Sunteți pe pagina 1din 14

m

m
m

m m
m
m

Echipa multiculturală formată din patru membri din ări diferite (România ,Germania şi Etiopia)a
decis să înfiin eze o sucursală a băncii Global Bank în România .Această bancă de ine sucursale şi în alte
state unde are un randament ridicat .

Membrii echipei de conducere sunt patru colaboratori din România , Etiopia şi Germania care se
întâlnesc pentru a hotărî cum ar poate banca ob ine un randament foarte ridicat având în vedere diferen ele
culturale care există .

În cadrul acestei întâlniri se va discuta despre fiecare ară în parte , despre cultura ărilor şi se vor
stabili diferen ele care există între acestea .

În finalul întâlnirii vom elabora solu ii care ne vor ajuta ca banca noastră să func ioneze foarte bine
şi în România , fără să se pună problema falimentului ,m m
x 
mm
¦ntroducerem mm
mm m
 m mm
mmm mm
 m mmm mmm mm
  m mm
  m mm
 m m!m
 amm " m
  m
" m # " 
m 
 m m$m
 m m" 
% m m
  m&m
 'm ( m
 %m "m
  m mm
 mm  m ) m mm
 mm m*m" m mam
 mm
)m+ m mam
 m"
m ) % m%" "
m # % mm
m 
),m mm
--.m m'm

am
m
¦ntroducere

Global Bank este o banca germana, cu sucursale in mai multe tari,printre care si Etiopia,dar care
doreste sa deschida o noua sucursala in Romania. Global Bank va functiona sub indrumarea a 4 colaboratori
din Germania,Romania si Etiopia (acestea fiind de fapt si tarile pentru care dorim sa realizam diagnosticul
intercultural).Global Bank are un domeniu de activitate foarte divers:acordarea de credite firmelor si
persoanelor fizice,administrarea averilor,plasamentul imprumuturilor,operatiuni de schimb valutar etc.Fiind
totodata si o banca destul de mare,ea are peste 4000 de angajati ce lucreaza in sucursale din intreaga lume.

Problema cu care ne confruntam este urmatoarea: ³Vom reusi sa avem acelasi randament pe care l-
am avut in celelalte tari,avand in vedere diferentele culturale atat de evidente cu care ne confruntam(directorii
bancii provenind din 3 tari diferite) si, totodata perceptiile atat de diferite ale noilor nostri angajati?´

¦n urma acestui diagnostic,firma noastra isi propune ,in principal, sa rezolve aceasta problema , sa
identifice diferentele cultural si masurile ce trebuie a fi luate pentru o mai buna colaborare atat intre
angajati,cat si intre sucursale sucursale.

m mmm
m
m
m

Vasilache cristina de sex feminin, 35 ani,absolventă a Universită ii din Addis Abeba,cea mai bună
institu ie de învă ământ superior din Etiopia, fost Manager de Resurse Umane a Global Bank,sucursală din
Etiopia .Născută în Etiopia,deşi a crescut într-un mediu predominant sărac, a manifestat o atitudine
responsabilă fa ă de familie (fiind căsătorită şi având doi copii), educa ie şi muncă.Prezintă aptitudini de
comunicare,cooperare şi analiză comportamentală.mEa va fi viitorul manager de resurse umane al sucursalei
ce urmeaza să o deschidem în România,ocupându-se de angajarea şi buna cooperare a personalului.

Ploaie Sorin , de sex feminin, 32 ani,absolventă a Universităţii A.¦ Cuza,Facultatea de Economie şi


Administrarea Afacerilor, necăsătorită, fost Director al Departamentului Credite în cadrul băncii centrale ¦NG
România, acum ocupând acelaşi post pentru banca noastră. Provine dintr-o familie înstărită din România,
unde princincipiile de baza au fost corectitudinea şi devotamentul faţă de munca. Este sociabilă reuşind să
intre în discutţie uşor cu cei ce vor să contracteze credite, punctuală şi pasionată de tot ce tţine de domeniul
financiar.

