Sunteți pe pagina 1din 20

MĂSURAREA TEMPERATURII

L.12
METODE DE MĂSURARE a TEMPERATURii SI SCALEI DE TEMPERATURĂ

Temperatura este gradul de încălzire a substanței.


Această idee de temperatură se bazează pe schimbul de căldură între două corpuri
în contact cu căldură.
Corpul, care este mai încălzit, dă căldură și are o temperatură mai mare decât
corpul care absoarbe căldura. În absența transferului de căldură de la un corp la
altul, adică într-o stare de echilibru termic, temperaturile corpurilor sunt egale.
Metode de măsurare a temperaturii

Transferul căldurii de la un corp la altul indică o dependență de temperatură de cantitatea de energie internă, a cărei
purtătoare sunt molecule de materie. Conform teoriei moleculare-cinetice, energia termică împărtășită corpului, care
provoacă o creștere a temperaturii sale, este transformată în energia mișcării moleculelor.

Nu este posibilă măsurarea directă a temperaturii oricărui corp, adică, măsurată prin alte cantități fizice, cum ar fi lungimea,
masa, volumul sau timpul, deoarece în natură nu există o unitate standard sau un eșantion din această cantitate . Prin
urmare, determinarea temperaturii unei substanțe se face observând modificarea proprietăților fizice ale unei alte
substanțe așa-numite termometrice (care funcționează), care, atunci când este adusă în contact cu un corp încălzit, intră în
echilibru termic cu el după un timp. Această metodă de măsurare nu dă valoarea absolută a temperaturii mediului încălzit,
ci doar diferența față de temperatura inițială a substanței de lucru, presupusă în mod condiționat a fi zero.

Datorită schimbării în rezultatul încălzirii a energei internă încălzite, aproape toate proprietățile fizice ale acesteia din urmă
într-o măsură mai mare sau mai mică, depind de temperatură.
Aceasta este platforma de realizare a măsurării temperaturii. Se utilizează acele caracteristici care variază în mod clar cu
temperatura, nu sunt afectate de alți factori, și sunt ușor de măsurat.

Aceste cerințe sunt cel mai deplin corespund substanțelor de lucru astfel de proprietăți ca expansiunea volumetrică, variația
presiunii într-un volum închis, schimbarea soprotiv¬leniya electric, apariția forței thermoelectromotive și radiațiilor
dispozitive care stau la baza in¬tensivnost un dispozitiv pentru măsurarea temperaturii.
Scări de temperatură
Schimbarea stării agregate a substanței pure chimic (topire sau solidificare, fierbere sau condensare), după cum
se știe, are loc la o temperatură constantă, a cărei valoare este determinată de compoziția substanței, natura
schimbării sale de agregare și a presiunii.
Valorile acestor echilibru temperatură reproductibilă între solid și lichid sau lichid și fazele clorhidric suflare-
diferite substanțe la davleniiyu atmosferică normală (presiune atmosferică normală presupusă convențional
egală cu presiunea medie a coloanei de aer a atmosferei terestre) egală cu 101 325 Pa (760 mm Hg. V.) sunt
numite puncte de referință.
Dacă luăm ca principalul interval de temperatură între punctele de referință pentru topirea gheții și punctul de
fierbere al apei, indicându-le respectiv 0 și 100, în aceste temperaturi se măsoară expansiunea volumetrică a
unor substanțe active, de exemplu, mercurul într-un vas de sticlă cilindrică îngustă și se împarte cu 100 părți
egale ale schimbării în înălțimea coloanei sale, așa-numita scală de temperatură va fi construită ca rezultat.
Pentru a măsura temperatura care se situează deasupra sau sub valorile selectate ale punctelor de referință,
fisiunile rezultate sunt reprezentate grafic pe o scală și peste limitele de 0 și 100. Divizarea scalei de temperatură
se numește grade.
Când a fost construită această scală de temperatură, dependența proporțională a extinderii volumetrice a
mercurului la temperatură a fost adoptată arbitrar, ceea ce, totuși, nu corespunde realității, în special la
temperaturi de peste 100 de grade. Prin urmare, folosind o asemenea scală, este posibilă măsurarea exactă a
temperaturii numai la două puncte inițiale de 0 și 100 de grade, în timp ce rezultatele măsurătorii în restul
intervalului scării vor fi inexacte. Același fenomen ar fi observat și atunci când se construiește o scară de
temperatură care utilizează alte proprietăți fizice ale substanței active, cum ar fi schimbarea rezistenței electrice
a conductorului, tensiunii termoelectrice etc.
Scara Kelvin
Folosind cea de-a doua lege a termodinamicii, fizicianul englez Kelvin în 1848 a propus o scară absolut precisă și uniformă,
independentă de proprietățile substanței active, numită scala de temperatură termodinamică (scara Kelvin). Acesta din
urmă se bazează pe ecuația termodinamicii pentru un proces reversibil (ciclul Carnot), având forma:

