Sunteți pe pagina 1din 183

Page 1 of 183

1.

Pentru o nava avand pescajul prova corectat


T pvcor  12,80m, pescajul pupa corectat
T ppcor  13,20m  si pescajul centru
Tc  13,12m, pescajul de medie a mediilor

T ' M / M are valoarea:

1.   13,07 m; 
2.   13,08 m; 
3.   13,09 m; 
4.   13,10 m. 2.

Pentru o nava avand deplasamentul


D '  32800t ( in apa cu densitatea
 1  1,013t / m3 ) si deplasamentul unitar
TPC=24 t/cm, corectia de densitate a
pescajului T are valoarea:

1.   0,134 m; 
2.   0,164 m; 
3.   0,136 m; 
4.   0,138 m. 3.

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 2 of 183

Pentru o nava avand deplasamentul


D '  28400t ( in apa cu densitatea
 1  1,013t / m3 ) si deplasamentul unitar
TPC=24 t/cm, corectia de densitate a
pescajului D are valoarea:
 

1.   340,8 t; 
2.   280,3 t; 
3.   287,6 t; 
4.   315,5 t. 4.

Pentru o nava avand lungimea intre


perpendiculare LIP = 120 m, asieta  t = -0,8
m, deplasamentul unitar TPC = 54 t/cm si
abscisa centrului de greutati al suprafetei de
plutire X F = -0,5 m, corectia de asieta a
deplasamentului D  are valoarea:

1.   0,18 t; 
2.   18 t; 
3.   16,2 t; 
4.   36 t. 5.

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 3 of 183

Pentru o nava avand deplasamentul final


D f  34.600t si totalul greutatilor lichide
Gl  12.800t ( inaintea inceperii incarcarii)
iar greutatea navei goale D  21655t ,
0
constanta navei K are valoarea:

1.   25,745 t; 
2.   12,945 t; 
3.   290 t; 
4.   145 t. 6.

Pentru o nava avand deplasamentul final


D f  25250t si totalul greutatilor lichide
Gl  950t ( dupa terminarea descarcarii) iar
greutatea navei goale D  24135t ,
0
constanta navei K are valoarea:
 

1.   11,15 t; 
2.   206,5 t; 
3.   330 t; 
4.   165 t. 7.

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 4 of 183

Pentru o nava avand pescajul mediu


Tm  5,4m ( in apa cu densitatea
  1,005t / m3 ) si toleranta de pescaj pentru
apa dulce T  0,2 m  la intrarea in apa cu
densitatea   1,020t / m 3  pescajul mediu T
m
 va avea valoarea:

1.   5,28 m; 
2.   5,52 m; 
3.   5,73 m; 
4.   5,07 m. 8.

La o nava avand deplasamentul D = 8000 t,


deplasarea unei greutati w =100 t pe o
distanta d = 20 m va determina o deplasare a
centrului de greutate al navei GG egala cu;
1

1.   4 m; 
2.   2 m; 
3.   0,25 m; 
4.   0,50 m. 9.

La o nava avand deplasamentul D = 5400 t,


imbarcarea unei greutati w =400 t pe o
distanta d = 50 m fata de centrul de greutate
 G va determina o deplasare a acestuia   GG1
egala cu;
 

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 5 of 183

1.   3,70 m; 
2.   0,5 m; 
3.   0,75 m; 
4.   4 m. 10.

La o nava avand deplasamentul D = 6300 t si


cota centrului de greutate KG = 6 m,
 descarcarea unei greutati w =300 t situate la
2 m deasupra chilei va determina o deplasare
a centrului de greutate GG1 egala cu;
 

1.   0,2 m; 
2.   0,19; 
3.   0,25 m; 
4.   0,50 m. 11.

Maximizeaza

La o nava avand deplasamentul D =  8000 t si cota centrului de greutate KG = 7,5 m, dupa


imbarcarea unei greutati   w1  400t intr-o pozitie situata la  5 m deasupra chilei) si
debarcarea unei greutati w2  800t ( dintr-o pozitie situata la 6 m deasupra chilei) cota
centrului de greutate KG1   va fi egala
cu:                                                                                                                                                                                   
       

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 6 of 183

1.   7,526m; 
2.   7,150 m; 
3.   7,250 m; 
4.   7,350 m. 12.

La o nava avand deplasamentul unitar  TPC


= 24 t/cm, pescajul prova T pv  4,8m  si
pescajul pupa T pp  5, 4m,  imbarcarea unei
greutati w = 120 t pe verticala care trece prin
centrul plutirii F va face ca valoarea
pescajului mediu rezultat Tm sa fie:
 

1.   5,1 m; 
2.   5,15 m; 
3.   5,20 m; 
4.   5,25 m. 13.

O nava cu lungimea LIP = 120 m are


pescajul prova T pv  8,2m, pescajul pupa

T pp  8,8m, deplasamentul unitar TPC = 24


t/cm si momentul unitar de asieta MCT =
120 t cm ( centrul plutirii F se afla in planul
cuplului maestru). Dupa imbarcarea unei
greutati w = 120 t la o distanta d = 60 m spre
prova fata de cuplul maestru, pescajele
rezultate T  si T pp vor avea valorile:
pv

1.   Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 7 of 183

T pv  8,25m / T pp  8,85m;

2.   T pv  8,55m / T pp  8,55m;

3.   T pv  8,85m / T pp  8,25m;
 

4.   T pv  8,45m / T pp  8,65m;
 
 

14.

O nava cu lungimea LIP = 100 m are


pescajul prova T pv  7m, pescajul pupa
T pp  7,5m, deplasamentul unitar TPC =
20t/cm si momentul unitar de asieta MCT =
120 t cm ( centrul plutirii F se afla la 5 m
spre pupa fata de cuplul maestru). Dupa
imbarcarea unei greutati w = 200 t la o
distanta d = 20 m spre pupa fata de cuplul
maestru, pescajele rezultate T pv  si T pp vor
avea valorile:
 

1.   T pv  7,0m / T pp  7,64m;

2.   Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 8 of 183

T pv  6,86m / T pp  7,61m;
 

3.   T pv  6,96m / T pp  7,71m;

4.   T pv  6,98m / Tpp  7,70m.

15.

O nava are pescajul prova T pv  7m, pescajul


pupa T pp  8m si momentul unitar de asieta

MCT = 160 t cm. Ce cantitate de balast


trebuie imbarcata intr-un tanc avand centrul
de greutate la 50 m spre prova fata de centrul
plutirii F, pentru a  aduce nava la o asieta
apupata t = 0,3 m?:

1.   1000 t; 
2.   250t; 
3.   256 t; 
4.   640 t. 16.

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 9 of 183

O nava are pescajul prova T pv  6m, pescajul


pupa T pp  7,5m si momentul unitar de asieta

MCT = 160 t cm. Ce cantitate de balast


trebuie imbarcata intr-un tanc avand centrul
de greutate la 80 m spre prova fata de centrul
plutirii F, pentru a  aduce nava pe chila
dreapta?:
 

1.   300 t; 
2.   800 t; 
3.   750 t; 
4.   250 t. 17.

O nava are pescajul mediu Tm  6,4m  ( in


apa cu densitatea   1,012t / m 3  ) si
toleranta de pescaj pentru apa dulce
T  0,25m.  care va fi valoarea pescajului
mediu Tm  la trecerea in apa cu densitatea

  1,020t / m 3 ?:

1.   6,12 m; 
2.   6,24 m; 
3.   6,30 m; 
4.   6,32 m. 18.

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 10 of 183

O nava are pescajul de vara Tv  8,50m si


toleranta de pescaj pentru apa dulce
T  0,18m.
Care va fi pescajul pana la care poate incarca
nava intr-un port fluvial avand densitatea
apei   1,005t / m3 ?:

1.   8,60 m; 
2.   8,64 m; 
3.   8,58 m; 
4.   8,52 m. 19.

La o nava avand deplasamentul D= 9000 t


deplasarea unei greutati w = 240 t pe o
distanta d = 15 m va determina o deplasare a
centrului de greutate al navei GG egala cu:
1

1.   0,5 m; 
2.   0,8 m; 
3.   0,6 m; 
4.   0,4 m. 20.

La o nava avand deplasamentul D=8500 t,


imbarcarea unei greutati w = 250 t la o
distanta d= 60 m fata de centru de greutate G
va determina o deplasare a acestuia GG
1
 egala cu:

1.   1,71 m; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 11 of 183

2.   1,76 m; 
3.   1,81 m; 
4.   1,86 m. 21.

La o nava avand deplasamentul D=6300 t,


imbarcarea unei greutati w = 300 t la o
distanta d= 40 m fata de centru de greutate G
va determina o deplasare a acestuia GG1
 egala cu:
 

1.   1,9 m; 
2.   2,0 m; 
3.   2,1 m; 
4.   2,2 m. 22.

La o nava avand deplasamentul D=8400 t, si


cota centrului de  greutate KG  = 6,5 m. Care
va fi valoarea centrului de greutate KG1
 dupa descarcarea unei greutati w = 250 t
situate la 2 m deasupra chilei?:
 

1.   6,63 m; 
2.   6,50 m; 
3.   6,45 m; 
4.   6,36 m. 23.

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 12 of 183

O nava are deplasamentul D = 7800 t si cota


centrului de greutate KG = 4,5 m. Care va fi
valoarea cotei centrului de greutate KG1
dupa deplasarea unui colet cu greutatea w =
500 t, din magazia inferioara in corridor, pe
o distanta verticala de 5,8 m?:

1.   4,90 m; 
2.   4,87 m; 
3.   4,51 m; 
4.   4,12 m. 24.

Un colet cu greutatea w = 250 t este


imbarcat pe o nava la 5 m deasupra centrului
de greutate al acesteia. Inaintea imbarcarii
coletului cota centrului de greutate al navei
KG = 6,5 m, iar dupa imbarcarea coletului
deplasamentul navei D = 5500 t. Care va fi
valoarea cotei centrului de greutate KG
1
dupa imbarcarea coletului?:

1.   6,85 m; 
2.   6,61 m; 
3.   6,73 m; 
4.   6,75 m; 25.

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 13 of 183

O nava are deplasamentul D = 4800 t si cota


centrului de greutate KG = 5,2. Care va fi
valoarea cotei  centrului de greutate al navei
KG1 incarcarea unui lot de marfa avand
greutatea w = 850 t ( cota centrului de
greutate al lotului de marfa este situate la 2,
5 m deasupra chilei) ?:

1.   4,67 m; 
2.   4,72 m; 
3.   4,75 m; 
4.   4,79 m. 26.

O nava are deplasamentul D= 8750 t si cota


centrului de greutate KG=6,8 m. Care va fi
valoarea cotei centrului de greutate al navei
KG1  dupa presarea unui tanc de balast gol
din dublu fund, avand capacitatea totala de
240 t ( centrul de greutate al tancului se afla
la 0,75 m deasupra chilei) ?:

1.   6,64 m; 
2.   6,46 m; 
3.   6,80 m; 
4.   6,72 m. 27.

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 14 of 183

O nava pleaca din port cu un deplasament


D= 7500 t si cota centrului de greutate KG =
6,2 m. Pe timpul marsului consuma 150 t
combustibil ( dintr-un tanc avand cota
centrului de greutate situate la 0,6 m
deasupra chilei), 50 t apa dulce ( dintr-un
tanc avand cota centrului de greutate situate
la 8,5 m deasupra chilei) si 40 t provizii
( dintr-un compartiment avand cota centrului
de greutate situata la 10 m deasupra chilei).
Care va fi cota centrului de greutate al navei
KG la sosirea in portul de destinatie?:
1

1.   6,08 m; 
2.   6,28 m; 
3.   6,30 m; 
4.   6,26 m. 28.