Avasilea Cristian ,de sex feminin,37 de ani,din Germania,divorţată, fără copii,absolventă a


Universităţii Paris 12,din Franţa, fost director de Marketing al Global Bank sucursala din Germania,viitor
director de marketing al sucursalei ce urmeaza să o deschidem în România.Ea se va ocupa de promovarea
pachetelor ofertante ale băncii şi de o bună imagine a acesteia.Fire creativă şi spontană, mereu cu idei
inovatoare, va veni în sprijinul instituţiei cu vastele sale cunoştinte în domeniul marketingului pentru a ajuta
la buna desfăşurare a activităţii acesteia. Fiind crescută în spiritul poporului german, a tării capitaliste,
tradiţionaliste are un caracter care impune disciplină,entuziasm şi respect faţă de muncă.

Donea Mihnea , de sex feminin, 41 de ani, căsătorită şi cu doi copii, absolventă ASE Bucureşti,ea va
fi Manager General al Global Bank în România.. Ea va veni în sprijinul grupului cu scopul de a coordona
întreaga activitate şi îndeplinirea obiectivelor firmei. Provenind din România, fosta ţara comunistă, este o fire
autoritară ce impune respect, dar cu viziune de ansamblu, ştie să asculte părerile în scopul de a lua decizia cea
mai potrivită. Este sociabilă, respectată în locurile de muncă de referinţă şi calificată drept un foarte bun lider.

Motivul pentru care am ales aceasta organizare este reprezentat de competenţele membrilor echipei,
de rezultatele excepţionale pe care le-au dobândit în cadrul instituţiilor şi companiilor din care au făcut parte
şi datorită diversităţii culturale, fiecare făcând parte din ţări diferite, culturi diverse şi totodată cetăţeni ai
ţărilor asupra cărora realizăm diagnosticul.

'm
m
m 
xmm x m
¦¦ ¦ ¦

M 
x  

 


 
  
!" #$ "
% " "  
&
  ' ( ") * 
+ ), " " 
   

Etiopia este un stat fără ie ire la mare ce este situat în Cornul Africii. Ea se învecinează cu Eritreea
la nord, Sudan la vest, Kenya la sud, Somalia la est i Djibouti la nord-est. Cu 1.127.127 km²,.
Na terea mitică a Etiopiei datează din perioada legendarului Rege Solomon al ¦sraelului i al Reginei din
Saba. În secolul ¦V d.Hr. s-a introdus cre tinismul. Puternicul regat a început să decadă după înfrângerea de
la Mecca în bătălia din anul 570 contra arabilor.
Sub Meles Zenawi se ini iază o perioadă de reforme politice i sociale care duc la abandonarea
regimului Marxist. Un nou război cu Eritreea, 1997-2000, pe o presupusă dispută de frontieră, men inând
total separate popoarele etiopian i eritreu, care sunt legate cultural, istoric. Oprirea ostilită ilor s-a produs
după o victorie etiopiană i sub arbitrajul ONU i OUA. Ambele ări au recunoscut verdictul tribunalului
interna ional, dar Etiopia incă nu l-a pus în practica.
Potrivit unui nou recensământ din 1994, cre tinii reprezintă 61,6% din popula ia ării, 32,8 %
musulmani, iar religiile tradi ionale africane 5,6 %. Dar în SUA, Departamentul de Stat are cifre
contradictorii, a ezând islamul la egalitate sau cu o u oară majoritate. În acest sens există necesitatea de a
revizui cifrele (45-50% suni i, 40% ortodoc i, 5% protestan i i restul religii tradi ionale).
Economia Etiopiei este bazată pe agricultură care absoarbe 45% din P¦B, 90% din exporturi i 80%
din mâna de lucru. Produsul principal este cafeaua, destinată aproape toată exportului i din care trăiesc
direct sau indirect 25 % din popula ie.
În anul 2007, Etiopia avea o popula ie de 75.500.000 locuitori. Speran a de via ă este de 49 ani.
Media de copii pentru fiecare femeie este de 5,1, una dintre cele mai inalte din lume, cea ce va provoca grave
probleme economice i ambientale. 42,7% din popula ie sunt alfabetiza i. Se estimează că 4,4% din
popula ie este infectată cu virusul H¦V (S¦DA).Partide politice-Organizaţia Democrată Populară Oromo
,Mişcarea Naţională Democratică Amhara , Frontul Popular de Eliberare.


m

 

m
m
m

Germania este situată în Europa Central-Nordica


Forma de stat: republica federala
Populaţia: 81.075.000 locuitori
Densitatea populaţiei: 218 locuitori/km2
Capitala şi oraşul cel mai mare: Berlin (3.437.900 locuitori)
Suprafaţa Germaniei este de 357 050 km2

