Sunteți pe pagina 1din 2

Caz 9

Bolnavul P. Bogdan, 25 ani, student

M.I.:
astenie fizică marcata, reducerea capacităţii de concentrare, iritabilitate
 icter sclero-tegumentar
 inapetenţă, durere în hipocondrul drept, accentuată de efort

A.H.C.: fără semnificaţie patologică

A.P.P.:
nesemnificative

C.M.V.:
nefumător, consumator ocazional de alcool
locuieşte în cămin

Istoric: debut in urmă cu trei zile, prin febră moderată (38°), însoţită de cefalee şi astenie fizică, pentru
care a urmat tratament simptomatic cu AINS, fără ameliorarea simptomatologiei. După 2 zile se
instalează icterul sclero-tegumentar, cu dispariţia febrei, decolorarea scaunelor şi urini închise la culoare.

Examen obiectiv:
T=181cm
G=77Kg
 t e g u m e n t e s i m u c o a s e - icter sclero-tegumentar,
intensitate moderată, nepruriginos
➢ sist. limfo-gangl. — nepalpabil
➢ aparat osteo-articular şi musculo-aponevrotic — normale
 aparat respirator — FR=18/min., stetacustic fără modificări
 aparat cardio-vascular:TA=125/70mmHg, FC=80/min;
stetacustic normal, artere periferice pulsatile
 aparat digestiv — abdomen dureros la palpare in hipocondrul drept,
ficat la 3 cm sub rebordul costal, dureros la palpare, consistenţă
elastică, margine anterioară rotunjită; splină nepalpabilă;
tranzit normal, scaune acolice
 'aparat uro-genital — urini hipercrome
➢ SNC — iritabilitate psihică, cu alterarea capacităţii de
concentrare; ROT-normale

Paraclinic:
Hb=13.,2g%;
Ht=34%;
GA=7200/mm3;
FL-normaIă;
Tr=250000/mm 3 ;
VSH=8mm/h
Bi=4.3mg%,
 Bd=2,5 mg% ;
TGP=430U1/1;
TGO=510/1;
Electrotoreză: Pt=81g/l, Alb=57g/l, α1=1.3g/l, α2=5,7g/l, β2= 4,3g/l, ɣ=19,4g/l
 AgHBs-negativ; Ac anti-HVC-negativ IgM-crescute
 Sumar urină — alb., gluc.-absent; UBI -şi-Bi-prezente; sed-rare celule epiteliale
 EKG - RX toracic — aspect normal; Eco-abd.-uşoară
hepatomegalie, difuz hiperreflectiva, omogenă; în rest normal.

SE CERE:
> DIAGNOSTICUL POZIT1V
> DIAGNOST1CUL DIFERENTIAL
> TRATAMENT ADECVAT