O nava are bordul libet de vara Fv  2,2m,


pescajul de vara Tv  8,4m, deplasamentul D
= 8500 t si deplasamentul unitar TPC = 14
t/cm. Care va fi valoarea bordului liber in
apa dulce la tropice F ? :
DT

1.   1,853 m; 
2.   1,860 m; 
3.   1,870 m; 
4.   1,873 m. 29.

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 15 of 183

O nava are pescajul prova T pv  6,4m,


 pescajul pupa T pp  6,8m  si deplasamentul
unitar TPC = 30 T/CM. Care va fi valoarea
pescajului mediu T dupa imbarcarea la bord
m
a unei greutati w = 480 t ?

1.   6,72 m; 
2.   6,76 m; 
3.   6,74 m; 
4.   6,70 m. 30.

O nava are pescajul prova T pv  6,5m,


pescajul pupa T pp  6m  si momentul unitar
de asieta MCT = 150 t cm. Ce cantitate de
apa de mare trebuie debalastata dintr-un tanc
avand centrul de greutate la 75 m spre prova
nava pe chila dreapta?:

1.   200 t; 
2.   150 t; 
3.   100 t; 
4.   75 t. 31.Conditiile tehnice-constructive si de dotare a navelor maritime sunt reglementate


de :

1.   Conventia STCW 78/95; 


2.   Conventia internationala pentru ocrotirea vietii umane pe mare (SOLAS); 
3.   Codul ISM; 
4.   Codul IMDG. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 16 of 183

32.Deplasamentul navei reprezinta:

1.   volumul de apa deslocuit de carena navei; 


2.   masa incarcaturii de la bord; 
3.   volumul total ocupat de marfa; 
4.   masa volumului de apa deslocuit de nava. 33.Deplasamentul navei goale este:

1.   o marime variabila; 


2.   o valoare de referinta; 
3.   o marime constanta data de santierul constructor; 
4.   volumul destinat marfii. 34.Deplasamentul de plina incarcare corespunde :

1.   liniei de plutire in apa dulce, la tropice; 


2.   liniei de plutire in apa dulce; 
3.   liniei de plutire de vara, in apa sarata; 
4.   liniei de plutire in apa sarata, la tropice. 35.Deadweightul caracterizeaza :

1.   balastul permanent al navei; 


2.   constanta navei; 
3.   greutatea navei goale; 
4.   capacitatea de incarcare. 36.Deadweightul brut al navei este :

1.   spatiul destinat marfii; 


2.   o marime variabila; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 17 of 183

3.   capacitatea totala de incarcare a navei; 


4.   suma greutatilor constante de la bord. 37.Deadweightul net al navei este:

1.   o marime constanta; 


2.   spatiul destinat marfii; 
3.   suma greutatilor variabile de la bord; 
4.   capacitatea utila de incarcare a navei. 38.Tonajul navei reprezinta :

1.   masa navei, la un moment dat, pe timpul exploatarii; 


2.   suma greutatilor imbarcate la bord; 
3.   volumul total al spatiilor interioare; 
4.   diferenta dintre deplasamentul de plina incarcare si greutatea navei goale. 39.O tona registru este egala cu :

1.   1000 kg; 


2.   100 pc; 
3.   907 kg; 
4.   1016 kg. 40.Conventia internationala asupra liniilor de incarcare nu se aplica navelor :

1.   cu lungime mai mare de 24 m; 


2.   cu TRB mai mare de 150 TR; 
3.   cu DWB mai mic de 300 TDW; 
4.   de pescuit. 41.Marca de bord liber include :

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 18 of 183

1.   discul Plimsoll; 


2.   scarile de pescaj; 
3.   marca de tonaj; 
4.   deplasamentul unitar. 42.Traversa discului Plimsoll corespunde :

1.   liniei de incarcare in apa dulce; 


2.   liniei de incarcare la tropice; 
3.   liniei de incarcare de vara; 
4.   liniei de incarcare de iarna. 43.Bordul liber reprezinta :

1.   rezerva de flotabilitate a navei; 


2.   opera vie; 
3.   opera moarta; 
4.   bordul ridicat. 44.Bordul liber de vara se calculeaza in functie de :

1.   latimea navei; 


2.   volumul de carena; 
3.   lungimea navei; 
4.   inaltimea de constructie. 45.Bordul liber la tropice este egal cu :

1.   1
FV  TV
48

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 19 of 183

2.   1
FV  TPC
36

3.   1
FV  TV
36

4.   1
FV  TPC
48

46.Bordul liber de iarna este egal cu:

1.   1
FV  TV
48

2.   1
FV  TPC
36

3.   1
FV  TPC
36

4.   1
FV  TV
48

47.Bordul liber de iarna in Atlanticul de Nord este egal cu:

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 20 of 183

1.   FI  50mm( L  100m);

2.   FI (L<100m)

3.   FI ( L  100m);

4.   FI  50mm( L  100m).

48.Bordul liber in apa dulce este egal cu:

1.   D
FV 
36TPC

2.   D
FV 
40TPC

3.   D
FV 
48TPC

4.   Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 21 of 183

D
FV 
36TPC

49.Bordul liber in apa dulce, la tropice, este egal cu:

1.   D
FV  ;
40TPC

2.   D
FT  ;
40TPC

3.   D
FV  ;
40TPC

4.   D
FT 
40TPC

50.Toleranta de pescaj pentru apa dulce se calculeaza cu relatia:

1.   FV  FD ;

2.   TV  TI ;

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 22 of 183

3.   FT  FD ;

4.   TT  TV .

51.Marca de tonaj include:

1.   discul Plimsoll; 


2.   linia de incarcare de iarna; 
3.   linia de incarcare de vara, la tropice; 
4.   un triunghi echilateral cu latura de 300 mm. 52.Marca de tonaj a fost introdusa de :

1.   Conventia internationala asupra liniilor de incarcare (LL); 


2.   Regulamentul pentru masuratorile de tonaj (UK); 
3.   Lloyd's Register of Shipping; 
4.   Registrul Naval Roman. 53.Volumul total al spatiilor permanent inchse ale navei reprezinta :

1.   tonajul navei; 


2.   tonajul registru net; 
3.   tonajul registru brut; 
4.   opera vie. 54.Volumul spatiilor inchise de la bordul navei, destinat incarcarii marfurilor si/sau


cazarii pasagerilor, reperezinta :

1.   tonajul navei;

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 23 of 183


2.   tonajul registru net; 
3.   tonajul registru brut; 
4.   opera moarta. 55.Aptitudinea navei si a echipajului sau de a efectua un voiaj in siguranta, din toate


punctele de vedere, pentru nava insasi, pentru echipaj si incarcatura, reprezinta :

1.   o calitate nautica; 


2.   buna practica marinareasca; 
3.   buna stare de navigabilitate; 
4.   personalitatea navei. 56.Totalitatea cunostintelor de ordin aplicativ si a deprinderilor practice necesare


conducerii navei in siguranta, in orice conditii de vreme, reprezinta :

1.   calitatile nautice ale navei; 


2.   buna practica marinareasca; 
3.   buna stare de navigabilitate; 
4.   personalitatea navei. 57.Formula care exprima relatia dintre deplasamentul navei si volumul de apa


deslocuit de carena navei este :

1.   V
D

2.   D = V 

3.   Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 24 of 183

D = V(  2 -  1)

4.   1
V
D= 2

58.Diferenta dintre deplasamentul de plina incarcare si greutatea navei goale


reprezinta :

1.   tonajul navei; 


2.   deadweightul net; 
3.   deadweightul brut; 
4.   tonajul registru brut. 59.Diferenta dintre deadweightul brut al navei si totalitatea greutatilor de la bord (care


nu constituie marfa) reprezinta :

1.   tonajul navei; 


2.   tonajul registru brut; 
3.   tonajul registru net; 
4.   deadweightul net. 60.Institutiile organizate in scopul supravegherii constructiei si exploatarii navelor,


capabile sa emita certificate care sa confirme buna stare tehnica, sunt :

1.   societati de asigurare; 


2.   registre de clasificare; 
3.   societati de navigatie; 
4.   santiere navale. 61.O tona metrica are :

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 25 of 183

1.   100 pc; 


2.   907 kg 
3.   1000 kg; 
4.   1016 kg. 62.O tona lunga are :

1.   100 pc; 


2.   907 kg; 
3.   1000 kg; 
4.   1016 kg. 63.O tona scurta are :

1.   100 pc; 


2.   907 kg; 
3.   1000 kg; 
4.   1016 kg. 64.O tona deadweight are :

1.   100 pc; 


2.   907 kg; 
3.   1000 kg; 
4.   1016 kg. 65.O tona registru are ;

1.   1000 m cubi; 


2.   1000 kg; 
3.   2,83 m cubi; 
4.   1016 kg. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 26 of 183

66.Un metru cub are :

1.   35,3 picioare cubice; 


2.   100 picioare cubice; 
3.   28,3 picioare cubice; 
4.   50 picioare cubice. 67.Rezerva de flotabilitate a navei este determinata de :

1.   latimea navei; 


2.   inaltimea de constructie; 
3.   inaltimea de bord liber; 
4.   perioada de ruliu. 68.Linia puntii de bord liber se materializeaza printr-o banda metalica orizontala,


aplicata pe bordajul navei, avand dimensiunile :

1.   250 x 25 mm; 


2.   300 x 25 mm; 
3.   250 x 30 mm; 
4.   300 x 30 mm. 69.Discul de bord liber (discul Plimssol) se materializeaza printr-un inel metalic,


aplicat pe bordajul navei, avand :

1.   diametrul exterior 300 mm si diametrul interior 250 mm; 


2.   diametrul exterior 250 mm si diametrul interior 230 mm; 
3.   diametrul exterior 450 mm si diametrul interior 300 mm; 
4.   diametrul exterior 540 mm si diametrul interior 450 mm. 70.Discul de bord liber (discul Plimssol) este traversat orizontal de o banda metalica,
avand dimensiunile ;

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 27 of 183

1.   540 x 25 mm; 


2.   450 x 25 mm; 
3.   540 x 30 mm; 
4.   450 x 30 mm. 71.Scara liniilor de incarcare (a marcii de bord liber) se materializeaza printr-o banda


metalica verticala, cu ramnificatii orizontale, dispusa fata de centrul discului Plimssol :

1.   la 450 mm spre prova; 


2.   la 450 mm spre pupa; 
3.   la 540 mm spre prova; 
4.   la 540 mm spre pupa. 72.Liniile de incarcare ale marcii de bord liber se materializeaza prin benzi metalice
orizontale, avand dimensiunile :

1.   300 x 30 mm; 


2.   230 x 25 mm; 
3.   300 x 25 mm; 
4.   230 x 30 mm. 73.Liniile de incarcare ale marcii de bord liber, pentru apa de mare, sunt orientate
spre :

1.   prova navei; 


2.   pupa navei; 
3.   linia puntii de bord liber; 
4.   cuplul maestru. 74.Liniile de incarcare ale marcii de bord liber, pentru apa dulce, sunt orientate spre :

1.   prova navei; 


2.   pupa navei; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 28 of 183

3.   linia puntii de bord liber; 