Structura etnică şi confesională : Nemţi 91,5%, Turci 2,4%, alte naţioanlităţi 6,1% (majoritatea greci,
italieni, polonezi, ruşi, sârbi-croaţi şi spanioli) protestanţi 34%, romano-catolici 34%, musulmani 3,7% şi de
alte confesiuni 28,3%. Limba oficială este germana.
Coaliţie guvernamentală: "Negru-Galben", formată din CDU/CSU i FDP (liberalii-democra i).
Treimea răsăriteană a Germaniei este ocupată de Câmpia Germană, situată la est de Belgia. În
apropierea tărâmului Marii Baltice câmpia este nisipoasă şi neroditoare. În extremitatea sudică a Germaniei
se înalţă lanţurile muntoase ale Alpilor Bavarezi. Marginea nordică a Alpilor este mai joasă, constând într-o
zonă deluroasa care se extinde până la Dunare. Între acesta şi Câmpia Germană alternează masive muntoase
(Munţii de Mijloc ai Germaniei) şi depresiuni joase.
În nord-vestul Germaniei se simte efectul oceanic, spre est clima este mai mult continentală. În est
iernile sunt mai reci.În Berlin, temperatura medie în ianuarie este de 1° C, in iulie 19° C
Economia Germaniei este una dintre cele mai dezvoltate şi solide din lume, bazată pe industria
prelucratoare (locul ¦ pe glob la mai multe produse) şi comerţul exterior (cel mai mare exportator mondial de
mărfuri).Fiind o ţară cu o economie puternic dezvoltată,Germania concurează,pe de o parte cu celelalte state
dezvoltate în lupta pentru creşterea ponderii controlului economiei şi a pieţei mondiale,pe de altă parte
însă,îşi reuneşte şi îşi coordonează forţele cu acestea pentru a nu reduce din controlul pe care îl deţin asupra
mapamondului.
Un impact major asupra Germaniei l-a avut cel de-al Doilea Razboi Mondial.Acesta a fost tragic si
absurd, pentru ca obiectivele vizate de Hitler i-au imprimat şi un caracter rasial. Statisticile cunoscute până în
prezent apreciaza între cinci milioane şi şase milioane de victime în rândul populaţiei civile evreieşte din
Europa. A fost un razboi total, provocând pierderi importante în rândul populaţiei civile: "au murit, (...)
barbaţi, femei, copii, batrâni. (...) Deportarile şi bombardamentele nu au ocolit pe nimeni. Pierderile germane
se ridică la patru milioane" (cf. cu Jean-Claude Chesnais , 1981, p. 348).
Adiaphore culturale :În general, germanii sunt buni cunoscători de limbi străine ,însă preferă să
vorbească în germană pe cât posibil.De accea ar fi placut surprinşi dacă negocierile şi întâlnirile vor fi în
limba lor maternă.
¦mperative cultural: pentru germani,afacerile reprezintă un lucru extreme de serios .Ceea ce nu
acceptă ei în timpul întâlnirilor de afaceri sunt glumele.
Exclusivităţi cultural: critica este una din elementele cele mai ofensatoare pentru germani.Aceştia nu
acceptă criticarea propriei persoane, ca să nu mai spunem de criticarea sistemului lor,a regulilor sau a
obiceiurilor ţării lor.


m m

*m
m
6 

m

x  # -


&
  ."/
&
 "/- )' /( " 
  
