Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru

Portretul literar
Clasa a V-a

Citeşte cu atenţie textul următor:


Era o fetiţă mărunţică, însă voinică şi plinuţă. Rochia de doc albastru stătea strambă în chip cu
totul nepermis pe trupuşorul ei. Botinuţele ii erau pline de colb şi cu şireturile desfăcute.
Colţunii căzuseră şi arătau nişte piciruşe parlite de soare , cu genunchii nu tocmai curaţi.
Capu-i era foarte scurt tuns, băieţeşte, şi arăta în rotunzimea lui felurite bulbucături
neregulate. Năsucu-i mititel ar fi avut nevoie de batistă, lucru pe care-l dovedeau şi manecile
rochiţei. Gura-i era cam mare şi obrajii prea roşii. Nu era deloc frumuşică şi delicată duduia
Lizuca. Numai ochii căprii , umbriţi de gene negre , aveau în ei cate- o mică floare de lumină.
( M. Sadoveanu- Dumbrava minunată )

1.Identifică intenţia autorului în fragmentul dat.


2. Realizeaza , pe scurt, o descriere proprie a fetiţei portretizate în acest fragment.
3. Explică folosirea , î n text , a cuvintelor : mărunţică, plinuţă, rochiţa,trupuşorul,
botinuţele,picioruşe,năsuşorul,frumuşică.
4. Exprimă,într-un enunţ, sentimentele autorului pentru personajul descris.
5. Comentează imaginea ochilor cu cate-o mică floare de lumină.
6.Transcrie două epitete cromatice.

Limba romana
1. Găseşte sinonime potrivite pentru cuvintele:mărunţică, colb, dovedeau., umbriţi.
2. Găseşte antonime ale cuvintelor: mărunţică, strambă, curaţi, lumină.
3. Selecteaza din text substantivele in cazul acuzativ.
4. Transcrie un predicat verbal , respectiv un predicat nominal.
5. Analizeaza un nume predicativ, la alegere.
6. Menţionează modul şi timpul verbelor:stătea, ar fi avut.
7. Transcrie toate pronumele invătate , precizează cazul şi funcţia sintactica a fiecăruia.
8. Precizează funcţia sintactică a substantivelor:de doc, de gene.
9. Caută patru prepoziţii diferite si transcrie-le.
10. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor: plinuţă, căzuseră, nişte, negre.