Sunteți pe pagina 1din 16

BOALA/NOȚIU LUPUS ERITEMA TOS TUBERCULOZA CUTA

NI TEORETICE
Lupus eritematos sistemic (LES) Tuberculoza cutanată este o
Defini(ie este o boală autoimună care de etiologie bacteriană, deter
afectează mai multe organe și de haŃiluLKach sau alte
sisteme. Este mai frecvent Ia femei, microbacterii tuberculoase,
nu are o cauză cunoscută și are o transmisibilă și endemică, la
legatură aparte cu câteva gene ale răspândită în populație, cu lo
raspunsului imun. Unele sisteme multiple, evoluție cronică, de
afectate frecvent sunt reprezentate de fatală în lipsa administrării
sistemul nervos central și periferic, tratamentului medicamentos
plamân, cord, rinichi, piele, seroase Tuberculoza cutanată este o
și elementele figurate ale sângelui. a bacilului Koch locali
nivelul
Multe alte sisteme pot fi afectate, pielii.
deși cu o frecventă mai mică.

Patogenia LES este complexă, Principalul agent etiologic ca


Etiologie leziunile tisulare fiind cauzate de determină apariția tuberculoz
autoanticorpi patogenici, complexe este bacilul Koch (Mycobact
imune și limfocite T. Caracteristicile tuberculosis). Mycobacterium
care conferă acestor proteine și bovis este o micobacterie car
celule patogenitate sunt puțin la apariția bolii la bovidae, d
întelese. Se pare că pentru a rezulta afecta și omul.
factorii patogeni este necesară Micobacteriile sunt bacili gr
interacțiunea între multiple gene de pozitivi, aerobi, neramificați
susceptibilitate și genele adiționale le nesporulați, încurbați, lipsiți
permit persistența. De asemenea se capsulă și de mobilitate, avâ
pare că factorii de mediu în proprietate principală acido-
interacțiune cu genele de rezidența, care se multiplică
susceptibilitate sunt necesari pentru parcursul a 24 de ore.
a iniția sau perpetua boala în
multe cazuri. Factorii de risc favorizanți ca
rezultă din favoriza apariția tuberculoze
distrugerea tisulară determinată de reprezentați factorii care țin
subseturi patogenice de autoanticorpi organismul gazdei și factorii
și complexe immune. Raspunsul mediu. Factorii care țin de
imun anormal include: organismul gazdei sunt repr
de următoarele as ecte atolo
antigen linłmciîelor T Vi • in
i
Reglare inadecvată a acestei m
Aceste răspunsuri imune anormale a;
rezultă probabil din interacțiunea si
dintre gene susceptibile și mediu. st
Argumentele pentru predispoziția e
genetică includ cresterea m
concordanței pentru boală Ia ul
germenii monozigoți (24 până Ia ne
58%) comparativ cu cei dizigoți (O rv
până Ia 6%). Factorii de mediu care os
determină lupusul eritematos sunt în ;
general necunoscuți, cu exceptia pl
ultravioletelor(UV).
ă
m
ân
ii.
Formele de lupus
eritematos sistemic
pot varia, de Ia
severe Ia ușoare.
Unele simptome se
pot agrava în timp
și apoi pot intra în
perioada de
remisie.
Sunt identificate, după formele de Luguud.-cuza.uaî-
Clasificare manifestare și momentul în care boala ac.uî este adesea
apare, gaaauiuuri de lupus. Lupusul asociat cu boala lu
eritematos.sistemic este cel mai frecvent tip, care mn; usuluł sistemic -
nudte-orgaue, cel mai des: hemopatiile
maligne
• rimchii; pielea; -diabetul zaharaî
-insuficiența renală
-cglaggn.uzglg
-infecția cu virusul HI.Y Iuberculoze.rruptire
-cancerul-bronhQ:p.u.lmonar
- lichenul scrofulosorum
-bolile neoplazice -bronhopneumopatia
cronică obstructivă - tuberculidele papuloase sau

-tratamentul îndelungat cu citostatice, anti-


TNFaIfa și corticoizi.

Factorii de mediu care pot favoriza apariția


tuberculozei sunt reprezentați de:
-consumul de alcool
-consumul de droguri
-fumatul
-nrespectaea igienei personale
-deficitul alimentar
-sărăcia
-epuizarea fizică
-migrațiile
-mediul carceral
-războaiele
-catastrofele naturale.