/" / 0 * "- /
 ), " 1&
 -/2 3 
 - 24256 1 "  27 3 4 

România este situată în partea de sud-est al Europei Centrale, in nordul peninsulei Balcanice i in
nord-vestul Mării Negre. Pe tot teritoriul României este situată aproape toată suprafa a Deltei Dunării i
partea Munţilor Carpaţi sudici şi centrali.
Vecini: Bulgaria în sud,Ungaria în nord-vest,Ucraina în nord-est,Replublica Moldova la est,iar ţărmul Mării
Negre în sud-est.
De-a lungul istoriei, diferite teritorii al României au fost în dub conducerea Daciei, ¦mperiului
Roman, ¦mperiului Otoman, ¦mperiului Rus sau a celui Austro-Ungar.
Conform recensământului din 2002, România are o popula ie de 21 680 974 de locuitori aşteptandu-se ca pe
viitor înregristrarea unei scăderi lente a popula iei ca urmare a sporului natural negative.
Grupuri etnice: 89,5 % români 6,6 % maghiari 2,5 % romi iar 1,4 % alte minorită ii etnice.
Datorită a ezării sale geografice i a evolu iei istorice distinct, România are o cultură unică.Este
un punct de întâlnire a trei regiuni: Europa Centrală, Europa de Est i Europa de Sud-Est. ¦dentitatea
românească a fost formată din amestecul elementelor dacice i romane, cu multe alte influen e.
Exclusivităţi culturale Este un popor naţionalist,de accea nu accepta critica in ceea ce priveste cultura
tarii,traditiile si mancarurile traditionale sa. Nu le pică bine să fie catalogaţi ca un popor de ţigani doar din
cauza conflictelor ca cel din ¦talia.
¦mperative culturale: Poporul român este unul foarte mandru,de aceea la intalnirile de afaceri nu
accepta sa fie considerat inferior altui membru dintr-o alta tara.
Adiaphore: Un popor credincios ce mereu îţi va propune un tur al mănăstirilor Moldovei cu care se
mândresc şi care au un istoric deosebit. Sunt încântaţi atunci când un artist fredonează câteva versuri
româneşti sau un străin ştie saluturi, mâncăruri tradiţionale sau oameni populari din Romania.
Ú m mm  mm
 mm
m
  m 238 391 km² 357 050 km2 1.127.127 km2
  m  m 21 498 616/ 81.075.000/ 73.053.286/
93 loc/km² 218 loc/km2 64 loc/km2
 m temperat- continentală temperată Temperat blând în
de tranziţie zonele înalte şi fierbinte
în zonele joase
 m ortodoxă Protestantă (34%) şi cre tinii reprezintă
catolică(34%) 61,6% din popula ia
ării, 32,8 %
musulmani, iar religiile
tradi ionale africane

!m
m
5,6 %
Gm m română germană amhara,engleză
 m 6,6 % maghiari 2,5 % Turci 2,4%, alte Kenyeni,somalezi,
romi iar 1,4 % alte naţioanlităţi 6,1% sudanezi
minorită ii etnice (majoritatea greci,
italieni, polonezi, ruşi,
sârbi-croaţi şi spanioli)
 m m  m În curs de dezvoltare dezvoltată În curs de dezvoltare
 m m  m PDL-Partidul Democrat "Negru-Galben", Partide politice-
Liberal formată din CDU/CSU Organizaţia Democrată
i FDP (liberalii- Populară Oromo
democra i

¦¦
    
m

¦   ±societatile individualiste consideră interesul individual a fi superior


celui colectiv,iar cele colectiviste ,fiecare persoana se defineşte ca aparţinand unui grup şi este dependentă de
acest grup,fidelitatea şi loialitatea faţă de grup sunt mai importante decat eficienţa şi competivitatea pe care
indivizii individualişti o cauta .
Am ales această dimensiune deoarece arată atât importanţa sarcinii cât şi a relaţiilor de grup.
§ 
  in societatile masculine,barbatul trebuie să se impună cu orice preţ,sa
arate ca este puternic,în timp ce femeia trebuie să se ocupe de calitatea vieţii.În societatile feminine,rolurile
sunt mai putin diferenţiate,atât bărbaţii cât şi femeile trebuie să se ocupe de calitatea vieţii.Tot aici se pune
accent pe solidaritate ,calitatea condiţiilor de muncă,egalitate.
Am ales aceasta dimensiune deoarece determina nivelul de competivitate,de afirmare.
   reprezintă modul în care un individ ce aparţine unei culturi, perceperea
gradului de inegalitate în ceea ce priveşte puterea între cel care se supune şi cel care deţine puterea.
Această dimensiune arată teama sau libertatea de exprimare a părerilor contrare faţă de superior şi
preferinţa de afi consultat de către superiorul direct,elemente importante într-o institutie, ce trebuiesc
cunoscute îndeaproape.
   măsoară gradul de toleranţă pe care o cultură l admite vizavi de
neliniştea provocată de modul de desfăşurare a evenimentelor viitoare.
Această dimensiune este potrivită studiului nostru deoarece indexul de evitare a incertitudinii ne arată
gradul de toleran ă fa ă de minorită i, deschiderea spre adaptarea la noi tehnologii, şi cantitatea de timp
petrecută pentru planificare strategică în organiza ii şi este totodată un indice în măsurarea impulsului de
moment, grabei, şi exprimarii emo iei negative fărâ control.
   arată în ce măsură o societate acceptă sau nu dedicarea pe termen lung,
orientarea către tradi ie, valori de gândire şi gradul de economisire. Culturile cu orientare pe termen scurt
arată că schimbările pot fi făcute mult mai rapid, recompensele se fac în func ie de performan ele
individului,iar orientarea spre valori urmăreşte performan a, excelena şi competivitatea.
Am ales aceasta dimensiune,deoarece, orientarea pe termen scurt, poate indica nivelul de economii al
oamenilor din cultura respectivă.
$m
m
  m

