Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

PRIETENII ANIMALELOR

Prof. înv.primar, Pîrvan Violeta-Daniela


Liceul “Ștefan Diaconescu” Potcoava
DATA: 15.02.2022
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: G.P.P.-Liceul “Ștefan Diaconescu” Potcoava
NIVEL II : Grupa mare
PROF. ÎNV.PRIMAR: Pîrvan Violeta-Daniela
TEMA ANUALĂ DE STUDIU : ,,Când, cum și de ce se întâmplă ?”

TEMA PROIECTULUI :,În lumea animalelor”

TEMA SAPTAMANII: “În ogradă și-n pădure, avem prieteni în lume”

TEMA ACTIVITĂŢII : “Prietenii animalelor”

MESAJUL ZILEI: “Suntem prietenii animalelor și avem grijă de ele!”

CATEGORIA DE ACTIVITATE : Activitate integrată

DOMENIILE EXPERENTIALE VIZATE : ADP+ALA 1+ADE ( DȘ ȘI DOS )+ALA 2

TIPUL DE ACTIVITATE: recapitulare și sistematizare a cunoștințelor;

FORMA DE ORGANIZARE : frontal, pe grupuri, individual;

SCOPUL ACTIVITĂŢII: : Formarea capacităţii de a aprecia în situaţii concrete unele comportamente


şi atitudini în raport cu normele cunoscute; Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter;
Formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi de ceilalţi ;consolidarea și evaluarea unor abilități
practice specifice nivelului de dezvoltare motrică și dezvoltarea simțului practic și estetic; Verificarea
cunoștințelor despre animalele domestic și sălbatice și stimularea imaginației creatoare a copiilor.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

A.1. Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare;

A.2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mişcării;

B.1. Interacțiuni cu adulții și cu copii de vârste apropiate;

C.1. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);

C.3. Activare și manifestare a potențialului creativ;

D1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.


.
COMPORTAMENTE VIZATE: ,

A.1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specific vârstei;

A.1.3. Utilizează mâinile şi degetele pentru realizare de activităţi variate;

A.2.3. Îşi coordonează mişcările în funcţie de ritm, cadenţă, pauză, semnale sonore, melodii;

B.1.3. Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată;

C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;

C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și


povestiri creative;

D1.1 Exersează,cu sprijin ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui
(comunicare receptivă);

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

 să găsească răspunsul potrivit ghicitorilor;


 să-şi exprime acordul sau dezacordul referitor la anumite comportamente;
 să selecteze jetoanele potrivite care infățișează puii animalelor domestice și sălbatice;
 să stabilească hrana potrivită fiecărui animal;
 să așeze animalele selectate în habitatul său;
 să denumească materialele puse la dispoziție;
 să folosească în mod adecvat materialele puse la dispoziție;
 să demonstreze că a inţeles indicaţiile primite prin executarea unor deprinderi motrice însuşite
anterior, în diverse context;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul
didactic, ruleta, cubul.

Material didactic:
calendarul naturii,animale de jucărie, jetoane, siluete animale dimensiune mare,
machete, recipient apă, puzzle, imagini sugestive, album,imagini cu animale,
ghicitori,lampă, ruletă, plicuri, mesaj audio, foarfecă, lipici, elemente de décor, fire de
ață maro ,măști cu animale, culori, coș ,cadouri pentru copiii participanți,cutie
surpriză, colivie, chei, lacăte,
FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici, individual,

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă

DURATA : o zi

EVALUARE: continuă prin aprecierea răspunsurilor/recompense

BIBLIOGRAFIE:

 Curriculum pentru educaţia timpurie 2019;


 Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani;
 Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează
curriculumul pentru educaţie timpurie;
 Scrisoarea metodică pentru anul şcolar 2020-2021;
 Învățământul preșcolar și primar Nr. 3-4/ 2018, Editura Arlequin;
 Laurenţia Culea, Filofteia Grama, Mioara Pletea – „Activitatea integrată în grădiniță”,
Editura Didactică Publishing House, București, 2008;
 Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiș- „Piramida cunoașterii”, Editura Diamant, Pitești,
2014;
 Proiectarea pas cu pas (îndrumător pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar),
Daniela Răileanu, Dorina Vieriu, Iuliana Alecsa, Editura Diamant, 2010
 Metode interactive de grup-ghid metodic- 60 metode şi 200 aplicaţii practice pentru
învăţământul preşcolar, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Editura
Arves,

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALE

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii, Activitatea


de grup, Noutatea zilei.”Suntem prietenii animalelor și avem grijă de ele!”
Rutine:” Sosirea copiilor”,”Ne pregătim activități!”