Clasificarea tuberculozei cutanate după Beyt și


colab.

- sancrul tuberculos
- tuberculoza verucoasă
- lupusul vulgar
(endogene)
- prin contiguitate: scrofuloderma - autoinoculare:
tuberculoza orificială

- lupusul vulgar
- tuberculoza miliară acută
- goma tuberculoasă
dar pot exista cazuri în care se fi identificate leziuni cardiace
manifestă exclusiv la nivelul permanente. t upusut neonatal se
pielii. Există mai multe forme de
lupus eritematos cutanat: număr
Lupusul.cutanat - este. în general, redus de celule albe în sânge),
limitat la piele. Poate provoca probleme hepatice.
erupții cutanate și leziuni
permanente care pot lăsa cicatrici.
Există forme acute care determină pe bază de rețetă,
erupții cutanate tipice pentru lupus, oate duce la lu us indus. Denumit
respectiv o erupție roșie pe obraji și papulo-necrotice - eritemul
nas; Lupus-cutanat.subacut - indurat Bazin
provoacă o erupție roșie, extinsă, cu - vascularita nodulară Clasificarea
aspect solzos pe corp. Aceste erupții tuberculozei cutanate după
nu lasă cicatrici și, deseori, apar în Tigoulet si colab:
zonele de piele expuse la soare; Forme multibacilare
Lupusul cronic - provoacă o erupție Sancrul tuberculos
purpurie și poate genera decolorarea Tuberculoza ulceroasă orificială
pielii, cicatrici și căderea părului. Scrofuloderma
Lupusul-neonatal este o afecțiune
Goma tuberculoasă
extrem de rară și afectează sugarii
ale căror mame au anumiți anticorpi
Tuberculoza miliară cutanată
autoimuni. Aceștia sunt transmiși de
la mamă la făt prin placentă. Nu
Eonne-uauciôncilac.e
toate mamele care au acești anticorpi
au simptome de lupus. De fapt, Tilberculoza verucoasâ Lupusul
aproximativ 25% din femeile care vulgar
aduc pe lume un copil cu lupus
Eritemul indurat Bazin
neonatal nu prezintă simptome de
Lichenul scrofulosorum
lupus. Cu toate acestea, se estimează
că 50% din femeile care nasc copii Tuberculidele papulo-necrotice
cu lupus neonatal vor dezvolta Eritemul nodos
forme de lupus în următorii ani.
Simptomele lupusului neonatal pot
să dispară în câteva luni de Ia
naștere, dar există și cazuri când pot
lupus eritematos indus de
medicamente, se poate dezvolta prin
utilizarea pe termen lung a anumitor
medicamente prescrise, de obicei,
după câteva luni de terapie cu un
medicament pentru unele afecțiuni
(tuberculoză, infecții micotice),
terapia anticonvulsivă, pentru
aritmie, medicamente pentru
hipertensiune arterială. Lupusul
indus de medicamente dispare, de
cele mai multe ori, în câteva
săptămâni de la oprirea administrării
medicamentelor care I-au
determinat.
La debut, lgwus eritematos poate In 75-80% din cazuri erupția se
Tablou clinic intprp«n 'I'łmni organ. taltp localizează Ia nivelul feței,
manifestări apar mai târziu), sau preponderent pe piramida nasală,
buza superioară, pomeți și urechi
Autoanticorpii sunt detectați la mai rar pe gât, trunchi și membre.
începutul bolii. Severitatea bolii În 30-40% sunt atinse mucoasele
variază de Ia ușoara și intermitentă cavității bucale.
până la persistent și fulminantă. Tuberculoza cutanată se
Simptomele generale predomină de caracterizează din punct de vedere
obicei și includ oboseală, stare de rău clinic prin apariția unor leziuni
general, febră, anorexie și pierdere cutanate tipice și atipice. Leziunile
ponderală. Aproape toți pacienții cutanate tipice apărute în cadrul
prezintă artralgii și mialgii, cei mai tuberculozei cutanate sunt
mulți dezvoltă artite intermitente. reprezentate de șancrul tuberculos,
Durerea este adesea disproporționate lupusul tuberculos, tuberculoza
față de semnele fizice reprezentate de verucoasă, ulcerul tuberculos și
tumefacții simetrice fuziforme ale goma tuberculoasă. Leziunile
articulațiilor, edematierea difuză a cutanate atipice apărute în cadrul
