Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de activitate integrată

Data: 17.01.2022

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Nanny, Galați

Educatoare: Țocu Adelina-Marina

Nivel/grupa: I/mică

Tema anuală de studiu: „Cum este, a fost și va fi pe Pământ?”

Tema proiectului: „În ogradă la bunica”

Tema activității: „Animale de la fermă - Vaca”

Mijloc de realizare: Activitate integrată (DȘ+DOS)

Tipul de activitate: consolidare și verificare de cunoștințe, priceperi și deprinderi

Locul de desfășurare: sala de grupă

Forma de organizare: frontal, individual, pe echipe

Durată: 120 min

Scopul activității:

 Sistematizarea și verificarea cunoștințelor cu privire la caracteristicile animalului domestic –


vaca;
 Consolidarea unor priceperi și deprinderi pentru realizarea unei activități practice

Activități de învățare

I. Activități de dezvoltare personală (A.D.P)

Întâlnirea de dimineață:

”Bună dimineața, Văcuța Lola!”

Rutine: Sosirea copiilor

Deprinderi de igienă personală

Deprinderi de autonomie și autoservire

Tranziții: ”Văcuța Lola”-cântec

II. Activități pe domenii experențiale (A.D.E)

Domeniul Științe-Matematică

Tema activității: „Fermierul s-a încurcat, animalele le-a amestecat”


Mijloc de realizare: joc didactic

Tipul activității: verificare și consolidare de cunoștințe

SARCINA DIDACTICĂ: verificarea cunostinţelor referitoare la formarea de mulțimi de același fel,


clasificarea de obiecte dupa criterii date și precizarea pozițiilor spațiale prin raportare la un reper dat:
(sus, jos, în față, în spate);

REGULILE JOCULUI:

Fiecare copil este chemat, pe rând, pentru a rezolva sarcina, ajutându-l astfel pe Micul Fermier.

Copiii răspund numai la solicitare, utilizează un limbaj matematic adecvat.

Fiecare răspuns corect este apreciat în mod individual și colectiv.

ELEMENTE DE JOC: surprize, aplauze, mânuirea materialului, încurajări.

Dimensiuni ale dezvoltării:

 Cunoştinţe şi deprinderi matematice pentru rezolvarea de probleme şi cunoaşterea mediului


apropiat.

 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare.

Comportamente urmărite:

 Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime, lungime,


volum

 Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor

 Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului

Obiective operaționale:

 O1: Să identifice puii fiecărui animal;

 O2: Să grupeze mulțimile după mărime, crescător;

 O3: Să identifice pozițiile spațiale indicate;

 O4: Să identifice greșelile existente;

 O5: Să lipească imaginile, respectând pozițiile spatiale indicate.

Strategia didactică:

 Resurse procedurale: jocul, conversația, explicația, demonstrația, instructajul verbal, aprecierea


verbală
 Resurse materiale: animale din plastic în mărime mică, scrisori
 Forme de organizare: frontal, pe echipe, individual
Domeniul Om și societate (activitate practică - lipire)

Tema activității: „Ferma noastră”

Mijloc de realizare: activitate practică- lipire

Tipul activității: consolidare de priceperi și deprinderi

Dimensiuni ale dezvoltării:

 Motricitate grosierica si moticitate fina in contexte de viata familiare

 Activare şi manifestare a potentialului creativ

 Finalizarea sarcinilor şi a actiunilor ( persistenta în activitaţi)

Comportamente urmărite:

 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;

 Manifestă creativitate în activitaţi diverse

 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.

 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți.

Obiective operaționale:

O1: Să realizeze colajul cu materiale din natură sau sintetice.

O2:Să recunoască unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități practice.

O3:Să aprecieze critic propria lucrare și pe cea a colegilor.

Strategia didactică:

 Resurse procedurale: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul motric, lucrul individual,


instructajul verbal, aprecierea verbală
 Resurse materiale: șablon ferma, lipici
 Forme de organizare: individual
Activități pe centre de interes

1. Centrul Artă – „Ferma noastră”

Mijloc de realizare: activitate practică - lipire

Obiective operaționale:

O1: Să realizeze colajul cu materiale din natură sau sintetice.

O2:Să recunoască unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități practice.

O3:Să aprecieze critic propria lucrare și pe cea a colegilor.

2. Centrul Joc de masă – „Animalele din curtea bunicii”

Mijloc de realizare: puzzle

Obiective operaționale:

O1: să reconstituie întregul din părți componente, asamblând piesele de puzzle într-o imagine relevantă –
animalele domestice (vaca, puiul, porcul)

O2: să descrie imaginea asamblată

Strategia didactică:

 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exericițiul motric, lucru individual,


instructajul verbal, aprecierea verbală
 Mijloace de învățământ: 3 puzzle uri cu imagini reprezentative cu animale domestice, imagini
model, foi șablon, lipici
 Forme de organizare: pe grupe, individual

III. Jocuri și activități didactice alese II

Joc de atenție: „Unde s-a ascuns vaca?”