Această ecuație arată că atunci când funcționează ciclul motorului termic prin raportul dintre reversibil cantitatea de Q1
termic obținut mediu de lucru de la încălzitor la cantitatea Q2 de căldură degajată să le refrigerator proporțional numai
relativă temperaturi T1 și T2 ale încălzitorului și răcitor. Având o anumită valoare a T2, pentru valorile cunoscute ale Q1 și
Q2, putem găsi cantitatea necesară T1 din această relație . Cu toate acestea, practic această metodă de măsurare a
temperaturii nu poate fi utilizată, deoarece este imposibil să se efectueze un ciclu reversibil de funcționare a motorului
termic.
Mai târziu, sa constatat că, de temperatura termodinamică coincide cu indicare termometru cu gaz umplut gaz ideal
(imaginar) având o presiune proporțională cu o schimbare de la tempera¬tury. Similar, în proprietățile sale gazului ideal
sunt hidrogen, heliu și azot și care sunt utilizate pentru măsurarea unei temperaturi termodinamic care încorporează mici
corecții pentru devierea proprietăților lor din proprietățile unui gaz ideal. (Proprietățile hidrogen și heliu sunt aproape de
legea gazului ideal la temperaturi joase, iar la azot de mare). Precizia termometrului de gaz este foarte mare, dar utilizarea
sa este dificilă, iar domeniul de măsurare este neglijabil.
Scara de temperatură termodinamică începe la zero absolută. (Un zero absolut este temperatura la care presiunea unui
gaz ideal la un volum constant este zero). Unitățile de temperatură termodinamică sunt notate cu semnul lui K (kelvin) și
valoarea condiționată a acesteia cu litera T.
Ulterior, cu ajutorul termometrelor de gaz, a fost construită așa-numita Scală Internațională de Temperatură, ușor și precis
reproductibilă și aproape de scara termodinamică. A fost adoptată în cadrul celei de-a șaptea Conferințe generale privind
greutățile și măsurile în 1927. Aceasta a fost cauzată de necesitatea de a facilita măsurarea temperaturii prin termometria
gazului și de a unifica scalele de temperatură existente în diferite țări.
Scara internațională de temperatură practică a fost rafinată în 1948, iar în 1960 a fost menționată într-o nouă versiune
adoptată la cea de-a 11-a Conferință Generală privind greutățile și măsurile, unde a fost numită Scala Internațională
Practică a Temperaturii din 1948 (SIPT-48 sau IPTS-48). Mai târziu, există două motive importante pentru revizuirea IPTS-
48, dintre care prima a fost necesitatea de a extinde scara la temperaturi joase (10 - 90 la K), iar al doilea - pentru a crește
precizia, ca măsurare gaz moderne de termometru prezentat că IPTS-48 dă practic valori mai scăzute în comparație cu o
scară termodinamică.
Pe baza acestor motive, în conformitate cu decizia celei de-a 13-a Conferințe Generale privind greutățile și măsurile
(1967), Comitetul Internațional pentru Măsuri și Masuri (1968) a adoptat noua Scală Practică Internațională de
Temperatură din 1968 (IPTS-68), ale cărei grade sunt notate cu ° C (grade Celsius) și valoarea temperaturii condiționate -
cu litera t. Pentru această scală, gradul de Celsius este egal cu kelvinul.
IPTS-68 se bazează pe valorile de temperatură ale unui număr de state de echilibru reproductibile între fazele substanțelor
pure. Echilibrul fazelor unora dintre aceste substanțe și punctele lor de referință determinate cu valorile de temperatură
atribuite sunt prezentate în tabelul. 2-1.
Pentru a determina temperaturile intermediare dintre punctele de referință, se utilizează formule de interpolare
pentru a stabili relația dintre valorile IPTS-68 și citirile instrumentelor de referință clasificate la aceste puncte. În mod
obișnuit, etalonarea se face pe punctele de solidificare ale substanței, deoarece în acest caz, chiar dacă acesta din
urmă este parțial contaminat cu impurități, temperatura sa este apropiată de punctul de topire al substanței pure.
În reproducerea MPTSH-68, în plus față de definirea punctelor de referință, pot fi utilizate în plus puncte secundare
de referință, cum ar fi temperaturile de echilibru între starile lichid solid a staniului, plumbului, etc.
În plus față de Scala internațională de temperatură practică, există și scara Fahrenheit. (Scara Fahrenheit este folosită
în Anglia și Statele Unite ale Americii.) Scala propusă în 1715 este construită prin împărțirea intervalului dintre
punctele de referință pentru topirea gheții și apei fierbinți cu 180 părți egale (grade), notate cu semnul lui F. Pe
această scală, punctul de topire al gheții este de 32 ° C, iar punctul de fierbere al apei este de 212 ° F.