4.   cuplul maestru. 75.Linia de incarcare a marcii de tonaj, pentru apa de mare, se materializeaza printr-o


banda metalica avand dimensiunile :

1.   230 x 25 mm; 


2.   250 x 30 mm; 
3.   380 x 25 mm; 
4.   450 x 30 mm. 76.Linia de incarcare a marcii de tonaj, pentru apa dulce, se materializeaza printr-o


banda metalica avand dimensiunile :

1.   450 x 30 mm; 


2.   300 x 25 mm; 
3.   250 x 30 mm; 
4.   230 x 25 mm. 77.Pregatirea magaziilor pentru incarcare presupune :

1.   curatarea tancurilor de balast; 


2.   balastarea tancurilor din dublu fund; 
3.   indepartarea fardajului; 
4.   indepartarea mirosurilor remanente. 78.Fardajul magaziilor are rol in :

1.   prevenirea contactului marfurilor cu peretii metalici ai navei; 


2.   arimarea marfurilor; 
3.   amarajul marfurilor; 
4.   separatia marfurilor. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 29 of 183

79.Indicele de stivuire reprezinta :

1.   masa unitatii de volum al marfii; 


2.   raportul dintre volumul magaziilor navei si volumul marfii; 
3.   volumul unitatii de masa a marfii; 
4.   raportul dintre deadweightul net si greutatea marfii; 80.Volumul specific al marfii reprezinta :

1.   raportul dintre volumul total al magaziilor navei si volumul marfii incarcate; 
2.   suma dintre indicele de stivuire si spatiul mort aferent; 
3.   volumul ocupat de o tona metrica de marfa; 
4.   volumul ocupat de o tona lunga de marfa. 81.Volumul specific al navei reprezinta :

1.   raportul dintre deadweightul net si volumul magaziilor navei; 


2.   volumul net destinat incarcarii marfurilor; 
3.   raportul dintre volumul magaziilor si deadweightul net al navei; 
4.   diferenta dintre tonajul registru brut si tonajul registru net al navei. 82.Indicele ideal de stivuire satisface :

1.   nescufundabilitatea navei; 


2.   capacitatea de balastare a navei; 
3.   tonajul navei; 
4.   capacitatea de incarcare a navei. 83.Pregatirea navei, corespunzator marfurilor ce urmeaza a fi incarcate si rutei de


navigatie, contribuie la :

1.   eficienta transportului; 


2.   atestarea bunei stari de navigabilitate; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 30 of 183

3.   reducerea timpului de stationare sub operatiuni; 


4.   marirea vitezei de operare a marfurilor. 84.Operatiunea de pregatire a navei pentru incarcare si transport depinde, in cea mai


mare masura, de :

1.   ruta de navigatie; 


2.   tipul navei; 
3.   natura marfurilor ce urmeaza a fi incarcate; 
4.   numarul porturilor de operare. 85.Pregatirea magaziilor pentru incarcare si transport presupune:

1.   curatarea santinelor; 


2.   curatarea tancurilor de balast; 
3.   presarea tancurilor din dublu fund; 
4.   indepartarea fardajului. 86.Pregatirea magaziilor pentru incarcare si transport presupune:

1.   indepartarea fardajului; 


2.   maturarea magaziilor si indepartatea rezidurilor de la marfurile transportate anterior; 
3.   curatarea tancurilor de balast; 
4.   presarea tancurilor din dublu fund. 87.Pregatirea magaziilor pentru incarcare si transport presupune:

1.   presarea tancurilor din dublu fund; 


2.   curatarea tancurilor de balast; 
3.   fardarea peretilor si a paiolului, corespunzator naturii marfurilor; 
4.   inchiderea clapetilor de ventilatie. 88.In caz de infestare puternica cu razatoare se recomanda deratizarea navei :

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 31 of 183

1.   cu momeli; 
2.   cu capcane; 
3.   prin fumigare; 
4.   deratizarea prin metodele mentionate nu este recomandabila. 89.Tipul materialelor de amaraj precum si cantitatea acestora sunt dictate, in


principal, de :

1.   politica companiei; 


2.   natura marfurilor; 
3.   ruta de navigatie; 
4.   timpul de stationare sub operatiuni. 90.Buna stare de functionare a instalatiilor de incarcare/descarcare de la bordul


navelor se atesta prin :

1.   certificatul de clasa; 


2.   certificatul de siguranta a echipamentului; 
3.   certificatul de siguranta a constructiei; 
4.   cartea instalatiei de ridicat marfuri. 91.Cartea instalatiei de ridicat marfuri este eliberata si vizata periodic de :

1.   santierul constructor; 


2.   registrul de clasificare; 
3.   societatea de asigurare; 
4.   compania de navigatie. 92.In cazul operarii marfurilor cu instalatia de incarcare/descarcare a navei, proba


instalatiei in functionare trebuie efectuata :

1.   zilnic; 
2.   saptamanal;

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 32 of 183


3.   inaintea inceperii fiecarei etape de operare; 
4.   proba instalatiei in functiune nu este obligatorie. 93.Testarea etanseitatii capacelor gurilor de magazie, cu manica de incendiu sub


presiune, trebuie efectuata :

1.   numai la iesirea din santier; 


2.   numai pe timpul inspectiilor registrului de clasificare; 
3.   numai pe timpul expertizelor P&I; 
4.   ori de cate ori este nevoie. 94.Toate operatiunile legate de asigurarea etanseitatii capacelor gurilor de magazie


trebuie intregistrate in :

1.   planul de intretinere a navei; 


2.   jurnalul de bord; 
3.   jurnalul de masini; 
4.   inregistrarea acestor operatiuni nu este necesara. 95.Buna conservare a produselor alimentare in vrac, pe timpul transportului maritim,


se realizeaza prin :

1.   separarea loturilor de marfa; 


2.   ventilatie eficienta; 
3.   reducerea perioadei de ruliu; 
4.   conservarea acestor marfuri nu implica actiuni deosebite. 96.Se interzice ventilatia magaziilor navei, pe timpul transportului, atunci cand :

1.   temperatura marfurilor incarcate este mai mare decat temperatura aerului atmosferic; 
2.   nava imbarca apa pe punte; 
3.   nava traverseaza un curent marin cald; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 33 of 183

4.   ventilatia marfurilor nu depinde de factorii de mediu exterior. 

97.Se interzice ventilatia magaziilor navei, pe timpul transportului, atunci cand :

1.   temperatura marfurilor incarcate este mai mica decat temperatura aerului atmosferic; 
2.   nava traverseaza un curent marin cald; 
3.   se naviga cu val de pupa; 
4.   ventilatia marfurilor nu depinde de factorii de mediu exterior. 98.Ventilatoarele navelor cargou realizeaza, in medie, pentru fiecare magazie de


marfa :

1.   2 schimburi de aer pe ora; 


2.   4 schimburi de aer pe ora; 
3.   8 schimburi de aer pe ora; 
4.   12 schimburi de aer pe ora. 99.Marfurile generale sunt receptionate la bord (cantitativ si calitativ) pe baza :

1.   fisei de securitate; 


2.   ordinului de imbarcare; 
3.   listei de incarcare; 
4.   cargo-planului. 100.Marfurile generale ambalate se verifica la incarcare dupa :

1.   greutatea coletelor; 


2.   volumul coletelor; 
3.   continutul coletelor; 
4.   numarul si marcajul coletelor. 101.Coletele de marfuri generale care au marcajul necorespunzator sau sters se


incarca :

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 34 of 183

1.   separat de coletele marcate corespunzator; 


2.   la terminarea operarii; 
3.   numai cu scrisoare de garantie; 
4.   coletele cu marcaj necorespunzator sau sters vor fi respinse la incarcare. 102.Printr-o separare eficienta a loturilor de marfa incarcate se urmareste :

1.   evitarea manipularilor suplimentare de marfuri, in contul navei; 


2.   conservarea marfurilor pe timpul transportului; 
3.   reducerea materialelor de amaraj; 
4.   reducerea timpului de stationare a navei. 103.Conservarea marfurilor pe timpul transportului presupune:

1.   separarea eficienta a loturilor; 


2.   ventilatia corespunzatoare a magaziilor; 
3.   presarea tancurilor din dublu fund; 
4.   respectarea ordinii de consum al lichidelor la bord. 104.Prin amarajul marfurilor se urmareste:

1.   arimarea corespunzatoare; 


2.   reducerea inaltimii metacentrice; 
3.   excluderea deplasarii marfurilor pe timpul transportului; 
4.   ventilatia eficienta. 105.Prin intocmirea corecta a cargo-planului se urmareste :

1.   economia de combustibil; 


2.   o buna stabilitate si o asieta corespunzatoare; 
3.   ordinea de consum al lichidelor la bord; 
4.   amplasarea greutatilor in planul neutru. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 35 of 183

106.Prin intocmirea cargo-planului se urmareste :

1.   excluderea manevrelor suplimentare de marfa; 


2.   amplasarea greutatilor deasupra planului neutru; 
3.   o cantitate maxima de balast permanent; 
4.   micsorarea deplasamentului navei goale. 107.Prin intocmirea cargo-planului se urmareste :

1.   mentinerea constantei navei; 


2.   scurtarea duratei marsului navei; 
3.   pierderea minima de spatiu prin stivuire; 
4.   cresterea efectului suprafetelor libere lichide. 108.Prin intocmirea corecta a cargo-planului se asigura :

1.   un numar minim de guri de magazii la operare; 


2.   o stabilitate longitudinala negativa; 
3.   o constanta minima; 
4.   un numar maxim de guri de magazii la operare. 109.Prin intocmirea corecta a cargo-planului se urmareste :

1.   distributia uniforma a marfurilor la bord; 


2.   cresterea deplasamentului navei goale; 
3.   imbunatatirea indicatorului tona x mila; 
4.   o cantitate minima de balast permanent. 110.Cargo-planul se intocmeste pe baza :

1.   ordinului de mars; 


2.   conosamentului; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 36 of 183

3.   listei de incarcare; 


4.   contractului de navlosire si transport. 111.Prin intocmirea corecta a cargo-planului se urmareste :

1.   amplasarea greutatilor in planul neutru; 


2.   protejarea marfurilor, avand in vedere compatibilitatea lor reciproca; 
3.   o cantitate minima de balast permanent; 
4.   reducerea deplasamentului navei goale. 112.Prin intocmirea corecta a cargo planului se urmareste :

1.   amplasarea greutatilor incarcate deasupra planului neutru; 


2.   mentinerea constantei navei; 
3.   reducerea la minimul necesar a materialelor de separatie si de amaraj; 
4.   o cantitate minima de balast permanent. 113.Intocmirea cargo-planului este sarcina si responsabilitatea :

1.   incarcatorului navei; 


2.   comandantului navei; 
3.   companiei de stivatori; 
4.   superintendentului navei. 114.Repartizarea marfurilor la bord pe magazii, loturi de marfa si porturi de


descarcare, este data de :

1.   lista de incarcare; 


2.   avizul de angajament; 
3.   ordinul de imbarcare; 
4.   cargo-plan. 115.Cargo-planul initial sta la baza :

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 37 of 183

1.   calcului de stabilitate si asieta; 


2.   angajarii navei; 
3.   calculului de eficienta a navei; 
4.   contractului de navlosire si transport. 116.La navele de marfuri generale, cargo-planul se prezinta ca o sectiune a navei in


plan :

1.   transversal; 
2.   orizontal; 
3.   vertical; 
4.   longitudinal-diametral. 117.La navele care transporta marfuri solide in vrac, cargo-planul se prezinta ca o


sectiune a navei in plan :

