Sunteți pe pagina 1din 2

Importanța activităților educative realizate în online pentru

promovarea imaginii școlii

Prof. Vranău Maria

Școala Gimnazială „Sever Pop” Poiana Ilvei, loc. Poiana Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud

Educația poate fi privită ca un sistem de bunuri educaționale și, în acest context, capătă
semnificații deosebite totalitatea  instituțiilor și activităților implicate în promovarea și difuzarea
ei. Educația are în vedere valori care se referă la nevoile umane.

Promovarea imaginii unei unităţi şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare
între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Educația este obligatorie, dar din
fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este liber să aleagă. Această
dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de
implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala
trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în
schimbare ale “clientilor”. Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele
umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. Şcoala nu poate funcţiona bine
fără sprijinul comunităţii.

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o
imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile
potrivite. Printre cele mai utilizate metode de promovare a imaginii unei şcolii sunt:

 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale ,


baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;

 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul


promovării imaginii instituției şcolare;

 promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet).
Apariţia pe neaşteptate a pandemiei, ne-a obligat ca profesorii să-şi desfăşoare întreaga
activitate în online, deşi, pentru unii a reprezentat o adevărată provocare. Din fericire, aceste
activităţi au fost benefice pentru promovarea imaginii oricărei şcoli, dovedindu-se a fi deosebit
de importante . Astfel, nu doar că părinţii au şansa să asiste la aceste activităţi, creându-se o
relaţie mai bună professor- părinte, dar există o mai mare oportunitate pentru şcoală de a-şi
promova aceste activităţi, chiar şi online. Pentru promovarea imaginii şcolii online, se poate
apela la activităţi precum:

 transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi


programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele preșcolarilor,
proiecte educaționale derulate ;
 promovarea imaginii instituţionale, a ofertei educaţionale pe pagina web a uniţii şcolare;
 popularizarea ofertei educaţionale propuse.
 publicarea unor fotografii cu elevii, realizând diferite activităţi, pe site-ul şcolii.

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei
educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea
unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele
instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare. Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o
preocupare constantă pentru elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze
rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea
instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de absolvenți,
performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de elemente ale culturii
organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii).
al comunității.Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului
instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice.

Bibliografie:

1. Andriţchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în


învăţământ. Chişinău: Lumina, 2014.
2. Douglas B. Holt. Brands and Branding. Cultural Strategy Group.
http://testconso.typepad.com/files/brands-and-branding-csg2.pdf

S-ar putea să vă placă și