Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE

PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI SPECIALIZAREA


MANAGEMENT, CONSILIERE SI ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA IN
INSTITUTIILE INCLUZIVE

STAGIU PRACTIC IN MANAGEMENTUL


INSTITUTIILOR INCLUZIVE

Pop Marian-Gabriel
Educaţia incluzivă prevede schimbarea și adaptarea continuă a sistemului educaţional pentru a
răspunde diversităţii copiilor și nevoilor ce decurg din aceasta, pentru a oferi educaţie de calitate
tuturor în contexte integrate și medii de învăţare comună.
Integrarea ca fenomen este fundamentată pe  ideea că relaţiile dintre indivizi sunt bazate pe
o  recunoaştere a integrităţii lor, a valorilor şi drepturilor comune ce le posedă.
În modelul tradiţional, relaţiile familiei cu şcoala sunt aproape inexistente sau au un
caracter informal, ocazional. În condiţiile şcolii incluzive, părinţii participă direct la viaţa şcolii
şi pot influenţa anumite decizii care privesc procesul educaţional. Absenţa sau indiferenţa
părinţilor în ceea ce priveşte problemele educaţionale ale copilului vine în opoziţie cu ideea de
integrare sau incluziune. În acest sens apar  o serie de dificultăţi, cauzate de atitudinea de reţinere
sau neîncredere a părinţilor care rezultă din reprezentări/mentalităţi eronate cu privire la viaţa şi
evoluţia şcolară a unui copil cu cerinţe educative speciale.
Având în vedere perspectiva învăţământului de tip incluziv, părinţii au dreptul să-şi
exprime propria viziune asupra modului de funcţionare a şcolii şi să participe concret la
influenţarea actului managerial din şcoală. De asemenea, familiile copiilor cu cerinţe educative
speciale au obligaţia să se implice în activităţile extraşcolare ale copiilor şi să dea dovadă de
răbdare şi înţelegere faţă de schimbările mai  lente  sau mai rapide din viaţa copiilor lor.
Pentru o mai eficientă susţinere a şcolii incluzive din partea familiilor , membrii acestora 
trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:
Ø  să participe activ la toate activităţile şcolii şi să se implice în promovarea practicilor de
integrare şcolară a copiilor cu cerinţe speciale la toate nivelurile vieţii sociale.
Ø  să fie modele de acţiune şi de comportament în acceptarea şi susţinerea integrării
persoanelor cu cerinţe speciale din comunităţile lor;
Ø  să sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste cu privire la evoluţia şi formarea
copiilor în şcoală şi în afara ei;
Ø  să fie parteneri sinceri de dialog şi să accepte fără rezerve colaborarea cu echipa de
specialişti care se ocupă de educarea  şi recuperarea copiilor lor, urmărind  împreună
progresul înregistrat de copil în diverse situaţii de viaţă;
Ø  să colaboreze cu alţi părinţii în grupurile de suport ale părinţilor şi să împărtăşească şi
altora experienţele personale cu propriii copii la activităţile desfăşurate în mijlocul
familiei;
Ø  să fie convinşi de avantajele oferite de şcoala incluzivă copiilor cu cerinţe speciale şi să
accepte fără resentimente, eventualele limite impuse de gradul şi complexitatea
deficienţelor acestora .
PLAN DE INTERVENTIE

Date despre copil:

Vârstă: 8 ani si 9 luni

Diagnostic: Tulburare de spectru autist

Programul:
Obiectivul Să emită un sunet pentru a obține un obiect+ CONTACT VIZUAL
prelungit 3-4 secunde
Abordarea Captivarea atenției în mediul natural.
intervenției
Atunci când copilul își dorește un obiect, acesta va trebui să emită orice sunet
spontan și să aibă contact vizual cu cel ce deține itemul dorit.