1.   longitudinal-diametral; 
2.   transversal; 
3.   orizontal; 
4.   vertical. 118.La navele care transporta marfuri lichide in vrac, cargo-planul se prezinta ca o


sectiune a navei in plan :

1.   transvresal; 
2.   orizontal; 
3.   vertical; 
4.   longitudinal-diametral. 119.Precizia calculului de stabilitate si asieta depinde de :

1.   natura marfurilor incrcate; 


2.   cantitatea de materiale de separatie si amaraj;

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 38 of 183


3.   precizia intocmirii cargo-planului final; 
4.   experienta stivatorilor. 120.Ordinul de imbarcare este intocmit de :

1.   comandantul navei; 


2.   armatorul navei; 
3.   incarcatorul navei; 
4.   compania de stivatori. 121.Ordinul de imbarcare este un document de baza pentru :

1.   intocmirea cargo-planului final; 


2.   angajarea navei; 
3.   acceptarea navei la incarcare; 
4.   evidenta echipajului. 122.Prin stabilitate se intelege :

1.   o masura constructiva; 


2.   o calitate nautica; 
3.   o buna practica marinareasca; 
4.   o buna stare de navigabilitate. 123.Cota metacentrului transversal se poate calcula:

1.   cu "Diagrama pentru cota metacentrului transversal"; 


2.   cu "Scala de incarcare"; 
3.   cu "Diagrama Bonjean"; 
4.   prin integrare. 124.Cota metacentrului transversal se poate calcula:

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 39 of 183

1.   cu "Diagrama curbelor de carene drepte"; 


2.   cu "Diagrama de asieta"; 
3.   prin derivare; 
4.   cu ajutorul coeficientului de stabilitate. 125.Cota metacentrului transversal se poate calcula:

1.   din inaltimea de constructie a navei; 


2.   din valoarea bordului liber; 
3.   din valoarea momentului de redresare; 
4.   cu formule empirice. 126.Inaltimea metacentrica transversala se calculeaza cu relatia :

1.   GM = KG + KB; 
2.   GM = BM + KB; 
3.   GM = KG - KB; 
4.   GM = KM - KG. 127.Echilibrul stabil al navei este caracterizat de :

1.   inaltime metacentrica pozitiva; 


2.   inaltime metacentrica nula; 
3.   inaltime metacentrica negativa; 
4.   inaltime metacentrica insuficienta. 128.Echilibrul instabil al navei este caracterizat de :

1.   inaltime metacentrica pozitiva; 


2.   inaltime metacentrica nula; 
3.   inaltime metacentrica negativa; 
4.   inaltime metacentrica suficienta. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 40 of 183

129.Echilibrul indiferent al navei este caracterizat de :

1.   inaltime metacentrica pozitiva; 


2.   inaltime metacentrica nula; 
3.   inaltime metacentrica negativa; 
4.   inaltime metacentrica suficienta. 130.Canarisirea navei este :

1.   o stare de incarcare; 


2.   o stare de inclinare longitudinala; 
3.   materializarea diferentei dintre pescajele citite in borduri, la centrul navei; 
4.   materializarea diferentei dintre pescajele prova si pupa. 131.Constanta navei reprezinta :

1.   masa navei goale; 


2.   cantitatea de balast permanent; 
3.   diferenta dintre masa navei goale la un moment dat pe timpul exploatarii si masa initiala 
a navei goale;
4.   cantitatea de reziduri din tancurile navei. 132.Prin testul de stabilitate se intelege :

1.   verificarea stabilitatii initiale a navei incarcate; 


2.   determinarea pe cale experimentala a inaltimii metacentrice initiale si a coordonatelor 
centrului de greutate pentru nava goala;
3.   determinarea inaltimii metacentrice functie de perioada de ruliu; 
4.   navigatia cu ruliu fortat. 133.Asieta navei este :

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 41 of 183

1.   o stare de inclinare transversala; 


2.   o stare de incarcare; 
3.   materializarea diferentei dintre pescajele prova si pupa; 
4.   materializarea diferentei dintre pescajele citite in borduri, la centrul navei. 134.Prin afundare pe unitate se intelege :

1.   gradatia scarilor de pescaj; 


2.   variatia deplasamentului capabila sa produca o variatie unitara a pescajului mediu; 
3.   momentul capabil sa creeze o variatie unitara de asieta; 
4.   momentul capabil sa creeze o variatie unitara de banda. 135.Prin moment unitar de asieta se intelege :

1.   deplasament unitar; 


2.   momentul capabil sa creeze o variatie unitara de asieta; 
3.   variatia deplasamentului capabila sa produca o variatie unitara a pescajului mediu; 
4.   momentul capabil sa creeze o variatie unitara de banda. 136.Prin pantocarena se intelege :

1.   bratul de redresare; 


2.   bratul stabilitatii statice; 
3.   bratul stabilitatii dinamice; 
4.   bratul stabilitatii de forma. 137.Rezerva de stabilitate dinamica este reprezentata de :

1.   bordul liber; 


2.   inaltimea de constructie a navei; 
3.   bratul maxim de redresare; 
4.   aria delimitata de curba stabilitatii statice si abscisa. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 42 of 183

138.Semnificatia fizica a canarisirii navei este :

1.   cresterea rezervei de stabilitate statica; 


2.   reducerea perioadei de ruliu; 
3.   reducerea rezervei de stabilitate dinamica 
4.   accentuarea tangajului navei. 139.O nava dura este caracterizata de :

1.   stabilitate excesiva; 


2.   stabilitate buna; 
3.   stabilitate redusa; 
4.   stabilitate initiala negativa. 140.O nava zvelta este caracterizata de :

1.   stabilitate initiala negativa; 


2.   stabilitate buna; 
3.   stabilitate excesiva 
4.   stabilitate redusa. 141.Stabilitatea initiala negativa se manifesta prin :

1.   asieta pozitiva; 


2.   canarisirea navei; 
3.   cresterea bratului de redresare; 
4.   reducerea pantocarenei. 142.Unghiul de inclinare transversala corespunzator maximului diagramei statice


indica :

1.   unghiul maxim de canarisire; 


2.   unghiul de inundare a puntii; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 43 of 183

3.   unghiul critic de canarisire; 


4.   unghiul maxim de ruliu. 143.Unghiul critic de canarisire se considera :

1.   jumatatea unghiului maxim de ruliu; 


2.   jumatatea unghiului critic de ruliu; 
3.   jumatatea unghiului maxim de canarisire; 
4.   jumatatea unghiului de inundare a puntii. 144.Unghiul critic de ruliu se considera :

1.   unghiul critic de canarisire; 


2.   unghiul corespunzator maximului diagramei statice; 
3.   unghiul de inundare a puntii; 
4.   jumatatea unghiului maxim de canarisire. 145.Cazurile tipice de incarcare a navei sunt date de :

1.   Conventia SOLAS 1974; 


2.   Normele registrului naval; 
3.   Manualul companiei de navigatie; 
4.   Informatia de stabilitate pentru comandant. 146.Ordinea de imbarcare si consum pentru greutatile lichide este data de :

1.   registrul de hidrocarburi; 


2.   informatia de stabilitate pentru comandant; 
3.   manualul companiei de navigatie; 
4.   normele registrului naval. 147.Capacitatea navei de a reveni la pozitia initiala de echilibru, dupa incetarea


actiunii fortelor care au provocat scoaterea ei din aceasta pozitie defineste :

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 44 of 183

1.   flotabilitatea navei; 


2.   stabilitatea navei; 
3.   nescufundabilitatea navei; 
4.   vitalitatea navei. 148.Pentru siguranta transportului pe mare este suficient studiul stabilitatii navei in


plan :

1.   transversal; 
2.   longitudinal; 
3.   orizontal; 
4.   stabilitatea navei nu influenteaza siguranta transportului pe mare; 149.La bordul navelor se utilizeaza uneori elemente de stabilitate longitudinala,


pentru :

1.   studiul pantocarenelor; 


2.   studiul asietei; 
3.   determinarea perioadei de ruliu; 
4.   determinarea planului neutru. 150.Studiul stabilitatii initiale a navei incarcate se face in scopul aprecierii


comportamentului navei :

1.   pe vreme rea; 


2.   cu val de pupa; 
3.   la unghiuri mari de inclinare transversala; 
4.   la unghiuri mici de inclinare transversala. 151.Unghiurile de inclinare transversala se considera mici daca fila lacrimara nu este


complet imersata si daca nu depasesc :

1.   5 grade - 10 grade; 

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 45 of 183

2.   10 grade - 15 grade; 


3.   15 grade - 20 grade; 
4.   20 grade - 25 grade. 152.In cazul unghiurilor mici de inclinare transversala a navei, se poate considera ca


centrul de carena se deplaseaza pe :

1.   o dreapta; 
2.   un arc de cerc; 
3.   o curba de raza variabila; 
4.   verticala. 153.In cazul unghiurilor mici de inclinare transversala a navei, se poate considera ca


metacentru transversal este :

1.   un punct fix; 


2.   situat sub planul neutru; 
3.   situat in planul neutru; 
4.   situat deasupra planului neutru. 154.In cazul unghiurilor mici de inclinare transversala a navei, se poate considera ca


intersectia a doua plutiri izocarene se face dupa o dreapta care trece prin :

1.   planul nutru; 


2.   centrul lor de greutate; 
3.   cuplul maestru; 
4.   discul Plimsoll. 155.Teorema lui Euler poate fi aplicata in studiul stabilitatii :

1.   la unghiuri mari de inclinare transversala; 


2.   la unghiuri mici de inclinare transversala; 
3.   la orice unghi de inclinare transversala; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 46 of 183

4.   teorema lui Euler nu se aplica in acest caz. 

156.In cazul unghiurilor mari de inclinare transversala a navei, centrul de carena se


deplaseaza pe :

1.   o dreapta; 
2.   un arc de cerc; 
3.   o curba de raza variabila; 
4.   verticala. 157.In cazul unghiurilor mari de inclinare transversala a navei, metacentrul


transversal se deplaseaza pe :

1.   o dreapta; 
2.   un arc de cerc; 
3.   o curba de raza variabila; 
4.   o evoluta metacentrica. 158.In studiul stabilitatii statice se admite ipoteza ca momentele de inclinare


transversala se aplica navei :

1.   lent; 
2.   rapid; 
3.   constant; 
4.   variabil. 159.In studiul stabilitatii dinamice se iau in consideratie momentele de inclinare


transversala care se aplica navei :

1.   lent; 
2.   rapid; 
3.   constant; 
4.   variabil. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 47 of 183

160.Curba stabilitatii statice ilustreaza comportarea navei la unghiurile de inclinare


transversala :

1.   mici; 
2.   mari; 
3.   diferite (mici si mari); 
4.   constante. 161.Printr-o repartizare cat mai uniforma a marfurilor la bord, in plan longitudinal, se


urmareste :

1.   limitarea fortelor de forfecare din structura de rezistenta a navei; 


2.   limitarea momentelor de torsionare din structura de rezistenta a navei; 
3.   evitarea canarisirii navei; 
4.   reducerea tangajului navei. 162.Printr-o repartizare cat mai uniforma a marfurilor la bord, in plan transversal, se


urmareste :

1.   limitarea fortelor de forfecare din structura de rezistenta a navei; 


2.   limitarea momentelor de torsionare din structura de rezistenta a navei; 
3.   evitarea aprovarii navei; 
4.   reducerea ruliului navei. 163.Canarisirea navei exercita asupra stabilitatii transversale un efect :

