Sunteți pe pagina 1din 21

Colegiul Național „Ion C.

Brătianu’’ Pitești

SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS

Profesor : Benghe Adrian


Elev : Andreea-Cristina Bălășoiu
Clasa a IX-a A

2021

1
GENERALITĂŢI DESPRE SISTEMELE DE OPERARE

Sistemul de operare (SO) este componenta soft care


asigură funcționarea calculatorului.Este cel care face legătura
între utilizator, hard și programele din calculator.
SO are următoarele funcții :
-să asigure comunicarea dintre utilizatori şi sistemul
informatic prin intermediul unor comenzi specifice
-să asigure controlul executării programelor
-să asigure blocarea eficientă a resurselor fizice ale
sistemului (microprocesor, memorii interne, memorii externe,
dispozitive periferice de intrare/ieşire)
-să permită utilizatorilor dezvoltarea de aplicaţii noi
-să faciliteze gestionarea eficientă a datelor
-să asigure securitatea sistemului.
Din punct de vedere structural, un sistem de operare are
două niveluri:
• nivelul fizic, alcătuit din programele ce asigură
comunicarea cu părţile fizice ale sistemului,
• nivelul logic, ce asigură interfaţa dintre utilizator şi
sistem.

2
Sistemul de operare Windows
La momentul actual, Windows este cel mai utilizat sistem
de operare.

(fig.1-Logo Windows)

Principalele caracteristici ale sistemului Windows sunt:


•oferă o interfaţă grafică atractivă şi uşor de utilizat
(probabil motivul principal al succesului lui Windows)
•este un sistem de tip multiprogramare
•permite o configurare facilă şi dinamică a sistemului
•oferă facilităţi de lucru în reţea
•are incluse numeroase drivere pentru dispozitive
periferice.

Se numeşte interfaţă grafică utilizator (GUI – Graphical


User Interface) un sistem de programe ce îi permite
utilizatorului să comunice prin intermediul unor elemente
grafice.

3
Principalele elemente ale interfeţei grafice Windows sunt
ferestrele, icon-urile (pictogramele) şi meniurile, acestea
putând fi activate şi manipulate cu uşurinţă prin intermediul
mouse-ului, dar şi al tastaturii.

(fig.2-Interfața Windows)

Aceste aplicații se pot deschide cu dublu click pe


pictogramă.
Fiecare aplicație rulează într-o zonă dreptunghiulară
numită fereastră - de aici și numele sistemului de operare
WINDOWS = FERESTRE.

BARA DE TITLU
Aici este afișat numele aplicației sau al documentului deschis
în fereastră; in fereastra activă bara de titlu este afișată în altă
culoare decat la ferestrele inactive
TITLUL FERESTREI
Este afișat în bara de titlu; în funcție de tipul ferestrei, poate fi
numele unei aplicații, al unui dosar, al unui fișier , etc.
BARA DE MENIURI
4
Este lista cu titluri de meniuri disponibile; meniurile sunt liste
de comenzi care acționează în aplicația sau documentul
deschis în fereastră.
BARA DE UNELTE (toolbar)
Este o bară cu butoane, sub bara de meniuri; butoanele conțin
scurtături ale unor comenzi care pot fi executate și din
meniuri; pot fi actionate numai cu mouse-ul; pot fi
activate/dezactivate din meniul VIEW cu comanda
TOOLBAR;

BARA DE STARE(Status Bar)


Este afișată în partea inferioară a ferestrelor de aplicații și
conține mesaje scurte referitoare la acțiunile din aplicație (de
exemplu, o explicație cu privire la comanda de meniu
selectată);

BUTONUL MENIULUI DE CONTROL


Este în extremitatea stângă a barei de titlu a ferestrei; deschide
Meniul de Control, în care sunt comenzi pentru manipularea
ferestrei;

BUTONUL DE MINIMIZARE
Redimensionează fereastra prin micșorarea ei până la nivel de
pictogramă; poate fi acționat numai cu mouse-ul;

BUTONUL DE MAXIMIZARE

5
Redimensionează fereastra prin mărirea ei până la ocuparea
întregului spațiu disponibil: fereastra aplicației va ocupa tot
ecranul, iar fereastra documentului toata fereastra aplicației;
poate fi acționat numai cu mouse-ul;

BUTONUL DE RESTAURARE
Apare în locul butonului de maximizare după operația de
maximizare; restaurează fereastra la dimensiunile anterioare;
poate fi acționat numai cu mouse-ul;

BUTONUL DE ÎNCHIDERE
Închide fereastra; dacă în fereastră este în execuție o aplicație,
aplicația va fi terminată, iar dacă este un document,
documentul va fi inchis;

BARELE DE NAVIGAȚIE
Apar automat atunci când conținutul ferestrei depășeste
dimensiunile acesteia; pot fi orizontale sau verticale.

(fig.3-fereastra SO Windows)

6
TASKBAR-UL

Este bara gri din partea inferioară a ecranului pe care apare


butonul Start. Pe această bară apare câte un buton pentru
fiecare aplicație activă. Pe buton sunt trecute pictograma și
numele aplicației; dacă aplicațiile lucrează cu fișiere, pe buton
va fi trecut și numele fișierului. Prin click cu mouse-ul pe
aceste butoane, putem comuta dintr-o aplicație în alta, fără a
închide aplicația precedentă.

În partea dreaptă a taskbar-ului este zona pentru configurare.


Aici sunt pictograme pentru configurarea unor elemente ale
sistemului.

În stânga este butonul Start. Prin click cu mouse-ul aici se


deschide meniul Start. Pentru deschiderea meniului Start mai
putem folosi tasta cu logo-ul Windows ,care există pe unele
tastaturi.