 m m m  -Cultura germană a manifestat ,în general, o distan ă relativ mică fa ă de


putere observându-se mai ales în marile organiza ii un management interactiv mai ales în relaţiile cu
subordonaţii,un management ce mizează pe sentimentul de încredere reciprocă,libertate de exprimare si
exprimarea libera a ideilor şi opiniilor subordona ilor fa ă de superiorii lor.

¦ : -Fiind o tară dezvoltată,caracterizata de individualism, se manifesta nevoia de auto-afirmare


şi independen a financiara.Aici,indivizii manifesta un mare respect fata de bunurile personale si proprietati.

 m  Acest indice are o valoare relative ridicata (65), ceea ce inseamna ca poporul
german prefera ,in general,stabilitatea,siguranta si incearca pe cat posibil evitarea riscului.

  Germania este o tara predominant masculina, ceea ce inseamna ca predomina un nivel al
competivitatii mult mai mare,un grad mai mare de afirmare si o mai mare dorinta de a avea putere decat in
tarile predominant feminine.

  m m m Germania a inregistrat un indice scazut in privinta orientarii pe termen


lung,ceea ce duce cu gandul la nevoia de imbogatire rapida si nu economisire pentru viitor.Totodata arata si o
inclinatie spre trecut si prezent si nu pentru viitor.


 m

¦  : Aceasta dimensiune se bazeaza pe relatia pe care o stabileste un individ cu ceilalti .¦n
Etiopia intalnim un nivel scazut al individualismului (27)deoarece aici legaturile umane sunt foarte stranse
,oamenii se nasc in grupuri naturale , sate , triburi sau familii extinse in care locuiesc .Gradul de saracie ii
determina sa fie solidari si sa se ajute reciproc pentru depasirea problemelor .Fiecare om este interesat de
binele grupului , iar grupul ii ofera protectie in cazul necazurilor .

 m  :Etiopia are un grad relativ scazut al evitarii incertitudinii(52).Oamenii din aceasta
tara reusesc sa accepte fiecare zi asa cum vine si sa inteleaga greutatile si riscurile care apar .

  m m m :¦n Etiopia orientarea pe termen lung este foarte scazuta (25)deoarece
nesiguranta zilei de maine ii determina pe etiopieni sa nu poata privi in viitor cu optimism .¦n aceasta tara se
pune accentul pe traditii si pe siguranta viitorului apropiat .

 m m m  : Etiopia inregistreaza o distanta fata de putere relativ ridicata(64)deoarece nu exista


o egalitate intre membrii acestui stat ,puterea fiind distribuita inegal .m

 m: ¦n Etiopia aceasta este relativ scazuta .De aici concluzionam ca societatea etiopiana permite
atat barbatilor cat si femeilor sa-si asume roluri si sa aiba diferite atributii in societate .

Ëm
m
m

 m

 m m m  mDistanţa faţă de putere al ţării noastre este mare datorită moştenirii ¦mperiului
Roman.Ţările care au fost ocupate la începutul erei noastre de către romani au moştenit o distanţă mare faţă
de autoritate datorită autoritatea reprezentaţilor ¦mperiului.

¦  Având un grad scăzut de individualism,societatea pune mare accent pe grup sip e ajutorul
intre membrii grupului.Societatea se simte mult mai confortabilă in situaţii de consens general.m

 m  România inregistrează un grad ridicat de evitare a incertitudinii ceea ce înseamnă ca
populaţia prezintă un grad mare de anxietate in privinţa viitorului preferând siguranţa zilei de astazi.