1.   pozitiv; 
2.   negativ; 
3.   temporar; 
4.   canarisirea nu influienteaza stabilitatea transversala a navei. 164.Cotele greutatilor incarcate la bordul navei se masoara fata de:

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 48 of 183

1.   coasta 0; 
2.   cuplul maestru; 
3.   planul neutru; 
4.   planul de baza. 165.Abscisele greutatilor incarcate la bordul navei se masoara fata de:

1.   coasta 10; 


2.   cuplul maestru; 
3.   planul neutru; 
4.   planul de baza. 166.Coordonatele centrului de greutate al navei goale se calculeaza de catre :

1.   comandantul navei; 


2.   registrul de clasificare; 
3.   santierul constructor; 
4.   compania de stivatori. 167.Cota centrului de greutate al navei incarcate poate avea :

1.   numai valori pozitive; 


2.   numai valori negative; 
3.   valori pozitive sau negative; 
4.   valori constante. 168.Abscisa centrului de greutate al navei incarcate poate avea :

1.   numai valori pozitive; 


2.   numai valori negative; 
3.   valori pozitive sau negative; 
4.   valori constante. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 49 of 183

169.Ordonata centrului de greutate al navei incarcate poate avea :

1.   numai valori pozitive; 


2.   numai valori negative; 
3.   valori pozitive sau negative; 
4.   valori constante. 170.Punctul de intersectie a directiei de actiune a fortei de flotabilitate a navei, cu


planul ei diametral, este definit ca :

1.   centru velic; 


2.   centru de carena; 
3.   metacentru longitudinal; 
4.   metacentru transversal. 171.Distanta masurata pe verticala, in plan transversal, intre centrul de carena si


metacentrul transversal, constituie :

1.   cota metacentrului transversal; 


2.   raza metacentrica transversala; 
3.   cota centrului de carena; 
4.   pantocarena. 172.Distanta masurata pe verticala, in plan transversal, intre metacentrul transversal


si centrul de greutate al navei, constituie :

1.   cota metacentrului transversal; 


2.   raza metacentrica transversala; 
3.   cota centrului de carena; 
4.   inaltimea metacentrica transversala. 173.Criteriul principal de apreciere a stabilitatii transversale initiale a navei il


constituie :

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 50 of 183

1.   valoarea inaltimii metacentrice transversale; 


2.   valoarea cotei centrului de greutate al navei; 
3.   valoarea cotei metacentrului transversal; 
4.   valoarea razei metacentrice transversale. 174.Produsul dintre deplasamentul navei si inaltimea metacentrica initiala (considerat


ca o masura a stabilitatii initiale) este denumit :

1.   factor de stabilitate; 


2.   coeficient de stabilitate; 
3.   moment de stabilitate; 
4.   criteriu de stabilitate. 175.O stabilitate transversala initiala negativa determina :

1.   aprovarea navei; 


2.   apuparea navei; 
3.   canarisirea navei; 
4.   bandarea navei. 176.Canarisirea datorata stabilitatii transversale initiale negative se produce :

1.   in bordul acostarii; 


2.   in bordul opus acostarii; 
3.   simetric, in oricare din borduri; 
4.   stabilitatea initiala negativa nu determina canarisirea navei. 177.O nava canarisita ca urmare a stabilitatii initiale negative, se afla in echilibru :

1.   stabil; 
2.   instabil; 
3.   indiferent; 
4.   stabilitatea initiala negativa nu determina canarasirea navei. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 51 of 183

178.Planul orizontal imaginar, pe care orice imbarcare sau debarcare de greutati nu


modifica inaltimea metacentrica transversala, este denumit :

1.   plan de forme; 


2.   plan neutru; 
3.   plan de incarcare; 
4.   plan de descarcare. 179.Efectul suprafetelor libere lichide din tancurile navei se materializeaza prin :

1.   cresterea inaltimii metacentrice; 


2.   mentinerea inaltimii metacentrice; 
3.   scaderea inaltimii metacentrice; 
4.   inaltimea metacentrica nu este afectata de suprafetele libere lichide. 180.Efectul suprafetei libere dintr-un tanc al navei este proportional cu :

1.   cantitatea de lichid din tanc; 


2.   lungimea si latimea tancului; 
3.   sonda tancului; 
4.   inaltimea tancului. 181.Scoaterea navei din ruliu sincronizat se realizeaza eficient prin :

1.   reducerea vitezei; 


2.   marirea vitezei; 
3.   stoparea masinilor; 
4.   schimbarea de drum. 182.Prin moment unitar de banda se intelege :

1.   deplasament unitar; 

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 52 of 183

2.   momentul capabil sa creeze navei o inclinare transversala unitara; 


3.   momentul capabil sa creeze navei o variatie unitara de asieta; 
4.   o stare de inclinare transversala. 183.La o nava avand perioada scurta de ruliu, cu amplitudine mare, inaltimea


metacentrica initiala este :

1.   mica; 
2.   mare; 
3.   negativa; 
4.   critica. 184.La o nava avand perioada lunga de ruliu, cu amplitudine mica, inaltimea


metacentrica initiala este :

1.   mica; 
2.   mare; 
3.   negativa; 
4.   critica. 185.Axa transversala in jurul careia au loc inclinarile longitudinale ale navei trece
prin :

1.   centrul de carena al navei; 


2.   centrul de greutate al navei; 
3.   centrul de greutate al suprafetei de plutire; 
4.   cuplul maestru. 186.O nava cu asieta zero este :

1.   in pozitie dreapta; 


2.   bandata; 
3.   canarisita; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 53 of 183

4.   pe chila dreapta. 

187.O nava cu canarisire zero este :

1.   pe chila dreapta; 


2.   in pozitie dreapta; 
3.   bandata; 
4.   aprovata. 188.Efectul asietei navei asupra stabilitatii transversale se materializeaza prin :

1.   cresterea inaltimii metacentrice transversale in cazul apuparii navei; 


2.   cresterea inaltimii metacentrice transversale in cazul aprovarii navei; 
3.   scaderea inaltimii metacentrice transversale in cazul apuparii navei; 
4.   asieta navei nu influienteaza stabilitatea ei transversala. 189.Reprezentarea grafica a variatiei bratului de stabilitate statica, la diferite unghiuri


de inclinare transversala (pentru o anumita stare de incarcare a navei), se
materializeaza in :

1.   curbele de carene inclinate; 


2.   curba de stabilitate dinamica; 
3.   curba de stabilitate statica; 
4.   curbele de carene drepte. 190.Reprezentarea grafica a lucrului mecanic efectuat de momentul de redresare al


navei, la diferite unghiuri de inclinare transversala, se materializeaza in :

1.   curbele de carene drepte; 


2.   curbele de carene inclinate; 
3.   curba de stabilitate statica; 
4.   curba de stabilitate dinamica. 191.Valoarea pantocarenelor, pentru diferite unghiuri de inclinare transversala,

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 54 of 183

depinde exclusiv de :

1.   forma si dimensiunile corpului navei; 


2.   lungimea navei; 
3.   perioada de ruliu; 
4.   deplasamentul navei goale; 192.Bratul de redresare al navei mai este denumit si :

1.   bratul stabilitatii de forma; 


2.   bratul stabilitatii statice; 
3.   bratul stabilitatii dinamice; 
4.   bratul de rasturnare. 193.Variatia distantei verticale dintre centrul de greutate al navei si centrul de carena,


corespunzatoare unei inclinari transversale, determina :

1.   bratul de redresare; 


2.   bratul stabilitatii statice; 
3.   bratul stabilitatii dinamice; 
4.   bratul de rasturnare. 194.Cota centrului de greutate se calculeaza cu relatia:

1.   M CM
KG 
D

2.   M LB
KG 
D ;
 

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 55 of 183

3.   KG  KM  GM

4.   KG  KM  KB .
 

195.Abscisa centrului de greutate se calculeaza cu relatia:

1.   M CM
XG 
D

2.   M LB
XG 
D

3.   LIP
XG   XF
2

4.   LIP
XG   XF
2

196.Formula empirica de calcul al cotei centrului de carena este:

1.   Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 56 of 183

KB  0,08Tm

2.   KB  0,36 B 2 ;
 

3.   KB  0,53Tm ;
 

4.   KB 0,08B 2 .

197.Coeficientul stabilitatii transversale are expresia:

1.   k  D  GM ;
 

2.   k  D  GH ;
 

3.   k  D GM sin 

4.   k  D  GH sin  .

198.Momentul stabilitatii transversale are expresia:

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 57 of 183

1.   M   D  GM sin  ;
 

2.   M   D  GH sin  ;

3.   M   D  GM ;

4.   M   V  GH .

199.Corectia inaltimii metacentrice pentru efectul suprafetelor libere lichide are


expresia:

1.   lb3
GM   r
12 D

2.   l 3b
GM   r
12V

3.   lb3
GM   r
12V

4.   Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 58 of 183

lb3
GM   r
V

200.Conditia obligatorie pentru stabilitatea transversala a navei este:

1.   GM cor  GM cr

2.   GM cor  GM cr

3.   GM cor  GM cr

4.   GM cor  GM cr

201.Perioada de ruliu se poate calcula cu formula:

1.   0,53B
Tr 
GM

2.   0,8B
Tr 
GM

3.   Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 59 of 183

0,8B 2
Tr 
GM

4.   0,B 2
Tr 
GM

202.Asieta navei se poate calcula cu relatia:

1.   D( XG  XB )
t
100 MCT

2.   D( XG  XB )
t
LIP

3.   LIP ( XG  XB )
t
GH

4.   Tpv  Tpp
t
2

203.La imbarcarea de greutati, variatia pescajului mediu se calculeaza cu formula:

1.   Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 60 of 183

p
T 
100TPC

2.   0,01TPC
T  ;
p

3.   p
T 
100 MCT

4.   0,01MCT
T 
p

204.La deplasarea de greutati, variatia asietei se calculeaza cu formula:

1.   100 MCT
t 
pd

2.   100 pd
t 
MCT

3.   pd
t 
100 MCT

4.   Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 61 of 183

0,01MCT
t 
pd

205.Bratul stabilitatii statice se calculeaza cu relatia:

1.   ls  lf  GH sin  ;
 

2.   ls  lf  KG ;
 

3.   ls  lf  KG sin 

4.   ls  lf  KG .
 

206.Bratul stabilitatii dinamice se calculeaza cu relatia:

1.   
ld   lsd
0 ;
 

2.   Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 62 of 183

ld  ls  lf ;

3.   ls  ls  KG sin 

4.   ld  ls  KG sin .

