Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

I.Date generale:
Data: 9. Februarie.2022
Profesor: Bîrcă Marius-Cristian
Școala Gimnazială nr. 80, sect. III, București
Clasa: a-VII-a C
Disciplina: Religie
Titlul lecţiei: Libertate și responsabilitate în viață
Tipul lecţiei: de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
Competeța generală:
Formularea de argumente pentru susținerea importanței unor idei, fapte, evenimente cu relevanță moral-religioasă, în plan individual şi social
Competențe specifice:
Evidențierea implicațiilor moral-religioase pe care modelele urmate le pot avea în viața personală şi socială
Asumarea de responsabilități specifice în contexte şcolare şi extraşcolare de colaborare cu ceilalți, respectând diversitatea grupului, inclusiv cea
religioasă
Competențe derivate:
C1-definirea noţiunii de pildă;
C2-rezumarea conţinutului pildei, în urma lecturării pe fragmente;
C3-identificarea însuşirile pozitive şi negative ale celor doi fii;
C4-formularea învăţăturilor morale din pildă;
C5-înțelegerea învățăturilor morale și aplicarea lor în viață
Strategia didactică:
*Materiale didactice folosite la lecţie:fişă de lectură şi evaluare, Biblia, imagini ce ilustrează Pilda Fiului Risipitor;
*Metode de învăţămînt utilizate la lecţie:conversaţia, explicaţia, expunerea, descrierea, lectura, exemplul, problematizarea, jocul didactic.
*Forme de organizare; individual şi frontal.
Bibliografia folosită la lecţie:
- „Metodica predării Religiei”,Sebastian Şebu,”;
-Biblia sau Sfînta Scriptură,Editura I.B.O.R., Bucureşti, 1982.
-„Metode active de predare-învăţare. Modele şi aplicaţii la religie”, Dorin Opriş, Monica Opriş, Ed. Sf. Mina Iaşi, 2008.
-„Religia Ortodoxă – călăuză pentru credincioşi”,Pr. Vasile Sorescu.

Scenariul didactic:

