Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.ISJGORJ: /_ Nr.

unitateașcolară /

Raport de activitate al profesorului metodist

Disciplina : FILOSOFIE/LOGICA

Anul școlar : 2020-2021

I . Informații personale

Nume: NEGREA CONSTANTINA


Adresă:ALEEA GLADIOLELOR;NR.1;BL.12;SC.3;AP.50
Telefon /fax: 0733054988
E-mail arginegrea@yahoo.com
Specializare:SOCIO-UMANE
Titular la unitatea de învăţământ :COLEGIUL NATIONAL ,,GEORGE COSBUC’
Gradul didactic şi anul obţinerii : I, 2005
Calificativul anual pentru perioada 2020 -2021: FOARTE BINE

II. Formare profesională iniţialăşicontinuă

1. Universitatea: U N I V E R S I T A T E A D E V E S T T I M I S O A R A
2. Facultatea :DE LITERE,FILOSOFIE SI ISTORIE
3. Masterat/Studii postuniversitare în specialitate /Conversii:-
4. Stagii de formare (internațional/naţional/judeţean/prin universităţi/ CCD):
Cursuri de formare în ultimii cinci ani consecutivi, calculați de la obținerea definitivăriiîn
învățământ:

Nr. Perioada Instituţia Denumire program Număr credite Număr


crt. formare transferabile ore
1. 26.02.2021- Centrul Programul de formare pentru 15 60
29.03.2021 National de constituirea Corpului de profesori
Politici si evaluatori pentru examenele si
Evaluare in concursurile nationale,acreditat prin
Educatie” OMEC 608/2020
2. 17.02.2018- Casa corpului Evaluare pentru evolutia in cariera 30 120
21.04.2018 didactic Gorj
3. 30.03.2019- Asociația MANAGEMENTUL 20 80
05.05.2019 Dominou COMUNICĂRII ÎN MEDIUL
ȘCOLAR
4. 02.04.2018- Asociația PROFESOR ÎN MILENIUL III 22 90
22.04.2018 „Eco-World
2010 „

Formator
Strada Victoriei nr.132-134
Tg-Jiu, cod 210234
Telefon: 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com,
isjgj@utgjiu.ro
III. Experienţă metodică în ultimul an școlar

1. Metodist – În anul școlar 2020-2021 nu am desfașurat inspecții de specialitate.


În tabel vor fi menționate inspecțiile programate și nerealizate, ca urmare a desfășurării cursurilor în
sistem online.

SEMESTRUL I
Nr. Numeși Tipul inspecției Data Numele cadrului Unitatea de
crt. prenume (Grad /curentă/ didactic inspectat învățământ
metodist specială)
1. NEGREA INSPECTIE CURENTA 2 - -TATOMIR IULIANA COLEGIUL
CONSTANTINA- PENTRU ACORDAREA 23.11.20 NATIONAL’TUD
GRADULUI DIDACTIC I 20 OR ARGHEZI’’ Tg
- CARBUNESTINN
-

SEMESTRUL II
Nr. Numeși Tipul inspecției Data Numele cadrului Unitatea de
crt. prenume (Grad /curentă/ didactic inspectat învățământ
metodist specială)
1. NEGREA INSPECTIE SPECIALA 19.05.20 BUSE S.MIOARA- LICEUL DE
CONSTANTINA PENTRU ACORDAREA 21 SORINA ARTE,,CONSTAN
GRADULUI DIDACTIC I TIN –
BRAILOIU’’TG-
JIU

Aspecte pozitive, ale activităţii cadrelor didactice inspectate, sesizate pe parcursul


activităţiideinspecţie :
Activitatile cadrelor didactice inspectate au fost organizate online in conditiile
pandemice.Ambele cade didactice inspectate(Tatomir Iuliana si Buse Mioara –Sorina),au avut o
prestatie deosebita reusind sa se adapteze la activitatea online si sa antreneze elevii cu metode si
tehnici de predare si evaluare specifice starii respective.Inspectia speciala de gradul
I,desfasurata in prezenta profesorilor de la Universitatea din Craiova s-a desfasurat normal.
Activitatea didactica s-a realizat printr-o bună corelare a elementelor proiectării didactice. Strategiile
didactice au fost selectate în funcție de grupurile de elevi , realizându-se o tratare diferențiată a acestora .
Accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării în specialitate( mijloace audio - video și
materiale de lucru diferențiate care au fost bine integrate în desfășurarea activităților).
Desfășurarea eficient a activității de predare-învatare –evaluare , în primul rand respectarea modelului
comunicativ-functional in predare , asigurarea finalității scontate pentru a se obține rezultatele dorite.
Utilizarea diferitelor metode și tehnici de evaluare a cunoștințelor , traditionale si moderne , care au pus
în vedere capacitatea de asimilare a elevilor , cât și de exploatare logică a cunoștințelor asimilate .

Strada Victoriei nr.132-134


Tg-Jiu, cod 210234
Telefon: 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com,
isjgj@utgjiu.ro
2.Tutore de practică pedagogică

Nr. Perioada Unitatea școlară unde se Număr Instituția de


crt desfășoară practica pedagogică studenți/masteranzi proveniență a
. studenților/
Masteranzilor
1. - - - -

3. Probleme apărute pe parcursul inspecţiilorefectuate:

Nu s-au semnalat probleme pe parcursul inspecțiilor efectuate în anul școlar 2020-2021. Am lucrat
transparent și deschis , am comunicat deschis asigurând în acelasi timp confidențialitatea datelor ,
am respectat beneficiarii de educatie , în primul rând elevii în calitate de participanți la procesul
educațional , dar si părinții .

4. Nevoi de formare identificate lacandidat


Cadrele didactice inspectate au participat la cursuri de formare continuă considerând că noțiunile
învățate au fost utile și au fost aplicate în activitateapractică de fiecare zi . De asemenea cursurile
de formare continua au ajutat la familiarizarea cu noile tehnologii de predare –învatare.
Atitudinea cadrelor didactice este favorabilă față de conceptul de formare continuă și de nevoia
unei oferte cat mai variate pentru asemenea cursuri : ( „Grammaire par lesjeux , pratiques de
l’oral”, „ Profesor in mileniul III,” „Integrarea socio- emoțională a copiiilor cu CES”,
„ Asigurarea transparenței în sectorul educațional „)

5. Sugestii pentru îmbunătăţireaactivităţii de inspecţie, pentru definitivat şi grade didactice, în


anul şcolar 2021-2022.

Nu este cazul.

Data, 06.09.2021 Semnătura,

Strada Victoriei nr.132-134


Tg-Jiu, cod 210234
Telefon: 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com,
isjgj@utgjiu.ro

S-ar putea să vă placă și