207.Coeficientul bratului de stabilitate dinamica se calculeaza cu relatia:

1.     2d ;

2.   d
 
2 ;

3.     0,08d

4.     0,53d

208.Standardele privind siguranta pasagerilor pe mare sunt impuse de :

1.   Conventia SOLAS; 


2.   Conventia STCW; 
3.   Codul STCW; 
4.   Manualul companiei de navigatie.

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 63 of 183

209.Standardele constructive pentru mijloacele de salvare a vietii pe mare sunt date


de :

1.   COLREG; 
2.   Conventia SOLAS; 
3.   Codul LSA; 
4.   Codul STCW. 210.Exigentele maxime privind siguranta constructiei si mijloacelor de salvare a vietii


pe mare se intalnesc la :

1.   navele de pasageri; 


2.   navele petroliere; 
3.   navele pasagere de tip Ro-Ro; 
4.   navele Ro-Ro. 211.Navele cargou sunt caracterizate de :

1.   viteze mari; 


2.   instalatii proprii de operare; 
3.   deplasamente mari; 
4.   un grad mare de etanseitate la nivelul puntii principale. 212.Navele frigorifice sunt caracterizate de :

1.   deplasamente mari; 


2.   viteze mici; 
3.   termoizolatia peretilor si a puntilor; 
4.   lipsa instalatiilor proprii de operare. 213.Navele port-container sunt caracterizate de :

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 64 of 183

1.   viteze mici; 


2.   instalatii proprii de operare; 
3.   deplasamente mici; 
4.   magazii cu structura celulara. 214.Navele Ro-Ro sunt caracterizate de :

1.   instalatii proprii de operare; 


2.   axa de operare orizontala; 
3.   magazii cu structura celulara; 
4.   termoizolatia peretilor si a puntilor. 215.Navele vrachiere sunt caracterizate de :

1.   deplasamente mici; 


2.   viteze mari; 
3.   forma magaziilor care asigura autorujarea marfii; 
4.   magazii cu structura celulara. 216.Navele petroliere sunt caracterizate de :

1.   sistemul de pompe si tubulaturi pentru operarea marfii; 


2.   deplasamente mici; 
3.   viteze mari; 
4.   termoizolatia peretilor si a puntilor. 217.Valoarea optima a inaltimii metacentrice, la navele de pasageri, este :

1.   0,02 - 0,03 din latimea navei; 


2.   0,03 - 0,04 din latimea navei; 
3.   0,04 - 0,05 din latimea navei; 
4.   0,05 - 0,06 din latimea navei. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 65 of 183

218.La navele cargouri, inaltimea metacentrica transversala pentru nava incarcata,


are valori cuprinse intre :

1.   0,1 - 0,2 m; 


2.   0,4 - 0,6 m; 
3.   0,8 - 1,2 m; 
4.   2,5 - 4,0 m; 219.La tancurile petroliere, valoarea inaltimii metacentrice pentru nava incarcata


trebuie sa fie mai mare de :

1.   0,02 din latimea navei; 


2.   0,04 din latimea navei; 
3.   0,06 din latimea navei; 
4.   0,08 din latimea navei. 220.La navele mineraliere, inaltimea metacentrica transversala, pentru nava incarcata,


are valori cuprinse intre :

1.   0,1 - 0,2 m; 


2.   0,4 - 0,6 m; 
3.   0,8 - 1,2 m; 
4.   2,5 m - 4,0 m. 221.Navele frigorifice care preiau marfurile perisabile racite in statii de la uscat sunt :

1.   nave frigorifice de transport; 


2.   nave frigorifice industriale; 
3.   nave frigorifice de constructie combinata; 
4.   nave frigorifice universale. 222.Navele frigorifice care preiau produsele perisabile in stare proaspata sunt :

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 66 of 183

1.   nave frigorifice de transport; 


2.   nave frigorifice industriale; 
3.   nave frigorifice de constructie combinata; 
4.   nave frigorifice universale. 223.La navele tanc pentru transportul produselor chimice, tancurile de marfa ai caror
pereti nu se invecineaza sau nu fac parte din structura de rezistenta a corpului navei
sunt :

1.   tancuri independente; 


2.   tancuri integrale; 
3.   tancuri gravitationale; 
4.   tancuri sub presiune. 224.La navele tanc pentru transportul produselor chimice, tancurile de marfa care fac
parte din structura de rezistenta a corpului navei sunt :

1.   tancuri independente; 


2.   tancuri integrale; 
3.   tancuri gravitationale; 
4.   tancuri sub presiune. 225.La navele tanc pentru transportul produselor chimice, tancurile de marfa avand o
presiune indicata care nu depaseste 0,7 bari (la cerul tancului) sunt :

1.   tancuri independente; 


2.   tancuri integrale; 
3.   tancuri gravitationale; 
4.   tancuri sub presiune. 226.La navele tanc pentru transportul produselor chimice, tancurile de marfa avand o
presiune indicata de peste 0,7 bari (la cerul tancului) sunt :

1.   tancuri independente; 

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 67 of 183

2.   tancuri integrale; 


3.   tancuri gravitationale; 
4.   tancuri sub presiune. 227.Navele specializate in transportul cherestelei au, in medie, o capacitate de


balastare de :

1.   10 % din capacitatea totala de transport; 


2.   15% din capacitatea totala de transport; 
3.   20% din capacitatea totala de transport; 
4.   25% din capacitatea totala de transport. 228.Prin stivuirea "sac pe sac" se urmareste :

1.   stabilitatea stivei de marfa; 


2.   spatiu mort minim; 
3.   ventilatie pronuntata; 
4.   reducerea timpului de operare. 229.Prin stivuirea "pe jumatate sac" se urmareste :

1.   stabilitatea stivei de marfa; 


2.   spatiu mort minim; 
3.   ventilatie pronuntata; 
4.   reducerea timpului de operare. 230.Prin stivuirea sacilor "tesut" se urmareste :

1.   stabilitatea stivei de marfa; 


2.   spatiu mort minim; 
3.   ventilatie pronuntata; 
4.   reducerea timpului de operare. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 68 of 183

231.Riscul major prezentat de marfurile ambalate in saci de plastic este :

1.   contaminarea marfii; 


2.   compromiterea stabilitatii prin deplasarea marfii; 
3.   strivirea sacilor din randurile inferioare; 
4.   separarea ineficienta a loturilor. 232.Pentru manipularea sacilor se recomanda :

1.   sapane metalice; 


2.   carlige; 
3.   paleti; 
4.   pastici. 233.Transportul marfurilor pe punte se face :

1.   pe riscul armatorului; 


2.   pe riscul destinatarului marfii; 
3.   pe riscul comandantului; 
4.   pe riscul incarcatorului. 234.Starea de ruginire a marfii se caracterizeaza cu remarca :

1.   marfa ruginita; 


2.   rugina atmosferica; 
3.   rugina superficiala; 
4.   rugina usoara. 235.Stantele pentru havalea se instaleaza :

1.   la intervale de maxim 5 m; 


2.   la intervale de maxim 4 m; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 69 of 183

3.   la intervale de maxim 3 m; 


4.   instalarea stantelor nu este obligatorie. 236.Bordul liber minim de vara, la navele pentru transport cherestea, se calculeaza in


functie de :

1.   lungimea navei; 


2.   lungimea totala, efectiva a suprastructurilor; 
3.   pescajul de vara in apa de mare; 
4.   volumul carenei. 237.Cand natura marfurilor impune un fardaj suplimentar al magaziilor navei, acesta


este efectuat uzual, in contul :

1.   armatorului; 
2.   incarcatorului; 
3.   destinatarului; 
4.   companiei de stivatori. 238.Butoaiele se stivuiesc vertical (in picioare) cand :

1.   sunt construite din metal; 


2.   sunt construite din lemn; 
3.   sunt construite din plastic; 
4.   au vrana practicata in capac. 239.Butoaiele se stivuiesc orizontal (culcat) cand :

1.   sunt construite din metal; 


2.   sunt construite din lemn; 
3.   sunt construite din plastic; 
4.   au vrana practicata in doaga (pe generatoare). Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 70 of 183

240.In mediu umed bumbacul absoarbe apa marindu-si greutatea cu :

1.   17-20%; 
2.   20-25%; 
3.   27-30%; 
4.   30-35%. 241.Rolele de tabla cu greutatea mai mare de 12 tone se vor stivui pe maxim :

1.   1 rand; 
2.   2 randuri; 
3.   3 randuri; 
4.   4 randuri. 242.Bordul liber de iarna, la navele pentru transport cherestea, se calculeaza cu


relatia:

1.   1
FLI  FLV  Tv
36

2.   1
FLI  FLV  Tv
36

3.   1
FLI  FLV  Tv
48

4.   1
FLI  FLV  Tv
48

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 71 of 183

243.Bordul liber la tropice, la navele pentru transport cherestea, se calculeaza cu


relatia:

1.   1
FLT  FLV  TLV
36

2.   1
FLT  FLV  TLV
36

3.   1
FLT  FLV  TLV
48

4.   1
FLT  FLV  TLV
48

244.Bordul liber in apa dulce, la navele pentru transport cherestea, se calculeaza cu


relatia:

1.   D
FLD  FLV 
40TPC

2.   D
FLD  FLV 
40TPC

3.   Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 72 of 183

1
FLD  FLV  TV
36

4.   1
FLD  FLV  Tv
36

245.Bordul liber in apa dulce la tropice, la navele pentru transport cherestea, se


calculeaza cu relatia:

1.   D
FLTD  FLT 
40TPC

2.   D
FLTD  FLT 
40TPC

3.   1
FLTD  FLT  Tv
36

4.   1
FLTD  FLT  Tv
36

246.Bordul liber de iarna in Atlanticul de Nord, la navele pentru transport cherestea


cu lungime mai mare de 100 m, se calculeaza cu relatia:

1.   Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 73 of 183

FLIAN  FI  50mm

2.   FLIAN  FI

3.   FLIAN  FI  50mm;

4.   FLIAN  FLI  50mm.

247.Bordul liber de iarna in Altanticul de Nord, la navele pentru transport cherestea


cu lungime mai mica sau egala cu 100 m, se calculeaza cu relatia:

1.   FLI  FI  50mm;

2.   FLI  FI  50mm;

3.   FLI  FI

4.   1
FLI  FI  Tv
36

248.Refreigerarea este un procedeu de conservare a produselor perisabile in care :

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 74 of 183

1.   apa continuta isi schimba starea de agregare; 


2.   apa continuta isi pastreaza starea de agregare; 
3.   durata conservarii este nelimitata; 
4.   efectul bacteriostatic este total. 249.Congelarea este un procedeu de conservare a produselor perisabile in care :

1.   efectul bacteriostatic este partial; 


2.   apa continuta isi pastreaza starea de agregare; 
3.   apa continuta isi schimba starea de agregare; 
4.   conservarea este de scurta durata. 250.Navele frigorifice moderne sunt echipate cu instalatii frigorifice cu functionare :

1.   prin absorbtie; 


2.   prin compresie; 
3.   prin osmoza; 
4.   prin convectie. 251.Pentru o buna conservare, procesul de congelare a carnii trebuie sa inceapa, dupa


sacrificare, la cel mult :

1.   2 ore; 
2.   3 ore; 
3.   4 ore; 
4.   5 ore. 252.In tehnologia de conservare a carnii prin congelare se adopta, de regula,


temperaturi cuprinse intre :

1.   minus 8 grade C si minus 10 grade C; 


2.   minus 10 grade C si minus 18 grade C; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 75 of 183

3.   minus 18 grade C si minus 30 grade C; 


4.   minus 30 grade C si minus 38 grade C. 253.Marfurile care prin natura lor pot avaria alte marfuri stivuite la bord sunt
considerate :

1.   marfuri interzise transportului maritim; 


2.   marfuri cu regim special; 
3.   marfuri periculoase; 
4.   marfuri de masa. 254.Marfurile care prin natura lor pot avaria nava insasi sunt considerate :

1.   marfuri periculoase; 


2.   marfuri interzise transportului maritim; 
3.   marfuri cu regim special; 
4.   marfuri de masa. 255.Marfurile care prin natura lor pot afecta sanatatea echipajului sunt considerate :

1.   marfuri de masa; 


2.   marfuri cu regim special; 
3.   marfuri interzise transportului maritim; 
4.   marfuri periculoase. 256.Marfurile care prin natura lor pot pune in pericol viata echipajului sunt
considerate :