”Bine-i pentru sănătate / Să ai mâinile curate!” - exersarea unor


deprinderi igienico-sanitare
„Locul meu de joacă e curat şi frumos”–exersarea de prinderii de
a ordona materialele utilizate;

Micul dejun

Tranziții :”Bat din palme” , “Gimnastica de inviorare “, ,,Luați


seama bine!”

II.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(ALA):


ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES:

ALA1:

JOC DE MASĂ: ,,Animale domestice și animale sălbatice ”-puzzle-uri

ARTĂ: ,,Albumul prieteniei”- confecționare

Științe: ,,Descoperă prietenii necuvântători”-experiment

III.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

ADE:

DȘ: “Salvează animăluțele!” –joc didactic


(activitate de cunoașterea mediului)

DOS: “Îmbracă ursulețul ”- decupare, lipire

IV.JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE–ALAII

ALA 2: “ Atenție !Atenție!-joc de atenție și mișcare


“Hora prieteniei”-joc distractiv
SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei va începe cu Intâlnirea de dimineață. Copiii vor fi așezați pe pernuțe,în


semicerc pentru a putea stabili un contact vizual cu toți membrii grupei. Urmează
salutul :”Dimineața a sosit/ Toți copii au venit/ În cerc să ne adunăm/ Cu toți să ne
salutăm!,Bună dimineața,ursuleților!iar copiii se salută cu expresia ”Bună dimineața…”,
salutul curgând firesc de la o margine la alta a semicercului într-o atmosferă de relaxare și
bună dispoziție, fiind invitați pe rând să apese butonul preferat pentru salut al
semaforului( butonul verde-face cu mânuța, butonul galben-bate pumul și împrăștie praf de
stele, butonul roșu-îmbrățișare)

Prezența se realizează prin numirea fiecărui copil care vine la semafor și enumerarea
copiilor absenți, specificându-se numărul celor care lipsesc .
Se va trece la completarea calendarului naturii: ”A-nceput o nouă zi,
Cum e vremea azi copiii?”
Va fi făcută de către doi copii ,meteorologi de serviciu, care vor verbaliza acţiunile
efectuate, punându-se accent pe modificările apărute în natură. Vom denumi anotimpul în
care ne aflăm şi voi îndruma copiii să privească afară, pe fereasstră, vom aşeza împreună
jetonul corespunzător stării vremii.Apoi copiii sunt îndemnaţi să spună ce au observat ei
dimineaţă când au venit la grădiniţă şi cum ne îmbrăcăm în acest anotimp. Se va
completa calendarul cu ziua săptămânii, data, luna, anul, iar copilul zilei, ajutat de
educatoarea indică jetoanele pe care sunt scrise denumirile acestora.
Se va desfășura jocul de grup ,, Ce știi despre mine ?”- se vor juca cu ” zarul animalelor domestice și
sălbatice ”prin intermediul metodei interactive Răspunde-Aruncă-Interoghează.Se prezintă un zar de
dimensiuni mai mari,pe fețele căruia sunt reprezentate diferite animale domestic și sălbatice.Zarul va
fi aruncat pe covor între doi copii ,cel care primește zarul va privi, va denumi animalul și va spune tot
ce știe despre acesta,iar la final va reproduce sunetul scos de acel animal. Jocul va fi reluat în funcție
de disponibilitatea copiilor.

Noutatea zilei : ,,Este o zi special pentru că avem oaspeţi!’’-educatoarea va îndrepta


atenţia spre musafirii din sala de grupă,prezenți online, care au venit la ei să îi vadă cât
de cuminţi şi cât de multe lucruri ştiu ei despre animale.

Noutatea zilei va fi realizată prin primirea unui mesaj vocal de la Vrăjitoarea cea rea în care îi
anunță pe copii că a capturat toate animalele. Însă eu îi voi menționa că sunt la GPP
Potcoava unde sunt copii foarte isteți și iubitori de animale, și le vom salva. Aceasta ne
propune o mulțime de probe. Noutatea zilei o aduce în plan pe Vrăjitoare și dorința copiilor
de a salva animăluțele capturate de vrăjitoare.

Mesajul zilei:” Suntem prietenii animalelor și avem grijă de ele!”