Joc de mișcare: „Pulcino Pio!”

Dimensiuni ale dezvoltării:

 Conduită senzorio-motorie pentru orientarea mișcării;


 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;
 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;
 Autocontrol și expresivitate emoțională;
Comportamente urmărite:

Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat.
Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență;
 Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare;
 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi;
 Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale.

Obiective operaționale:

O1: să găsească vaca ascuns în decorul clasei;

O2: să imite mișcările puiului, reproduse de cântec;

O3: să respecte regulile jocurilor

Strategia didactică:

 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul motric, aprecierea verbală


 Mijloace de învățământ: vaca de pluș
 Forme de organizare: fontal, individual

Bibliografie:

 Inspectoratul Școlar Județean Galați, Insp. Oana Enache (coord.) - ”Repere metodice - utile
pentru învățământul preșcolar, Vol. III”, Editura Delta Cart Educațional, Pitești 2017
 BREBEN, S., GONGEA, E., MATEI, E., RUIU, G. - ”Cunoașterea mediului - ghid pentru
învățământul preșcolar”, Editura Radical, 2001
 CULEA, L., SESOVICI, A, GRAMA, F., - ”Activitatea integrată din grădiniță (Ghid pentru
cadrele didactice din învățământul preuniversitar), Editura Didactica Publishing House,
București, 2005
 ”Revista învățământului preșcolar și primar, Nr. 1-2 / 2018”, Editura Arlequin, 2018
 Activitatea integrate din grădiniță – ghid pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar,
D.P.H – 2008
 Curriculum pentru educație timpurie , Ministerul Educației Naționale 2019
Scenariul zilei

Activitatea începe cu Întâlnirea de dimineață. Copiii sunt așezați în semicerc pe scăunele,


pentru a putea facilita contactul vizual cu toți membrii grupului.

Salutul: Rostesc următoarele versuri: Iar e dimineață/Noi cu zâmbete pe față

În semicerc ne-așezăm/ Și cu toți ne salutăm

Salutul pornește de la mine către copilul din dreapta : „Bună dimineața, puiule Vlad!” , „Bună
dimineața, puiule Ștefan”, acesta fiind însoțit de o fluturare de mână. Se folosește „Tehnica comunicării
rotative”

Apoi, copiii își îndreaptă privirea către Calendarul naturii ce va fi poziționat pe elementul ce
corespunde vremii de afară: Chiar de-i soare sau de plouă,

Nu prea ne este greu nouă

Vremea să o observăm

Și-n calendar s-o așezăm

Prezența se va realiza astfel: Pregătesc jetoane cu copiii deghizați în văcuțe. Aceștia vor veni, pe
rând, își vor lua jetonul și îl vor lipi pe Cartea de prezență.

Noutatea zilei va coincide cu momentul „Captarea atenției” și constă în apariția unei vaci de pluș
în mărime medie, ce are pregătită o poezie pentru copiii grupei mici:

Când beau lapte din cănuţă


Ştiu ca e de la văcuţă.
Paşte iarba pe imaş
Cu viţelul drăgălaş.

Pentru a fixa și sistematiza câteva informații cu privire la animalele domestice, le ofer spre
vizionare un scurt documentar despre vacă, apoi se face trecerea către jocul didactic. Aceasta se derulează
conform proiectului anexat.

Tranziția către activitate o vom realiza prin „Sunetele animalelor”.

După toate acestea, vom trece la activitățile organizate pe centrele de interes, folosindu-ne de
următoarea tranziție: Indicațiile-am primit/ La centre am poposit!

La centrul Artă vor realiza o lucrare practică.

La centrul Joc de masă vor construi cele 3 puzzle-uri.

După explicarea sarcinilor pe centre de interes, copiii se vor îndrepta către centrul favorit, urmând
ca ulterior să treacă fiecare dintre ei prin fiecare sector. În cadrul centrului Artă va fi necesar să lucreze
toți copiii. Voi supraveghea și antrena copiii la fiecare centru de interes, oferind explicațiile necesare.

În cadrul centrului Artă se va desfășura și cea de-a doua activitate comună și anume, Activitate
practică - lipire (D.O.S).