1.   marfuri stric interzise transportului maritim; 


2.   marfuri periculoase; 
3.   marfuri cu regim special; 
4.   marfuri de masa. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 76 of 183

257.Marfuri care prin natura lor pot afecta mediul inconjurator sunt considerate :

1.   marfuri periculoase; 


2.   marfuri interzise transportului maritim; 
3.   marfuri cu regim special; 
4.   marfuri de masa. 258.Reglementarile privind siguranta manipularii si transportului pe mare al


marfurilor periculoase sunt cuprinse in :

1.   Conventia SOLAS; 


2.   Codul IMDG; 
3.   Codul LSA; 
4.   Conventia STCW.. 259.Codul International Maritim al Marfurilor Periculoase este structurat si redactat


in :

1.   2 volume; 
2.   3 volume; 
3.   4 volume; 
4.   5 volume. 260.Volumul 1 al Codului IMDG cuprinde :

1.   2 parti; 
2.   4 parti; 
3.   6 parti; 
4.   8 parti. 261.Volumul 2 al Codului IMDG cuprinde :

1.   1 parte; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 77 of 183

2.   3 parti; 
3.   5 parti; 
4.   7 parti. 262.Volumul 3 al Codului IMDG (supliment) cuprinde :

1.   1 parte; 
2.   3 parti; 
3.   5 parti; 
4.   7 parti. 263.Clasificarea marfurilor periculoase este data de Codul IMDG in :

1.   Volumul 1, Partea 2; 


2.   Volumul 2, Partea 3; 
3.   Volumul 3, Partea 4; 
4.   Volumul 1, Partea 3. 264.Prevederile referitoare la utilizarea tancurilor si cisternelor pentru marfuri


periculoase sunt cuprinse in Codul IMDG, in :

1.   Volumul 1, Partea 1; 


2.   Volumul 2, Partea 3; 
3.   Volumul 1, Partea 4; 
4.   Volumul 3, Patrea 5. 265.Expedierea marfurilor periculoase este reglementata de Codul IMDG, in :

1.   Volumul 1, Partea 2; 


2.   Volumul 1, Partea 5; 
3.   Volumul 2, Partea 3; 
4.   Volumul 3, Partea 6. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 78 of 183

266.Confectionarea si testarea ambalajelor sunt reglementate de Codul IMDG, in :

1.   Volumul 1, Partea 6; 


2.   Volumul 2, Partea 3; 
3.   Volumul 3, Partea 3; 
4.   Volumul 3, Partea 7. 267.Prevederile referitoare la transportul marfurilor periculoase sunt cuprinse in


Codul IMDG, in :

1.   Volumul 1, Partea 1; 


2.   Volumul 2, Partea 3; 
3.   Volumul 1, Partea 7; 
4.   Volumul 3, Patrea 7. 268.Lista marfurilor periculoase si exceptiile privind cantitatile limitate sunt date de


Codul IMDG, in :

1.   Volumul 1, Partea 1; 


2.   Volumul 2, Partea 3; 
3.   Volumul 3, Patrea 2; 
4.   Volumul 1, Partea 4. 269.Masurile de urgenta pentru navele care transporta marfuri periculoase sunt


cuprinse in Codul IMDG, in :

1.   Volumul 1, Partea 2; 


2.   Volumul 2, Partea 3; 
3.   Volumul 3, Partea 2; 
4.   Volumul 3, Partea 1. 270.Ghidul medical de prim ajutor este cuprins in Codul IMDG, in :

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 79 of 183

1.   Volumul 3; Partea 2; 


2.   Volumul 3, Partea 3; 
3.   Volumul 2, Partea 3; 
4.   Volumul 1, Partea 3. 271.Procedurile de raportare a evenimentelor in care sunt implicate marfuri


periculoase, sunt date de Codul IMDG, in :

1.   Volumul 1, Partea 3; 


2.   Volumul 2, Partea 3; 
3.   Volumul 3, Partea 3; 
4.   Volumul 1, Partea 4. 272.Ambalarea in unitati de transport marfa este reglementata de Codul IMDG, in :

1.   Volumul 1, Partea 4; 


2.   Volumul 3, Partea 4; 
3.   Volumul 2, Partea 3; 
4.   Volumul 3, Partea 3. 273.Utilizarea in siguranta a pesticidelor este reglementata de Codul IMDG, in :

1.   Volumul 1, Partea 5; 


2.   Volumul 2, Partea 3; 
3.   Volumul 3, Partea 5; 
4.   Volumul 3, Partea 3. 274.Codul combustibililor nucleari radioactivi este cuprins in Codul IMDG, in :

1.   Volumul 3, Partea 6; 


2.   Volumul 2, Partea 3; 
3.   Volumul 1, Partea 6; 
4.   Volumul 3, Partea 5. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 80 of 183

275.Clasa 1 de marfuri periculoase (explozivi) cuprinde :

1.   3 diviziuni; 
2.   2 diviziuni; 
3.   4 diviziuni; 
4.   6 diviziuni. 276.Clasa 2 de marfuri periculoase (gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate, sub


presiune) cuprinde :

1.   2 diviziuni; 
2.   3 diviziuni; 
3.   5 diviziuni; 
4.   clasa 2 nu are diviziuni. 277.Clasa 3 de marfuri periculoase (lichide inflamabile) cuprinde :

1.   5 diviziuni; 
2.   2 diviziuni; 
3.   3 diviziuni; 
4.   clasa 3 nu are diviziuni. 278.Clasa 4 de marfuri periculoase (substante solide inflamabile) cuprinde :

1.   2 diviziuni; 
2.   3 diviziuni; 
3.   4 diviziuni; 
4.   clasa 4 nu are diviziuni. 279.Clasa 5 de marfuri periculoase (substante oxidante si peroxizi organici) cuprinde :

1.   2 diviziuni; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 81 of 183

2.   3 diviziuni; 
3.   4 diviziuni; 
4.   5 diviziuni. 280.Clasa 6 de marfuri periculoase (substante toxic-otravitoare si infectioase)


cuprinde :

1.   2 diviziuni; 
2.   3 diviziuni; 
3.   4 diviziuni; 
4.   clasa 6 nu are diviziuni. 281.Clasa 7 de marfuri periculoase (materiale radioactive) cuprinde:

1.   2 diviziuni; 
2.   3 diviziuni; 
3.   4 diviziuni; 
4.   clasa 7 nu are diviziuni. 282.Clasa 8 de marfuri periculoase (substante corozive) cuprinde :

1.   2 diviziuni; 
2.   3 diviziuni; 
3.   4 diviziuni; 
4.   clasa 8 nu are diviziuni. 283.Clasa 9 de marfuri periculoase (diverse substante si articole periculoase)


cuprinde :

1.   2 diviziuni; 
2.   3 diviziuni; 
3.   5 diviziuni; 
4.   clasa 9 nu are diviziuni. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 82 of 183

284.Substantele sau articolele care prezinta riscul de explozie in masa sunt marfuri
periculoase din :

1.   clasa 1, diviziunea 1.1; 


2.   clasa1, diviziunea 1.2; 
3.   clasa 1, diviziunea 1.3; 
4.   clasa 4, diviziunea 4.1. 285.Substantele sau articolele care prezinta riscul de expulzare, fara risc de explozie in
masa, sunt marfuri periculoase din :

1.   clasa 4, diviziunea 4.3; 


2.   clasa 1, diviziunea 1.1; 
3.   clasa 1, diviziunea 1.2; 
4.   clasa 1; diviziunea 1.5. 286.Substantele sau articolele care prezinta fie risc de incendiu de suflu minor, fie risc
de expulzare sau ambele riscuri, fara risc de explozie in masa, sunt marfuri periculoase
din:

1.   clasa 1, diviziunea 1.1; 


2.   clasa 1, diviziunea 1.3; 
3.   clasa 1, diviziunea 1.5; 
4.   clasa 3. 287.Substantele sau articolele care prezinta un risc nesemnficativ sunt marfuri


periculoase din:

1.   clasa 1, diviziunea 1.1; 


2.   clasa 1, diviziunea 1.2; 
3.   clasa 1, diviziunea 1.3; 
4.   clasa 1, diviziunea 1.4. 288.Substantele sau articolele foarte insensibile, cu risc de explozie in masa, sunt

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 83 of 183

marfuri periculoase din:

1.   clasa 3. 
2.   clasa 4, diviziunea 4.3; 
3.   clasa 1, diviziunea 1.5; 
4.   clasa 1, diviziunea 1.6. 289.Substantele sau articolele extrem de insensibile, fara risc de explozie in masa, sunt
marfuri periculoase din:

1.   clasa 1, diviziunea 1.6; 


2.   clasa 1, diviziunea 1.5; 
3.   clasa 1, diviziunea 1.4; 
4.   clasa 1, diviziunea 1.3. 290.Gazele inflamabile sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 2, diviziunea 2.1; 


2.   clasa 3; 
3.   clasa 4, diviziunea 4.1. 
4.   clasa 1, diviziunea 1.1. 291.Gazele neinflamabile si neotravitoare sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 5, diviziunea 5.2; 


2.   clasa 2, diviziunea 2.3; 
3.   clasa 3; 
4.   clasa 2, diviziunea 2.2. 292.Gazele otravitoare sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 6, diviziunea 6.2; 


2.   clasa 2, diviziunea 2.3; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 84 of 183

3.   clasa 4, diviziunea 4.3; 


4.   clasa 3. 293.Substantele lichide inflamabile cu punct de aprindere scazut sunt marfuri


periculoase din:

1.   clasa 5, diviziunea 5.2; 


2.   clasa 2, diviziunea 2.1; 
3.   clasa 3; 
4.   clasa 2, diviziunea 2.1. 294.Substantele lichide inflamabile cu punct de aprindere intermediar sunt marfuri


periculoase din:

1.   clasa 3; 
2.   clasa 5, diviziunea 5.2; 
3.   clasa 4, diviziunea 4.1; 
4.   clasa 2, diviziunea 2.3. 295.Substantele lichide inflamabile cu punct de aprindere ridicat sunt marfuri


periculoase din:

1.   clasa 1, 1.3; 


2.   clasa 3; 
3.   clasa 5, diviziunea 5.1; 
4.   clasa 6, diviziunea 6.2. 296.Substantele solide usor combustibile, substantele care pot cauza focul prin
frictiune, substantele care se aprind si explozivii desensibilizati sunt marfuri
periculoase din:

1.   clasa 4, diviziunea 4.1; 


2.   clasa 3, diviziunea 3.1; 
3.   clasa 2, diviziunea 2.1; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 85 of 183

4.   clasa 1, diviziunea 1.1. 

