Sunteți pe pagina 1din 1

TIPURI DE REACȚII CHIMICE.

REACȚIA DE DESCOMPUNERE -rezolvare ANEXA 2


(Fixarea și consolidarea cunoștințelor acumulate )

1. Analizați cu atenție schema următoare . în cercurile libere notați care sunt reactanții și produșii de reacțe. Uniți reactanții cu produșii de reacție potriviți
astfel încȃt să obțineți ecuațiile reacțiilor chimice . în spațiile libere scrieți ecuațiile reacțiilor chimice corecte.

Cu(OH)2 Na2O +CO2 1. Cu(OH)2 CuO + H2O


K2CO3 NH3 +HCl 2. K2CO3 K2O + CO2
NH4Cl H2O + CO2 3. NH4Cl NH3 +HCl
NH4OH CuO + H2O 4. NH4OH NH3 + H2O
H2CO3 K2O + CO2 5. H2CO3 H2O + CO2
Na2CO3 NH3 + H2O 6. Na2CO3 Na2O +CO2

2. Identificați substanțele lipsă din următoarele ecuații ale reacțiilor chimice.Notați tipul reacției chimice în care se încadrează ecuațiile chimice date,în
spațiul liber al desenului.

CO2 + H2O H2CO3 2 KClO3 2 KCl + 3O 2


MgCO3 MgO + CO2 (NH4)2CO3 2 NH3 + H2O + CO2
2HgO 2Hg + O2 Na2O + H2O 2NaOH
SO3 +H2O H2SO4 H2CO3 CO2 + H2O
2NaCl 2 Na + Cl2 BaCO3 BaO + CO 2
(NH4)2SO4 2NH3 + H2O + SO3 NH3 + HCl NH4Cl

3. Carbonatul de calciu se supune descompunerii ,cȃnd se obține: un oxid de metal și un oxid de nemetal.Realizați următoarele cerințe :

a. Scrieți formulele chimice ale b. Scrieți ecuația reacței de c. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice dintre oxizii obtinuți ,cu apa.
substanțelor participante la descompunere corectă,respectȃnd 1) CaO + H2O Ca(OH)2
reacția de descompunere legea conservării maselor. 2) CO2 + H2O H2CO3
CaCO3 CaCO3 CaO + CO2
CaO
d. Calculați masa de oxid de calciu obținută din 100g carbonat de calciu.
CO2
Se dau ACa=40,AO=16,AC=12
100/100=x/56 x = 56g CaO
MCaCO3=100g/mol MCaO=56g/mol

S-ar putea să vă placă și