Etapele Co Elemente de conţinut Strategii didctice Instrumente de


lecţiei mp evaluare
ete
nțe
1.Moment Rostirea ”Cuvine-se cu adevărat”. Frontal
organizato Prezența. Conversaţia
ric Organizarea clasei pentru începerea lecţiei.
2.Actualiz Să ne reamintim câteva aspecte legate de puterea Cuvântului lui Frontal
area Dumnezeu care aduce lumină oamenilor. Am ilustrat câteva aspecte Conversaţia
cunoştinţel importante despre ascultarea cuvântului lui Dumnezeu cu ajutorul Expunerea
or unei pilde. Cum se numea aceasta?(Pilda Semănătorului) Explicaţia
anterioare -Cine era semănătorul?
-Ce reprezintă sămânța căzută lângă drum/cea căzută pe piatră/cea
căzute între spini/cea căzută în pământ bun? Problematizarea
Dragilor, am discutat anterior despre Legea morală a Noului Expunerea
Testament care este cuprinsă în Evanghelii. Am spus noi că orice
societate trebuie să se bazeze pe legi morale, iar dacă o țară are un
cod de legi civile, Biserica lui Dumnezeu are tot așa un cod scris în Exemplul
aceeași formă? (Nu), dar cum?
Domnul Iisus ne prezintă legea ca pe ceva firesc, ca pe firescul
uman, un om devine om, se împlineşte ca om numai împlinind
legea., doar aşa ajunge fericit, de aceea abordează omul cu foarte
multă delicateţe. Uite cînd suntem mici acceptăm observaţiile
părinţilor/tutorilor fără să protestăm (să nu faci asta,..să nu…)dar
când devenim mai mari nu ne place să fim îndreptaţi astfel, fiindcă
ştim noi ce avem de făcut. Iată deci că legea este în noi, este firescul
nostru. De aceea Domnul Iisus – pedagogul perfect – nu ne
constrânge niciodată prin legi, ci ne oferă mai presus de toate Iubire.
3.Anunţar Astăzi vom vorbi despre Pilda fiului risipitor şi vom observa cu Expunerea
ea titlului atenție ce lucruri ne putem însuși pentru sufletul nostru, ce putem Frontal
aplica în viața noastră și cum ne putem apropia mai mult de Tatăl
nostru Ceresc.
4.Comunic Vă mai amintiți definiția pildei?Ce este o pildă? Se defineşte Conversaţia
area noilor C1 noţiunea de pildă, şi se scrie pe tablă, elevii în caiete.
cunoştinţe Se începe cu lectura biblică. Mai întâi lecturează profesorul, apoi Lectura biblică
elevii pe rând, pe fragmente.
Pe cine semnifică tatăl din această pildă? (Dumnezeu), Dar fiii? Frontal
C2 (oamenii)
Atributele (însuşirile) tatălui sunt de fapt însuşirile lui Dumnezeu.
Aflăm cât de nemărginită este dragostea lui Dumnezeu faţă de noi Explicaţia, se folosesc fişele
oamenii. Ne iubeşte pe toţi la fel. Se prezintă imaginile cu cu imagini.
Întoarcerea fiului risipitor sugestive în ce priveşte dragoste lui
Dumnezeu pentru om. Explicaţia
Dar să vedem ce se întâmplă în planul omenesc.
În cei doi fii ne identificăm noi toţi oamenii; când suntem în postura
fiului mare, când în postura celui mic, depărtaţi de Dumnezeu şi Joc didactic
C3 căzuţi în păcate – oamenii cu calităţile şi defectele lor - .
Se face o schiţă pe tablă, profesorul îi invită pe copii să extragă Conversaţia
bileţele pe care sunt scrise diferite însuşiri ale celor doi fii iar elevii
trebuie să citească biletul şi să spună cărui fiu se potriveşte însuşirea
de pe bilet. Frontal
Iată că avem în faţă tabloul sufletesc al celor doi fii. Ce putem să
învăţăm din aceasta?
C4 Iată fiul cel mare a fost ascultător şi cuminte, dar se pare că nu i-a
păsat de fratele său, ba mai mult este invidios şi se mânie pe tatăl Expunerea
său că-l reprimeşte atât de bine. Conversaţia
Deci învăţăm că trebuie să avem dragoste unii faţă de alţii, să nu-i Expunerea
judecăm pe cei ce greşesc, dacă s-au întors.. iar de la fiul cel mic
învăţăm să ne cerem iertare dacă am greşit şi să ne mărturisim
păcatele.
Şi mai multe putem învăţa din această pildă de aceea o vom relua în
Postul Mare când ne vom pregăti pentru spovedanie.
5.Fixarea Elevii se vor conecta pe platforma kahoot pentru a rezolva quizz-ul Probă de evaluare
noilor pregătit de profesor. Se va utiliza videoproiectorul pentru afișarea individual
cunoştinţe întrebărilor.
6.Asociere
ași În final, aşi dori să medităm puţin la dragostea infinită pe care o are Frontal
Generaliza Dumnezeu faţă de om: „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Expunerea
rea Fiul Său Cel Unul –Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Lectura
Său în lume să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, Îndemnul
C5 lumea”

7.Aprecier Profesorul va face aprecieri generale şi individuale privind atât


ea pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi implicarea în predarea noilor
activității cunoştinţe.
elevilor Notează elevii care au participat la lecţie.

8.Precizar -Pentru ora viitoare, realizați o cumpunere de o pagină, cu titlul


ea şi ”Iertarea – dovadă de iubire și libertate”
explicarea
temei
pentru
acasă
9.Încheiere Rostirea rugăciuni ”Tatăl Nostru”.
a
activităţii
Data…..
OGLINDA TABLEI (CAIETULUI)
Pilda fiului risipitor
Pilda – o scurtă povestire din care învăţăm adevăruri de credinţă şi cum să ne comportăm.
Tatăl – Dumnezeu;
Fii – oamenii;
Învăţături:
-Dumnezeu ne iubeşte pe toţi ta fel ca un tată iubitor;
-să avem dragoste unii faţă de alţii:
-să nu-i judecăm pe cei care greşesc;
-să ne cerem iertare dacă am greşit;
-să ne mărturisim păcatele.
Fiul cel mare
Însuşiri pozitive Însuşiri negative
Ascultarea Mânia
Cuminţenia Invidia

Fiul cel mic


Însuşiri pozitive Însuşiri negative
Smerenia Desfrânarea
Pocăinţa Neascultarea

S-ar putea să vă placă și