Pentru a converti temperatura, exprimată în Kelvin sau grade Fahrenheit, la grade Celsius, se foloseste relatia:

unde n este numărul de grade pe scara Fahrenheit


Clasificarea instrumentelor de măsurare a temperaturii
Instrumentele de măsurare a temperaturii sunt împărțite în funcție de proprietățile fizice ale
substanțelor pe care le utilizează pentru următoarele grupe cu un număr de citiri:

Termometrele de expansiune se bazează pe proprietatea corpurilor de a-și modifica volumul sub influența temperaturii.
Termometrele manometrice funcționează prin principiul schimbării presiunii unui lichid, a gazului sau a vaporilor cu un
lichid într-un volum închis atunci când substanțele sunt încălzite sau răcite. (Acest principiu a fost utilizat în construcția scalei
practice a temperaturii internaționale pentru un termometru cu gaz.)
Termometrele de rezistență se bazează pe proprietatea conductorilor metalici de a schimba rezistența electrică a
rezistențelor lor.
Termometrele termoelectrice sunt construite pe proprietatea metalelor și aliajelor diferite pentru a forma o forță
termoelectromotoare într-o pereche (joncțiune), în funcție de temperatura joncțiunii.
Pirometrele funcționează pe principiul măsurării energiei radiate de corpurile încălzite, în funcție de temperatura acestor
corpuri
THERMOMETRE DE EXPANSIUNE
Proprietatea fizică a corpurilor de a-și modifica volumul în funcție de încălzire este utilizată pe scară largă pentru
măsurarea temperaturii. Acest principiu se bazează pe construirea termometrelor din sticlă lichidă și dilatometrică, care au
apărut cu mult timp în urmă și au servit la crearea primelor scale de temperatură.

Proprietățile principale ale termometrelor lichide

În termometrele lichide bazate pe principiul expansiunii termice a unui lichid într-un rezervor de sticlă, mercurul și
lichidele organice, cum ar fi alcoolul etilic, toluenul și altele, sunt utilizate ca substanțe de lucru.
Cel mai frecvent utilizate sunt termometrele cu mercur care au în comparație cu termometrele cu lichidele organice,
avantaje semnificative: o gamă largă de măsurare a temperaturii la care mercurul rămâne de sticlă cu mercur
neudareasticlei decătre mercur, posibilitatea de a umple termometrul cu mercur chimic pură datorită ușurinței sale de
achiziție și așa mai departe. La presiune atmosferică normală, mercurul este în stare lichidă la temperaturi de la -39 ° C
(punctul de congelare) până la 357 ° C (punct de fierbere), și are un coeficient de temperatură medie expansiunea
volumului de 0,18 · 10-3K-1.