Programul ECHO
Obiectivul Să imite sunete duble după parinte.
Abordarea Să repete sunetele duble după unul dintre parinti.
intervenției

Parinte: Emite o combinație de sunete duble o data: NA-NA


Copil: Emite NA-NA!
Parinte: Bravo! MA-MA!
Copil: Emite, MA-MA!
Parinte: Bravo! CO-CO!
Copil: Emite CO-CO!
Programul TACT
Obiectivul Să numească și să sorteze itemi în categoria din care fac parte.
Abordarea Copilul va imita o secvență compusă din 2 acțiuni înlănțuite cu obiecte diferite.
intervenției
TRENUL:
Parinte: Fă și tu așa! Pune călătorul în tren și apoi pornește trenul
Copil: Ia obiectele și imită acțiunea.

Programul LIMBAJUL RECEPTIV:


Obiectivul Să indentifice în poze diferite persoane familiare.
Abordarea Copilul va indica în poze distincte, unde se află diferite persone familiar.
intervenției

Parinte: Arată-mi unde este mama/bunica/bunicul?


Copil: Identifică corect persoana.

Obiectivul Să identifice corect diferiți itemi comuni.


Abordarea Se vor alege itemi comuni ( ex: pisică și cană) care se vor prezenta în expunere
intervenției
de câte 2 obiecte, expunere în care un obiect nu se află în predare (ex: pisică și
vaporul) apoi copilul va trebui să arate itemul la întrebarea adultului: Unde e x?
Care este x? În diferite poziții.

Obiectivul Să ia un obiect și să îl ofere unei persoane/locații.


Abordarea Copilul se va duce la cerere la diferite persoane atunci când un adult îi solicită
intervenției
acest lucru.
Parinte : Du-te la...(persoana) și du-i...(obiectul)
Parinte: Du-te și pune (obiectul) în ...(locație).

Programul PERCEPȚIA VIZUALĂ:


Obiectivul Să realizeze o structură 3D după un model dat de adult.
Abordarea Copilul va reproduce o structură de cuburi 3D după modelul dat de adult.
intervenției
Parinte: (îi arată modelul) Construiește la fel ca și mine!
Copil: Reproduce construcția data de adult din două piese.

Programul SCRIERE:
Obiectivul Să coloreze diverse forme geometrice.
Abordarea Copilului i se va oferi o foaie pe care va fi desenată o formă geometrică MARE
intervenției
cu contur gros unde i se va specifica să coloreze.
Criterii urmărite:
o Să mâzgălească foaia
Adultul va porni cronometrul la 5 secunde și-i va spune copilului că poate colora
până sună ceasul.
Dacă copilul în cele 5 secunde nu va avea comportamentul urmărit, acesta nu va
primi recompensă.
După ce copilul îndeplinește de trei ori consecutiv acel comportament în 5
secunde, criteriul ca crește până când va ajunge la 2 minute.
Adultul nu se va focusa pe criteriul de a nu depăși conturul.

Obiectivul Să scrie diferite litere și cifre ( acestea vor fi scrise pe puncte)


Abordarea La început se va focusa doar pe câte trei litere.
intervenției
De asemenea, se va focusa și pe scrierea de cifre din concentrul 1-10, astfel se
va începe tot cu primele trei cifre, respectiv 1-3.
Adult: Uite! Aici e litera M. Hai să o scrii pe puncte!
Copil: Se uită și scrie și el litera M pe puncte.

Se va lucra pe literele numelui lui la început, ca apoi să-și poată scrie numele
independent.
Programul JOC:
Obiectivul Să participela jocuri simple cu mingea.
Abordarea Parintele va crea mediul astfel încât să faciliteze jocul cu mingea. Adultul va
interveției
realiza o acțiune simplă cu mingea, iar copilul va oferi mingea înapoi adultului
prin aceeași mișcare.

In concluzie :
Un parteneriat între familie şi şcoală nu se poate construi foarte repede, ci implică etape bine
planificate. Această planificare a activităţilor duce la stabilirea unei relaţii de încredere şi
cooperare activă cu cadrele didactice şi alţi profesionişti, familia fiind unul dintre factorii, a căror
contribuţie este foarte importantă în procesul de integrare şcolară a copiilor. 

S-ar putea să vă placă și