Tranziţie:Copiii vor fi invitați către centrele de interes prin câteva versuri!”

”Bat din palme clap,clap,clap

Din picioare trap .trap.trap

Ne învartim,ne răsucim

Și la centre noi pornim “

Se trece la activitățile pe centre de interes, cu ajutorul educatoarei se observă materialele puse la


dispoziție astfel:

La centrul Joc de masă- “Animăluțe drăguțe”

În boluri se află puzzle-uri cu diferite animale pe care aceștia trebuie să le asambleze formând
imaginea în ansamblu.
La centrul Arte –“Albumul prieteniei”
Copiii vor avea de colorat animale domestic și sălbatice, pentru a le așeza într-un album al
prieteniei.
La central Științe-Sub lupă-experiment
Preșcolarii vor avea de descoperit, sub lupa unui pahar, în urma unui experiment ce animale se
ascund , dincolo de culoare.

Educatoarea va sprijini copiii în desfășurarea activităților de la centrele deschise. După


finalizarea lucrării la un centru, copiii pot să îşi aleagă un alt sector. Se continuă până la
sunetul clopoţelului.

Rutina:”Locul meu de joacă e curat şi frumos”-exersarea deprinderii dea ordona


materialele utilizate;
Înainte de a trece la activitatea integrată pe domenii experiențiale, se execută gimnastica de
inviorare:

“Copii frumoși ca un soare,

Hai, veniți la-nviorare!

Hai cu toții 1, 2

Să pornim în pas vioi

Pas la stânga, mâinile sus

Pas la dreapta, pas în plus

Acum venim la mijloc

Și ne învârtim pe loc

Iute sar de 2 ori

Să ajungem până la nori

Facem roata în mișcare

Și pornim o aplecare

Acum ne oprim frumos,respirăm

Dar nu stăm jos

La băiță noi plecăm

Pe mânuțe ne spălăm.

Pentru activitatea pe domenii experențiale DȘ( cunoașterea mediului), preșcolarii vor găsi in
mijlocul grupei, o cutie uriasă, două machete ferma și pădurea, din care lipsesc animalele .Pe cutia
mare este un bilet. Vrăjitoarea le propune un joc didactic, ce conține mai multe probe”Salvează
animăluțele!”. La fiecare probă rezolvată se va deschide câte un lacăt. În plic este cheia care
deschide prima probă a jocului. In prima parte a cutiei se găsesc o veioză, jetoane cu ghicitori, fără
imagine vizibilă în prealabil, coronițe cu măști de veveriță și cățel, jetoane cu ghinde și os de cățel.
Se vor forma 2 echipe; a veverițelor și a cățelușilor. Copiii vor alege din sac un cartonaș cu
ghicitoare, educatoarea o citește, iar echipa adversă răspunde. Răspunsul va fi verificat, așezând
imagine invizibilă în lumina veiozei și va apărea animalul corect ghicitoarei.La fiecare răspuns
corect echipele vor primi recompensele menționate. Se precizează regulile jocului, se desfășoară
jocul de probă, apoi se trece la desfășurarea jocului propriu-zis. Când se termină ghicitorile, la
fundul săculețului se află a doua cheie, care deschide lacătul nr. 2. Din cutia mare, într –un
coșuleț voi scoate jetoane cu puii de animale. Proba 2 presupune să învârtă o ruletă, pe care se
găsesc animale, iar copii trebuie să aleagă puiul potrivit animalului la care s-a oprit acul ruletei.
La finalul probei, sub coșulet, se găsește a treia cheie, care deschide următorul lacăt. A treia probă
presupune și complicarea jocului.” Așază animăluțul la casa sa”. Într-o colivie, se află siluete de
animale, domestice și sălbatice, fiecare copil va veni să elibereze câte un animal și îl va așeza în
habitatul său. La final, toate animăluțele sunt eliberate, dar în colivie, ,mai găsim un
bilețel.Vrăjitoarea este supărată ca am salvat toate animăluțele și ne spune că i-a luat blănița
ursului și va îngheța pe asemenea frig. Dar eu îî voi invita pe copii să în confecționăm ursului o
blăniță nou . nouță.

Trecerea la activitatea DOS se va realiza cu ajutorul tranziției “ Luați seama bine!”

