Sunteți pe pagina 1din 4

Legile lui Kirchhoff

Fişă de lucru, clasa a X-a

1. Pentru circuitul electric din figurǎ, se


cunosc: E1=12 V , E2=8V , R1=R 2=¿
R3=R 4=4 Ω. Se neglijeazǎ rezistenţele
interne ale surselor. Sǎ se determine
intensitǎţile curenţilor electrici prin fiecare
ramurǎ a reţelei.

2. Completaţi tabelul urmǎtor cu intensitǎţile curenţilor ale cǎror valori nu sunt indicate:

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
6A 2A A 12A 7A A 5A A
300mA 800mA A 0,1A 500mA mA 200mA A

3. Pentru circuitul din figurǎ se cunosc:


E1=E 2=1,5 V . E3 =E4 =4,5 V ,
r 1=r 2=r 3=r 4=0,5 Ω, R1=1 Ω, R2=2 Ω,
R3=1 Ω , R4 =4 Ω , R5=5 Ω. Sǎ se calculeze
intensitatea curentului electric prin circuit.

4. În schema din figurǎ rezistoarele au


rezistenţele R1=1 Ω şi R2=2 Ω. Pâna la
închiderea întrerupǎtorului K prin R1 trece
curentul I 1=2,8 A iar dupǎ închiderea lui
prin R2 trece curentul I 2=1 A . Sǎ se afle
rezistenţa interioarǎ a sursei.

1
5. Pentru circuitul din figurǎ se cunosc
intensitatea curentului electric prin ramura
principal: I =6 A , intensitatea curentului
electric prin ramura cu rezistorul R1: I 1=4 A
şi R2=3 Ω. Calculeazǎ rezistenţa R1.

6. Pentru circuitul din figurǎ se cunosc: R1=1 Ω


, R2=4 Ω, R3=1 Ω , R4 =5Ω , I 1=2 A ,
I 3=41,5 A .
Rezistenţa interioarǎ r2 este neglijabilǎ.
Calculeazǎ:
a) Tensiunea pe R1;
b) Intensitatea prin R4 ;
c) Tensiunea intre noduri;
d) T.e.m.E2.

7. Pentru circuitul din figurǎ se cunosc: E=12V


, r =0,6 Ω, R1=4 Ω, R2=4 Ω, R3=2Ω ,
Calculeazǎ tensiunea de la bornele fiecǎrui
rezistor atunci când:
a) Întrerupǎtorul K este deschis;
b) Întrerupǎtorul K este închis

8. Sǎ se stabileascǎ de câte ori se modificǎ


tensiunea la bornele rezistorului de
rezistenţǎ R prin închiderea întrerupǎtorului
K (se neglijeazǎ rezistenţele interne ale
surselor).

9. Sǎ se calculeze curentul prin bateria din


figurǎ şi sǎ se determine curentul care trece
prin rezistenţa R2. Se cunosc: E=6 V ,
R1=2 Ω, R2=6Ω , R3=3Ω, R4 =1,5 Ω (se
neglijeazǎ rezistenţa internǎ a sursei).

2
10. Pentru circuitul din figurǎ, se cunosc:
E1=10 V . r 1=0,4 Ω , E2=6 V . r 2=0,5Ω ,
E3 =18V . r 3=0,8Ω, R1=20 Ω, R2=25 Ω,
R3=40 Ω. Sǎ se calculeze tensiunea electricǎ
între punctele A si B.

11. În circuitul din figurǎ se cunosc: E1=25V , continuu valoarea rezistenţei R2. Determinaţi
E2=15V . R1=100 Ω, R2=75 Ω. valoarea rezistenţei pentru care voltmetrul
Rezistenţele interne ale surselor sunt indicǎ o tensiune electricǎ nulǎ.
neglijabile, iar aparatele de mǎsurǎ sunt
ideale ( R A ≅ 0 , RV → ∞ ).
a) Determinaţi tensiunea electricǎ indicatǎ de
voltmetru când întrerupǎtorul K este deschis.
b) Dacǎ întrerupǎtorul K este închis, determinaţi
valoarea intensitǎţii curentului electric
mǎsurat de ampermetru.
c) Determinaţi valoarea tensiunii indicate de
voltmetru în condiţiile punctului b).
d) Presupunem cǎ întrerupǎtorul este deschis şi
printr-o metodǎ oarecare se micşoreazǎ

12. Pentru circuitul din figurǎ se cunosc:


E1=40 V , E2=20V , r 1=r 2=4 Ω,
R3=1 Ω , R4 =6 Ω, R5=3Ω. Calculeazǎ:
a) Intensitatea prin fiecare ramurǎ;
b) Tensiunea la bornele circuitului exterior.

3
4

S-ar putea să vă placă și