Sunteți pe pagina 1din 1

CAPITOLUL 3....STUDIU PRACTIC PRIVIND....

3.1.Problema și Contextul cercetării – se menționeaza care este problema care se doreste


sa fie analizata prin desfașurarea studiului (de ex. respectarea drepturilor consumatorilor
in România) si se justifica de ce se analizeaza tema, in ce context - de ex, multe cazuri în
care drepturile consumatorului sunt incalcate, ....etc (o jumatate de pagina, cu argumente
din literatura de specialitate/date/statistici - cu trimitere bibliografica, care justifica
cercetarea)
3.2. Design-ul cercetării
3.2.1.Obiectivul general al cercetării – ce se doreste sa se afle prin cercetare/rezultatul dorit prin
realizarea cercetării
3.2.1.1.Obiective secundare - 2-3 obiective secundare, formulate pe baza obiectivului general
3.2.2. Ipotezele cercetării – ce presupuneri se fac legat de subiectul cercetat/deriva din
obiectivele cercetarii (fundamentate cu trimitere la studii) - 2-3 ipoteze; ipotezele de cercetare
trebuie sa fie fundamentate pe baza literaturii de specialiate (la fiecare ipoteză se menționează
autorul/autorii după care au fost fundamentate)
3.2.3.Natura si metoda cercetării
3.2.4.Instrumentul cercetării
-Descrierea instrumentului -avantaje/dezavantaje
-Concordanta Obiective secundare de cercetare-ipoteze-întrebări (tabel)
3.2.5.Populatia cercetării
3.2.6. Subiecții cercetării/Eșantionul
3.2.7.Metoda de eșantionare
3.2.8. Desfășurarea cercetării - unde, când, cum?
3.2.9.Prelucrarea datelor si analiza rezultatelor
3.2.10.Prezentarea rezultatelor

- după /obiective sau-/ipoteze

3.2.11.Analiza rezultatelor/Discuții

(daca s-au confirmat/ infirmat ipotezele), și cu trimitere la alte studii (confirmă/infirmă


rezultatele cercetarii rezultate altor studii?)

3.3.Concluzii

S-ar putea să vă placă și