  În România masculinitatea are un grad relative scăzut ceea ce înseamnă că se pune mai
mult accent pe relatiile dintre oameni si nu pe performanta si afirmare. Managerii sunt intuitivi si caută
consensul.

¦¦    

Este una din cele mai interesante destinatii crestine .Abbis Ababa,capitala acestui stat este a treia
capitala din lume ca altitudine (munti inalti ,2408m),savane si ape foarte albastre.Se spune ca acesta este
locul originii omenirii.

¦n sec .¦V ,in timpul ¦mperiului Axum , a luat nastere Biserica Ortodoxa Etiopiana , chiar si in zilele
noatre 51%din populatie apartine acestei religii .Etiopia este o insula a ortodoxiei intr-o Africa musulmana
sau pagana, a doua tara orodoxa din lume dupa Rusia.

Copii nascuti in Etiopia cresc sub indrumarea mamelor , in comunitati extinse (sate , triburi) si de
aceea gradul de colectivism in aceasta tara este ridicat .Dupa varsta de 6 ani baietii se vor alatura barbatilor ,
oferindu-le in dar miei , capre si semnul distinctiv , toiagul , cu care vor conduce vitele .Fetele vor ramane
alaturi de mame , ajutandu-le in diferite munci , invatand sa coase , sa gateasca,etc .Deoarece atat barbatul
cat si femeia au sarcini precise si diferite responsabilitati , Etiopia este o tara cu un grad de masculinitate
relativ scazut .

  m

Este binecunoscut faptul ca Germania este o tara individualista,o tara a regulilor(evitarea ridicata a
incertitudinii), a ordinii si a corectitudinii.Aici, legile si drepturile sunt aceleasi pentru toti.Totodata sunt
evitate relatiile de familie la locul de munca,se pune accentul pe initiativa si realizarea individuala ,iar
angajarea si promovarea se fac pe baza de merite.
Germanii ,au un mare respect pentru bunuri si proprietate. Ei considera banii si bunurile ca fiind
importante,fapt ce denota gradul destul de ridicat de masculinitate.Un alt lucru ce denota gradul ridicat de
masculinitatea este faptul ca managerii germani sunt foarte hotarati si agresivi. Ei considera ca sunt mai
eficienti decat altii si nu-si schimba pozitia cu una cu doua. Germanii doresc sa creada ca si voi sunteti la fel
de puternici ca si ei,fapt ce tine tot de masculinitatea din care fac parte.

&m
m
Caracteristicile fundamentale ale culturii germane in domeniul afacerilor sunt: convingerea ca sunt
niste negociatori cinstiti, deschisi tendinta de a fi directi si de a-si manifesta dezacordul pe fata, in schimbul
unei atitudini politicoase sau diplomate,faptul ca nu renunta niciodata la ideile lor etc.
 mm

Dimensiunea culturală care define te raportul dintre oameni,în axa colectivism/individualism ,a a


cum este ea definită pentru cultura na ională i axa individualism/colectivism,pentru cultura
organiza ională se declină,în România,diferit.Astfel,studiul Globe realizat in România identifică si distinge
colectivismul institu ional si colectivismul în cadrul grupului restrâns .

În context românesc contribu ia individuală nu se define te ca o preferin ă pentru a intra în


competi ie cu ceilal i sau pentru asumarea responsabilită ii.individualismul românesc este de tipul
³fiecare pentru sine i,dacă eu nu reu esc,nu-l las nici pe celalalt să ob ină rezultatele dorite ´.De
asemenea,contribu ia colectivă nu înseamnă spirit de echipă,ci spirit gregar:când indivizii se simt
amenin a i,se strâng în jurul unui conducător ca sa fie proteja i.Principalele criterii de valorizare a
indivizilor nu sunt întotdeauna competen ele sau aportul individual sau colectiv la realizarea
rezultatelor,ci,loialitatea,supunerea la ordine i apartenen a la re ele de rela ii informale.

¦¦   


 m  m !¦!m 
!¦!m
Ú¦ ¦!m
   Ridicată 90 Relativ scazută 35 Relativ ridicată 64
 Scazut 30 Relativ ridicat 67 Scazut 27
  Ridicată 90 Relativ ridicată 65 Relativ scazută 52
§  Relativ scazută 42 Ridicată 66 Relativ scazută 41
   Scazută - Scazută 31 Scazută 25


¦¦ ¦!