Termometrele cu lichide organice (1 GOST 9177-59, termometre din sticlă lichidă (non-mercur)) sunt cele mai potrivite
numai pentru măsurarea temperaturilor scăzute în intervalul -190 -100 ° C. Principalul lor avantaj este coeficientul mare de
expansiune volumetrică a lichidului, care este în medie 1,13 · 10-3K-1, deci de aproape 6 ori mai mare decât cel al
mercurului.
Termometrele lichide din sticlă sunt instrumente locale de indicare. Ele constau dintr-un rezervor cu un
lichid, un tub capilar conectat la rezervor și închis de la capătul opus, o scală și o carcasă protectoare.
Creșterea în capilar a termometrului din coloana lichidului Δh (mm) atunci când rezervorul este încălzit de la
temperatura t1 la t2 este determinat de formula:

где V1 - объем жидкости в резервуаре при температуре t1 мм3;


αж и αс - средние температурные коэффициенты объемного расширения жидкости и стекла, K-1 ;
d - внутренний диаметр капилляра, мм.

Diferența dintre coeficienții de temperatură medie a și a din ecuația (2-3) se numește coeficientul de
temperatură mediu al dilatării vizibile a unui lichid în sticlă,
Proiectarea (realizarea constructivă) a termometrelor cu mercur

Termometrele cu mercur, datorită simplității lor, preciziei măsurătorii relativ ridicate, ușurinței de manevră și costului redus,
sunt foarte răspândite și sunt folosite pentru a măsura temperaturile în intervalul de la -35 ° C la +650 ° C.

Limita finală a măsurării, limitată de temperatura de înmuiere a plicului de sticlă al termometrului, este realizată prin
creșterea artificială a punctului de fierbere al mercurului. În acest scop, în termometrele pentru măsurarea temperaturilor
ridicate, spațiul capilarului de deasupra mercurului din care este îndepărtat anterior aerul este umplut cu un gaz inert la o
presiune mai mare de 2 MPa. Termometrele cu o limită superioară a scării până la 100 ° C nu sunt uneori umplute cu gaz, iar
capilarul lor este sub presiune de vid.

Pentru a produce termometre, se utilizează sticlă termometrică specială, care are un coeficient de temperatură mic de circa
0,02 · 10-3 K-1, care dă un coeficient de dilatare vizibil de mercur în sticlă de aproximativ 0,18 · 10-3 K-1.
Conform expresiei (2-3), sensibilitatea termometrelor de mercur depinde de dimensiunea rezervorului și a capilarului. Cu cât
este mai mare rezervorul și cu atât mai mică este secțiunea internă a capilarului, cu atât este mai evidentă schimbarea
înălțimii coloanei de mercur, adică, cu cât este mai sensibilă termometrul și cu atât mai puțin este prețul împărțirii scalei. Cu
toate acestea, mărimea mare a rezervorului mărește inerția dispozitivului, ceea ce reduce calitatea acestuia din urmă la
măsurarea temperaturii variabile.
Eroarea de bază a termometrelor cu mercur depinde de intervalul de citiri și diviziunea scării, cu creșterea în care crește.
Datorită micicei deviații a coeficientului vizibil de expansiune a mercurului în sticlă la schimbarea temperaturii,
termometrele cu mercur au o scară aproape uniformă
Termometrele cu mercur sunt fabricate din două tipuri: cu o scală imbricată și bastoane (Figura 2-1)

Termometrul pe scară imbricată are un rezervor 1 cu umplutură


cu mercur, un tub capilar 2, un cadran de sticlă de lapte cu o scală
și o carcasă cilindrică exterioară 4 în care sunt fixate un capilar și
un cadran. Carcasa exterioară este închisă strâns de la un capăt și
lipită la rezervor pe cealaltă.

