate:

1. unitate de învăţământ

3
2. agent economic
3. sindicat reprezentativ

De asemenea, putem vorbi despre:

1) Parteneriatele cu familia
2) Parteneriatele cu alte instituţii de învăţământ
3) Parteneriatele cu alte instituţii de educaţie: palate ale copiilor, centre de resurse educaţionale
sau asistenţă psihopedagogică, centre de asistenţă socială
4) Parteneriatele cu instituţii de cultură (teatre, muzee, biblioteci etc.)
5) Parteneriatele cu instituţii religioase – acestea completând componenta formării spirituale a
copiilor/ elevilor.
6) Parteneriatele cu instituţii locale: primărie, poliţie, pompieri, cabinete medicale ş.a.
7) Parteneriatele cu agenţi economici
8) Parteneriatele cu organizaţii nonguvernamentale, fundaţii –
9) Parteneriatele cu diverşi specialişti, din domenii variate, care pot oferi consultanţă în arii
specifice de dezvoltare sau formare: psihologi, consilieri şcolari, kinetoterapeuţi, logopezi,
bibliotecari, medici, psihopedagogi, scriitori, artişti etc.

4
3. Parteneriatele cu părinții

A. TEMA

Tema: „ÎMPREUNĂ PENTRU COPII”

Durata: 1 an școlar - 02.09.2019 – 13.06.2020

B. ARGUMENTUL

”ÎMPREUNĂ PENTRU COPII” este un proiect de parteneriat educaţional iniţiat de


educatoare din dorinţa de a colabora, coopera cu familiile preşcolarilor în scopul dezvoltării
relaţiei dintre grădiniță şi familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al grădiniței cât și al
familiei de a colabora pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-emoțională a preșcolarului,
dar și stimularea interesului familiei de a se implica în activitățile grădiniței. Această colaborare
presupune desfăşurarea unor activităţi curriculare-practice, dar şi extracurriculare - programe
artistice şi vizite.
Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieţii revine în primul rând
familiei sale. O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă
în grădiniţă şi şcoală. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului şi abia apoi prin
cea a cuvântului. Parteneriatul presupune construirea unei relații pozitive între familie și
grădiniță.

Scopul:
Colaborarea dintre familie și grădiniță pentru o implicare cât mai activă a părinților în
procesul de formare al preșcolarilor și stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în
formarea personalității copiilor, precum și procedee de corectare a unor devieri
comportamentale

5
Obiectivele specifice:

 Stimularea intersului părinților pentru activitățile desfășurate în grădiniță

 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă

 Participarea activă a familiei, alături de educatoare, în viața grădiniței precum și


în activitățile extracurriculare
 Dobândirea de către părinți a unor abilități de relaționare cu copiii

 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalității


copiilor, precum și procedee de corectare a unor devieri comportamentale
 Iniţierea unor acţiuni comune pentru sărbătorirea unor evenimente speciale

Grupul țintă este format din preșcolarii grupei, părinții preșcolarilor și educatoarele grupei.

Beneficiari: preșcolarii, părinții și cadrele didactice ale grădiniței.

Resurse:

 Umane – preșcolari, cadre didactice, părinți


 Materiale – cărţi educative, CD-uri audio, camera video, fișe xeroxate pe teme de lucru,
ecusoane, material didactic pentru activități practice: coli colorate, foarfece, lipici,
perforatoare, creioane colorate
 De informare – afișe, promovare pe pagina de Facebook a grădinițe, pliante
 Financiare – bani

C. PLANUL OPERAȚIONAL

 Septembrie: „Bun venit la grădinița” - Sedință cu părinții preșcolarilor, alegere Comitet


părinți, prezentare parteneriat: părinții preșcolarilor, educatoarele grupei, directorul
grădiniței

6
 Octombrie: „Să ne cunoaștem mai bine!” - Completare și interpretare chestionare: părinții
preșcolarilor, educatoarele grupei

 Decembrie: „Ornamente pentru bradul de Crăciun” - Activitate practică împreună cu


părinții, decorare sală de grupă, poezii pentru Moș Crăciun: preșcolarii grupei, părinții
preșcolarilor, educatoarele grupei
 Ianuarie: „O zi în familie. Arată-mi ce simți!” - Prezentare film, descoperire emoții în
diferite activități zilnice - dezvoltarea inteligenței emoționale: preșcolarii grupei, părinții
preșcolarilor, educatoarele grupei
 Februarie: „O poveste pentru fiecare” - Povestiri pentru copii, rostite de părinți: preșcolarii
grupei, părinții preșcolarilor, educatoarele grupei
 Martie: „Mărțișoare pentru toți prietenii” - Activitate practică cu implicarea părinților:
preșcolarii grupei, părinții preșcolarilor, educatoarele grupei
 Aprilie: „Cu tine începe primăvara” - Cadouri-surpriză pentru mămici realizate
împreună cu tăticii preșcolarilor: preșcolarii grupei, părinții preșcolarilor, educatoarele
grupei
 Mai: „Joc și joacă” – plimbare în natură, jocuri distractive: preșcolarii grupei, părinții
preșcolarilor, educatoarele grupei
 Iunie: „Petrecere de ziua copilului” - Organizare decor și recompense pentru copii

D. REZULTATELE AŞTEPTATE

 Implicarea părințiilor preșcolarilor în viața de zi cu zi a preșcolarilor în cadrul grădiniței.


 Familiarizarea educatoarelor cu contextul familial al preșcolarilor.
 Sporirea interesului copiilor față de activițățiile grădiniței.
 Dezvoltarea competențelor de înțelegere și de comunicare prin intermediul activităților
practice comune
 Încurajarea părinților spre activități diverse cu copiii.

E. DISEMINAREA REZULTATELOR:

7
La fiecare întâlnire se vor realiza poze, culminând cu realizarea unui jurnal al
proiectului. Aceste poze vor fi postate si pe pagina Facebook a grupei.

F. CONCLUZIILE:

Colaborarea părințiilor cu grădinița este un mijloc prin care copilul dobândește o mai
mare încredere de sine și în instituția pe care o frecventează. Parteneriatul are la bază interesul,
atât al grădiniței cât și al familiei de a colabora pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-
emoțională a preșcolarului, dar și stimularea interesului familiei de a se implica în activitățile
grădiniței.

G. BIBLIOGRAFIE:

Băran-Pescaru, A., (2004), Parteneriat în educaţie, Editura Aramis, Bucureşti

Bunescu, Ghe.,( 2002), Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, Ed. Polirom, Iaşi
Mușata Bocoș, Dana Jucan – Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării,
editura Paralela 45, Pitești, 2017

S-ar putea să vă placă și