Sunteți pe pagina 1din 4

Arbitrajul si alte moduri alternative de solutionare a litigiilor

1. In cursul litigiului dintre AS si AS, avand ca obiect desfacerea


casatoriei si incredintarea minorului rezultat din casatorie, judecatorul le cere
acestora sa incerce impacarea, acordand un termen de 3 luni pentru aceasta. La
termen, partile arata ca au participat la sedinta in care li s-au expus avantajele
medierii si, cum nu le-au constatat, inteleg totusi sa solutioneze cauza pe calea
arbitrajului, incheind chiar pe parcursul solutionarii cererii un compromise, in
conditiile art. 342, alin 2 CPC si art. 342² CPC.
Ce va decide instanta?
Solutie:
Divortul e supus medierii, insa nu si arbitrajului (litigiu nepatrimonial); se
aplica dispozitiile art. 340 CPC.

2. In litigiul comercial, urmare a cererii de sesizare a instantei din 1


septembrie 2009, avand ca obiect executarea unor prestatii rezultate din
contractul de transport international, la al 2-lea termen de judecata cu procedura
completa, paratul invoca prematuritatea cererii deoarece nu s-a apelat la
procedura concilierii (art. 720¹ CPC). Reclamantul arata ca impreuna cu paratul
a incercat medierea litigiului, insa fara sorti de izbanda, indeplinind conditiile
art. 720¹ CPC. De asemenea arata ca, potrivit compromisului din 20.10.2009,
partile au convenit sa apeleze la arbitraj, astfel incat instanta nu mai e
competenta, iar in procedura arbitrala nu se cere obligatoriu concilierea.
Analizati posibilele solutii.
Solutie:
Compromisul nu este echivalent cu concilierea prealabila. Solutia consta
in desesizarea instantei si investirea instantei de arbitraj cu solutionarea cauzei.
Efectele conventiei arbitrale
1. In fata tribunalului arbitral investit cu solutionarea litigiului privind
plata unei sume de bani ca despagubire pentru neexecutarea obligatiei de
predare a marfii la termen, paratul ridica exceptia inopozabilitatii clauzei
arbitrale in ceea ce il priveste, avand in vedere faptul ca e successor al persoanei
care a semnat contractul cuprinzand clauza compromisorie (este succesor prin
vanzarea afacerii). Tribunalul arbitral constata ca nu e competent si respinge ca
inadmisibila sesizarea. E corecta solutia?
Solutie:
Societatea este aceeasi, s-au schimbat doar reprezentantii acesteia, prin
urmare solutia este incorecta.

2. Prin cererea inregistrata pe rolul C.A. X. reclamantul solicita


constatarea nulitatii clauzei de arbitraj mentionata in contract, deoarece contine
gresit mentiunea ca partile vor supune litigiile eventuale arbitrajului de stat, dar
acesta a fost desfiintat in anul 1985. Instanta constata ca este vorba de cause
concomitente incheierii contractului, si anuleaza clauza deoarece aceasta releva
vointa partilor de a apela la o procedura inexistenta. E corecta solutia?
Solutie:
Solutia este gresita; clauzele se interpreteaza in vederea executarii
contractelor, iar nu in vederea neexecutarii lor.

3. Prin clauza incheiata intre A si B, se prevede ca partile supun orice


litigii ulterioare arbitrajului sau medierii. Instanta sesizata cu solutionarea
litigiului derivat din contract respinge ca inadmisibila cererea deoarece exista
cerere arbitrala. In calea de atac, reclamantul arata ca respectiva clauza a fost
modificata printr-un contract ulterior, la 2 ani dupa primul, partile referindu-se
doar la mediere. In intampinare, paratul intimat arata ca al 2-lea contract a fost
insusit de el prin semnatura, mai putin clauza respectiva, intelegand sa o mentina
pe prima din contractul initial. Ce va decide instanta?
Solutie:
Prima instanta nu putea invoca din oficiu clauza arbitrala. Reclamantul a
inserat clauza compromisorie doar in contractul sau, prin urmare aceasta nu este
valabila, iar instanta de recurs ii va respinge cererea.

4. Dupa sesizarea Tribunalului Arbitral de pe langa Camera de Comert si


Industrie, analizandu-si competenta, constata ca paratul nu a semnat clauza
compromisorie si respinge sesizarea. Impotriva incheierii formuleaza actiune
reclamantul, aratand ca tribunalul nu putea respinge de plano sesizarea, lipsa
semnaturii paratului pe clauza putand fi complinita prin prezenta acestuia in fata
tribunalului arbitral si acceptarea tacita a competentei tribunalului arbitral in
solutionarea litigiului. Ce va decide instanta?
Solutie:
Avand in vedere ca pentru incheierea valabila a conventiei arbitrale este
prevazuta forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, rezulta faptul ca
instanta va respinge cererea reclamantului.

5. „Eventualele litigii nascute din executarea contractului se vor supune


tribunalului arbitral sau instantelor judecatoresti competente”. Analizat.
Solutie:
Competenta tribunalului arbitral nu este una exclusiva, ci echivoca.

6. In contractul de credit incheiat cu debitoarea SC A SRL, s-a stabilit ca


litigiile derivate din „aplicarea si executarea contractului de credit” sunt supuse
arbitrajului. In temeiul clauzei, banca a sesizat tribunalul arbitral atat impotriva
debitorului, cat si impotriva garantilor ipotecari, invocand regula „accesorium
sequitur principalem” fata de acestia, semnarea contractelor de garantie fiind
ulterioara semnarii contractului de credit, iar in contractele de garantie se arata
ca debitorii ipotecari isi asuma obligatia de a plati daca debitorul principal nu o
face, in conditiile contractului principal. Analizati competenta curtii arbitrale in
raport de fiecare contract.
Solutie:
Inserarea clauzei de arbitraj in contractul de credit este perfect admisibila.
Cererea este lipsita de interes deoarece contractul de credit constituie titlu
executoriu, deci garantii vor fi executati silit. Daca nu ar constitui titlu
executoriu, contractul de garantie nu ar urma calea arbitrajului deoarece garantii
sunt terti.

7. Tribunalul arbitral sesizat pentru solutionarea litigiului determinat de


livrarea unor produse defectuoase a pus in discutia partilor clauza arbitrala
invocata, aratand ca aceasta se refera la livrarea altei categorii de produse.
Partile, de acord cu arbitrajul, solicita continuarea procedurii, recunoscand ca
intr-adevar clauza se refera numai la alte marfuri si alte livrari, insa poate fi
interpretata ca aplicandu-se si cazului de fata. Ce va decide tribunalul arbitral?
Solutie:
Respinge cererea deoarece conventia arbitrala trebuie incheiata in forma
scrisa ad validitatem.