Sunteți pe pagina 1din 2

Azi e 26 martie. Dacă ai fi trăit, azi ai fi împlinit un număr de ani.

Dar Dumnezeu te-a iubit


mult şi te-a luat la el. Sper, de acolo de unde eşti, să fii mândră de mine şi de Narcisa, de
realizările noastre şi de nepoţeii tăi. Sunt sigură că ne veghezi, să ştii că nu te-am uitat
nicio secundă, te port Azi se impl ine ste o sa ptama na de cand tu , mama
mea drag a, ai ple cat.

To t azi e p rima zi cand nu m-am tre zi t pla ngan d, dar stim aman doua
fo arte bine ca durere a si d rago stea nu se masoara in la cri mi. Iubi rea
mea pentru ti ne este atat de ma re in ca t a r putea fa ce in conj urul
universulu i si tot n-ar fi suficie nt iar desp arti rea de ti ne doa re a ta t de
ta re in ca t voca bula rul in tregi i lumi ar fi mu lt pre a sa rac pentru a-ti
putea spune ce simt. Ma simt ciun ti ta . Ini ma mi -e sfa sia ta de do r. Mi -e
dor sa-ti aud voce a cal da si cal ma, mi -e do r de cuvi ntele tale care ma
alina u in mo men te le de triste te si ca re ma incura jau in clip ele de
nepu ti nta. Imi va lipsi eno rm tele fo nul tau matina l, de 1 ma i, sa-mi
spui la mul ti ani la ora la care m-ai na scu t, da r eu voi continu a sa -ti
can t de 8 ma rtie “d e ziu a ta ma mico in da r ti-am adu s ini ma …”? Nu
voi uita nici oda ta cum ma leg anai pe picioa re, ma re fiin d, nu voi uita
nici oda ta cum nu te dezlipea i de mi ne cand e ram la pat cu fe bra , nu
voi uita nici oda ta cum ince rcai sa ma convi ngi , in liceu , sa nu mai
imb rac haine inch ise la cul oare, sa po rt cul ori pentru ca sunt tana ra,
nu vo i uita ni ciod ata cu m imi luai consta nt apa rarea in fata lu i ta ta , nu
voi uita nici oda ta cum m-ai incura jat in orice am vru t sa fa c, nu voi
uita ni cioda ta cu m ma incal zea i in nop ti le re ci de iarn a, eu fiind
rep til a, tu sobi ta mea . Nu voi uita nici oda ta ca tu m-ai in va ta t tot ce e
frumos, de sp re cu lori , arta si desen, despre cu m sa ma imb ra c si cum
sa a sorte z culorile , de spre cu m sa nu vo rbe sc ura t de sp re oa meni ,
despre cum sa a scul t, de sp re cum sa nu ci cal esc un ba rba t si sa -i la s
libe rtate. Nu po t ui ta cum te admi ra m pen tru ce mama si sotie e rai ,
crestea i 2 cop ii, fa ce ai cu ra t in tr-o singu ra zi in tot apa rtamentul ,
gateai cel pu ti n 2 felu ri de mancare plus dese rt si prin tre pi caturi mai
si pi ctai in coltul din bu catarie und e te astep ta se vale tu l. Te admi ra m
pen tru optimismul tau , pe ntru voin ta si tari a de cara cter pe ca re le
ave ai. Te admi ra m pen tru ca gene ra tii intregi de co pii te-au iub it
pen tru ca i-ai facut la ra ndul lor sa iube asca creio nul si pen sula . Imi
pare eno rm de rau ca am plecat de lan ga tine si am stat depa rte a ta tia
ani, ch iar daca tu m-ai incuraj at sa pl ec sa-mi fac via ta a sa cum mi-o
doresc. Sun t a ta t de mul te lucruri pe ca re ti le -as spun e incat nici
ma car cei 34 de ani nu mi -ar fi sufici enti sa -ti multumesc pen tru ce ea
ce sunt si pentru ce reprezin ti tu pentru min e. Nu voi uita nicioda ta
ultime le tale cuvi nte ca nd mi -ai spu s ca am ce i mai frumo si o chi , ca
doua peru zel e, si ce l mai frumos suflet si ca totul in mine este fru mo s,
doa r ca -mi lipse ste pu ti n incred ere a. Of mama ! Ti-ami ntesti de
diplo ma pe ca re ti-am adu s-o cu “Cea mai bu na ma ma ”? Acel ti tlu nu
rep re zinta ni ci maca r o in fi ma pa rte din ceea ce e sti tu pen tru min e,
vei ramane vesn ic in sufle tul si ini ma mea. Stiu ca ma vei vegh ea de
acol o de sus si-mi ve i cal auzi pasi i pe d rumul cel dre pt, iar eu ma vo i
ti ne de p romisi unea fa cuta tie . Sa fi i lini stita ca voi a vea g rija de ta ta ,
vo m ra mane uniti, eu , Bo g si ta ta , si voi fi ferici ta pen tru ca am lan ga
mine un bai at de mil ioan e. Si-ti mai p romit ce va, voi zambi ind ifere nt
de ce s-ar in ta mpla pen tru ca asta mi -ai spu s to t ti mpul . Saru-mana !

Share this:

în suflet mereu mămică dragă. Mi-e atât de dor de tine...",

S-ar putea să vă placă și