Luați seama bine, în picioare, drepți

Ochii toți la mine, mâinile la piept

1.2,1,2, faceți toți la fel ca noi

1,2,1,2, faceți toți la fel ca noi

Luați seama bine, după cum am spus

Ochii toți la mine, mâînile în sus

1,2,1,2, faceți toți la fel ca noi

1,2,1,2, faceți toti la fel ca noi

Luați seama bine , după cum arat

Ochii toți la mine și sărim în lat

1,2,1,2, faceți toți la fel ca noi

1,2,1,2, faceți toți la fel ca noi

Luați seama bine , mai avem un pic

Ochii toți la mine și ne ghemuim

1,2,1,2, faceți toți la fel ca noi

1,2,1,2, faceți toți la fel ca noi

Luați seama bine, ca să nu greșiți

Ochii toți la mine, spre mese porniți

1,2,1,2, faceți toți la fel ca noi

1,2,1,2, faceți toți la fel ca noi

Pe măsuțe, copiii găsesc planșe cu un urs, culoarea pielii, foarfece, lipici,planșă cu pădurea, fire
groase de ață maro. Copiii vor denumi materialele puse la dispoziție. Se prezintă planșa model,
apoi se demontrează etapele de executare a lucrării. Înainte de a se trece la realizarea propriu-zisă
a lucrării de către copii, se face încălzirea muschilor mici ai mâinii cu ajutorul versurilor:
“Mâna lebădă o fac

Care dă mereu din cap

Lebedele-n jur privesc

Capu’ncet și îl rotesc.

Palmele nu stau deloc

Și se pregătesc de joc

De getele-mi sunt petale

Se deschid ca la o floare

Ploaia iată a sosit

Și ea cade pic , pic, pic

Degetele răsfirăm

Și la pian noi cântăm.

Se oferă ajutor copiilor și explicațiile necesare, la finalul activității vom afișa pe panou lucrările și
se fac aprecierile generale asupra activității copiilor.

Se face trecerea la ALA 2 prin tranziția “ De lucrat am lucrat/ Prietenii mi i-am salvat/ iar e
vremea de jucat. Se vor executa jocurile”Atenție! Atenție!și “Dansează cu prietenii tăi!” pe fond
muzical,jigidi dance, purtând măști de animale, iar de masca educatoarei va atârna ultima cheie
care deschide ultimul lacăt, unde vor descoperi baloane umflate printate cu animălute drept
recompensă. Astfel se va finaliza și activitatea pe ziua respectivă.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

EVENIMENTE STRATEGII DIDACTICE

DIDACTICE CONȚINUT ȘTIINȚIFIC METODE ȘI MIJLOACE DE EVALUARE

PROCEDEE ÎNVĂȚĂMÂNT

1.Moment Voi asigura condițiile necesare pentru


organizatoric desfășurarea optimă a activității;

- Aerisirea sălii de grupă, amenajarea


spațiului educațional și pregătirea
materialului didactic..

Activitatea va debuta cu Intâlnirea de Observare


dimineață ,prin intermediul salutului, comportament
se face prezența, se completează Conversația Imagini pentru copii
calendarul naturii, apoi se trece la salut
activitatea de grup care se va desfășura Salutul
sub forma unui joc: ,, Ce știi despre Zar
Observația
mine ?”- se vor juca cu ” zarul
Panou de
animalelor domestic și sălbatice”prin Exercițiul prezență
intermediul metodei interactive
Răspunde-Aruncă-Interoghează.Se Răspunde- Calendarul
prezintă un zar de dimensiuni mai Aruncă- naturii
mari, pe fețele căruia sunt reprezentate Interoghează Analiză
diferite animale domestic și Semafor formă răspunsuri
sălbatice.Zarul va fi aruncat pe covor de salut copii
între doi copii,cel care primește zarul
va privi,va denumi animalul și va
spune tot ce știe despre acesta,iar la
final va reproduce sunetul scos de acel
animal. Jocul va fi reluat în funcție de
disponibilitatea copiilor.

2. Captarea Captarea atenției se va realiza printr-o


atenției conversație telefonică cu Vrăjitoarea
cea Rea, care îi anunță pe copii că a Explicația Telefon și Observare
capturat toate animalele, însă mesaj comportament
Conversația copii
educatoarea îi va menționa că se află la
GPP Potcoava unde sunt copii foarte Observația
isteți și iubitori de animale, și le vom
salva. Aceasta ne propune o mulțime de
probe
Conversația

3. Anunțarea Prin intermediul mesajului zilei, se vor Observare


temei și a anunța tema zilei dar și obiectivele, comportament
folosindu-se un limbaj adecvat, Conversația copii
obiectivelor
accesibil preșcolarilor, apoi se vor
deplasa la centre pe tranziția:
”Bat din palme clap,clapclap Observația
Din picioare trap .trap.trap

Ne învartim,ne răsucim Explicația


Și la centre noi pornim “

4. Dirijarea ALA 1 Copiii își aleg singuri, centrul Observația


învățării de interes la care doresc să lucreze,
urmând ca apoi să treacă pe la fiecare
centru deschis.

