Sunteți pe pagina 1din 1

Dezvoltare regională şi locală

Teme propuse pentru referat

1. Teorii ale dezvoltării regionale


2. Cadrul instituţional al dezvoltării regionale şi locale în România
3. Organizarea dezvoltării regionale şi locale în România
4. Politica regională şi programarea fondurilor structurale – studiu de caz pe una din
ţările membre UE
5. Sistemul de management al dezvoltării regionale şi locale
6. Particularităţi ale funcţiei de planificare specifice sistemului de management al
dezvoltării regionale şi locale (MDRL)
7. Funcţia de organizare a sistemului de MDRL al UE
8. Generalităţi privind instrumentele de realizare a funcţiei de antrenare în cadrul
sistemului MDRL al unui stat membru UE
9. Instrumentele de realizare a funcţiei de antrenare în cadrul sistemului MDRL al unui
stat din afara UE
10. Particularităţi ale funcţiei de coordonare a sistemului de MDRL
11. Aplicarea funcţiei de control în domeniul dezvoltării regionale şi locale
12. Învăţăminte pentru România în domeniul dezvoltării regionale şi locale din experienţa
ţărilor din Europa Centrală şi de Est

Referatul va fi realizat individual.


Referatul va cuprinde:
- pagină de gardă;
- cuprins
- conţinutul lucrării care, pentru un plus în notare, ar fi bine să aibă şi un studiu de caz
pe tema aleasă
- bibliografie
.

Bibliografie

1. NICOLESCU, O., VERBONCU, I. Management, Bucureşti, Editura Economică,


Ediţia a II-a, 1997
2. ŞTEFAN, M.C., Dezvoltare regională şi locală, Ed. Economică, Bucureşti, 2008
3. ŞTEFAN, M.C., Proiecte şi acţiuni de dezvoltare la nivelul comunităţilor, Bucureşti,
Editura Economică, 2008
4. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România
5. Site-urile Agenţiilor de Dezvoltare Regională ( ex: www.adrmuntenia.ro ),
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului ( www.mdrt.ro ), etc.