În urma analizei efectuate mai sus am constatat următoarele diferenţe ce pot influenta pozitiv sau
negativ buna colaborare între angajatii noştri.
O primă diferenţă este aceea ca angajaţii aparţin unor dimensiuni culturale diferite în ceea ce priveşte
distanţa faţă de putere,ceea ce ar înseamna ca o parte din angajati să fie mai degajati la locul de munca şi faţă
de superiori (cei cu distanta mica fara de putere),fapt ce ar putea determina un randament mai ridicat si idei
inovative expuse liber ,spre deosebire de cei ce aparţin dintr-o cultura cu distanţa mare faţă de putere.
O alta mare diferenţă poate fi aceea că doua dintre statele din care provin anagajatii nostri au un
indice crescut al colectivismului,aici se pune accentul pe colaborare,relaţii interumane,iar celalalt stat este
predominant individualist,punându-se accentul pe performanta,afirmare şi mai puţin pe relatiile de
colaborare.Această diferenţă poate conduce la interpretari diferite ale modului de coordonare şi realizare a
sarcinii.
Tot o diferenţă semnificativa considerăm ca este şi gradul de evitare a incertitudinii deoarece
angajaţii români şi germani au un grad ridicat de evitare a incertitudinii şi se bazează pe lucruri concrete care

m
m
îi ajuta să aibe o viziune concreta a ceea ce urmeaza să se întample pe când angajaţii etiopieni au un grad
scăzut de evitare a incertitudinii ceea ce îi poate determina să facă lucrurile fară simţ de răspundere .

m
mmmm m
Pentru solu ionarea problemelor, trebuie să în elegem diversitatea culturala i să încercăm să ne
adaptăm fiecare pentru a ajunge la o cooperare cât mai fructuoasă. Pentru acest lucru România vine în
întâmpinarea celorlal i colaboratori cu informa ii despre cultura noastră i detalii despre func ionarea
sistemului de lucru.
Fiecare cultură vine cu perspectiva sa proprie asupra lucrurilor , ceea ce ne ofera noi căi de acţiune sau
modalităţi de rezolvare a problemelor ce pot aparea în cadrul organizaţiilor.Întelegerea mai buna a mediului
cultural , economic , juridic al altor tări ne va conduce la desfasurarea afacerilor în cele mai bune condiţii şi
ne vor ajuta sa prosperam .

Pentru rezolvarea problemei am implementat un plan în care fiecare a propus o soluţie în ceea ce
priveste pregătirea sa şi tara din care provine si anume:
om Directorul general,fiind din Romania a propus,ca în colaborare cu celalalt director român, să
explice celorlalţi membri din celelalte tări politica bâncii în România şi modul în care
angajaţii români lucreaza. Acesta propune ca în cazul stilului de lidership să se opteze pentru
unul democratic în care deciziile nu se vor lua la nivel superior ci toţi angajatii au dreptul la
opinii.Aceasta decizie va conduce la un ambient mult mai placut şi o adaptare mult mai
rapidă a tuturor anagajaţilor.
om Directorul de marketing de origine germană a propus ca echipa cu care va lucra sa fie
formata din membri din toate cele 3 ţări pentru o valorificare maxima a ideilor de marketing.
om Directorul etiopian,de resurse umane, vine cu idea de a recruta experţi în domeniu ,din toate
cele 3 ţări implicate,nu doar anagajaţi romani, pentru o mai buna colaborare şi pentru un
randament ridicat.

m m

 mm!m"#m
¦ată deciziile care au fost luate pentru rezolvarea efectivă a problemei:

Întrunirea consiliului director într-o edin ă pentru discutarea i solu ionarea problemei.Acesta
este un prim pas în reuşita colaborării noastre,deoarece această întrunire va fi mai mult decât suficientă în a
motiva membrii echipei pentru o mai bună colaborare si totodată va trezi curiozitatea cunoasterii fiecarei
culturi în parte.

am
m
Pentru îmbunată irea rela iilor interpersonale dintre membrii echipei a fost propus team-building-ul
ce va ajuta în cunoa terea reciprocă a membrilor, dar i la în elegerea asemănărilor i diferen elor
precum i poten ialul fiecăruia dintre ei.