mainilor și picioarelor ș tenosinovite. tuberculozei cutanate sunt
reprezentate de lichenul scrofulos,
eritemul indurat Bazin, tuberculidele
necesare urmărirea pacientului, unor investigații paraclinice examinare
clinică și evaluare specifice (însămânțarea produselor serologică pentru a
finaliza patologice, efectuarea frotiurilor din diagnosticul. Nu este
neobisnuit ca leziunile tuberculoase cutanate, pacienții să se prezinte cu
manifestări intradermoreacția tip Mantoux, izolate precum artralgie,
fenomen examenul histopatologic, anumite Raynaud, stare de teste de
laborator). hipercoagulabilitate, febră de origine necunoscută sau
manifestări respiratorii precum dispnee și revărsate pleurale.
Pe scurt, variatele nunifestari
clinice ale LES pot face diagnosticul
dificil.
RasLmalar — eritem fix, plat sau
reliefat pe eminentele malare
Lupus-discoid — placi
eritomatoase ieșite in relif cu cruste
cheratozice aderente și obstrucții
foliculare. Pot fi prezente cicatrici
atrofice.
L.l.ceza.'ii-ar.ale nasoLr.ingi.ene
artite neerozive afectand doua
sau mai multe articulatii
periferice caracterizate prin
tumefiere, durere. Serozita —
pleurita sau pericardita afirmată
pe ECG.
— proteinurie
peste 0,5g / zi sau mai mare decât
3+ sau cilindrii celulari.
,Uectarp neurologică— fară alte
cauze sau psihoza fară alte cause
Jectarp hematologică — anemie
hemolitică sau leucopenie,
limfopenie, trombocitopenie
Aaam.alii-imu.zulagice - preparate
pozitive pentru LE sau anticorpi anti
ADN, sau VDRL fals pozitiv.
Azu.icu:u.i-an.tiuucl.gar.i — titru
anormal de anticorpi antinucleari,
determinate prin imunofluorescența
sau orice altă tehnică echivalentă, în
orice moment. Dacă sunt prezente
patru dintre aceste criterii poate fi
pus diagnosticul de lupus eritematos.
Nu există remedii pentru lupus, Tratamentul tuberculozei presupune
Tratament medicamentele care pot fi administrarea administrate au capacitatea de a
medicamentelor antituberculoase de gestiona bine simptomele acestei boli linia I
(Etambutol, Izoniazidă,
complexe și de a evita puseele Depresia
acute ale bolii. Streptomicină, Pirazinamidă,
O parte importantă din Rifampicină) sau de linia
tratamentul pentru lupus îl II (Kanamicină, Amikacină,
reprezintă stilul de viață. Moxifloxacin, Levofloxacin,
Strategia terapeutică în lupus este Etionamidă, Cicloserină,
una medicamentoasă și cutanată, Claritromicină, etc.) în funcție
locală, cu creme și loțiuni care țin de tipul de infecție (primară sau
sub control manifestările bolii Ia secundară) și stadiul de evoluție
nivelul pielii, combinată cu a bolii.
eliminarea factorilor care pot
agrava simptomele și asociată cu o Tratamentul administrat în cazul
dietă sănătoasă. tuberculozei cutanate presupune
Evitarea expunerii la soare, respectarea unor măsuri
renunțarea Ia fumat, o dietă igienodietetice și administrarea
sănătoasă, bogată în surse de tratamentului medicamentos. Se
vitamina D (pentru că sporește recomandă administrarea de
rezistența pielii la acțiunea razelor vitamină B6 în asocierea
solare), dar și activitatea fizică tratamentului antituberculos, în
regulată sunt o parte importantă a scopul prevenirii efectelor adverse
terapiei. neuropatice care pot apărea în
Unele medicații frecvente în lupus cadrul tratamentului îndelungat cu
sunt cele cu efect antiinflamator Izoniazidă.
nesteroidian, medicamentele
antimalarice care ameliorează
simptomele lupusului, precum
erupțiile cutanate, durerile
articulare și oboseala, prevenind
puseele bolii.

Complicația - cea mai gravă a


Complicații Afectarea organelor leziunilor cu evoluție îndelungată
este apariția carcinomului spinocelular îndeosebi în
cazul leziunilor vechi tratate prin radioterapie. Rar
a fost descrisă și apariția altor tumori precum
sarcomul, carcinomul bazocelular și limfomul.