(fig.4 – taskbar-ul)

Un meniu este constituit dintr-o listă de comenzi.Meniul Start


se obţine printr-un clic pe butonul start sau utilizând
combinaţia de taste Ctrl+Esc.
7
La instalarea sistemului de operare Windows programul de
instalare plasează fiecare dintre programele existente pe
calculator într-un submeniu al meniului start, denumit
Programs.Alte funcţii ale meniului Start sunt:
- posibilitatea de a deschide rapid unul dintre cele mai recente
documente folosite (cu ajutorul meniului Documents),
- de a căuta rapid un fişier (prin comenzile oferite de
submeniul Find and Search),
- de a configura sistemul (prin comenzile submeniului
Settings),
- de a obţine informaţii despre Windows (prin comenzile din
submeniul Help),
- de a lansa în execuţie un program existent pe calculator, dar
care un figurează în submeniul Programs şi nu are un icon
asociat (prin comanda Run).
Utilizarea comenzii Run este destul de dificilă şi de aceea
se recomandă ca pentru aplicaţiile des utilizate să se creeze
icon-uri pe desktop.

(fig.5-Meniul Start)

8
CASETA DE DIALOG (DIALOG BOX)

Caseta de dialog este o zona de afişare care se suprapune


peste imaginea curentă. Prin intermediul casetei, sistemul
informează uţilizatorul despre operaţia pe care o execută,
despre un incident avut în timpul executării operaţiei sau cere
informaţii suplimentare pentru executarea unei operaţii.
Dialogul se poate realiza prin intermediul unor obiecte de pe
ecran:
-textul explicativ;
-zona de editare;
-butoanele radio;
-comutatoare;
-declanşatoare;
-liste.
Caseta de dialog este formată din:
 Bara de titlu a casetei care defineşte acţiunea care a
determinat apariţia casetei de dialog. Caseta se poate deplasa
glisând cu mouse-ul bara de titlu;.
 Butonul de închidere plasat în extremitatea dreaptă a barei
de titlu se foloseşte pentru închiderea casetei de dialog (se
executa clic pe buton);
 Butonul de Help plasat în partea dreapta a barei de titlu,
lângă butonul de închidere şi marcat cu simbolul ’’?,, se
foloseşte pentru a obţine informaţii despre obiectele din
casetă. Se executa clic pe buton şi ca urmare cursorul

9
mouse-ului va lua forma butonului, apoi se indică obiectul din
casetă pentru care utilizatorul doreşte sa aibăinformaţii şi se
execută clic cu mouse-ul pe acesta, informaţiile se afişează
într-o casetă;
 Zona de obiecte conţine obiecte folosite pentru dialog. Sunt
obligatorii textul explicativ şi declanşatoarele. Obiectele pot fi
organizate în secţiuni; fiecare secţiune are un titlu, secţiunea
se deschide efectuând clic pe titlul ei.
Obiectele sunt :
 Textul explicativ care informează utilizatorul despre
dialogul iniţiat;
 Zona de editare text (Text box), în care poate fi scris un
text (nume de fişier, nume de director, sir de caractere,etc.).
Dacă trebuie scrisă o valoare numerică, se foloseşte caseta de
editare care este prevăzută cu un buton de incrementare şi
unul de decrementare;
 Lista permite stabilirea valorii unui parametru ce poate lua
mai multe valori.
Numele listei reprezintă parametrul pentru care se stabileşte
valoarea, iar într-un dreptunghi se afişează o listă de nume ce
reprezintă valori pe care le poate lua parametrul.

(fig.6-Caseta de dialog)

10
PREZENTAREA UNOR CONTAINERE

My computer (this PC) conţine toate componentele sistemului


oferind accesul către acestea.
Componentele sunt reprezentate sub forma unor pictograme:
câte una pentru fiecare unitate de disc din sistem (discurile
conţin dosare iar dosarele conţin fişiere si/sau alte dosare), o
pictogramă pentru imprimantele instalate (Printers), o
pictogramă pentru celelalte componente ale sistemului:
monitor, mouse, tastatură, placa de sunet, placa multimedia
etc (Control Panel);

(fig.7-This PC)

Recycle Bin (coşul de gunoi) conţine fişiere şterse pe care


sistemul Windows le salvează în acest container de unde se
pot recupera.
Golirea completă a containerului se face efectuând clic cu
butonul din dreapta mouse-ului pe pictograma cores-
punzătoare şi selectarea opţiunii Empty Recycle Bin.

11
Ştergerea unui anumit fişier se realizează prin selectarea
fişierului respectiv, efectuarea unui clic cu butonul din dreapta
mouse-ului şi selectarea opţiunii Delete. Ştergerea
conţinutului containerului sau a unui fişier se poate realiza şi
utilizând meniul corespunzător.

(fig.8-Recycle bin)

Se pot crea rapid pictograme pe ecranul calculatorului pentru:


aplicaţie, fişier, dosar etc.
Pentru aceasta, într-o zona liberă de pe ecran, se executa clic
cu butonul din dreapta mouse-ului şi din meniul contextual se
aleg opţiunile New apoi Shortcut, în caseta de dialog Create
Shortcut Command line se introduce numele unităţii de
discuri sau se executa clic pe butonul Browse, se parcurg
dosarele pentru a alege aplicaţia/fişierul, se execută clic pe
butonul Next, se scrie numele pictogramei şi se execută clic
pe butonul Finish.

12
Pentru a şterge o pictogramă, se trage peste pictogramă
Recycle Bin. Cu ajutorul mouse-ului se pot muta pictograme
prin metoda de trage şi plasează (drag and drop); se selectează
o pictogramă prin efectuarea unui clic pe aceasta şi ţinând
butonul mouse-ului apăsat, se deplasează pictograma în locul
dorit.

13
14
15
16
17
18
19
20
21

S-ar putea să vă placă și