Educatoarea le prezintă sarcinile de Observare


lucru la fiecare centru și le expune comportament
obiectivele urmărite, folosind un limbaj Explicația copii
accesibil vârstei, astfel;
Imagini cu
- la centrul Joc de masă-“Animăluțe animale
drăguțe”- puzzle-uri Expunerea domesticeși
-la centrul Stiințe-“Sub lupă- sălbatice alb-
Observarea
experiment negru, album,
-la centrul Arte- “Albumul prieteniei”- puzzle-uri, vase
confecționarea unui album transparente,
Se dau indicații, dar educatoarea va Munca colorant
interveni numai dacă va fi solicitată cu individuală/ în alimentar,
grupuri mici Analiză lucrări
explicații și ajutor. Educatoarea pahare.,culori copii
apreciază verbal munca copiilor, apoi
copiii vor ieși din sală . Urmează
gimnastica de înviorare .

Activitatea pe domenii experențiale

DȘ( activitate de cunoașterea mediului)

În mijlocul sălii de clasă,se află o cutie


uriașă, iar deasupra cutiei un plic de la
Vrăjitoarea cea Rea, care le propune
copiilor un joc didactic, cu mai multe
Explicatia
probe

Secvența 1
Conversatia
După cum am aftat în bilețel, trebuie să Analiză
câștigăm fiecare probă pentru a răspunsuri
dechide câte un lacăt, și a elibera toate copii
animăluțele” Salvăm prietenii
necuvântători!”Copiii vor fi împărțiți
în 2 echipe în funcție de coronița-
animăluț aleasă. Vrăjitoarea ne anunță
că jocul are 3 probe, și dacă le vor duce
la bun sfărșit, va elibera animalele. Jocul didactic Cutie,bilețele,la
căte . chei,
Explicarea jocului
coronițe
Se vor nominaliza echipele formate, animăluțe,
borcănelele unde vor primi borcănele
Explicația recompense,
recompensele, se intuiește materialul
de joc, veioză, cartonașe cu animale săculeți, veioză,
ascunse, săculeți. cartonase
ghicitori cu
Explicarea regulilor. imagine vizibilă
Observatia doar în lumină
-Fiecare copil va veni să extragă un
cartonaș din săculeț.

-Fiecare probă trecută va deschide un Conversația


lacăt cu cheița, pe care o vom găsi la
sfârșitul fiecărei probe.- Explicația
-Copilul numit va rezolva sarcina
respectivă a probei.

-În cazul în care se încurcă, este ajutat


de echipa sa. Analiză
răspunsuri
-În cazul în care nici echipa nu știe Munca în copii
răspunsul, va răspunde cealaltă echipă. grupuri mici

-La finalul fiecărei probe rezolvate ,


echipele vor primi recompense. Conversația
Jocul de probă

Are loc demonstrarea jocului de probă


de către cele două echipe

-selectează cartonașul
Demonstrația
-ascultă ghicitoarea

-oferă răspunsul Aprecierea


-verifică corectitudinea răspunsului în rezolvării
veioză corecte a
Conversația
sarcinilor date
Proba nr. 1
Ruletă. Jetoane
Selecteză cartonasul,asculță animale,
ghicitoarea, răspunde corect,verifică cartonașe pui
răspunsul de animale

Proba nr. 2

Rotește ruleta,denumește Cușcă, siluete


animalul,caută-i puiul potrivit, asază-l animale
Conversația
lângă familia sa. domestic și
Jocul didactic sălbatice,
Proba nr.3 machete ferma
Eliberează câte un animal din și pădurea,
cușcă,spune ce fel de animal este și jetoane cu
asază-l în habitatul său. hrana Aprecieri
animalelor asupra
Complicarea jocului execuției
jocului
Pentru a complica jocul, voi solicita
copiilor să închidă ochii, iar eu voi lua Conversația
hrana pentru animale și le voi plasa
greșit, iar ei trebuie să precizeze langă
ce animal trebuie așezată fiecare
hrană.