La finalul activității, pornim din nou cântecul „Sunetele animalelor” și vom face carnavalul
animalelor, mișcăndu-ne sub forma unui tren.
Desfășurarea lecției

Momentele Conținut științific/informațional Metode și procedee Mijloace didactice Forme de Evaluare


lecției organizare
1. Moment Pregăirea materialelor necesare. Observarea
organizatoric Asigurarea unui climat educațional favorabil în comportamentului
concordanță cu tema săptămânii.. Conversația Calendarul naturii frontal inițial
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ Jetoane prezență Interesul pentru
Copiii așezați în semicerc se vor saluta, vor completa activitate
calendarul naturii și vom face prezența.
2. Captarea Captarea atenției va fi realizată prin apariția văcuței de
atenției pluș.
Trecerea, respectiv TRANZIȚI către activitatea de Conversația Vacă de pluș
matematică o vom realiza astfel: Explicația
Batem tare palmele, Exercițiul
Trezim animalele frontal Observarea
Batem din picioare tare directă
Și strigăm în gura mare
„Bună dimineața, Soare!”
3. Anunțarea Anunț tema și obiectivele urmărite pe înțelesul copiilor. Expunerea frontal Observarea
temei și a Instructaj verbal capacității de
obiectivelor atenție voluntară
4. În acest punct al activității le prezint copiilor un scurt
Reactualizarea documentar pentru reactualizarea cunoștințelor. Explicația Documentar frontal Observarea
cunoștințelor Documentarul conține imagini cu cele 3 animale Conversația comportamentul
domestice, vaca, puiul și porcul, însă se discută mai mult copiilor
despre vacă.
5. Dirijarea Jocul didactic se va desfășura pe echipe pentru a Exercițiul frontal Observarea
învățării încuraja socializarea, fairplay-ul, rezolvarea sarcinilor, Expunerea Animale de plastic comportamentului
dar și pentru menținerea bunei dispoziții pe perioada în mărime mică pe echipe copiilor
desfășurării probelor și valorificând la final reușita
tuturor, ca un grup unit, evitând astfel plictiseala sau
lipsa de interes a copiilor. Pentru desfăşurarea jocului
vom deschide scrisorile de la Micul Fermier.
Educatoarea îi anunță pe copii că jocul se
numește ,,Fermierul s-a încurcat, animalele a amestecat” Comversațtia
iar, pentru a câștiga, ei trebuie să lucreze împreună
Explicarea Se explică copiilor regulile jocului şi anume:
jocului
„pentru ca jocul să se desfășoare corect trebuie să
respectați regulile lui, să aşteptaţi semnalul meu de start
şi terminarea jocului.”
Realizarea Jocul de probă (se va desfăşura un joc de probă pentru a
jocului de
verifica dacă toţi copiii au înţeles regulile jocului).
probă
Scrisoarea Nr1
- „Din cauza oboselii, fermierul a amestecat
animalele. Ajută-l să le grupeze. ” Copiii trebuie Scrisori Individual Aprecieri verbale
să privească cu atenție imaginile cu animalele
afișate și să le găsească pe cele care se
aseamănă.
Scrisoarea Nr2
- „Pentru a vedea cât au crescut, fermierul ne
roagă să așezăm animalele în ordine crescătoare.

Scrisoarea Nr3
- Micul fermier vrea să se joace împreună cu
animalele „De-a v-ați ascunselea”. Ajută-l să le
găsească indicându-i unde se află acestea.
Complicarea Educatoarea ascunde printre mulțimile formate intruși.
jocului
Preșcolarii vor identifica intrusul și îl vor
înlătura.Educatoarea cere copiilor să spună ce probă le-a
plăcut mai mult. Aceasta le mulțumește pentru hărnicia
și bunătatea lor și îi invită să participe la momentul de
tranziție.

6. Asigurarea Copiii sunt invitați să viziteze centrele de interes Conversația Șablon ferma Frontal Observarea
retenției și a deschise. Vor intui materialele puse la dispoziție, în timp Expunerea 3 puzzle-uri Individual comportamentului
transferului ce li se vor expune sarcinile și obiectivele urmărite, după Instructajul verbal animale domestice Individual copiilor
cum urmează: Explicația individual
La centrul ARTĂ se va desfășura activitatea practică din Demonstrația Prin corectarea
cadrul Domeniului Om și societate. Copiii vor lipi Exercițiul greșelilor
animalele la locul corespunzător din planșă. Aprecieri verbale
La centrul JOC DE MASĂ, copiii vor reconstrui întregul
din părți componente, respectiv cele trei puzzle-uri,
fiecare reprezentând o imagine relevantă cu animalele
domestice.
7. Evaluarea După finalizarea activităților, împreună cu copiii voi Conversația Panou cu lucrări Frontal Prin corectarea
performanțelo realiza „Turul galeriei”, în cadrul căruia se vor evalua Problematizarea finale expuse frontal greșelilor
r lucrările de la fiecare centru deschis. Voi face aprecieri Aprecierea verbală Vaca de pluș Aprecieri verbale
asupra corectitudinii, dar și asupra modului de Expunerea
desfășurare a întregii activități. Explicația
Tranziția către ultima parte a activității, JALA II, se va Demonstrația
face prin intermediul cântecului „Sunetele animalelor”
Joc de atenție: „Unde s-a ascuns vaca?”
Joc de mișcare: „Pulcino Pio”

Activitatea se încheie cu „Carnavalul animalelor de la


fermă”.

S-ar putea să vă placă și