297.Substantele solide susceptibile de aprindere spontana sunt marfuri periculoase


din:

1.   clasa 2, diviziunea 2.2; 


2.   clasa 3, diviziunea 3.2; 
3.   clasa 4, diviziunea 4.2; 
4.   clasa 5, diviziunea 5.2. 298.Substantele care in contact cu apa emit gaze inflamabile sunt marfuri periculoase
din:

1.   clasa 3, diviziunea 3.3; 


2.   clasa 4, diviziunea 4.3; 
3.   clasa 5, diviziunea 5.2; 
4.   clasa 6, diviziunea 6.2. 299.Substantele (agentii) oxidante sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 2, diviziunea 2.1; 


2.   clasa 3, diviziunea 3.1; 
3.   clasa 4, diviziunea 4.1; 
4.   clasa 5, diviziunea 5.1. 300.Peroxizii organici sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 6, diviziunea 6.2; 


2.   clasa 5, diviziunea 5.2; 
3.   clasa 4, diviziunea 4.2; 
4.   clasa 3, diviziunea 3.2. 301.Substantele toxice (otravitoare) sunt marfuri periculoase din:

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 86 of 183

1.   clasa 5, diviziunea 5.2; 


2.   clasa 6, diviziunea 6.2; 
3.   clasa 6, diviziunea 6.1; 
4.   clasa 4, diviziunea 4.1. 302.Substantele infectioase sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 6, diviziunea 6.2; 


2.   clasa 5, diviziunea 5.2; 
3.   clasa 4, diviziunea 4.2; 
4.   clasa 3, diviziunea 3.2. 303.Materialele radioactive sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 5; 
2.   clasa 6; 
3.   clasa 7; 
4.   clasa 8. 304.Substantele corozive sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 9; 
2.   clasa 8; 
3.   clasa 7; 
4.   clasa 6. 305.Substantele sau articolele care nu sunt incluse in alte clase de marfuri periculoase,
dar dovedesc un risc evident, sunt cuprinse in:

1.   clasa 6; 
2.   clasa 7; 
3.   clasa 8; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 87 of 183

4.   clasa 9. 306.O substanta solida sau lichida (sau un amestec) capabila de reactie chimica care sa
emane gaze la asemenea temperatura, presiune si viteza incat sa produca distrugeri in
imprejurimi este definita ca:

1.   substanta exploziva; 


2.   substanta pirotehnica; 
3.   articol exploziv; 
4.   articol pirotehnic. 307.O substanta (sau un amestec de substante) realizata cu scopul de a produce efect


prin incalzire, lumina, sunet, gaz sau fum (sau o combinatie a acestora), ca rezultat al
propriilor reactii chimice exotermice (fara detonatie) este definita ca:

1.   substanta exploziva; 


2.   substanta pirotehnica; 
3.   articol exploziv; 
4.   articol pirotehnic. 308.Un articol care contine una sau mai multe substante explozive este definit ca:

1.   substanta exploziva; 


2.   substanta pirotehnica; 
3.   articol exploziv; 
4.   articol pirotehnic. 309.O explozie care afecteaza aproape intreaga incarcatura, in mod instantaneu, este
definita ca:

1.   explozie accelerata; 


2.   explozie intarziata; 
3.   explozie in masa; 
4.   explozie instantanee. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 88 of 183

310.Un gaz (altfel decat in solutie) care atunci cand este ambalat sub presiune este in
totalitate sub forma gazoasa, la temperatura de 20 grade Celsius, este definit ca:

1.   gaz comprimat; 


2.   gaz lichefiat; 
3.   gaz lichefiat refrigerat; 
4.   gaz in solutie. 311.Un gaz care, atunci cand este ambalat pentru transport este partial lichid, la
temperatura de 20 grade Celsius, este definit ca:

1.   gaz comprimat; 


2.   gaz lichefiat; 
3.   gaz lichefiat refrigerat; 
4.   gaz in solutie. 312.Un gaz care, atunci cand este ambalat pentru transport este partial lichid, datorita
temperaturii sale scazute, este definit ca:

1.   gaz comprimat; 


2.   gaz lichefiat; 
3.   gaz lichefiat refrigerat; 
4.   gaz in solutie. 313.Un gaz comprimat care, atunci cand este ambalat pentru transport este dizolvat
intr-un solvent, este definit ca:

1.   gaz comprimat; 


2.   gaz lichefiat; 
3.   gaz lichefiat refrigerat; 
4.   gaz in solutie. 314.Lichidele inflamabile cu punctul de aprindere sub -18 grade Celsius fac parte din:

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 89 of 183

1.   clasa 3; 
2.   clasa 4; 
3.   clasa 5; 
4.   aceste lichide nu sunt considerate marfuri periculoase. 315.Lichidele inflamabile cu punctul de aprindere intre -18 grade Celsius si +23 grade
Celsius (exclusiv) fac parte din:

1.   clasa 4; 
2.   clasa 3; 
3.   clasa 5; 
4.   aceste lichide nu sunt considerate marfuri periculoase. 316.Lichidele inflamabile cu punct de aprindere cuprins intre +23 grade Celsius si +61
grade Celsius (inclusiv) fac parte din:

1.   clasa 4; 
2.   clasa 5; 
3.   clasa 3; 
4.   aceste lichide nu sunt considerate marfuri periculoase. 317.Lichide inflamabile cu punct de aprindere peste 61 grade Celsius fac parte din:

1.   clasa 2; 
2.   clasa 3; 
3.   clasa 4; 
4.   aceste lichide nu sunt considerate marfuri periculoase. 318.Substantele solide care pot fi aprinse din surse externe (scantei, flame) sau sunt
susceptibile de aprindere prin frecare sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 1, diviziunea 1.3; 


2.   clasa 4, diviziunea 4.1;

Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 90 of 183


3.   clasa 4, diviziunea 4.2; 
4.   aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 319.Substantele autoreactive (care se autoaprind) sunt marfuri periculaose din:

1.   clasa 1, diviziunea 1.3; 


2.   clasa 4, diviziunea 4.1; 
3.   clasa 4, diviziunea 4.2; 
4.   aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 320.Substantele lichide sau solide care, prin interactiunea cu apa sunt predispuse sa
devina inflamabile spontan, sau sa emita gaze inflamabile in cantitati periculoase sunt
considerate marfuri periculoase din:

1.   clasa 3; 
2.   clasa 4, diviziunea 4.2; 
3.   clasa 4, diviziunea 4.3; 
4.   aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 321.Substantele care, desi nu sunt neaparat combustibile, pot produce oxigen, marind
riscul si intensitatea incendiului la alte marfuri, sunt considerate marfuri periculoase
din:

1.   clasa 5, diviziunea 5.1; 


2.   clasa 5, diviziunea 5.2; 
3.   clasa 1, diviziunea 1.2; 
4.   aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 322.Substantele instabile termic care pot suferi descompunere autoaccelerata externa


sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 1, diviziunea 1.3; 


2.   clasa 4, diviziunea 4.3; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 91 of 183

3.   clasa 5, diviziunea 5.2; 


4.   aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 323.Substantele capabile sa cauzeze moartea sau afectiuni grave ale sanatatii


oamenilor (daca sunt inghitite, inhalate sau ajung in contact cu pielea) sunt marfuri
periculoase din:

1.   clasa 2, diviziunea 2.1; 


2.   clasa 6, diviziunea 6.1; 
3.   clasa 6, diviziunea 6.2; 
4.   aceste marfuri nu sunt considerate marfuri periculoase. 324.Substantele care contin microorganisme rezistente (incluzand bacterii, virusuri,


paraziti, ciuperci sau un hibrid combinat) si care sunt cunoscute sau rezonabil crezute
a cauza imbolnaviri grave ale oamenilor si animalelor sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 2, diviziunea 2.2; 


2.   clasa 6, diviziunea 6.1; 
3.   clasa 6, diviziunea 6.2; 
4.   aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 325.Materialele care emit spontan radiatii in domeniul invizibil, a caror activitate


specifica este mai mare de 70 k Bq/kg sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 6; 
2.   clasa 7; 
3.   clasa 8; 
4.   clasa 9. 326.Substantele solide sau lichide care au (in starea lor originara) proprietatea comuna
de a determina distrugerea tesuturilor organice sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 4; 
2.   clasa 8; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 92 of 183

3.   clasa 7; 
4.   aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 327.Substantele lichide care necesita a fi transportate la o temperatura de peste 100


grade Celsius sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 3; 
2.   clasa 8; 
3.   clasa 9; 
4.   aceste substanter nu sunt considerate marfuri periculoase. 328.Substantele solide care necesita a fi transportate la o temperatura de peste 240


grade Celsius sunt marfuri periculoase din:

1.   clasa 4; 
2.   clasa 9; 
3.   clasa 5; 
4.   aceste substanter nu sunt considerate marfuri periculoase. 329.Marfurilor periculoase cu grad de risc major le corespunde:

1.   grupul de ambalare I; 


2.   grupul de ambalare II; 
3.   grupul de ambalare III; 
4.   aceste marfuri nu comporta grup de ambalare. 330.Marfurilor periculoase cu grad de risc mediu le corespunde:

1.   grupul de ambalare I; 


2.   grupul de ambalare II; 
3.   grupul de ambalare III; 
4.   aceste marfuri nu comporta grup de ambalare. Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 93 of 183

331.Marfurilor periculoase cu grad de risc minor le corespunde:

1.   grupul de ambalare I; 


2.   grupul de ambalare II; 
3.   grupul de ambalare III; 
4.   aceste marfuri nu comporta grup de ambalare. 332.Ambalajele pentru marfuri periculoase marcate cu litera "X" corespund:

1.   grupului de ambalare I; 


2.   grupului de ambalare II; 
3.   grupului de ambalare III; 
4.   tuturor grupurilor de ambalare. 333.Ambalajele pentru marfuri periculoase marcate cu litera "Y" corespund:

1.   grupului de ambalare I; 


2.   grupului de ambalare II; 
3.   grupului de ambalare III; 
4.   tuturor grupurilor de ambalare. 334.Ambalajele pentru marfuri periculoase marcate cu litera "Z" corespund:

1.   grupului de ambalare I; 


2.   grupului de ambalare II; 
3.   grupului de ambalare III; 
4.   tuturor grupurilor de ambalare. 335.Ambalajele marcate cu litera "X" pot fi utilizate numai pentru marfurile


periculoase avand:

1.   grupul de ambalare I; 


2.   grupul de ambalare II; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 94 of 183

3.   grupul de ambalare III; 


4.   aceste ambalaje pot fi utilizate pentru toate grupurile de ambalare. 336.Ambalajele marcate cu litera "Y" pot fi utilizate numai pentru marfurile


periculoase avand:

1.   grupurile de ambalare I si II; 


2.   grupurile de ambalare II si III; 
3.   grupurile de ambalare I si III; 
4.   aceste ambalaje pot fi utilizate pentru toate grupurile de ambalare. 337.Ambalajele marcate cu litera "Z" pot fi utilizate numai pentru marfurile


periculoase avand:

1.   grupul de ambalare I; 


2.   grupul de ambalare II; 
3.   grupul de ambalare III; 
4.   aceste ambalaje pot fi utilizate pentru toate grupurile de ambalare. 338.O solutie (sau un amestec) este considerata poluant marin daca contine poluant
(sau poluanti) marin in proportie de peste:

1.   10%; 
2.   15%; 
3.   20%; 
4.   25%. 339.O solutie (sau un amestec) este considerata poluant marin daca contine poluant
(sau poluanti) marin sever in proportie de peste:

1.   7%; 
2.   5%; 
3.   3%; Createdfile://C:\Documents
with novaPDF Printer and
(www.novaPDF.com). Please register
Settings\Oana&Nicu\Local to remove this message.
Settings\Temp\cba4_24.html 04.Sep.06
Page 95 of 183

4.   1%. 340.Clasificarea substantelor, amestecurilor si solutiilor care prezinta riscuri multiple


se face dupa:

1.   compusul periculos cu masa cea mai mare; 


2.   compusul periculos cu volumul cel mai mare; 
3.   riscul primordial, avandu-se in atentie si riscurile subsidiare; 
4.   marfurile periculoase care prezinta riscuri multiple nu sunt admise la transportul pe mare. 