Varianța 2” Ajuta-mă să imi găsesc


familia!”

Explicarea și demonstrarea jocului.

Scaunele sunt așezate în 2 cercuri


concentrice, fiecare copil își alege Conversația , Scăunele
scaunul pe care dorește să stea.În ExplicațiaAcv
interiorul cercurilor se află Cartonașe
Acvariul
educatoarea.Copiii din cercul interior
primesc imagini animalul mascul,cei Jocul didactic Tablă
din exterior, animalul femelă în mod magnetică
aleatoriu.Copiii se vor roti pe scaune
comparând animalul cu cel al copilul
din fața lui căutând perechea..Când
găseste perechea. Se ridică împreună Aprecierea
precizând ce familie au găsit. Se face rezolvării
jocul de probă. corecte a
sarcinilor date
Executarea jocului de către copii

În timpul desfășurării jocului voi avea Conversația


în vedere realizarea sarcinilor și
verificarea înțelegerii modului de
lucru.

Complicarea jocului
Aprecieri
Copiii care au găsit perechea de
asupra
animale, trebuie să meargă la panoul
execuției
magnetic și să le o așeze lângă puii săi,
jocului
denumind cum se numește tatăl, mama
și puiul lor.

Tranziție

Mergem la baie pe versurile "Unu, doi,


Obținerea unu, doi/ La băiță mergem noi/ Pe
performanței mânuţe ne spălăm/ Ca apoi să
continuăm''

DOS

Copii sunt anunțați că ursulețul a


rămas fără blaniță , iar noi îi vom
face alta. Se intuiesc materialele Observatia
primite pe măsuță: planșe cu pădurea,
planșe su urs alb – negru, foarfece , Plașe pădure,
lipici, bucățele de fire groase de ață. Se foarfece, lipici,
afișează planșa model, apoi se explică fișă urs , ață
și de demonstrează modalitatea de groasă maro
lucru. Înainte de a de trece la
executarea lucrării, se face încălzirea
mușchilor mici ai mâinii.
Conversația
“Mâna lebădă o fac
Explicatia
Care dă mereu din cap
Demonstrația
Lebedele-n jur privesc

Capu’ncet și îl rotesc

Palmele nu stau deloc,

Ci se pregătesc de joc.

Degetele-mi sunt petale,

Se deschid ca la o floare.

Ploaia iată a sosit

Și ea cade pic , pic, pic

Degetele răsfirăm

Și la pian noi cântăm.”

Copiii realizează lucrările fiind


supravegheţi de educatoare şi ajutaţi cu
informaţii suplimentare.

Prin tranziția “ De lucrat am lucrat/


Prietenii mi i-am salvat/ iar e vremea
de jucat. Se va executa jocul “Atenție!
Atenție!.

Copiii vor forma un cerc mare, cu


distant între ei, educatoarea, va intra
Asigurarea feed- Măști
în cerc , cu mască de vrăjitoare care Explicația
back-ului animăluțe, bilă
ațipește din când în când.În jurul ei,
Demonstrația cauciucată
animăluțe din plastic, cu mâinile
luminoasă, fir
răsucește o minge din cauciuc Analiza
de pește si băț
elastic strălucitoare prinsă de un realizării
support,
băț.copiii trebuie să se ferescă să nu îi figurine lucrării și
atingă mingea cu magie,când animale comportament
salvează animalele de lângă ea.

Regulile jocului

-apleacă-te și ferește-te de minge

-salvează cât mai multe animale

-păstrează liniștea să nu o trezești pe Explicația


vrăjitoare Jocul de
Se execută jocul de probă probă

Se execută jocul propriu-zis

“Hora prieteniei”- joc imitativ

Copiii vor executa mișcările pe care le Conversația Melodie, laptop,


face educatoarea pe anumiti timpi pe cheie, baloane
Observația printate
melodia” Jigidi dance”.Fiecare copil Explicația
va dansa cu eductoarea, apoi va trece Aprecieri
în spatele ei , într un sir. asupra
execuției
Activitatea zilei este finalizată, se fac
Încheierea jocului
aprecieri asupra efortului depus de
activității către copii. De masca educatoarei este Conversația
legată ultima cheie, care deschide
ultimul lacăt , iar pe fundul cutiei,este
recompensa pentru copii, baloane
printate cu animale.

Aprecieri
asupra întregii
. activităţii
stimulente

S-ar putea să vă placă și