Organizarea unor traininguri de perfec ionare a noilor angaja i care vor fi conduse de traineri din
cele trei state colaboratoare .Acest lucru ne va ajuta atat sa intelegem cultura respectiva cat si sa ne adaptam
mai usor la aceasta si nu in ultimul rand sa valorificam punctele forte ale fiecareia

mm!$m$#m%#$m
Un prim aspect pozitiv este faptul că putem adopta alte stiluri de lucru decat cele existente în ţara
noastra,care pot duce la îmbunătăţirea calităţii muncii.

Un alt aspect pozitiv se referă la experienţa diversificată a membrilor din cele 3 ţări, în exisţenta unei
probleme se pot propune 3 soluţii diferite, ca în final să se aleaga soluţia cea mai bună.

¦n ceea ce priveste aspectele negative,putem spune că această colaborare ar putea totodată duce şi la
neîntelegeri în cadrul companiei.Fiecare ar putea să-şi impună stilul de lucru fară să tină cont de opiniile
celorlalţi sau nu se vor putea adapta diversităţilor culturale.

Conflictele ce pot sa apara pot fi de genul celor rasiale,etiopienii fiind de culoare,sau conflicte
religioase ,fiecare apartinând unei alte religii.Totodata,avand o personalitate puternică,nemţii nu renunţă usor
la ideile lor,fapt ce ar conduce la discuţii în contradictoriu.

mx !&m
m

Odată cu abordarea noului stil de lucru, sperăm în valorificarea competenţelor profesionale


şi obţinerea rezultatului dorit de noi prin valorificarea diferenţelor culturale dintre ţările membre.
Această tratare multiculturală pe care noi încercăm să o punem în aplicare pune în valoare
competenţele rezultate din existenţa unor valori culturale diferite, dar care ajută la atingerea unor
ţeluri comune.
Ne-am decis să folosim această diversitate culturală cu scopul de a obţine un avantaj
competitiv în mediul bancar internaţional. De aceea am apelat la politica aceasta de muncă cu
expatrierea experţilor din celelalte două ţări asociate. Astfel, diferenţele culturale dintre cele trei ţări
sporesc creativitatea şi adaptabilitatea la alte stiluri de lucru. Sperăm la efecte pozitive şi o
colaborare cât mai reuşită, la acces de resurse, legături interumane diversificate şi nu în ultimul rând
la creşterea nivelului forţei de muncă.
Cu privire la această nouă colaborare, cu siguranţă vom adopta şi soluţii de compromis
pentru ca înţelegerea şi comunicarea să nu lipsească în companie. Toate ideile sunt ascultate şi

m
m
discutate. Pentru atingerea scopurilor dorite, vom încerca integrarea diferenţelor culturale cât mai
bine în tehnicile de abordare adoptate şi cu siguranţă vom ajunge la rezultatele scontate de noi.

©© 'm

1.Management intercultural,anul X¦,nr.21/2010,Universitatea ³Alexandru ¦oan Cuza ³,¦asi

2 http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia

3 http://ro.wikipedia.org/wiki/Germania

4 http://ro.wikipedia.org/wiki/Etiopia

5 http://byadina.wordpress.com/2009/05/12/dimensiuni-culturale-si-manageriale-in-romania/

6 http://www.managementmarketing.ro/pdf/articole/art1.pdf

7 http://ebooks.unibuc.ro/StiinteCOM/planif/4.htm

8 http://www.scritube.com/management/D¦MENS¦UNEA-¦NTERNAT¦ONALA-A-M1452092221.php

9 Dumitru Zaiţ ,Management intercultural,Editura Economica,¦asi 2002

10 Luca, Adina ± ÄStudiu despre valorile şi comportamentul românesc din perspectiva dimensiunilor
culturale după metoda lui Geert Hofstede´,Bucureşti, ¦nteract, 2005

11 http://www.geert-hofstede.com

12. Familia între individualism, colectivism şi comuniune´,

http://www.crestinismortodox.ro/html/11/11b_familia_intre_individualism_colectivism_si_comuniune.htm

13 ¦stocescu, Amedeo ± ÄManagement comparat´, Bucureşti,


EdituraASE,2006,http://www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=500&idbl

'm
m