Un termometru de lipit constă dintr-un rezervor 1 conectat la o


capilară cu pereți groși 2 cu un diametru exterior de 6-8 mm.
Scara termometrului se aplică direct pe suprafața capilarului sub
forma unei crestături de-a lungul sticlei. Stickele termometre sunt
mai precise decât termometrele cu o scală imbricată.
În ambele tipuri de termometre, capilarul aflat în spatele mărcii
superioare a scării are un volum de rezervă, care protejează
dispozitivul împotriva deteriorărilor cauzate de supraîncălzire.
Prin programare, termometrele cu mercur sunt împărțite în
laboratoare industriale (tehnice) și în model.
Termometrele cu mercur tehnic sunt fabricate cu o scală
imbricată și există linii drepte de tip A (figura 2-2, a) și unghiurile
de tip B îndoite la un unghi de 90 ° în direcția opusă scalei1 în
forma părții inferioare (coada) cu rezervorul. (GOST 2823-73,
termometre din sticlă tehnică).
La măsurarea temperaturii, partea inferioară a termometrelor tehnice este complet coborâtă în mediul de măsurat,
adică adâncimea de imersie este constantă.

Partea de jos a termometre, în funcție de condițiile de


măsurare, are o lungime de 60 mm -1600
(vysokogradusnyh de - 120 - 400 mm,) - pentru tipul A
și 110-1050 mm (vysokogradusnyh - 130 -370 mm) -
pentru tipul B. Diametrul acestei părți a termometrului
este de 8 până la 9 mm. Carcasa termometrelor, în care
cadranul este închis, este fabricat din lungimi 110, 160
sau 220 și are diametrul de 18 mm. Diametrul mare al
capilarului în aceste instrumente face coloana de
mercur mai vizibilă, ceea ce face mai ușor citirea
citirilor. Eroarea de bază a termometrelor nu depășește
prețul de divizare.
Caracteristicile generale ale termometrelor cu mercur
tehnic sunt enumerate în tabelul nr. 2-2. (Număr
termometre numit vysokogradusnymi 9-11.).
Termometre de laboratoarele cu mercur de tip TL sunt
fabricate cu bastoane sau cu o scală imbricată 2. (2
GOST 215-73, termometre de laborator din sticlă de
mercur.)
În funcție de prețul de divizare și dimensiune, ele sunt
împărțite în cinci tipuri, fiecare termometru de un
anumit tip având un număr de serie.
Lungimea termometrelor este de 160 - 530, iar
diametrul exterior este de 5 - 11 mm. Cele mai multe
dintre ele sunt produse la o scară zero (figura 2-2, b),
începând nu la nota de 0 ° C, care se aplică mai jos pe
o mică scară suplimentară destinată doar verificării
instrumentului, dar la o temperatură mai ridicată. În
intervalul dintre diviziunea zero și începutul scalei,
capilarul are o expansiune în care volumul de mercur
introdus în măsurătoare corespunde unei modificări a
temperaturii de la zero la valoarea inițială a scalei.
Modelul termometrelor cu mercur
sunt împărțite în două categorii.
Termometrele categoriei I pot fi doar
bastoane, iar cele de-a doua pot fi
bastoane și cu o scală imbricată.
Termometrele tip sunt realizate cu o
scală normală sau zero. Prin
intermediul termometrelor de la
prima cifră se efectuează calibrarea
termometrelor celei de-a doua cifre,
care se utilizează pentru calibrarea și
calibrarea termometrelor tehnice și
de laborator.

Dezavantajele termometrelor cu mercur sunt fragilitatea lor, imposibilitatea transmisiei la distanță și înregistrarea
automată a citirilor, inerția mare și dificultatea de numărare datorită vagătății scalei și vizibilității slabe a mercurului în
capilar. Toate acestea limitează în mare măsură utilizarea lor, lăsând în urma lor în principal domeniul controlului local
și măsurătorilor de laborator.
Instalarea termometrelor cu mercur
Verificarea termometrelor cu mercur
Modificări ale indicațiilor termometrelor cu mercur

Pentru măsurători exacte ale temperaturii folosind termometre cu mercur, se introduc următoarele corecții la citirile
lor:
• Δt de bază;
• temperatura coloanei de mercur proeminent Δtv;
• deplasarea poziției punctului zero Δtc.
Prin urmare, în cazul general, determinarea temperaturii reale a mediului t conform indicațiilor tT ale termometrului
cu mercur se face conform ecuației:

S-ar putea să vă placă și