Sunteți pe pagina 1din 11

2.

Principiile dreptului penal român


Principiile=idei călăuzitoare care guvernează materia
dreptului penal.
Ele guvernează-activitatea de elaborare a normelor
penale
-activitatea de aplicare a normelor
penale
Principiile:- fundamentale-guvernează întregul drept
penal
-speciale- au aplicabilitate restrânsă (ex.
aplicarea legii penale în timp).
Principiile dreptului penal român
1. Principiul legalității-izvorăște din:
- Constituție-art. 23 alin. 12
- Convenții, pacte internaționale:Decl.Univ. a dr.
omului-1948, Decl. Dr. omului și
cetățeanului-1789, Conv. Europeană a Dr.
Omului-1950
- Codul penal –art. 1,2
Legalitatea incriminării(nullum crimen sine
lege)-regula potrivit căreia infracțiunile sunt
reglementate doar prin lege organică-art. 1 c.p. art.
15 alin. 2 c.p.,art.73 alin. 3 lit.h Constituție.
Se aplică:-activ. legislativă –material-ce fapte sunt
infracțiuni și pedepsele pentru ele
-formal-se adoptă prin legi
organice
Principiile dreptului penal român
Lex scripta-lege scrisă/cutumă
Lex certa-claritate și accesibilitate
-Activitatea jurisdicțională- lex stricta-lege de strictă
interpretare și aplicare
Analogia este interzisă.A existat în per. 1949-1956 și
în statele totalitare.
Legalitatea pedepselor(nulla poena sine
lege)-pedeapsa se stabilește prin lege-art. 23 alin12
Constituție, art. 73 alin. 3 lit. h Constituție
Legalitatea răspunderii penale(nullum judicium sine
lege)-15 alin. 2 c.p. -răspunderea penală poate izvorî
doar din lege.
Principiile dreptului penal român
2. Principiul umanismului-regula-coerciția să respecte
dr. omului și libertățile fundamentale.
Art. 22 Constituție-interzice tortura, pedepsele
corporale, tratamentele inumane, degradante și ped.
cu moartea.
Cauza TYRER c/a Marii Britanii
Aplicatii ale principiului : amânarea aplicării pedepsei
suspendarea executării
pedepsei
Principiile dreptului penal român
3. Caracterul personal al răspunderii penale –nicio
persoană nu poate răspunde pentru o infracțiune a
altei persoane.
Vizează – aplicarea pedepsei
- executarea pedepsei
Nu există răspundere pentru fapta altuia.
Excepție –art. 151 c.p. persoana juridică
4. Principiul individualizării răspunderii penale
–regula potrivită căreia sancțiunea trebuie să
reflecte periculozitatea faptei și a făptuitorului.
Principiile dreptului penal român
Individualizarea legală- legiuitorul stabilește
pedepsele pentru diferite infracțiuni
-echilibru între valoarea socială
ocrotită și sancțiunea prevăzută
Infr. contra vieții/infr. contra patrimoniului
Individualizarea judiciară-judecător –criterii- art. 74
c.p.
Individualizarea administrativă-executării pedespei
–regimul de executare, drepturile condamnatului
Principiul subsidiarității (Fl. Streteanu) –după alte
forme de răspundere( contravențională,
administrativă).
Raportul juridic penal
Def. –relație de apărare socială reglementată de norma
de drept penal.
1. R.J. de conformare- între stat-toți cetățenii –vizează
respectarea legii penale
Subiecte: statul=titularul funcției de apărare socială
=subiectul dominant
Persoanele fizice în totalitate=obligația de a
respecta norma penală
=subiect nedeterminat
Conținut:dr. statului –cere o anumită conduită
obligația persoanelor fizice de a se conforma
conduitei cerute
Raportul juridic penal
Obiect-conduita pretinsă de stat=acțiunea/inacțiunea
-diferă în funcție de tipul fiecărei infracțiuni
Durata-naște-la intrarea în vigoare a legii-78 Constit.
-modifică- la modificarea legii penale
-stinge-ieșirea din vigoare a legii/la data
săvârșirii infracțiunii
2. R.J. de conflict-naște în cazul săvârșirii unei
infracțiuni
R.J de conflict nu poate exista fără R.J. de conformare
Subiecte:statul=titularul dreptului de a cere tragerea
la răspundere penală
Raportul juridic penal
Persoana fizică determinată care a săvârșit infracțiunea.
Conținut:-dr. statului de a trage la răspundere penală
infractorul
-obligația persoanei fizice de a suporta pedeapsa
Obiect:-pedeapsa și sancțiunile ce se vor aplica
Durata:- e legat de R.J. procesual penal
-de la săvârșirea infracțiunii-rămânerea definitivă a
sentinței de condamnare=R.J. afectat de condiție
suspensivă
-stinge-executarea pedepsei
-înlăturarea răspunderii penale(deces,
amnistie).
Fapte juridice penale
Def. Stări, situații, împrejurări care dau naștere,
modifică, sting R.J. penale.
Constitutive:generează R.J. penale. Infracțiunea.
Modificatoare de R.J. penale-agravează/atenuează
răspunderea penală(intervenția unei legi care
prevede alte forme de sancționare=modifică
conținutul R.J, sau pedepse mai ușoare=modifică
durata R.J.).
Sting R.J. penale:extinctive-posterioare săvârșirii
infracțiunii(executarea ped.,moartea, amnistia,
prescripția răsp. penale, dezincriminarea,
împăcarea).

S-ar putea să vă placă și