Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
GRUPA : Mare E
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CÂND / CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
PROIECT TEMATIC: MIRACOLUL VIEŢII!
SUBTEMA: Martisor pentru mama
DOMENIUL: Ştiinţe
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică
TEMA: „Numărăm până la 8”
FORMA DE REALIZARE: exerciţii cu material individual
TIPUL DE ACTIVITATE: predare
SCOPUL: Formarea reprezentărilor corecte privind numeraţia în limitele 1-8, prin dobândirea
de cunoştinţe despre numărul opt şi familiarizarea cu simbolul său grafic, cifra 8.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitive:
 O1- să identifice mulţimi cu 5,6,7,8 elemente ;
 O2 - să numere conştient în ordine crescătoare şi descrescătoare în limitele 1-7;
 O3- să raporteze numărul la cantitate , cifra la număr şi reciproc;
 O4 - să formeze mulţimea cu un element mai mult decât mulţimea iniţială;

Psihomotorii:

 O5- să formeze mulţimi diferite cu 8 elemente;


 O6 - să constituie, prin desen, mulţimi cu 7-8 elemente;

Afective:
 O7 – să manifeste interes pentru activitate;
 O8 – să coopereze în realizarea sarcinii grupului.
STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, problematizarea, demonstraţia,
exerciţiul, jocul
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşă demonstrativă, jetoane , cifre, coşuleţe, panou,
coşulețe cu materiale, fişe de lucru, creioane, stimulente.
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupuri.
DURATA: 30-35 minute

RESURSE BIBLIOGRAFICE
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, Editura DPH, 2009
- Lupu,Costică, - „Didactica matematicii pentru învăţământul preşcolar şi primar”, Bucureşti,
Editura Caba, 2006
EVENIMENT OB CONŢINUT STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC ŞTIINŢIFIC DIDACTICE
Moment Pregătirea copiilor şi a cadrului de
organizatoric desfăşurare a activităţii, pregătirea
şi aşezarea materialului
didactic;aşezarea copiilor în mod
corespunzător.
Captarea Se va realiza cu ajutorul unor Surpriza
atenţiei elemente surpriză.

Educatoarea introduce personajul


surpriză care o reprezintă pe Conversaţia Aprecieri
Violeta, solul Zânei Primăvară cu verbale
un săculeţ.

Educatoarea descoperă împreună cu


copiii ce conţine săculeţul.
Explicaţia
Este un tablou de primăvară cu
următoarele elemente:soare, nori,
copaci, rândunele,buburuze,
ghiocei. Se intuieşte tabloul.
Reactualizarea O1 Se cere copiilor să numere anumite Exerciţiul Chestionarea
cunoştinţelor elemente din tablou şi să precizeze orală
câte elemente de un anumit fel sunt Problematizarea
(2 copaci, 3 buburuze, 4 nori, 6
O2 rândunele, 7 ghiocei), şi ce cifră
corespunde unui anumit număr.
Copiii vor număra crescător şi
descrescător în limitele 1- 7 cu
O3 ajutorul numărătorii.
Anunţarea Pentru că ştiţi să număraţi atât de Explicaţia
temei şi a bine până la 7, astăzi vom învăţa
obiectivelor să numărăm mai departe, până la
8, vom forma mulţimi cu 8
elemente, vom cunoaşte cifra 8,
vom afla cu ce obiecte seamănă
aceasta,vom stabili locul
numărului 8 în şirul numerelor şi
vom rezolva o fişă matematică. Voi
preciza şi ce stimulente vor primi
dacă vor rezolva toate sarcinile
date.
Intuirea Se intuiesc materialele distribuite Conversaţia Aprecieri
materialelor pe mese şi în ce scop vor fi verbale
utilizate.
Prezentarea Educatoarea va lucra la tablă :
conţinutului şi
dirijarea - se aşază mulţimea Demonstraţia
învăţării ghioceilor în partea stângă a tablei
pe o linie verticală;
Chestionarea
- se numără elementele Explicaţia
orală
mulţimii şi se precizează numărul
lor, apoi se asociază cifra
corespunzătoare, 7; - alături, în Demonstraţia
dreapta, se aşează o mulţime de
buburuze care să aibă tot atâtea
elemente câţi ghiocei sunt , prin
punere în perechi - corespondenţă
unu la unu - (7).

Se compară mulţimile şi se Explicaţia Aprecieri


stabileşte că cele două mulţimi au verbale
tot atâtea elemente, 7;se subliniază
că fiecare ghiocel are pereche o
buburuză. Demonstraţia

Se mai adaugă o buburuză lângă Explicaţia


cele şapte şi se explică faptul că
mulţimea s-a mărit cu un element.
Că acum nu mai sunt şapte
elemente, ci opt. Astfel s-a format o
nouă mulţime care are opt elemente
şi reprezintă numărul 8.

Se explică şi că între cele două


mulţimi există o diferenţă de un
element, iar mulţimea cu 8
elemente este mai mare decât cea

S-ar putea să vă placă și